Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu báo cáo chuyên đề tốt nghiệp ngành Kế toán doanh nghiệp

Mẫu báo cáo chuyên đề tốt nghiệp ngành Kế toán doanh nghiệp là tài liệu dành cho sinh viên đang và sắp đi thực tập ngành Kế toán doanh nghiệp tham khảo để viết báo báo thực tập. Hi vọng đây là tài liệu hữu ích dành cho các bạn. Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

4.2 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Mẫu báo cáo chuyên đề tốt nghiệp ngành Kế toán doanh nghiệp Mẫu báo cáo chuyên đề tốt nghiệp ngành Kế toán doanh nghiệp Biểu mẫu báo cáo, Mẫu báo cáo chuyên đề tốt nghiệp, Chuyên đề tốt nghiệp, Kế toán doanh nghiệp, Mẫu báo cáo tốt nghiệp
4.2 5 283
 • 5 - Rất hữu ích 44

 • 4 - Tốt 239

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Quy định quản lý văn bản đến, văn bản đi

Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Quy định quản lý văn bản đến, văn bản đi - Quy định quản lý văn bản đến, văn bản đi


Báo cáo thường niên năm 2008

Công ty xi măng vật liệu xây dựng xây lắp Đà Nẵng tiền thân là công ty vật tư xây dựng số 2. Được thành lập theo quyết định số 503/BXD- TCCB ngày 28/10/1975 của bộ xây dựng. Đơn vị trực thuộc bộ xây dựng, được bộ xây dựng giao nhiệm vụ: Cung ứng xi măng cho các tỉnh miềm Trung theo chỉ tiêu nhà nước. Sản xuất vật liệu xây dựng.


Mẫu tuyển dụng

THÔNG TIN CÁ NHÂN Họ và tên: Giới tính: Nam Chiều cao: Nữ kg Ngày sinh: Nơi sinh: Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn Chưa kết hôn Khác:……………………………. Số CMTND:


Biểu mẫu " Đơn xin thôi học"

Biểu mẫu " Đơn xin thôi học"


MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH, MUA BÁN VÀNG MIẾNG (Áp dụng cho doanh nghiệp, tổ chức tín dụng được cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng)

Tài liệu tham khảo biểu mẫu hành chính kèm theo Thông tư số 16/2012/TT-NHNN hướng dẫn một số điều của nghị định số 24/2012/nđ-cp ngày 03 tháng 4 năm 2012 của chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH DOANH, MUA BÁN VÀNG MIẾNG (Áp dụng cho doanh nghiệp, tổ chức tín dụng được cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng)


MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN VÀ THEO DÕI THI HÀNH PHÁP LUẬT (Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2012/TT-BGTVT ngày 26 /6 /2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)


Mẫu báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Mẫu số B03-DNN (Ban hành theo QĐ số 48/2006 /QĐ-BTC ngày 14/ 9/2006 của Bộ trưởng BTC)


MẪU THÔNG BÁO MỜI DOANH NGHIỆP THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA

MẪU THÔNG BÁO MỜI DOANH NGHIỆP THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA (Ban hành kèm theo Quyết định số 5050/QĐ-BCT ngày 30 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương) TÊN ĐƠN VỊ CHỦ TRÌ ________ Số: / CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc V/v mời doanh nghiệp tham gia Chương trình XTTMQG ……………….. .... Kính gửi: ......., ngày tháng năm 2012 Thực hiện Chương trình Xúc tiến Thương mại quốc gia năm 2012 được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số /QĐ-BCT ngày tháng 8...


Mẫu bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình

Mẫu bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (Ban hành theo Quyết định số: 06/2008/QĐ-BXD ngày 18 tháng 04 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng) 1. Họ và tên: 2. Quá trình hoạt động liên quan đến tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình (khai rõ thời gian, đơn vị công tác, công việc tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã thực hiện và loại công trình): Số TT Thời gian Tên và loại công...


Mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu

Tài liệu tham khảo mẫu tờ khai đăng ký nhãn hiệu


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Mẫu số: S43-H
 • 11/10/2009
 • 31.085
 • 738
Danh mục mã số ngành kinh tế
 • 15/12/2009
 • 97.350
 • 542

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu