Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu bảng cam kết Đảng viên - Chi bộ trường tiểu học

Mẫu bảng cam kết Đảng viên có phần nội dung trình bày về tư tưởng chính trị, về tư cách đạo đức lối sống, về thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, về tổ chức kỹ luật, về khắc phục sữa chữa những hạn chế khuyết điểm thời gian qua và qua kết quả đánh giá chất lượng cán bộ đảng viên 2018,... Mời các bạn cùng tham khảoĐánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

MẪU BÁO CÁO TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VÀ CHO VAY VỐN BẰNG VÀNG CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN

Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố: … BÁO CÁO TÌNH HÌNH HUY ĐỘNG VÀ CHO VAY VỐN BẰNG VÀNG CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN Tháng … năm … Đơn vị: lượng vàng, tỷ đồng Chỉ tiêu Lượng vàng Quy VND (tỷ đồng) 1. Số dư huy động vốn bằng vàng 2. Tổng dư nợ cho vay vốn bằng vàng a. Cho vay sản xuất (chế tác) và kinh doanh vàng trang sức b. Cho vay tiêu dùng c. Cho vay lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản d. Cho vay sản xuất, kinh doanh (trừ sản xuất (chế tác) và...


MẪU SỐ LIỆU ĐĂNG KÝ KHAI SINH, KHAI TỬ TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ (6 tháng, năm)

Biểu số: 11a Ban hành kèm theo Quyết định số: /2012/QĐ-UBND ngày …… .. Ngày nhận báo cáo (BC): BC 6 tháng đợt 1: ngày 07 tháng 4 hàng năm. BC 6 tháng chính thức: ngày 07 tháng 7 hàng năm. BC năm đợt 1: ngày 07 tháng 10 hàng năm. BC năm chính thức: ngày 07 tháng 01 năm sau. SỐ LIỆU ĐĂNG KÝ KHAI SINH, KHAI TỬ TẠI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ (6 tháng, năm) Đ ơ n Đ ơ n v Đơn vị báo cáo: Ủy ban nhân dân xã/phường/thị trấn…. Đơn vị nhận báo cáo: Ủy...


Phiếu lý lịch máy móc

Các biểu mẫu hành chính nhân sự - Biễu mẫu quy trình sửa chữa _Bảo trì - Phiếu lý lịch máy móc


Biểu mẫu: "Bảng tính khấu hao tài sản cố định năm 200…"

Biểu mẫu: "Bảng tính khấu hao tài sản cố định năm 200…" mẫu số B71-Bn kèm theo thông tư số 121/2002/TT-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ tài chính).


BM.TBXH.12. - Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'bm.tbxh.12. - đơn đăng ký hoạt động dạy nghề', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Văn bản cam kết về tài sản

Văn bản cam kết về tài sản được ban hành theo quyết định 123/2005/QĐ-UBND ngày 15/07/2005.


Bảng đánh giá kết quả đề tài thực tập

Tài liệu tham khảo về Bảng đánh giá kết quả đề tài thực tập


Biên bản thanh lý tài sản cố định theo Thông tư 200/2014/TT-BTC

Biểu mẫu "Biên bản thanh lý tài sản cố định" được ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính. Biểu mẫu được biên soạn theo dạng mẫu giúp người dùng dễ dàng sử dụng. Hy vọng đây là tài liệu tham khảo hữu ích cho các bạn.


Thông báo Số: 347/TB-BTC Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA LÃNH ĐẠO BỘ TÀI CHÍNH VỀ TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỚI DOANH NGHIỆP NĂM 2012

Thực hiện Quy chế đối thoại với người nộp thuế và người khai hải quan ban hành kèm theo Quyết định số 3597/QĐ-BTC ngày 04/11/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ Tài chính phối hợp với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức “Hội nghị đối thoại về chính sách và thủ tục hành chính thuế và hải quan năm 2012” tại 2 khu vực (miền Bắc và miền Nam). Để Hội nghị đạt được kết quả tốt, Lãnh đạo Bộ thông báo chương trình, nội dung Hội nghị đồng thời phân công các đơn...


1 PHỤ LỤC 4a NỘI DUNG VĂN KIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT SỬ DỤNG VỐN

1 PHỤ LỤC 4a NỘI DUNG VĂN KIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT SỬ DỤNG VỐN ODA (Tên dự án) THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN 1. Tên dự án: 2. Mã ngành dự án1:............ Mã số dự án2:....................... 3. Tên nhà tài trợ: 4. Cơ quan chủ quản: a. Địa chỉ liên lạc:................... b. Số điện thoại/Fax:...................... 5. Chủ dự án: a. Địa chỉ liên lạc:................... b. Số điện thoại/Fax:...................... 6. Thời gian dự kiến thực hiện dự án3: 7. Địa điểm thực hiện dự án (ghi rõ tới cấp huyện, nếu có thể áp dụng được): 8. Tổng số vốn của dự án: 2 Trong đó: a. Vốn ODA:........................ nguyên tệ, tương đương....................USD (theo tỷ giá chuyển...


Tài liệu mới download

22 TCN 273-01 - Chương 9
  • 06/06/2011
  • 54.075
  • 359

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu