Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu báo cáo chuyên đề tốt nghiệp ngành Kế toán doanh nghiệp

Mẫu báo cáo chuyên đề tốt nghiệp ngành Kế toán doanh nghiệp là tài liệu dành cho sinh viên đang và sắp đi thực tập ngành Kế toán doanh nghiệp tham khảo để viết báo báo thực tập. Hi vọng đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn. Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

4.2 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Mẫu báo cáo chuyên đề tốt nghiệp ngành Kế toán doanh nghiệp Mẫu báo cáo chuyên đề tốt nghiệp ngành Kế toán doanh nghiệp Biểu mẫu báo cáo, Mẫu báo cáo chuyên đề tốt nghiệp, Chuyên đề tốt nghiệp, Kế toán doanh nghiệp, Mẫu báo cáo tốt nghiệp
4.2 5 283
  • 5 - Rất hữu ích 44

  • 4 - Tốt 239

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

MẪU GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Phụ lục 2. Mẫu giấy xác nhận (Ban hành kèm theo Thông tư số ......../2013/TT-BYT ngày ưởng Bộ Y tế) (Tên cơ quan xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm) tháng năm 2013 của Bộ tr- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------Tên tỉnh/thành phố, ngày tháng năm 20... GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO Số: /20... /XNQC-ký hiệu viết tắt của cơ quan xác nhận nội dung Tên tổ chức, cá nhân: Số giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc số giấy xác nhận công bố phù hợp...


Biểu mẫu " Nguồn vốn đầu tư"

Biểu mẫu " Nguồn vốn đầu tư"


Hồ sơ dự thi cao học năm 2009

Biểu mẫu phiếu đăng kí dự tuyển cao học của Trường Đại học Bách khoa TPHCM


12B/TTTT Số xã được phủ sóng phát thanh, truyền hình

Tham khảo đơn - biểu mẫu '12b/tttt số xã được phủ sóng phát thanh, truyền hình', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU KẾ HOẠCH IN ẤN CHỈ Năm ………

6/ Kế hoạch in ấn chỉ Cơ quan Thuế Số: CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------KẾ HOẠCH IN ẤN CHỈ Năm ……… Ký hiệu mẫu ấn chỉ 2 Tên ấn chỉ 3 Đơn vị tính 4 Tồn dầu năm Số lượng 5 Ước in cả năm Giá trị 8 Ước sử dụng Ước tồn cuối cả năm năm Kế hoạch Số Giá Số Giá sử dụng Slượng lượng trị lượng trị 9 10 11 12 13 14 KH in Đơn giá 15 Thành tiền 16 KH02/AC STT Giá Số trị lượng...


Mẫu hợp đồng thuê nhà trọ sinh viên mới nhất

Mẫu Hợp đồng thuê nhà trọ sinh viên sẽ giúp các bạn nắm được một số thông tin và cách trình bày các vấn đề như: bên thuê, bên cho thuê, 8 điều liên quan đến vấn đề thuê nhà ở sinh viên, mời các bạn cùng tham khảo để hạn chế việc gặp khó khăn trong việc làm hợp đồng.


BIỂU MẪU: 'TỜ KHAI ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP "

TỜ KHAI ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP


Mẫu số: 03 – 2/TNDN Phụ lục chuyển lỗ

Tài liệu tham khảo Mẫu số: 03 – 2/TNDN Phụ lục chuyển lỗ (Ban hành kèm theo Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính) Theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN Kèm theo Tờ khai quyết toán thuế TNDN năm .............


MẪU BẢN CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT - DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI

MẪU BẢN CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT - DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI (Ban hành kèm theo Thông tư số 08/2013/TT-BTTTT ngày 26 tháng 03 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông) BẢN CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG CỐ ĐỊNH MẶT ĐẤT - DỊCH VỤ ĐIỆN THOẠI Quý: … năm … (Kèm theo Báo cáo định kỳ chất lượng dịch vụ viễn thông số … ngày… tháng… năm … của “ tên doanh nghiệp viễn thông”) Số TT Tên chỉ tiêu Độ khả Sự cố Thời...


Mẫu thông báo bổ sung xe khai thác tuyến vận tải khách liên tỉnh bằng ôtô

Tài liệu tham khảo các biểu mẫu kem theo quyết định số 16/2007/QĐ-BGTVT ; Mẫu thông báo bổ sung xe khai thác tuyến vận tải khách liên tỉnh bằng ôtô


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Biên bản bàn giao tài sản
  • 23/05/2015
  • 79.617
  • 346

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu