Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Luận văn thạc sĩ Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc: Đưa Hát Chèo cạn vào hoạt động ngoại khóa âm nhạc ở trường Trung học cơ sở Cảnh Dương - Quảng Trạch - Quảng Bình

Luận văn nhằm mục đích nghiên cứu, đưa ra các biện pháp truyền dạy Hát Chèo cạn trong hoạt động ngoại khóa âm nhạc tại trường THCS Cảnh Dương - Quảng Trạch - Quảng Bình. Luận văn gồm 2 chương: Chương 1 - Cơ sở lý luận và thực tiễn dạy học âm nhạc tại trường THCS Cảnh Dương, Quảng Trạch, Quảng Bình; Chương 2 - Biện pháp đưa Hát Chèo cạn vào hoạt động ngoại khóa âm nhạc.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG

NGUYỄN THỊ TỐ NGA

ĐƯA HÁT CHÈO CẠN
VÀO HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA ÂM NHẠC
Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CẢNH DƯƠNG,
QUẢNG TRẠCH, QUẢNG BÌNH

LUẬN VĂN THẠC SĨ
LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC ÂM NHẠC
Khóa 5 (2015 - 2017)

Hà Nội, 2017

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG

NGUYỄN THỊ TỐ NGA

ĐƯA HÁT CHÈO CẠN
VÀO HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA ÂM NHẠC
Ở TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CẢNH DƯƠNG,
QUẢNG TRẠCH, QUẢNG BÌNH

LUẬN VĂN THẠC SĨ
Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học Âm nhạc
Mã số: 60.14.01.11

Người hướng dẫn khoa học:

Hà Nội, 2017

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan luận văn với tiêu đề Đưa Hát Chèo cạn vào hoạt
động ngoại khóa ở trường Trung học cơ sở Cảnh Dương - Quảng Trạch Quảng Bình là kết quả nghiên cứu của chính bản thân tôi và chưa được
công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào. Tôi xin hoàn toàn chịu
trách nhiệm về tính trung thực của số liệu và các nội dung khác trong luận
văn của mình.
Hà Nội, ngày 05 tháng 8 năm 2017
Tác giả luận văn
Đã ký
Nguyễn Thị Tố Nga

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

BGH

Ban giám hiệu

CLB

Câu lạc bộ

GD&ĐT

Giáo dục và đào tạo

GS

Giáo sư

GV

Giáo viên

HĐNK

Hoạt động ngoại khóa

HS

Học sinh

NGND

Nhà giáo nhân dân

Nxb

Nhà xuất bản

NS

Nhạc sĩ

PGS

Phó giáo sư

PL

Phụ lục

PPDH

Phương pháp dạy học

SGK

Sách giáo khoa

THCS

Trung học cơ sở

TP

Thành phố

Tr

Trang

TS

Tiến sĩ

TSKH

Tiến sĩ khoa học

TTCN

Tiểu thủ công nghiệp

MỤC LỤC
MỞ ĐẦU ....................................................................................................... 1
Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN DẠY HỌC ÂM NHẠC
TẠI TRƯỜNG THCS CẢNH DƯƠNG, QUẢNG TRẠCH, QUẢNG
BÌNH ............................................................................................................. 7
1.1. Khái quát về Hát Chèo cạn và giải thích các khái niệm ........................ 7
1.1.1. Môi trường văn hóa Cảnh Dương - nôi sinh của Hát Chèo cạn ......... 7
1.1.2. Một số khái niệm ............................................................................... 17
1.2. Những đặc điểm của Hát Chèo cạn ...................................................... 23
1.2.1. Yếu tố cấu thành................................................................................ 23
1.2.2. Gíá trị thẩm mỹ, ý nghĩa tâm linh của Hát Chèo cạn trong đời sống
cư dân Cảnh Dương ngày nay ..................................................................... 29
1.2.3. Đặc điểm âm nhạc trong Hát Chèo cạn ở Quảng Bình nói chung,
Cảnh Dương nói riêng. ................................................................................ 32
1.3. Thực trạng dạy học âm nhạc tại Trường THCS Cảnh Dương ............. 38
1.3.1. Sơ lược về Trường THCS Cảnh Dương ........................................... 38
1.3.2. Môn âm nhạc tại Trưởng THCS Cảnh Dương.................................. 39
1.3.3. Thời lượng, nội dung chương trình, giáo trình môn âm nhạc........... 40
Tiểu kết ........................................................................................................ 41
Chương 2 BIỆN PHÁP ĐƯA CHÈO CẠN VÀO HOẠT ĐỘNG NGOẠI
KHÓA ÂM NHẠC ..................................................................................... 43
2.1. Vai trò, vị trí của hoạt động ngoại khóa âm nhạc ................................ 43
2.1.1. Phương pháp dạy học ........................................................................ 43
2.1.2. Đặc điểm của hoạt động ngoại khóa âm nhạc................................... 45
2.1.3. Phương pháp tổ chức các hoạt động ngoại khóa............................... 46
2.2. Biện pháp đưa Hát Chèo cạn vào HĐNK âm nhạc .............................. 49
2.2.1. Các tiêu chí lựa chọn và ứng dụng .................................................... 49

Tài liệu cùng danh mục Khoa học xã hội

Tiểu luận: Sự tương đồng và khác biệt giữa triết học Nho gia và triết học Đạo gia ở Trung Quốc thời kỳ cổ đại

Tiểu luận: Sự tương đồng và khác biệt giữa triết học Nho gia và triết học Đạo gia ở Trung Quốc thời kỳ cổ đại để hiểu rõ thêm những cơ sở lý luận của hai trường phái triết học này và vận dụng chúng vào thực tế cuộc sống, công việc. Tìm hiểu bối cảnh ra đời, những nội dung cơ bản hai trường phái triết học Nho gia và Đạo gia, những điểm tương đồng và khác biệt của hai trường phái triết học này.


TIỂU LUẬN: Tìm hiểu các nguồn thông tin du lịch và lữ hành

Đề tài này giới thiệu một cách khái quát về các nguồn thông tin có sẵn về du lịch, lữ hành và khách sạn. Nó được chia làm 8 phần: Các dịch vụ chú dẫn (tra cứu); Sách Danh mục và hướng dẫn tìm kiếm; các trung tâm lưu trữ tài liệu và cơ sở dữ liệu; Các tạp chí xuất bản định kỳ, Các hiệp hội nghề nghiệp và thương mại; Cơ quan chính phủ; niêm giám, sách xuất bản mỗi năm một kỳ, sách tóm tắt (sổ tay hướng dẫn) và một số gợi ý cuối cùng. Nó...


Tình hình vi phạm pháp luật của thanh thiếu niên Việt Nam hiện nay và các biện pháp phòng chống

Trong quá trình hội nhập toàn cầu đã và đang tạo nên những thách thức không nhỏ đối với nước ta thì tình hình vi phạm pháp luật ở nước ta nói chung, vi phạm pháp luật của đối tượng thanh thiếu niên nói riêng đang gia tăng một cách nhanh chóng và có xu hướng trẻ hóa đối tượng vi phạm. Đặc biệt, có một bộ phận thanh thiếu niên còn tham gia vào những băng nhóm tội phạm có tổ chức gây nên nhiều vụ án thương tâm gây nhức nhối dư luận xã hội và quần chúng....


Luận văn: Chủ nghĩa Mac Lênin và thời kỳ quá độ phần 2

Đến cuối xuân năm 1922 , Liên Xô đã vượt qua được nạn đói và đếnnăm 1925 , nông nghiệp Liên Xô đã vượt mức trước chién tranh . Tổng sản lượng công nghiệp năm 1925 so với năm 1913 mới đặt 75.5%.


Tài liệu Hội nghị CDIO toàn quốc 2012 - Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế: Mô hình CDIO

Nội dung tài liệu "Hội nghị CDIO toàn quốc 2012 - Đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế: Mô hình CDIO" trình bày về việc áp dụng và triển khai mô hình CDIO tại Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh.


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa du lịch: Công viên giải trí và du lịch văn hóa Thiên đường Bảo Sơn - điểm du lịch hấp dẫn của thủ đô

Mục đích nghiên cứu của khóa luận là giới thiệu cho du khách một địa điểm vui chơi giải trí khá lý tưởng của thủ đô Hà Nội, giúp cho khách du lịch tìm được sự thư giãn và thoải mái tại Thiên đường Bảo Sơn sau những giờ làm việc căng thẳng và mệt mỏi.


Tiểu luận "Triển khai công tác xã hội ở một xã nghèo, thiết lập một tiến trình công tác xã hội ở một xã nghèo"

Có thể nói công tác xã hội là một quá trình tác động tới người dân làm họ thay đổi hành vi theo hướng tích cực. Trong giai đoạn hiện nay, vấn đề nghèo đói đang trở thành một vấn đề nóng bỏng, phân hoá giàu nghèo hết sức rõ rệt. Chính vì vậy cần phải có sự tác động từ bàn tay mầu nhiệm của nhân viên công tác xã hội. Triển khai công tác xã hội ở một xã nghèo khác với công tác xã hội với cá nhân....


Tiểu luận: Xung đột văn hóa lịch sử truyền thống – hiện đại

Xung đột văn hóa được hiểu là các nhân tố văn hóa từ những nền văn hóa cách xa nhau thẫm chí trái ngược nhau , gặp nhau trong các dòng chảy du lịch.


Đề tài: Lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị về tư tưởng, chính trị, tổ chức cho việc thành lập Đảng

Nguyễn Ái Quốc, lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, là tấm gương chói lọi về tinh thần cách mạng, chí khí kiên cường bất khuất, toàn tâm toàn ý phục vụ Đảng, phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng, tận tụy hy sinh suốt đời phấn đấu vì sự nghiệp giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc và giải phóng loài người, vì độc lập tự do, vì chủ nghĩa xã hội cộng sản.


Đề tài " QUY TRÌNH THÀNH LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHÍNH "

Trái đất từ lâu vẫn còn là một điều bí ẩn đối với con ngời, do đó việc nghiên cứu và tìm hiểu về Trái đất đã đợc tiến hành từ rất sớm cùng với sự xuất hiện của các ngành khoa học về Trái đất nhTr ắc địa, Địa chất, Mỏ…các ngành khoa học này có sự liên hệ mật thiết với nhau và mỗi khoa học đều có vị trí rất quan trọng. Trắc địa là một trong những ngành khoa học về trái đất, nó chủ yếu nghiên cứu về hình dạng, kích thớc và bề mặt của Trái đất. Đó là các công tác nhđ o đạc mặt...


Tài liệu mới download

Đại cương về bào chế
  • 12/10/2015
  • 71.305
  • 188

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu