Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Luận văn Thạc sĩ Địa lí học: Nghiên cứu đặc điểm dân số tỉnh Vĩnh Long

Luận văn Thạc sĩ Địa lí học: Nghiên cứu đặc điểm dân số tỉnh Vĩnh Long nêu lên cơ sở lí luận và thực tiễn về dân số; đặc điểm dân số tỉnh Vĩnh Long; định hướng và giải pháp nhằm điều chỉnh dân số Vĩnh Long đến năm 2020. Với các bạn chuyên ngành Địa lí thì đây là tài liệu hữu ích.Đánh giá tài liệu

4.6 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Luận văn Thạc sĩ Địa lí học: Nghiên cứu đặc điểm dân số tỉnh Vĩnh Long Luận văn Thạc sĩ Địa lí học: Nghiên cứu đặc điểm dân số tỉnh Vĩnh Long Luận văn Thạc sĩ Địa lí học, Đặc điểm dân số tỉnh Vĩnh Long, Nghiên cứu dân số tỉnh Vĩnh Long, Điều chỉnh dân số Vĩnh Long, Giải pháp điều chỉnh dân số Vĩnh Long, Định hướng điều chỉnh dân số Vĩnh Long
4.6 5 526
  • 5 - Rất hữu ích 315

  • 4 - Tốt 211

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học

Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu hành vi khách hàng sử dụng dịch vụ di động và đề xuất biện pháp tạo dựng lòng trung thành của khách hàng

Nội dung của bản tóm tắt luận văn trình bày một số vấn đề chung về hành vi khách hàng và lòng trung thành của khách hàng đối với dịch vụ di động, khảo sát và đánh giá thực trạng hành vi khách hàng sử dụng dịch vụ di động và một số biện pháp tạo dựng lòng trung thành của khách hàng sử dụng dịch vụ di động.


luận văn: NGHIÊN CỨU ẢNH HƯƠNG CỦA CuSO4 TỚI MỘT SỐ CHỈ TIÊU SINH LÝ, SINH HOÁ, NĂNG SUẤT VÀ KHẢ NĂNG CHỊU HẠN CỦA CÂY SÚP LƠ XANH MARATHON F1 TRỒNG TẠI THÁI NGUYÊN

Cùng với sự tăng trưởng kinh tế của cả nước, nền nông nghiệp Việt Nam trong những năm gần đây đã có những thành tựu đáng kể. Đời sống của người lao động ngày càng được cải hiện nhờ áp dụng các biện pháp thâm canh, tăng vụ và bón phân phù hợp làm cho năng suất, sản lượng cây trồng tăng mạnh


zLUẬN VĂN:Hoàn thiện nghiệp vụ kế toán bán hàng ở Công ty cổ phần

z LUẬN VĂN: Hoàn thiện nghiệp vụ kế toán bán hàng ở Công ty cổ phần Traphaco .Lời nói đầu Hiện nay, khi nền kinh tế nước ta được vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng X- hội chủ nghĩa, cùng với sự sôi động của tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối diện với nhiều thử thách lớn. Để tồn tại và phát triển trong điều kiện khắc nghiệt đó, các doanh nghiệp buộc phải làm ăn có hiệu quả và lỗ –...


Luận án Tiến sĩ Giáo dục học: Khai thác, sử dụng thí nghiệm tự tạo hỗ trợ tổ chức dạy học nhóm một số kiến thức phần Điện học, Điện từ học Vật lý lớp 9 Trung học cơ sở

Luận án Tiến sĩ Giáo dục học: Khai thác, sử dụng thí nghiệm tự tạo hỗ trợ tổ chức dạy học nhóm một số kiến thức phần Điện học, Điện từ học Vật lý lớp 9 Trung học cơ sở nhằm nghiên cứu khai thác, tự tạo TN và đề xuất quy trình tổ chức DH nhóm với sự hỗ trợ của TNTT để vận dụng vào tổ chức DH một số kiến thức trong phần Điện học, Điện từ học VL lớp 9 THCS nhằm tích cực hóa hoạt động NT của HS.


Tóm tắt luận văn thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Hoàn thiện công tác bảo đảm tiền vay bằng tài sản tại ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - chi nhánh Ngũ Hành Sơn

Trên cơ sở hệ thống hóa và làm rõ nội dung, vai trò và các nhân tố ảnh hưởng đến công tác BĐTV bằng tài sản trong hoạt động kinh doanh của NHTM; phân tích thực trạng công tác BĐTV bằng tài sản tại Vietinbank Ngũ Hành Sơn trong giai đoạn 2010-2013, rút ra những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân, luận văn đề xuất những giải pháp nhằm hoàn thiện công tác BĐTV bằng tài sản tại Vietinbank Ngũ Hành Sơn trong thời gian tới.


Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu sự thỏa mãn của nhân viên khối văn phòng tại cục thuế Quảng Nam

Xác định các nhân tố và xây dựng các thang đo lượng hóa các nhân tố cấu thành sự hài lòng của nhân viên khối văn phòng tại cục thuế Quảng Nam. Nghiên cứu, phân tích, đánh giá mức độ ảnh hưởng các nhân tố ảnh hưởng sự thỏa mãn của nhân viên khối văn phòng tại cục thuế Quảng Nam.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Hán Nôm: Tìm hiểu văn bia Hậu thời Tây Sơn

Luận văn có kết cấu nội dung gồm phần mở đầu, nội dung, phần kết luận và danh mục tài liệu tham khảo. Phần nội dung gồm 2 chương. Chương 1: tổng quan và đặc trưng văn bản văn bia hậu thời tây sơn. Chương 2: giá trị tư liệu qua nội dung văn bia hậu thời tây sơn.


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ chuyên ngành Quản lý kinh tế: Quản lý nhà nước đối với thị trường chứng khoán Việt Nam trong hội nhập quốc tế

Luận án nhằm mục đích: Làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản về thị trường chứng khoán (TTCK) và quản lý nhà nước (QLNN) đối với TTCK, hệ thống hoá và xác định rõ các nội dung, tiêu chí QLNN đối với TTCKC chỉ rõ yêu cầu đặt ra và những nhân tố tác động tới QLNN đối với TTCK trong HNQT. Giải pháp tăng cường QLNN đối với TTCK Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế (xét đến năm 2020) đảm bảo tính ổn định, hiệu quả.


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu đánh giá mức độ tác hại và hoàn thiện công nghệ xử lý chất thải rắn phát sinh trong khai thác than hầm lò vùng Quảng Ninh

Luận án nhằm mục tiêu đánh giá mức độ ảnh hưởng và tác động tới môi trường của CTR phát sinh trong khai thác than hầm lò; hoàn thiện công nghệ xử lý CTR phù hợp với điều kiện sản xuất, kinh tế của các mỏ than hầm lò vùng Quảng Ninh.


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng Công thương Bắc Đà Nẵng

Đề tài hệ thống hóa các vấn đề lý luận liên quan đến phát triển nguồn nhân lực; phân tích thực trạng phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Công thương Bắc Đà Nẵng trong thời gian qua;p đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Ngân hàng TMCP Công thương Bắc Đà Nẵng trong thời gian tới.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu