Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Lý Thuyết Tín Dụng Ngân Hàng: ĐIỀU KIỆN TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM

Tham khảo tài liệu 'lý thuyết tín dụng ngân hàng: điều kiện trình tự và thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quảĐánh giá tài liệu

4.1 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Lý Thuyết Tín Dụng Ngân Hàng: ĐIỀU KIỆN TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM Lý Thuyết Tín Dụng Ngân Hàng: ĐIỀU KIỆN TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM nghiệp vụ ngân hàng, tín dụng ngân hàng, điều kiện cấp tín dụng, nguyên tắc tín dụng, nghiệp vụ cho vay
4.1 5 2257
 • 5 - Rất hữu ích 231

 • 4 - Tốt 2.026

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. ĐIỀU KIỆN TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH BẢO ĐẢM 1. Các trường hợp đăng ký Giao dịch bảo đảm - Sau khi hợp đồng bảo đảm tiền vay được ký kết, đơn vị trực tiếp cho vay và khách hàng thực hiện việc đăng ký giao dịch bảo đảm trong các trường hợp sau: - Các trường hợp phải đăng ký giao dịch bảo đảm: o Việc cầm cố, thế chấp tài sản mà pháp luật quy định tài sản đó phải đăng ký quyền sở hữu; o Việc cầm cố, thế chấp tài sản mà pháp luật không quy định phải đăng ký quyền sở hữu nhưng các bên thoả thuận bên cầm cố, bên thế chấp hoặc người thứ ba giữ tài sản; o Việc cầm cố, thế chấp một tài sản để bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ trả nợ tại nhiều tổ chức tín dụng; o Các văn bản thông báo về việc xử lý tài sản bảo đảm. o Bảo lãnh bằng tài sản của bên thứ ba nếu có yêu cầu o Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật. 2. Người thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm Người thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm (sau đây gọi là người đăng ký) theo thoả thuận giữa đơn vị trực tiếp cho vay và khách hàng: - Đơn vị trực tiếp cho vay thực hiện thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm. - Khách hàng thế chấp, cầm cố hoặc bảo lãnh bằng tài sản để vay vốn. - Các bên cùng phối hợp thực hiện. - Người được uỷ quyền. 3. Cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm Việc đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tài sản cầm cố, thế chấp, bảo lãnh thực hiện theo Nghị định số 08/2000/NĐ-CP ngày 10/3/2000 của Chính phủ về đăng ký giao dịch bảo đảm, Thông tư số 01/2002/TT-BTP ngày 9/1/2002 của Bộ tư pháp hướng dẫn thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm. Theo đó cơ quan có thẩm quyền, nhiệm vụ và quyền hạn thực hiện việc đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm là: Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp (sau đây gọi tắt là Cục - Đăng ký) và Các Chi nhánh của Cục Đăng ký đặt tại một số địa phương thực hiện việc đăng ký giao dịch bảo đảm cho các tài sản phải đăng ký quyền sở hữu (Trừ tàu bay, tàu biển, quyền sử dụng đất và bất động sản gắn liền với đất). Cụ thể như sau: o Ô tô, xe máy, các phương tiện giao thông cơ giới đường bộ khác, các phương tiện giao thông đường sắt.
 2. o Tàu sông. o Máy móc, thiết bị, dây chuyền sản xuất, nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, hàng tiêu dùng, các hàng hoá khác, kim khí quý, đá quý. o Tiền Việt Nam, ngoại tệ. o Trái phiếu, cổ phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu, chứng chỉ tiền gửi, thương phiếu, các giấy tờ khác trị giá được bằng tiền. o Quyền tài sản phát sinh từ quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đòi nợ, quyền được nhận số tiền bảo hiểm, các quyền tài sản khác phát sinh từ hợp đồng hoặc từ các căn cứ pháp lý khác. o Quyền đối với phần vốn góp trong doanh nghiệp, kể cả trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. o Quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên theo quy định của pháp luật. o Lợi tức, các quyền phát sinh từ tài sản cầm cố. o Các động sản khác theo quy định tại khoản 2 Điều 181 của Bộ Luật Dân sự. Cơ quan đăng ký tàu biển và thuyền viên khu vực, nơi đã đăng ký tàu biển thực - hiện việc đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tàu biển Cục hàng không dân dụng Việt Nam thực hiện việc đăng ký giao dịch bảo đảm - đối với tàu bay. Sở Địa chính hoặc Sở Địa chính - Nhà đất, nơi có bất động sản thực hiện việc đăng - ký giao dịch bảo đảm đối với quyền sử dụng đất, bất động sản gắn liền với đất trong trường hợp bên bảo đảm là tổ chức. Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn, nơi có bất động sản đăng ký giao dịch bảo - đảm đối với quyền sử dụng đất, bất động sản gắn liền với đất trong trường hợp bên bảo đảm là hộ gia đình, cá nhân. 4. Trình tự thủ tục đăng ký, xoá đăng ký giao dịch bảo đảm tại Cục đăng ký và các chi nhánh. Thực hiện theo hướng dẫn cụ thể của các cơ quan nhận đăng ký giao dịch bảo đảm (từng địa phương). 5. Trình tự, thủ tục đăng ký, xoá đăng ký giao dịch bảo đảm đối với tàu bay, tàu biển, quyền sử dụng đất và bất động sản gắn liền với đất. Hiện nay chưa có hướng dẫn cụ thể về việc đăng ký giao dịch bảo đảm đối với các loại tài sản này. Vì vậy các đơn vị trực tiếp cho vay thực hiện như quy định của từng địa phương. Khi nào có hướng dẫn mới sẽ bổ sung vào phụ lục này của cẩm nang. Một số gợi ý:
 3. Đăng ký giao dịch bảo đảm đối với việc thế chấp quyền sử dụng đất, bất động sản - gắn liền với đất: o Đối với Cá nhân Hộ gia đình: Đăng ký giao dịch bảo đảm tại UBND xã, phường, thị trấn nơi có bất động sản o Đối với Tổ chức: Kê khai nội dung cần thế chấp và nộp hồ sơ để đăng ký tại Sở Địa chính / Sở Địa chính Nhà đất nơi có đất, Đăng ký giao dịch bảo đảm tại Sở Địa chính/Sở Địa chính Nhà đất nơi có bất động sản. Tầu, thuyền biển: Cơ quan đăng ký tầu biển và thuyền viên khu vực. - Máy bay, tầu bay Cục Hàng không Dân dụng Việt Nam. - Ngoài ra, đơn vị trực tiếp cho vay nên có văn bản gửi cho các cơ quan hành chính / - chính quyền địa phương về việc tài sản đã được thế chấp cho NHNo để có được sự hỗ trợ khi cần thiết. Đối với quyền sử dụng đất, giấy tờ thực hiện quyền của người sử dụng đất bao gồm - hai loại giấy tờ sau: o Giấy Chứng nhận Quyền Sử dụng Đất do Tổng Cục Quản lý Ruộng đất trước đây cấp. o Giấy Chứng nhận Quyền Sử dụng Đất do Tổng Cục Địa chính phát hành. o Tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp từ người khác, hoặc được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất mà tiền đó không có nguồn gốc từ ngân sách, cũng được thực hiện các quyền của người sử dụng đất. o Nhà ở, công trình xây dựng luôn gắn liền với đất và việc thế chấp tài sản này không thể tách rời đất, do đó khi thế chấp phải qua thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm tại Sở Địa chính - Nhà đất hoặc UBND phường/xã/thị trấn như đối với quy định của pháp luật về thế chấp quyền sử dụng đất. TRÁCH NHIỆM PHỐI HỢP CỦA CÁC CƠ QUAN HỮU QUAN - Khi đơn vị trực tiếp cho vay tiến hành xử lý tài sản bảo đảm theo các phương thức quy định tại Thông tư 03/2001/TTLT/NHNN-BTP-BCA-BTC-TCĐC, cơ quan Công chứng Nhà nước, Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm chứng nhận các hợp đồng mua bán tài sản, hợp đồng chuyển nhượng tài sản, biên bản nhận tài sản và các giấy tờ liên quan đến việc chuyển nhượng quyền sở hữu, quyền sử dụng cho bên mua, bên nhận chuyển nhượng.
 4. - Các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (Uỷ ban nhân dân cấp có thẩm quyền, Sở Địa chính hoặc Sở Điạ chính – Nhà đất, Phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh, thành phố, Cơ quan đăng kiểm phương tiện vận tải thuỷ, Chi cục đăng ký tàu biển và thuyền viên khu vực, Cục hàng không dân dụng Việt Nam) có trách nhiệm làm các thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho bên mua, bên nhận chuyển nhượng tài sản khi nhận được đề nghị của Đơn vị trực tiếp cho vay (hoặc tổ chức bán đấu giá tài sản) và các tài liệu liên quan khác bao gồm: o Bản sao hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm (đơn vị trực tiếp cho vay ký sao). o Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản, hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng tài sản hoặc giấy đăng ký tài sản của chủ tài sản, hoặc giấy tờ khác theo quy định tại điểm 7.3 khoản 7, mục III phần B (tuỳ từng trường hợp cụ thể). o Biên bản xử lý tài sản hoặc biên bản thu giữ tài sản; o Hợp đồng mua bán tài sản, hoặc hợp đồng chuyển nhượng tài sản, hoặc biên bản nhận tài sản, hoặc văn bản bán đấu giá tài sản (tuỳ từng trường hợp xử lý cụ thể). o Giấy tờ xác nhận đã nộp thuế chuyển nhượng tài sản theo quy định của pháp luật. - Thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản bảo đảm trong trường hợp xử lý tài sản bảo đảm là tài sản thi hành án. - Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền làm thủ tục chuyển nhượng sở hữu, quyền sử dụng tài sản bảo đảm cho bên mua, bên nhận chuyển nhượng tài sản căn cứ vào hồ sơ bao gồm các giấy tờ sau đây: * Trích lục bản án hoặc bản sao bản án hoặc bản sao quyết định của Toà án. * Quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án. * Hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm (Đơn vị trực tiếp cho vay ký sao). * Hợp đồng mua bán tài sản, hoặc hợp đồng chuyển nhượng tài sản, hoặc hợp đồng nhận tài sản, hoặc văn bản bán đấu giá tài sản (tuỳ từng trường hợp xử lý cụ thể). - Trong hồ sơ làm thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản bảo đảm, không yêu cầu phải có văn bản của chủ sở hữu tài sản bảo đảm về việc đồng ý cho xử lý tài sản bảo đảm (vì văn bản đồng ý xử lý tài sản bảo đảm đã được thể hiện trong hợp đồng tín dụng, hợp đồng bảo đảm), không yêu cầu phải có hợp đồng mua bán tài sản giữa chủ sở hữu tài sản hoặc người phải thi hành án với người mua tài sản, trừ trường hợp người xử lý tài sản là chủ sở hữu tài sản hoặc người phải thi hành án. - Thời hạn hoàn thành thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho người mua, người nhận chuyển nhượng là 15 ngày (riêng đối với việc chuyển quyền sở hữu nhà và
 5. quyền sử dụng đất ở là 60 ngày) kể từ ngày nhận được đề nghị của NHNo (hoặc tổ chức bán đấu giá tài sản) và các tài liệu nói trên, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Tài liệu cùng danh mục Ngân hàng - Tín dụng

INTERIOR/ FURNISHING & RENOVATION WORKS IN THE BRANCH OF BANK OF INDIA, BHULLAR , LUDHIANA

Only about 20% of all extinctions occurred during mass extinctions. The other 80% are known as background extinctions. For most individual species, scientists don’t know the precise cause of extinction. But scientists can gather clues in the broad patterns of extinctions formed by thousands of species. In 2008, Jonathan Payne and Seth Finnegan, two paleontologists at Stanford Uni- versity, surveyed 227,229 fossils of marine invertebrates from about 520 million years ago to 20 million years ago. They found that the bigger the geographical range of a genus, the longer it tended to survive. Small ranges raised the odds that a genus would become extinct. One potential explanation for...


CREATING VALUE IN PENSION PLANS (OR, GENTLEMEN PREFER BONDS)

Consistent with this logic, the pension plan assets of Boots, the U.K. pharmaceutical retailer, were made up of 75% stocks and 25% bonds at yearend 1999. But between the spring of 2000 and July 2001, the company’s pension plan sold all its equities and invested the proceeds in duration-matched bonds. Security analysts, accountants, and actuaries were critical of Boots’s new strategy. The lower expected returns from bonds, they charged, would force Boots to increase its contributions to the plan in future years, thereby reducing expected future earnings and presumably firm value. According to financial economists, however, the step taken by Boots would actually increase shareholder value by lowering taxes while, at the same time,...


Quá trình hình thành giáo trình giao tiếp truyền thông bất đồng bộ dữ liệu trên hai trạng thái tiếp xúc của mạch từ p1

Hầu hết các máy vi tính lưu trữ và thao tác dữ liệu của chúng theo cách song song. Nghĩa là khi truyền 1 Byte thì các Bit đi cùng một lúc trên các mạch dây song song. Số các Bit gởi đi cùng một lúc thay đổi tùy thuộc vào mỗi loại máy tính khác nhau nhưng thường là 8 hoặc bội số của 8. Tuy nhiên ngoài việc trao đổi tin song song với một máy tính khác (hoặc một thiết bị ngoài) có dạng tin vào


Vai trò của BHTG trong xử lý ngân hàng: Hướng dẫn quốc tế & Kinh nghiệm của Đài Loan

.Tại sao chúng ta cần BHTG? • Những bài học rút ra từ quá khứ: - Bảo hiểm tiền gửi công khai là phương tiện bảo vệ những người gửi tiền nhỏ và duy trì niềm tin công chúng 56 tổ chức BHTG trước 1995 so với 111 tổ chức vào tháng 3/2011 • Những bài học từ hiện tại: - Nhu cầu bảo vệ người tiêu dùng tài chính tốt hơn - Nhu cầu có những công cụ nhanh chóng và sẵn sàng cho việc xử lý có trật tự - Nhu cầu về các hệ thống BHTG có sự...


FEDERAL TRADE COMMISSION: Disposal of Consumer Report Information and Records

The complex system for reporting and reviewing credit involves a large number of participants who fall generally into one of six categories: consumers; data repositories; data users; data furnishers; credit reporting agencies; and analytical service providers. Approximately 190-200 million consumers have credit reports maintained by the three major credit repositories (Experian, Equifax, and Trans Union) 9 . Data users include lenders, insurers, landlords, utility companies, and employers, who review the credit information in consumers’ credit reports to make decisions about extending and pricing credit, offering and pricing insurance policies, and providing utility services, rental housing, or offers of employment. ...


the supply oF money – banK behaViour and the implications For monetary analysis

Aside from the short-lived exceptions of the First Bank of the United States and the Second Bank of the United States, bank chartering was solely a function of the states until 1863. Only in that year, with the passage of the National Currency Act, was a federal role in the banking system per- manently established. The intent of the legisla- tion was to assert federal control over the monetary system by creating a uniform national currency and a system of nationally chartered banks through which the federal government could conduct its business.2 To charter and super- vise the national banks, the act created the Office of the Comptroller of the Currency...


Quản trị Ngân hàng Thương mại - Giảng viên Nguyễn Từ Nhu

Giới thiệu về mặt kỹ thuật quản trị ngân hàng ở các lĩnh vực như : Quản trị chiến lược kinh doanh ngân hàng, quản trị vốn, nợ, tài sản, rủi ro, kết quả tài chính, công tác quản lý nhân sự và Marketing ngân hàng. Từ đó giúp tiếp cận với các công nghệ ngân hàng và kỹ thuật quản trị ngân hàng.


5c trong tín dụng: Năng lực, vốn, thế chấp, uy tín và các điều kiện khác

Tham khảo tài liệu '5c trong tín dụng: năng lực, vốn, thế chấp, uy tín và các điều kiện khác', tài chính - ngân hàng, ngân hàng - tín dụng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Causes of the Collapse of the Icelandic Banks - Responsibility, Mistakes and Negligence

It could be argued that the prevailing sense of interest rate predictability at the time of the “conundrum” combined with a banking system willing to take huge duration exposures would have made a policy of bond sales ineffective. But it should be remembered that this sense of interest rate predictability was itself deliberately nurtured by the Federal Reserve policy of a “measured pace” in increasing the Federal funds rate. The Federal Reserve was anxious to avoid a bond market collapse similar to the one that took place around the early 1994 tightening. This predictability itself probably made banks and others...


Interest on Excess Reserves as a Monetary Policy Instrument: The Experience of Foreign Central Banks

As the Basel Committee on Banking Supervision has pointed out, it has become increasingly important to look beyond the traditional earnings and economic value effects and assess indirect interest rate effects as well. Taking a broader view of the potential earnings impact of changing interest rates, banks also need to take into consideration the growing share of (interest-sensitive) fee- based fi nancial services (loan servicing, asset securitization programs, pay- ments etc.). Further indirect effects stem from in the evolution of the balance sheet (structural effects) and from the downgrading of borrowers (credit rating effect). As a case in point, portfolio shifts...


Tài liệu mới download

Tài liệu học autocad plant 3d
 • 02/07/2013
 • 86.649
 • 559

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Tiền tệ ngân hàng - Chương 3
 • 23/06/2011
 • 42.911
 • 151
Bài giảng về Tín dụng
 • 17/04/2014
 • 73.735
 • 692

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu