Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mẫu Bản quá trình đóng bảo hiểm xã hội (Sử dụng đối với người hưởng lương hưu hàng tháng)

Mẫu Bản quá trình đóng bảo hiểm xã hội được sử dụng đối với người hưởng lương hưu hàng tháng gồm quá trình đóng BHXH và chế độ hưu trí. Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

4.5 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Mẫu Bản quá trình đóng bảo hiểm xã hội (Sử dụng đối với người hưởng lương hưu hàng tháng) Mẫu Bản quá trình đóng bảo hiểm xã hội (Sử dụng đối với người hưởng lương hưu hàng tháng) Bản quá trình đóng bảo hiểm xã hội, Quá trình đóng bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm xã hội, Chế độ hưu trí, Người hưởng lương hưu
4.5 5 276
  • 5 - Rất hữu ích 148

  • 4 - Tốt 128

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

MẪU KẾT QUẢ GIÁM SÁT TRỌNG ĐIỂM NHÓM NAM NGHIỆN CHÍCH MA TÚY

MẪU KẾT QUẢ GIÁM SÁT TRỌNG ĐIỂM NHÓM NAM NGHIỆN CHÍCH MA TÚY (Ban hành kèm Thông tư số 09/2012/TT - BYT ngày 24 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế)


Mẫu hóa đơn thuế GTGT

Tổng hợp các mẫu hóa đơn GTGT trong lĩnh vực kế toán doanh cho sinh viên ngành kế toán và các kế toán doanh nghiệp tham khảo để phục vụ cho công tác học tập và làm việc thật tốt.


Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua ( người bán ) bằng VND

Tài liệu tham khảo Mẫu sổ chi tiết thanh toán với người mua ( người bán ) bằng VND ban hành theo quyết định số 15/2006/QĐ ngày 20/03/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính


Mẫu số S13-H

Mẫu số S13-H về Sổ theo dõi tiền gửi ngân hàng


BTP-NGHT-2007-CMC.4 _ Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (Bản chính)

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'btp-nght-2007-cmc.4 _ quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con (bản chính)', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mẫu 6- Thông tư của Bộ trưởng/Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành văn bản kèm theo

MẪU TRÌNH BÀY VĂN BẢN (Kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp)Mẫu 6- Thông tư của Bộ trưởng/Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ ban hành văn bản kèm theo (4)


Chức năng nhiệm vụ phòng hành chính

Các biểu mẫu văn bản hành chính nhân sự - Biểu mẫu quy chế tổ chức phòng hành chính - Chức năng nhiệm vụ phòng hành chính


MẪU CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ

CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ (Ban hành kèm theo Thông tư số 130/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng) TÊN CÔNG TY -------Số: / CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------…………, ngày … tháng … năm…... CÔNG BỐ THÔNG TIN GIAO DỊCH CỔ PHIẾU QUỸ I. Giới thiệu về tổ chức đăng ký giao dịch...


MẪU KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN GIAI ĐOẠN 2014 - 2015 NGUỒN VỐN HỖ TRỢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÙNG THEO NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ

HĐND TỈNH SƠN LA Biểu số 08 KẾ HOẠCH PHÂN BỔ VỐN GIAI ĐOẠN 2014 - 2015 NGUỒN VỐN HỖ TRỢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÙNG THEO NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ (Kèm theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 14/3/2013 của HĐND tỉnh Sơn La)


MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP

MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC AN TOÀN - VỆ SINH LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP (Kèm theo Thông tư liên tịch số 01/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội-Bộ Y tế)


Tài liệu mới download

TCVN 7801:2008
  • 02/05/2018
  • 12.021
  • 248

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu