Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Luân hồi du ký

Cuốn sách tiết lộ thiên cơ về các loài súc sinh chuyển kiếp do con người lúc còn sống làm nhiều việc ác nên chịu quả báo kiếp sau.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Tài liệu cùng danh mục Lĩnh vực khác

Gale Encyclopedia Of American Law 3Rd Edition Volume 11 P47

Gale Encyclopedia of American Law Volume 11 P47 fully illuminates today's leading cases, major statutes, legal terms and concepts, notable persons involved with the law, important documents and more. Legal issues are fully discussed in easy-to-understand language, including such high-profile topics as the Americans with Disabilities Act, capital punishment, domestic violence, gay and lesbian rights, physician-assisted suicide and thousands more.


Quyết định số: 53/2015/QĐ-UBND tỉnh Hà Tĩnh

Quyết định số: 53/2015/QĐ-UBND ban hành quy định chế độ miễn tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa tại khu vực đô thị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;...


Nghị quyết số 12/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Lai Châu

Nghị quyết số 12/2017/NQ-­HĐND ban hành điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Lai Châu.


Quyết định số 8213/QĐ­-UBND Thành phố Hà Nội

Quyết định số 8213/QĐ­-UBND Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường liên khu vực nối 02 phân khu đô thị S1, S2 - tuyến số 1, tỷ lệ 1/500.


Quyết định số: 35/2015/QĐ-UBND tỉnh Tiền Giang

Quyết định số: 35/2015/QĐ-UBND ban hành quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;... Cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.


Quyết định số 438/QĐ-­BCT

Quyết định số 438/QĐ-­BCT Về việc miễn trừ áp dụng biện pháp tự vệ đối với công ty cổ phần Kim Tín nhập khẩu thép dây có mã HS 7227.90.00 để sản xuất vật liệu hàn.


Thông tư 10/2011/TT-BTC

THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN CỦA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11; Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản...


Thông tư số: 04/2016/TT-BTP

Thông tư số: 04/2016/TT-BTP quy định một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp; căn cứ Luật Thống kê 2015; căn cứ Nghị định số 22/2013/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;...


Thông báo số: 08/TB-VPCP năm 2017

Thông báo số: 08/TB-VPCP năm 2017 kết luận của Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại hội nghị xây dựng nền công nghiệp nông nghiệp Việt Nam.


Nghị quyết số 69/2017/NQ-­HĐND Tỉnh Gia Lai

Nghị quyết số 69/2017/NQ-­HĐND ban hành về việc áp dụng trực tiếp mức chi đảm bảo hoạt động của ban chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả quy định tại thông tư số 339/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của bộ trưởng bộ tài chính.


Tài liệu mới download

Machine Learning cơ bản
 • 18/04/2017
 • 33.668
 • 421
Vi điều khiển PIC18F4550
 • 12/11/2011
 • 59.290
 • 403

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Thông tư số 20/2010/TT-BTP
 • 31/12/2010
 • 48.432
 • 969
Thông báo số 4878/TB-BHXH
 • 31/12/2010
 • 37.927
 • 597
Kế hoạch số: 64/KH-UBND
 • 17/02/2017
 • 80.558
 • 463
Thông tư số 164/2011/TT-BTC
 • 09/12/2011
 • 79.858
 • 285

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu