Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Mạng máy tính - Chương 2 Địa chỉ Ip và chia Subnet

Tham khảo bài thuyết trình 'mạng máy tính - chương 02 địa chỉ ip và chia subnet', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quảĐánh giá tài liệu

4.2 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Mạng máy tính - Chương 2 Địa chỉ Ip và chia Subnet Mạng máy tính - Chương 2 Địa chỉ Ip và chia Subnet ứng dụng mạng máy tính, giao thức mạng, mô hình OSI, mạng interrnet, tầng ứng dụng, tầng vận chuyển
4.2 5 1623
 • 5 - Rất hữu ích 389

 • 4 - Tốt 1.234

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. Chương 02 Địa chỉ IP và chia subnet MẠNG MÁY TÍNH Tháng 09/2011
 2. Nội dung 1. Giới thiệu 2. Địa chỉ IP 3. Chia subnet Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh 2
 3. Giới thiệu - 1 85 NĐC Q1 42/5 LTK Q10 227 NVC Q5 5 NTMK Q1 Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh 3
 4. Giới thiệu - 2 192.168.0.2 192.168.0.1 192.168.0.3 192.168.0.4 Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh 4
 5. Giới thiệu - 3 Địa chỉ mạng (identifier):  định danh của 1 node mạng Phân loại:  Địa chỉ vật lý • do nhà sản xuất ấn định trên sản phẩm • VD: địa chỉ MAC (Media Access Control)  Địa chỉ logic • do người dùng ấn định • VD: địa chỉ IP (Internet Protocol) Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh 5
 6. Nội dung 1. Giới thiệu 2. Địa chỉ IP 3. Chia subnet Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh 6
 7. Địa chỉ IP Tầng 3 trong mô hình OSI Version: • IPv4 • IPv5 (RFC 1819 ) • IPv6 Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh 7
 8. Địa chỉ IPv4 - 1 Kích thước: 4 bytes (32 bits) Định dạng:  Mỗi byte được biểu diễn bằng số thập phân, gọi là một octet  hai octet được viết cách nhau bằng 1 dấu chấm “ ” . VD: 10101100 00011101 00000001 00001010 172.29.1.10 Chia thành 2 phần:  Network ID (NetID)  Host ID 32 bit Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh 8
 9. Địa chỉ IPv4 - 2 Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh 9
 10. Địa chỉ IPv4 - 3 Subnet mask  Dùng phân định phần NetID và HostID trong địa chỉ IPv4  kích thước 4 bytes • các bit thuộc NetID có giá trị là 1 • các bit thuộc HostID có giá trị là 0  VD: 172.29.5.128/255.255.192.0 (hoặc 172.29.5.128/18) HostIP 1010 1100 0001 1101 0000 0101 1000 0000 SubnetMask 1111 1111 1111 1111 1100 0000 0000 0000 Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh 10
 11. Địa chỉ IPv4 - 5 Địa chỉ đường mạng (Net Addr)  Các bit thuộc NetID: giữ nguyên  Các bit thuộc Host ID: xoá về 0 Địa chỉ broadcast  Các bit thuộc NetID: giữ nguyên  Các bit thuộc Host ID: bật lên 1 VD: 192.168.1.2/24  Net Addr: 192.168.1.0  đc broadcast: 192.168.1.255 HostIP 1100 0000 1010 1000 0000 0001 0000 0010 SubnetMask 1111 1111 1111 1111 1111 1111 0000 0000 Net Addr 1100 0000 1010 1000 0000 0001 0000 0000 Broadcast 1100 0000 1010 1000 0000 0001 1111 1111 Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh 11
 12. Địa chỉ IPv4 - 6 Hai node có cùng địa chỉ đường mạng thì thuộc cùng 1 đường mạng 192.168.1.2 và 192.168.1.200  cùng 1 đường mạng 192.168.1.2 và 192.168.2.1  khác đường mạng Số địa chỉ host hợp lệ trong 1 đường mạng  2m-2 • m là số bit trong phần HostID VD: 172.29.1.1/16  m = 32 – 16 = 16  Số host trong 1 network = 216-2 Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh 12
 13. Địa chỉ IPv4 – 7 Phân lớp Multicast Address Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh 13
 14. Địa chỉ IPv4 - 8 Subnet mask mặc định: • Lớp A: 255.0.0.0 (/8) • Lớp B: 255.255.0.0 (/16) • Lớp C: 255.255.255.0 (/24) VD: 15.19.18.29 00001111 – Lớp A – Subnet mask mặc định: 255.0.0.0 Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh 14
 15. Địa chỉ IPv4 – 9 Cho địa chỉ IP: 172.29.7.10 • Lớp: • Net Addr : • Số host trong cùng network: • Các địa chỉ của host: • Địa chỉ broadcast: Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh 15
 16. Địa chỉ IPv4 – 10 Cho địa chỉ IP: 172.29.7.10 • Lớp: B • Net Addr : 172.29.0.0 • Số host trong cùng network: 216-2 • Các địa chỉ: 172.29.0.1 – 172.29.255.254 • Địa chỉ broadcast:172.29.255.255 Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh 16
 17. Địa chỉ IPv4 - 11  Phân loại:  Địa chỉ public: • dùng để trao đổi trên Internet • Địa chỉ thật  Địa chỉ private • Dùng để đánh địa chỉ cho các mạng LAN bên trong 1 tổ chức • Địa chỉ ảo  Địa chỉ loopback: 127.0.0.0 – 127.255.255.255 Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh 17
 18. Nội dung 1. Giới thiệu 2. Địa chỉ IP 3. Chia subnet Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh 18
 19. Chia subnet - 1 Mục tiêu:  giảm số lượng node  Tăng thông lượng mạng  Tăng tính bảo mật  Dễ quản trị  Dễ bảo trì  Tránh lãng phí địa chỉ IP Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh 19
 20. Chia subnet - 2 Qui tắc:  Mượn các bit đầu trong HostID làm NetID  Số subnet = 2n (n: số bit vay mượn phần HostID) Lên kế hoạch:  Số subnet cần chia  Số node trong mỗi subnet Khoa Công nghệ thông tin - Đại học Khoa học tự nhiên TP Hồ Chí Minh 20

Tài liệu cùng danh mục Quản trị mạng

Giáo trình cài đặt và điều hành mạng máy tính part 7

Các ứng dụng, kho dữ liệu và các tài nguyên khác như sức mạnh của các CPU được dùng chung và chia sẻ thì cả hệ thống máy tính sẽ làm việc hữu hiệu hơn.


Networking: A Beginner’s Guide Fifth Edition- P30

Networking: A Beginner’s Guide Fifth Edition- P30:I have run into many people over the years who have gained good even impressive working knowledge of PCs, operating systems, applications, and common problems and solutions. Many of these people are wizards with desktop computers.


Module 3: Generating XML Data from a Database

This module describes how most XML documents are generated dynamical from another data source such as a database. An animation is provided on th Overview slide to describe the overall purpose of the module. The first part of the module introduces Active Server Pages (ASP). The coverage is by no means comprehensive; the aim is to present enough information about ASP to allow students to complete the lab, rather than to provide an in-depth introduction to ASP.


TCP/IP Network Administration- P1

Quản trị mạng và quản trị hệ thống là hai công việc khác nhau. Quản trị hệ thống nhiệm vụ đó là thêm người sử dụng và làm sao lưu được cô lập để một hệ thống máy tính độc lập. Không phải như vậy với quản trị mạng. Một khi bạn đặt mạng máy tính của bạn, nó tương tác với nhiều khác hệ thống. Cách bạn làm nhiệm vụ quản trị mạng Có tác dụng, tốt và xấu, không chỉ là của bạn hệ thống nhưng trên các hệ thống khác trên mạng. Một sự hiểu biết âm thanh của quản trị...


Mười mẹo bảo vệ mạng riêng ảo client

Mạng riêng ảo (VPN) ngày càng khẳng định được ưu thế lợi nhuận trong hiệu suất và giá cả của mình. Bạn có thể cung cấp quyền truy cập mạng từ xa cho nhân viên tin cậy hay các nhà đấu thầu giải pháp qua một mạng riêng ảo. Khoảng cách địa lý giờ không còn là vấn đề đáng ngại nữa.


Beginning DotNetNuke 4.0 Website Creation in C# 2005 with Visual Web Developer 2005 Express phần 1

Tham khảo tài liệu 'beginning dotnetnuke 4.0 website creation in c# 2005 with visual web developer 2005 express phần 1', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Thủ Thuật Windows Office part 8

Nếu nó là NTFS thì bỏ qua bước này còn không bạn làm như sau: Run rồi gõ vào box: cmd rồi nhấn Ok bạn sẽ thấy dòng lệnhàClick Start như sau: “C:\WINDOWS” Thủ Thuật Windows Office part 8


Giáo trình phân tích tính năng sử dụng một số thao tác quản lý trong Exchange server p8

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích tính năng sử dụng một số thao tác quản lý trong exchange server p8', công nghệ thông tin, quản trị mạng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Quản trị mạng máy tính - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: QTMMT-TH07

Đề thi tốt nghiệp cao đẳng nghề khóa 3 (2009-2012) - Nghề: Quản trị mạng máy tính - Môn thi: Thực hành nghề - Mã đề thi: QTMMT-TH07 là đề thi thực hành nghề Quản trị mạng máy tính. Mời các bạn cùng tham khảo đề thi để chuẩn bị tốt cho kì thi tốt nghiệp.


actualtests microsoft 070 290 exam managing and maintaining ms win 2003 phần 8

Bạn cần cấu hình máy chủ DNS tại văn phòng Bắc Kinh để cho phép độ phân giải thành công của tất cả các truy vấn từ văn phòng Bắc Kinh cho các tên trong không gian tên publishing.Certkiller.com, ngay cả khi liên kết VPN giữa Bắc Kinh và Cairo văn phòng không.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Mac Kung Fu, 2nd edition
 • 11/12/2012
 • 82.864
 • 227

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu