Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Luận văn:GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU CHI NHÁNH HÙNG VƯƠNG – ĐÀ NẴNG

Xuất nhập khẩu luôn là một trong những hoạt động chủ chốt mà Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và khuyến khích phát triển. Với việc đưa ra những chính sách hỗ trợ khác nhau phù hợp với tình hình của đất nước và thế giới trong từng thời kỳ, hoạt động xuất nhập khẩu của đất nước cũng đã đạt được những thành công nhất định.Đánh giá tài liệu

4.4 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Luận văn:GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU CHI NHÁNH HÙNG VƯƠNG – ĐÀ NẴNG Luận văn:GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU CHI NHÁNH HÙNG VƯƠNG – ĐÀ NẴNG cho vay xuất nhập khẩu, ngân hàng thương mại, luận văn, kinh tế phát triền, kế toán kiểm toán, tài chính doanh nghiệp, tài chính ngân hàng
4.4 5 1635
 • 5 - Rất hữu ích 731

 • 4 - Tốt 904

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG PHẠM CÔNG TUẤN GIẢI PHÁP MỞ RỘNG CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU TẠI NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU CHI NHÁNH HÙNG VƯƠNG – ĐÀ NẴNG Chuyên ngành: Tài chính - Ngân hàng Mã số: 60.34.20 TÓM TẮT LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2013
 2. Công trình được hoàn thành tại ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vũ Phản biện 1: TS. Nguyễn Hòa Nhân Phản biện 2: PGS. TS. Lâm Chí Dũng Luận văn đã được bảo vệ trước Hội đồng chấm luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh họp tại Đại học Đà Nẵng vào ngày 23 tháng 03 năm 2013. Có thể tìm hiểu luận văn tại: - Trung tâm Thông tin – Học liệu, Đại học Đà Nẵng - Thư viện Trường Đại học Kinh tế, Đại học Đà Nẵng
 3. 1 MỞ ĐẦU 1. Tính cấp thiết của đề tài Xuất nhập khẩu luôn là một trong những hoạt động chủ chốt mà Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm và khuyến khích phát triển. Với việc đưa ra những chính sách hỗ trợ khác nhau phù hợp với tình hình của đất nước và thế giới trong từng thời kỳ, hoạt động xuất nhập khẩu của đất nước cũng đã đạt được những thành công nhất định. Để có được những thành công đó không thể thiếu được vai trò vô cùng quan trọng của các ngân hàng thương mại trong việc hỗ trợ xuất nhập khẩu mà cụ thể nhất là thông qua việc tài trợ về vốn cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. Đối với các NHTM cho vay xuất nhập khẩu ngoài việc góp phần làm đa dạng cơ cấu danh mục cho vay giúp phân tán rủi ro, còn góp phần làm gia tăng thu nhập cho các NHTM. Bên cạnh nguồn thu từ lãi vay, cho vay XNK còn giúp cho ngân hàng tăng các nguồn thu khác như: từ phí cung cấp dịch vụ, kinh doanh ngoại hối ... đây cũng chính là những nguồn thu mà các NHTM đang tập trung hướng tới để hạn chế tình trạng phụ thuộc quá nhiều vào hoạt động tín dụng. Trong 10 năm trở lại đây số lượng các NHTM trong nước thành lập ngày càng nhiều, cùng với đó là sự thâm nhập thị trường của các ngân hàng nước ngoài. Riêng tại địa bàn thành phố Đà Nẵng tính đến cuối năm 2011 số lượng chi nhánh của các ngân hàng có mặt trên địa bàn là 58 chi nhánh và hơn 232 phòng, điểm giao dịch, quỹ tiết kiệm. Làm cho sự cạnh tranh chiếm lĩnh thị phần giữa các ngân hàng với nhau ngày càng gay gắt. Hoạt động cho vay xuất nhập khẩu cũng không ngoại lệ. Vì vậy để có thể thu hút và giữ được khách hàng của mình các ngân hàng phải không ngừng đổi mới, nâng cao khả năng cạnh tranh của mình. Eximbank Hùng Vương là một trong hai chi nhánh trong hệ thống Eximbank có mặt trên địa bàn Đà Nẵng với xuất phát điểm ban
 4. 2 đầu là một phòng giao dịch tại 257 Hùng Vương, chỉ mới chính thức phát triển nâng cấp thành chi nhánh từ 01/04/2006. Với việc thành lập khá trễ ở giai đoạn mà sau khi các ngân hàng lớn đã chiếm lĩnh sẵn thị phần cho mình, vì vậy việc tìm kiếm khách hàng gặp không ít khó khăn đặc biệt là những khách hàng hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực xuất nhập khẩu vốn đã có quan hệ tín dụng từ trước với các tổ chức tín dụng khác. Bắt nguồn từ những nguyên nhân trên, nhận thấy được rằng việc nghiên cứu đánh giá những khó khăn, hạn chế còn tồn tại của chi nhánh, từ đó đưa ra các giải pháp để góp phần mở rộng cho vay xuất nhập khẩu là công việc quan trọng, tôi đã quyết định chọn đề tài “Giải pháp mở rộng cho vay xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Xuất Nhập Khẩu chi nhánh Hùng Vương - Đà Nẵng”. 2. Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hoá các vấn đề lý luận liên quan đến mở rộng cho vay xuất nhập khẩu của NHTM - Phân tích, đánh giá thực trạng mở rộng cho vay xuất nhập khẩu tại Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam - CN Hùng Vương; - Đề xuất các giải pháp nhằm mở rộng cho vay xuất nhập khẩu tại chi nhánh trong thời gian đến. 3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: lý luận và thực tiễn về mở rộng cho vay xuất nhập khẩu tại Eximbank Hùng Vương. Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung nghiên cứu mở rộng cho vay xuất nhập khẩu tại Eximbank Hùng Vương trong giai đoạn từ năm 2008 - 2011. 4. Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp luận: trên cơ sở 2 phương pháp là phương pháp duy vật biện chứng và phương pháp duy vật lịch sử nhằm đánh giá vấn
 5. 3 đề trên cơ sở khoa học, khách quan, theo trình tự thời gian để đánh giá quá trình vận động của vấn đề một cách toàn diện. - Phương pháp thống kê: so sánh, phân tích và tổng hợp số liệu qua các năm tạo cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng mở rộng cho vay xuất nhập khẩu tại Eximbank Hùng Vương - Phương pháp so sánh theo thời gian và theo không gian giữa các NHTM trên cùng địa bàn nhằm đánh giá quá trình mở rộng cho vay xuất nhập khẩu tại Eximbank Hùng Vương so với các NHTM khác trên thị trường. 5. Bố cục đề tài Đề tài nghiên cứu được chia thành 3 chương với nội dung cụ thể như sau: - Chương 1: Cơ sở lý luận về mở rộng cho vay xuất nhập khẩu của Ngân hàng thương mại - Chương 2: Thực trạng mở rộng cho vay xuất nhập khẩu tại Eximbank Hùng Vương giai đoạn 2008 - 2011 - Chương 3: Giải pháp và kiến nghị nhằm mở rộng cho vay xuất nhập khẩu tại Eximbank Hùng Vương 6. Tổng quan tài liệu nghiên cứu Luận văn sử dụng một số kết quả của các nghiên cứu để làm nền tảng lý luận và minh chứng cho những nhận định được trình bày trong luận văn. Ngoài ra, luận văn còn sử dụng thông tin, số liệu báo cáo của ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu chi nhánh Hùng Vương để làm cơ sở phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động mở rộng cho vay xuất nhập khẩu tại chi nhánh trong giai đoạn từ 2008 -2011.
 6. 4 CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1. CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.1. Khái niệm cho vay xuất nhập khẩu Cho vay xuất nhập khẩu là việc ngân hàng cung cấp vốn nhằm giúp các doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ của mình khi tham gia vào hoạt động xuất nhập khẩu. Cho vay xuất nhập khẩu thể hiện mối quan hệ kinh tế giữa một bên là ngân hàng – bên tài trợ và một bên là các doanh nghiệp xuất nhập khẩu – bên được tài trợ. 1.1.2. Đặc điểm của cho vay xuất nhập khẩu - Người được tài trợ là các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu đang thực hiện các phương án xuất hoặc nhập khẩu. - Số vốn mà ngân hàng cung ứng cho doanh nghiệp thường không phải là toàn bộ trị giá của thương vụ. - Thời hạn tài trợ chủ yếu là ngắn hạn và trung hạn. - Thường gắn liền với dịch vụ thanh toán quốc tế mà ngân hàng cung cấp cho khách hàng của mình. 1.1.3. Vai trò của tín dụng ngân hàng đối với hoạt động xuất nhập khẩu - Tín dụng ngân hàng là một nguồn vốn quan trọng đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu. - Tín dụng ngân hàng góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trên thị trường. - Tín dụng ngân hàng thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu diễn ra thuận lợi và nhanh chóng hơn.
 7. 5 - Sự có mặt của ngân hàng sẽ đảm bảo cho lợi ích của cả người xuất khẩu và người nhập khẩu. - Ngân hàng là một đầu mối tiếp nhận các nguồn tài trợ của nước ngoài cho hoạt động xuất nhập khẩu. - Tài trợ xuất nhập khẩu của ngân hàng góp phần vào thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triển kinh tế của đất nước, góp phần mở rộng quan hệ đối ngoại với các nước trên thế giới. 1.1.4. Các hình thức cho vay xuất nhập khẩu của ngân hàng thương mại 1.2. MỞ RỘNG CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU CỦA NHTM 1.2.1. Quan niệm mở rộng cho vay xuất nhập khẩu Mở rộng cho vay xuất nhập khẩu là thực hiện các biện pháp làm tăng trưởng dư nợ cho vay xuất nhập khẩu, và đi kèm với đó là việc kiểm soát rủi ro đặc biệt là rủi ro tín dụng. Qua đó góp phần làm tăng thu nhập của ngân hàng thương mại. Mở rộng cho vay xuất nhập khẩu được biểu hiện ở 2 mặt định tính và định lượng trong đó: - Định lượng: sự gia tăng về số lượng khách hàng, tốc độ tăng trưởng thị phần cho vay xuất nhập khẩu cùng với tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay xuất nhập khẩu. - Định tính: biểu hiện ở chất lượng và hiệu quả của các khoản cho vay như: giảm tỷ lệ nợ xấu không có khả năng thu hồi, tăng thu nhập từ việc mở rộng cho vay xuất nhập khẩu … 1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hoạt động mở rộng cho vay xuất nhập khẩu a. Tăng trưởng dư nợ b. Tăng trưởng số lượng khách hàng c. Tăng trưởng thị phần của cho vay xuất nhập khẩu d. Tăng trưởng thu nhập e. Kiểm soát rủi ro tín dụng
 8. 6 1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng cho vay xuất nhập khẩu của ngân hàng thương mại a. Các nhân tố bên ngoài - Môi trường kinh tế - Môi trường pháp lý - Các nhân tố từ phía doanh nghiệp + Năng lực tài chính của các doanh nghiệp xuất nhập khẩu + Khả năng đàm phán và hiểu biết về luật trong quan hệ thương mại quốc tế + Thông tin về doanh nghiệp + Phương án sản xuất kinh doanh + Điều kiện về tài sản đảm bảo b. Các nhân tố bên trong: Mục tiêu và chính sách tín dụng của ngân hàng; Chính sách về lãi suất; Quy trình cho vay xuất nhập khẩu; Sự đa dạng của các sản phẩm bổ trợ; Trình độ, năng lực và đạo đức của đội ngũ nhân viên ngân hàng; Công nghệ ngân hàng; Hoạt động phân phối sản phẩm và hoạt động marketing. KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 Hoạt động xuất nhập khẩu đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển của nền kinh tế, do vậy cho vay xuất nhập khẩu không những mang lại nguồn lợi cho các NHTM mà còn góp phần thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Do đó, mở rộng cho vay xuất nhập khẩu đang là vấn đề ưu tiên hàng đầu của các NHTM hiện nay. Để mở rộng cho vay xuất nhập khẩu, các ngân hàng cần phải nắm bắt được những yếu tố khách quan và chủ quan ảnh hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu của doanh nghiệp để đưa ra các biện pháp thích hợp. Song song đó, các NHTM cần phải rà soát, kiểm tra những việc mình đã làm được để từ đó đưa ra những điều chỉnh cho phù hợp.
 9. 7 CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU TẠI EXIMBANK HÙNG VƯƠNG GIAI ĐOẠN 2008 - 2011 2.1. GIỚI THIỆU NGÂN HÀNG TMCP XUẤT NHẬP KHẨU CHI NHÁNH HÙNG VƯƠNG 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Eximbank Hùng Vương Eximbank được thành lập vào ngày 24/05/1989 theo quyết định số 140/CT của Chủ Tịch Hội Đồng Bộ Trưởng với tên gọi đầu tiên là Ngân hàng Xuất Nhập Khẩu Việt Nam (Vietnam Export Import Bank), là một trong những Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tiên của Việt Nam. Eximbank Hùng Vương là một trong 183 chi nhánh, phòng giao dịch trong toàn hệ thống Eximbank khắp cả nước. Ngày 01/04/2006, Chi nhánh Hùng Vương chính thức trở thành Chi nhánh cấp III trực thuộc Hội sở Trung ương với trụ sở chính đặt tại 151 -153 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng 2.1.2. Cơ cấu tổ chức của Eximbank Hùng Vương Giám đốc đại diện Chi nhánh Phó Giám đốc Phòng kế Phòng tín Phòng ngân Phòng giao Phòng GD Phòng GD Phòng GD toán, dụng(KHDN, quỹ, hành dịch chợ Điện Biên Hòa Thuận KHCN) chính Cồn Phủ Cường Phước : Quan hệ chức năng. : Quan hệ trực tuyến. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Eximbank Hùng Vương
 10. 8 2.1.3. Tổng quan về tình hình hoạt động kinh doanh của Eximbank Hùng Vương a. Tình hình huy động vốn b. Tình hình hoạt động cho vay c. Kết quả hoạt động kinh doanh của Eximbank Hùng Vương 2.2. THỰC TRẠNG MỞ RỘNG CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU TẠI EXIMBANK HÙNG VƯƠNG GIAI ĐOẠN 2008 – 2011 2.2.1. Thực trạng tăng trưởng dư nợ cho vay xuất nhập khẩu a. Thực trạng tăng trưởng chung của cho vay xuất nhập khẩu - Quy mô cho vay xuất nhập khẩu so với quy mô cho vay của cả chi nhánh vẫn còn khá thấp giao động trong khoảng từ 4,5% - 6% tổng dư nợ bình quân. Nhưng theo từng năm thì dư nợ bình quân của cho vay xuất nhập khẩu ngày càng có chuyển biến tích cực, năm 2008 dư nợ cho vay bình quân của chi nhánh là 530,2 tỷ đồng, cho vay XNK chiếm 4,86%. Cuối năm 2011, dư nợ cho vay xuất nhập khẩu đạt được là 73,8 tỷ đồng chiếm 5,94% tổng dư nợ bình quân của chi nhánh. Trong cơ cấu cho vay XNK của chi nhánh thì dư nợ cho vay XK luôn chiếm tỷ trọng lớn và tăng trưởng đều đặn qua các năm. Năm 2008, dư nợ bình quân của cho vay XK là 21,4 tỷ đồng (chiếm 83,31%) còn NK là 4,3 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 16,69%) đến năm 2011, dư nợ cho vay XK tiếp tục tăng và đạt mức 64,6 tỷ đồng (chiếm 87,54%), còn dư nợ của cho vay NK thì sụt giảm còn 9,2 tỷ đồng (chiếm 12,46%) - Đánh giá tốc độ tăng trưởng dư nợ cho vay XNK Trong thời gian qua tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân cho vay XNK luôn cao hơn tốc độ tăng trưởng dư nợ bình quân của chi nhánh. (Tốc độ tăng trưởng trung bình của cho vay XNK là 42,3%, còn của chi nhánh là 33,7%). b. Thực trạng tăng trưởng dư nợ cho vay xuất khẩu Dư nợ cho vay xuất khẩu của ngành dệt may chiếm tỷ trọng lớn
 11. 9 nhất, năm 2011 dư nợ đạt được là 42.317 triệu đồng (chiếm tỷ trọng 65,47%). Tiếp theo là ngành thủy sản, tính tới thời điểm cuối năm 2011 dư nợ đạt được là 14.375 triệu đồng (chiếm 22,24%). Bên cạnh sự phát triển mạnh mẽ của hai lĩnh vực trên thì hàng thủ công mỹ nghệ cũng có những tiến triển tích cực. Còn các mặt hàng khác còn lại như: giày dép, chế biến thực phẩm... chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ và gần như không có sự biến động đáng kể. - Thực trạng tăng trưởng dư nợ cho vay XK theo hình thức đảm bảo Trong cho vay XK thì hình thức cho vay dưới dạng có tài sản đảm bảo vẫn là phổ biến nhất, còn cho vay dưới hình thức tín chấp vẫn còn khá thấp (khoảng trên dưới 10% tổng dư nợ cho vay XK). Trong đó, cho vay XK dưới dạng tín chấp tập trung chủ yếu vào hình thức cho vay được đảm bảo bằng nguồn thu từ XK. Năm 2008 dư nợ của hình thức này chỉ ở mức 1.041 triệu đồng thì đến 2011 dư nợ đạt được là 4.075 (chiếm 75,83%). Đối với các khoản cho vay được đảm bảo bằng tài sản thì bất động sản vẫn là tài sản được ưa chuộng nhất tại chi nhánh (trên 94% tổng dư nợ cho vay có tài sản đảm bảo). c. Thực trạng tăng trưởng dư nợ cho vay nhập khẩu - Thực trạng tăng trưởng dư nợ cho vay NK theo thời hạn vay Cho vay nhập khẩu có xu hướng tăng trưởng chậm lại và có chiều hướng giảm. Dư nợ bình quân của cho vay NK năm 2008 là 4.303 triệu đồng, sang năm 2010 đạt mức 9.986 triệu đồng, tuy nhiên trong năm 2011 dư nợ cho vay nhập khẩu có dấu hiệu bị chững lại, giảm xuống còn 9.200 triệu đồng (giảm 8%) so với năm 2010. Cho vay nhập khẩu của chi nhánh chủ yếu tập trung cho vay ngắn hạn để bổ sung vốn lưu động của các doanh nghiệp, còn các khoản cho vay trung và dài hạn đang có xu hướng giảm dần và chiếm tỷ trọng ngày càng thấp trong cho vay nhập khẩu.
 12. 10 - Thực trạng tăng trưởng dư nợ cho vay NK theo mặt hàng Tại chi nhánh thì các khoản cho vay để phục vụ cho việc nhập khẩu máy móc thiết bị và hóa chất phát sinh nhiều nhất. Đối với các mặt hàng khác còn lại như: ô tô, rượu ... thì gần như không có sự biến động lớn với dư nợ cho vay nhập khẩu các mặt hàng này trong năm 2008 là 324 triệu đồng thì đến cuối năm 2011 dư nợ cho vay cũng chỉ ở mức 667 triệu. 2.2.2. Thực trạng tăng trưởng số lượng khách hàng a. Thực trạng tăng trưởng số lượng khách hàng theo lĩnh vực Số lượng khách hàng doanh nghiệp xuất nhập khẩu có quan hệ tín dụng với chi nhánh khá thấp, năm 2008 là 9 doanh nghiệp (chiếm 7,3% tổng số doanh nghiệp) đến cuối năm 2011 số lượng tăng lên thành 16 doanh nghiệp (chiếm 9,7% tổng số doanh nghiệp). Số lượng doanh nghiệp phát sinh thêm chủ yếu tập trung ở các doanh nghiệp có nhu cầu vay phục vụ xuất khẩu, còn việc tiếp thị thu hút thêm các khách hàng NK của chi nhánh vẫn còn khá yếu trong 4 năm chỉ tăng thêm được 2 khách hàng. b. Thực trạng tăng trưởng số lượng khách hàng theo ngành nghề Ngành nghề của các khách hàng XNK của chi nhánh khá đa dạng với 6 lĩnh vực chính bao gồm: Thủy sản, gia công hàng may mặc, sản xuất sơn, sản xuất sắt ...Trong đó thì ngành chế biến thủy sản và gia công hàng may mặc là 2 ngành chiếm số lượng khách hàng nhiều nhất trong tổng số khách hàng XNK (năm 2011, chiếm 62,5%). Số lượng khách hàng của hai ngành này có xu hướng tăng đều đặn qua các năm. Với tốc độ tăng trưởng số lượng khách hàng bình quân của ngành thủy sản là 36,11%, gia công hàng may mặc là 29,16%. Còn các ngành còn lại thì gần như không có sự biến động lớn về số lượng khách hàng. 2.2.3. Thị phần của cho vay XNK Quy mô thị phần cho vay xuất nhập khẩu của Eximbank Hùng Vương khá thấp chỉ chiếm khoảng 3,8% thị phần cho vay XNK của các
 13. 11 ngân hàng trên địa bàn thành phố. Nguyên nhân là do: + Đến tháng 04/2006 chi nhánh mới chính thức nâng cấp lên thành chi nhánh trực thuộc hội sở do đó xuất phát điểm của chi nhánh khi tách ra hoạt động độc lập ở mức khá thấp. + Thị phần cho vay xuất nhập khẩu đã được các ngân hàng lớn chiếm lĩnh từ trước và sự cạnh tranh giữa các ngân hàng với nhau trên địa bàn ngày càng gay gắt. 2.2.4. Thực trạng tăng trưởng thu nhập của cho vay XNK Phần đóng góp của doanh thu từ lãi cho vay XNK vào tổng thu của chi nhánh vẫn còn khá thấp nguyên nhân là do dư nợ cho vay XNK tại chi nhánh không cao và lãi suất áp dụng trong cho vay xuất nhập khẩu thấp hơn nhiều so với lãi suất cho vay thông thường. Đánh giá dưới góc độ tăng tưởng thì doanh thu từ lãi cho vay XNK là khá tốt, liên tục tăng trưởng đều đặn trong 3 năm liền, đến cuối năm 2011 doanh thu từ lãi cho vay XNK đạt được là 7,66 tỷ đồng tăng 37,9% so với năm 2010, chiếm tỷ trọng 5,49% tổng thu của chi nhánh. Ngoài phần doanh thu từ lãi cho vay XNK đóng góp vào tổng thu của chi nhánh, thì hoạt động cho vay xuất nhập khẩu còn góp phần tăng lợi nhuận đạt được cho chi nhánh thông qua việc thúc đẩy các khách hàng là các doanh nghiệp XNK sử dụng các dịch vụ mà ngân hàng cung cấp như: thu phí chuyển tiền, thu phí dịch vụ, thu phí phát hành L/C, bảo lãnh ... Đặc biệt chi nhánh có một nguồn thu đáng kể từ hoạt động kinh doanh ngoại tệ với các khách hàng XNK. 2.2.5. Thực trạng kiểm soát rủi ro của cho vay XNK Dư nợ xấu trong cho vay XNK của chi nhánh khá thấp chỉ chiếm dưới 3% dư nợ xấu bình quân của cả chi nhánh, riêng trong năm 2008 cho vay XNK không phát sinh bất kì khoản nợ xấu nào. Đến năm 2009 các khoản cho vay XNK mới phát sinh dư nợ xấu là 405 triệu (trong đó XK: 205 triệu đồng, còn NK: 200 triệu đồng) chiếm 1,93% tổng dư nợ
 14. 12 xấu, đến thời điểm cuối năm 2011 dư nợ xấu XNK là 414 triệu đồng (XK: 247 triệu đồng, còn NK: 167 triệu đồng) chiếm 2,85%. Tỷ lệ nợ xấu của cho vay XNK rất thấp (dưới 1%). So với tỷ lệ nợ xấu của chi nhánh thì tỷ lệ nợ xấu của cho vay xuất nhập khẩu luôn ở mức thấp hơn (tỷ lệ nợ xấu trung bình của chi nhánh là 2,36%, tỷ nợ nợ xấu trung bình của XNK chỉ có 0,58%). Trong đó, tỷ lệ nợ xấu của cho vay XK khá thấp so với NK, năm 2009 tỷ lệ nợ xấu của cho vay XK là 0,63%, trong khi đó NK ở mức 2,65%. Sang năm 2010 và 2011 tỷ lệ nợ xấu của cả cho vay XK và NK đều có chiều hướng giảm dần. Đến năm 2011, tỷ lệ nợ xấu của XK là 0,38% giảm 21,57%, còn NK là 1,82% giảm 10,71% so với năm 2010. 2.3. PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN MỞ RỘNG CHO VAY XNK 2.3.1. Các nhân tố bên ngoài a. Các nhân tố thuộc về môi trường kinh tế Khủng hoảng kinh tế toàn cầu diễn ra trong giai đoạn từ 2009 – 2010. Bên cạnh đó, năm 2011-2012, khủng hoảng nợ công tại Châu Âu có khả năng lan nhanh trên toàn thế giới. Tình trạng thất nghiệp tăng cao, nợ lương, cắt giảm ngân sách, cắt giảm đầu tư… do đó Mỹ và các nước phát triển trong khu vực Liên minh châu Âu áp dụng chính sách “thắt lưng buộc bụng” để cắt giảm chi tiêu. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu, bởi đây là các thị trường tiêu thụ truyền thống. Ngoài ra, chịu ảnh hưởng chung của kinh tế toàn cầu, trong giai đoạn từ 2009 – 2011 nền kinh tế nước ta có nhiều biến động. Lạm phát tăng cao, tỷ giá ngoại tệ tăng rất cao, tỷ giá giao dịch thực tế cao hơn nhiều so với tỷ giá danh nghĩa mà các NHTM niêm yết. Thực tế này có các tác động rất lớn đối với các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu:
 15. 13 - Thứ nhất, yếu tố tỷ giá biến động mạnh và nằm ngoài khả năng dự đoán của các doanh nghiệp. Điều này dẫn đến doanh nghiệp không có khả năng bảo hiểm rủi ro tỷ giá. - Thứ hai, đồng đô la Mỹ bị mất giá, tỷ giá USD/VND các NHTM giao dịch thực tế cao hơn rất nhiều so với tỷ giá niêm yết bằng cách lách sang các hình thức thu phí đã làm cho các doanh nghiệp kinh doanh nhập khẩu rất khó khăn trong việc đáp ứng được nguồn ngoại tệ để thanh toán. b. Các nhân tố từ phía doanh nghiệp - Quy mô, năng lực tài chính của khách hàng - Khả năng đàm phán và hiểu biết về luật trong quan hệ thương mại quốc tế - Phương án sản xuất kinh doanh - Điều kiện về tài sản bảo đảm - Thông tin về các doanh nghiệp XNK không đầy đủ và không chính xác 2.3.2. Các nhân tố từ phía ngân hàng a. Chính sách tín dụng Theo định hướng của chính phủ, chính sách tín dụng của Eximbank trong thời gian qua tập trung đẩy mạnh phát triển các sản phẩm dành cho các doanh nghiệp xuất khẩu, còn hoạt động cho vay dành cho nhập khẩu vẫn còn hạn chế. Điều này đã gây ảnh hưởng lớn đến việc mở rộng tăng trưởng quy mô dành cho hoạt động nhập khẩu của chi nhánh. b. Sản phẩm dành cho cho vay xuất nhập khẩu Trong giai đoạn 2008 – 2011, Eximbank Hùng Vương đã triển khai được nhiều chương trình, sản phẩm cho vayXNK, cụ thể như sau: - Các chương trình được áp dụng đối với các doanh nghiệp XK: + Chương trình cho vay không có tài sản đảm bảo để thực hiện
 16. 14 phương án XK (có nguồn thu ngoại tệ về Eximbank tương ứng) thanh toán theo phương thức D/P, D/A, TTr. + Chương trình tài trợ XK bằng ngoại tệ hoặc bằng VNĐ với lãi suất ưu đãi. + Chương trình tài trợ XK bằng ngoại tệ có hỗ trợ lãi suất. + Chương trình tài trợ có bảo hiểm tỷ giá cho doanh nghiệp xuất khẩu trong hệ thống Eximbanks. - Các chương trình được áp dụng đối với các doanh nghiệp NK: + Chương trình tài trợ NK bằng VNĐ với lãi suất ngoại tệ. + Chương trình cho vay USD tài trợ NK, cố định tỷ giá bán ngoại tệ. + Chương trình cho vay tài trợ NK bằng ngoại tệ có hỗ trợ lãi suất. Tuy nhiên, các chương trình cho vay XNK đang áp dụng vẫn còn khá đơn điệu về chủng loại cũng như phương thức cho vay, vẫn chưa tạo ra sự khác biệt, đặc thù nổi trội so với các ngân hàng khác trên hệ thống. c. Quy trình cho vay Quy trình cấp cho vay XNK được áp dụng theo mô hình cấp tín dụng 3 bộ phận, cụ thể như sau: + Bộ phận quan hệ khách hàng (FO) + Bộ phận thẩm định tín dụng (MO) + Bộ phận hỗ trợ tín dụng (BO) - Ưu điểm của mô hình cấp tín dụng mới so với mô hình cũ + Góp phần nâng cao chất lượng và kiểm soát rủi ro của các khoản cho vay XNK + Tạo ra sự chuyên môn hóa - Tồn tại, hạn chế của mô hình tín dụng mới: + Quy trình cho vay phức tạp, rườm rà phải trải qua nhiều bộ phận + Quyết định cấp tín dụng phải qua nhiều cấp thẩm quyền gây chậm trễ trong việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng + Vấn đề kiểm tra, kiểm soát khi giải ngân
 17. 15 d. Các hình thức đảm bảo - Đối với hình thức đảm bảo bằng tài sản Trong danh mục tài sản đảm bảo tại chi nhánh Eximbank Hùng Vương thì vẫn ưu tiên nhận các bất động sản (quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở) đồng thời việc định giá tài sản khá khắt khe gây ra những rào cản lớn cho các doanh nghiệp XNK đang có quan hệ tín dụng tại ngân hàng và có nhu cầu tăng hạn mức hoặc đối với những khách hàng mới muốn phát sinh quan hệ tín dụng với chi nhánh. - Đối với hình thức đảm bảo bằng các nguồn thu từ xuất khẩu của doanh nghiệp (như L/C, D/P, D/A và T/T) thì các doanh nghiệp XK phải đáp ứng được những điều kiện về thời gian hoạt động và doanh số XK mà ngân hàng đưa ra, nhưng các doanh nghiệp XNK của chi nhánh chủ yếu tập trung ở mức vừa và nhỏ, với thời gian hoạt động trong lĩnh vực khá ngắn nên việc đáp ứng được các tiêu chí mà ngân hàng đưa ra sẽ gặp nhiều khó khăn. e. Các sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ cho vay xuất nhập khẩu Đối với các sản phẩm và dịch vụ hỗ trợ cho vay xuất nhập khẩu như: chiết khấu bộ chứng từ, kinh doanh ngoại tệ... vẫn còn khá hạn chế, đơn điệu. Chi nhánh chỉ nhận chiết khấu bộ chứng từ theo phương thức tín dụng chứng từ L/C. Còn với hoạt động kinh doanh mua bán ngoại tệ, chi nhánh chỉ tập trung vào mua bán các loại ngoại tệ mạnh như đô la Mỹ, bảng Anh. Ngoài ra, chi nhánh Eximbank vẫn chưa xây dựng được 1 bộ sản phẩm hoàn chỉnh, với những chính sách ưu đãi dành cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu (như: ưu đãi về phí chuyển tiền, ưu đãi về chênh lệch tỷ giá ....). f. Trình độ và năng lực của đội ngũ nhân viên Các cán bộ tín dụng của chi nhánh nhìn chung đa phần là những cán bộ trẻ, với 100% đều có trình độ đại học chuyên ngành tài chính ngân hàng, kinh tế trở lên, do đó khả năng nắm bắt chính sách, nghiệp
 18. 16 vụ chuyên môn rất nhanh chóng. Tuy nhiên, việc áp dụng mô hình mới làm cho nhân sự của chi nhánh bị thiếu hụt trầm trọng và hầu hết cán bộ tín dụng của chi nhánh còn khá trẻ nên đa phần vẫn chưa hiểu biết nhiều về nghiệp vụ liên quan đến XNK. Ngoài ra mảng thanh toán quốc tế do 2 cán bộ tín dụng của phòng KHDN phụ trách, vì vậy khi nhu cầu của các doanh nghiệp XNK gia tăng thì chi nhánh sẽ rất khó trong việc đáp ứng kịp thời nhu cầu của các khách hàng. g. Kênh phân phối và hoạt động marketing - Về mạng lưới kênh phân phối, giai đoạn 2008-2011 chi nhánh đã khai trương được thêm 2 PGD mới nâng số lượng PGD trực thuộc chi nhánh thành 4 phòng. Tuy nhiên tất cả các PGD và chi nhánh chính đều tập trung co cụm trong trung tâm thành phố tại 2 quận Hải Châu và Thanh Khê, điều này tạo ra sự bất lợi cho chi nhánh trong việc thu hút các khách hàng là các doanh nghiệp XNK vì đa phần những doanh nghiệp này tập trung chủ yếu tại các khu công nghiệp khá xa so với trung tâm. - Về hoạt động marketing của chi nhánh, trong thời gian qua chính sách marketing tới khách hàng, đặc biệt là các doanh nghiệp XNK vẫn chưa thực sự được chú trọng, với chi phí dành cho hoạt động Marketing vẫn còn khá thấp, chiến lược Marketing chưa cụ thể, rõ ràng, thiếu đội ngũ cán bộ tiếp thị chuyên nghiệp về lĩnh vực tài trợ xuất nhập khẩu. 2.4. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ HẠN CHẾ CÒN TỒN TẠI CỦA MỞ RỘNG CHO VAY XNK 2.4.1. Những kết quả đạt được - Mặc dù chi nhánh mới hoạt động độc lập được trong 6 năm với quy mô còn nhiều hạn chế so với chi nhánh Đà Nẵng, tuy nhiên tình hình tăng trưởng quy mô dư nợ của chi nhánh vẫn duy trì ở mức khá tốt. - Quy mô khách hàng tiếp tục được mở rộng qua các năm. - Rủi ro tín dụng của cho vay XNK được kiểm soát chặt chẽ. - Chi nhánh đã nhận thức được thế mạnh đặc trưng của ngân
 19. 17 hàng là tài trợ kinh doanh XNK và không ngừng được quán triệt đến toàn bộ nhân viên để phát triển thế mạnh này. 2.4.2. Những hạn chế còn tồn tại - Quy trình cấp tín dụng đã được đổi mới, tuy nhiên việc vận hành hệ thống mới này vào thực tế còn nhiều vướng mắc. - Các sản phẩm nhìn chung không có những ưu điểm thực sự nổi bật để thu hút khách hàng. - Những điều kiện về tài sản đảm bảo của chi nhánh cũng như việc định giá tài sản đảm bảo còn khá khắt khe. - Trình độ nhân viên trong dây chuyền cấp tín dụng xuất nhập khẩu trong thời gian tới cần phải được nâng cao. - Bên cạnh hoạt động chính là cho vay XNK, hệ thống kinh doanh ngoại tệ của EIB chưa có nhiều ưu điểm trong hỗ trợ hoạt động này. - Mạng lưới các địa điểm giao dịch của chi nhánh vẫn còn khá co cụm KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 Trong chương 2 tác giả đã đi sâu vào nghiên cứu, phân tích thực trạng mở rộng cho vay XNK tại Eximbank Hùng Vương, trên cơ sở đó đã nhận thức được những thành công cũng như những hạn chế còn tồn tại để đưa ra các biện pháp khắc phục góp phần đẩy mạnh cho vay XNK tại chi nhánh. CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM MỞ RỘNG CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU TẠI EXIMBANK HÙNG VƯƠNG 3.1. CĂN CỨ ĐỂ MỞ RỘNG CHO VAY XUẤT NHẬP KHẨU 3.1.1. Định hướng về hoạt động ngoại thương của Chính phủ Ngày 28/12/2011, Thủ tướng chính phủ đã ký ban hành Quyết
 20. 18 định số 2471/QĐ-TTg về Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011-2020 định hướng đến năm 2030. Cụ thể như sau: - Định hướng xuất khẩu - Định hướng nhập khẩu Với định hướng này chính phủ đã đề ra nhiều giải pháp khác nhau, trong đó nhiều giải pháp liên quan tới chính sách tài chính, tín dụng và đầu tư phát triển hàng xuất khẩu đã được đưa ra 3.1.2. Định hướng cho vay XNK của Eximbank Việt Nam - Xây dựng Eximbank trở thành tập đoàn đầu tư tài chính đa năng nằm trong top 5 tập đoàn tài chính ngân hàng đầu Việt Nam. - Tiếp tục đẩy mạnh thế mạnh truyền thống là các hoạt động tài trợ xuất nhập khẩu. - Áp dụng linh hoạt các sản phẩm tín dụng tài trợ xuất nhập khẩu truyền thống và hiện đại. - Mở rộng và củng cố hệ thống khách hàng mới - Kiểm soát chặt chẽ các rủi ro kinh doanh - Chú trọng công tác huy động vốn, thu hút tiền gửi từ khách hàng, đặc biệt quan tâm nhiều tới tiền gửi của khách hàng truyền thống làm ăn có hiệu quả và tiền gửi ngoại tệ. - Đa dạng hóa các hoạt động kinh doanh ngoại tệ. - Đẩy mạnh nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ bằng các công cụ phái sinh, đặc biệt là nghiệp vụ có kỳ hạn (Forward). - Tăng cường công tác quản trị điều hành của Ban giám đốc. 3.1.3. Định hướng cho vay XNK của Eximbank Hùng Vương + Đẩy mạnh hoạt động TTXNK. + Đẩy mạnh quy mô TTXNK đối với các khách hàng thuộc các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh hoat động có hiệu quả trên địa bàn. + Triển khai tốt những nghiên cứu thị trường. + Tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn của CBTD. + Không ngừng đổi mới phong cách làm việc.

Tài liệu cùng danh mục Tài chính - Ngân hàng

Thuyết trình tài chính quốc tế: Dùng mô hình hồi quy kiểm định mối quan hệ tỷ giá, lạm phát, lãi suất giữa Việt Nam và Mỹ giai đoạn 2004 – 2006

Thuyết trình tài chính quốc tế: Dùng mô hình hồi quy kiểm định mối quan hệ tỷ giá, lạm phát, lãi suất giữa Việt Nam và Mỹ giai đoạn 2004 – 2006 nhằm trình bày về tổng quan lý thuyết, lý thuyết Ngang bằng sức mua, lý thuyết hiệu ứng Fisher quốc tế, dùng mô hình hồi quy kiểm định, xây dựng mô hình kiểm định.


Báo cáo tốt nghiệp: “Phân tích tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động tại Công ty Hữu Nghị Đà Nẵng”

Hiện nay, vốn là vấn đề quang trọng và rất cần thiết đối với quá trình sản xuất kinh doanh ở các doanh nghiệp.Bỡi lẽ, bất kỳ một doanh nghiệp nào muốn tiến hành sản xuất kinh doanh điều trước tiên là phải có một lượng vốn nhất định để đầu tư xây dựng nhà xưởng mua nguyên vật liệu, trả công,nộp thuế... vốn cố định là nền tảng cho sự hình thành và phát triển các hoạt động doanh nghiệp, vốn lưu động là nhân tố trực tiếp quyết định đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp....


Thuyết trình: “An analysis of Internet banking offerings and its determinants in India”

Thuyết trình: “An analysis of Internet banking offerings and its determinants in India” nhằm xem xét thực trạng Internet Banking ở Ấn Độ và khả năng mở rộng dịch vụ này, các yếu tố tác động đến khả năng mở rộng của Internet Banking ở Ấn Độ.


Luận văn đề tài: Kế toán thành phẩm - bán hàng và xác định kết quả bán hàng

Thành phẩm là kết quả của quá trình sản xuất giá trị và giá trị sử dụng của thành phẩm chỉ được thực hiện thông qua quá trình bán hàng (tiêu thụ sản phẩm). Bán hàng là khâu cuối cùng của chu ký sản xuất và là khâu quan trọng để đảm bảo việc tái sản xuất thông qua tiêu thụ sẽ tạo điều kiện thu hồi vốn, bù đắp chi phí, thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước đầu tư phát triển nâng cao đời sống người lao động. Mỗi doanh nghiệp dù là Nhà nước...


Luận văn Phát triển nguồn nhân lực của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn phát triển nguồn nhân lực của ngân hàng nhà nước việt nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Thuyết trình đề tài: " Phòng ngừa rủi ro bằng công cụ phái sinh"

Xảy ra khi doanh nghiệp có dòng tiền mặt ràng buộc bằng hợp đồng định giá bằng ngoại tệ.hay do sự thay đôit giá trị các hợp đồng định giá bằng ngoại tệ do sự thay đổi của tỉ giá hối đoái. Chênh lệch giữa số tiền hóa đơn cố định theo một đồng tiền cụ thể.


LUẬN VĂN: Tìm hiểu công tác hạch toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần và xây lắp Đông Anh

Trong quá trình hội nhập nền kinh tế thị trường, từ năm 1986 tới nay. Nước ta đang đứng trước những thuận lợi đồng thời đứng trước những thách thức, khó khăn do quy luật kinh tế tạo ra. Trước những khó khăn đó. Các doanh nghiệp phải tìm ra hướng đi cho mình. Các doanh nghiệp phải suy nghĩ mình nên làm gì ?, làm như thế nào để có thể duy trì và phát triển trong điều kiện cạnh tranh gày gắt này. Trước những thực trạng khó khăn đó. Các doanh nghiệp buộc phải có một...


Luận văn Thực trạng hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại Công ty TNHH Sakurai

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn thực trạng hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả tiêu thụ thành phẩm tại công ty tnhh sakurai', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Luận văn: Tổ chức kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty Dệt 8-3

Trong nền kinh tế thị trường này Công ty Dệt 8-3 cũng như các Công ty Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, bất cứ 1 Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh Việt Nam đều phải đối đầu với rất nhiều khó khăn. Có ý kiến cho rằng sự thay đổi quá nhanh của hệ thống và thế giới, sự hòa nhập kinh tế trong nước vùng và thế giới, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học kỹ thuật.....


Tiểu luận: Các công cụ tài chính mà Chính phủ sử dụng sau khủng hoảng tài chính 2008

Đề tài Các công cụ tài chính mà Chính phủ sử dụng sau khủng hoảng tài chính 2008 nêu khủng hoảng tài chính 2008 và các công cụ tài chính của chính phủ, khái niệm chung, cuộc khủng hoảng thế giới năm 2008, tác động của cuộc khủng hoảng tài chính đối với nền kinh tế Việt Nam, các công cụ tài chính chính phủ sử dụng sau khủng hoảng, chính sách tiền tệ. Đánh giá những tác động và kết quả đạt được sau khi thực hiện các chính sách trên.


Tài liệu mới download

Mẫu giấy ra cổng
 • 09/01/2010
 • 52.063
 • 444

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu