Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Luận án Tiến sỹ Sinh học: Nghiên cứu tạo rễ tơ cây Bạch hoa xà (Plumbago zeylanica L.) và khảo sát khả năng tạo Plumbagin trong nuôi cấy in vitro

Luận án nghiên cứu tạo và chọn nguồn vật liệu in vitro cây Bạch hoa xà dùng cho chuyển gen, khảo sát ảnh hưởng của một số yếu tố đến sự hình thành rễ, khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và tích lũy hoạt chất Plumbagin trong nuôi cấy rễ tơ cây Bạch hoa xà, khảo sát khả năng kháng tế bào ung thư biểu mô gan của Plumbagin. Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

4.9 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Luận án Tiến sỹ Sinh học: Nghiên cứu tạo rễ tơ cây Bạch hoa xà (Plumbago zeylanica L.) và khảo sát khả năng tạo Plumbagin trong nuôi cấy in vitro Luận án Tiến sỹ Sinh học: Nghiên cứu tạo rễ tơ cây Bạch hoa xà (Plumbago zeylanica L.) và khảo sát khả năng tạo Plumbagin trong nuôi cấy in vitro Luận án Tiến sĩ Sinh học, Luận án Tiến sĩ, Sinh lý học Thực vật, Cây bạch hoa xà, Nuôi cấy rễ tơ ở thực vật
4.9 5 373
  • 5 - Rất hữu ích 332

  • 4 - Tốt 41

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-----------------------------

TÊN NCS: BÙI ĐÌNH THẠCH

Tên đề tài: NGHIÊN CỨU TẠO RỄ TƠ CÂY BẠCH
HOA XÀ (Plumbago zeylanica L.) VÀ KHẢO SÁT KHẢ
NĂNG TẠO PLUMBAGIN TRONG NUÔI CẤY
IN VITRO

LUẬN ÁN TIẾN SỸ SINH HỌC

HÀ NỘI – 2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC
VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM

HỌC VIỆN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
-----------------------------

TÊN NCS: BÙI ĐÌNH THẠCH

Tên đề tài: NGHIÊN CỨU TẠO RỄ TƠ CÂY BẠCH
HOA XÀ (Plumbago zeylanica L.) VÀ KHẢO SÁT KHẢ
NĂNG TẠO PLUMBAGIN TRONG NUÔI CẤY
IN VITRO

LUẬN ÁN TIẾN SỸ SINH HỌC.
Chuyên ngành: Sinh lý học Thực vật
Mã số: 62.42.01.12

Người hướng dẫn khoa học:
1. Chức danh, tên GV1: TS. NGUYỄN HỮU HỔ
2. Chức danh, tên GV2: PGS.TSKH. NGÔ KẾ SƯƠNG

Hà Nội – 2016

i

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các kết quả
nghiên cứu được trình bày trong luận án là trung thực, khách quan và chưa từng
để bảo vệ ở bất kỳ học vị nào.
Tôi xin cam đoan rằng mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận án đã được
cám ơn, các thông tin trích dẫn trong luận án này đều được chỉ rõ nguồn gốc.

Tác giả luận án
Nghiên cứu sinh

Bùi Đình Thạch

ii

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành nghiên cứu này, tác giả xin chân thành cảm ơn:
- Các thầy giáo hướng dẫn: TS. Nguyễn Hữu Hổ và PGS.TSKH. Ngô Kế
Sương luôn tận tình hướng dẫn, truyền đạt những kiến thức và kinh nghiệm quý
báu.
- Ban lãnh đạo Viện Sinh học Nhiệt đới, Bộ phận đào tạo sau Đại học của
Viện Sinh học Nhiệt đới đã tạo điều kiện thuận lợi và quan tâm sâu sắc trong công
việc và thực hiện nghiên cứu.
- Các Thầy/Cô, Anh/Chị, Đồng nghiệp và Bạn bè đã hỗ trợ trong công tác
chuyên môn, ủng hộ tinh thần và cho những ý kiến xác đáng trong quá trình thực
hiện nghiên cứu.
Đặc biệt, xin được bày tỏ lòng biết ơn chân thành nhất đến Ba, Mẹ và Gia đình
luôn hỗ trợ về vật chất và tinh thần.

Nghiên cứu sinh

Bùi Đình Thạch

iii

TÓM TẮT
Bạch hoa xà (Plumbago zeylanica L.) là một cây dược liệu quan trọng, rễ
cây chứa thành phần chính là Plumbagin, một naphthoquinone có nhiều đặc tính
dược liệu được quan tâm, như: kháng tế bào ung thư, kháng khuẩn, kháng nấm
và kháng côn trùng. Với mục tiêu tạo nguồn nguyên liệu chứa hàm lượng
Plumbagin cao thông qua nuôi cấy rễ tơ cây Bạch hoa xà, trên cơ sở: chọn cơ
quan thực vật phù hợp dùng chuyển gen; xác định hiệu quả chuyển gen dưới tác
động đồng thời của thời gian ủ và hàm lượng acetosyringone; xác định tác động
đồng thời của một số yếu tố (điều kiện nuôi cấy, môi trường, dinh dưỡng và
elicitor) lên khả năng sinh trưởng, tích lũy Plumbagin trong rễ tơ và đánh giá
biểu hiện tác động kháng tế bào ung thư biểu mô gan của Plumbagin.
Kết quả nghiên cứu đã xác định lá là cơ quan được chọn để chuyển gen
tạo rễ tơ cây Bạch hoa xà, có sự tác động đồng thời giữa thời gian ủ và hàm
lượng acetosyringone lên hiệu quả chuyển gen theo đó Acetosyringone 134,09
µM và 3,47 ngày ủ chung mẫu với vi khuẩn Agrobacterium rhisogenis ATCC
11325 cho tỉ lệ mẫu chuyển gen cao nhất (0,025%). Khả năng phát triển của rễ tơ
cây Bạch hoa xà phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, theo đó: môi trường MS,
rễ được nuôi ở điều kiện tối và môi trường ở dạng lỏng là điều kiện tối ưu cho sự
phát triển sinh khối rễ tơ.
Sử dụng ma trận Plackett-Burman (Plackett, Burman 1946) để đánh giá
tác động đồng thời của nhiều yếu tố (dinh dưỡng và elicitor) lên khả năng sinh
trưởng và tích lũy Plumbagin, qua đó đã chọn lọc và xác định được điều kiện
môi trường nuôi cấy rễ tơ có bổ sung: nước dừa: 14,30%, chitosan 100 mg/L,
salicylic acid 19,40 mg/L và peptone 500 g/L thu được kết quả tối ưu với trọng

Tài liệu cùng danh mục Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học

Luận văn Thạc sĩ Khoa học môi trường: Nghiên cứu tác động của khai thác titan tới các hệ sinh thái ven biển tỉnh Bình Thuận và đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo tồn và phục hồi

Mục tiêu chung của luận văn là đánh giá tác động của khai thác khoáng sản titan tới các hệ sinh thái ven biển tỉnh Bình Thuận nhằm đề xuất các giải pháp sử dụng hợp lý tài nguyên, bảo tồn và phục hồi các hệ sinh thái ven biển.


Luận án tiến sĩ Hóa phân tích: Nghiên cứu xác định lượng vết Crom bằng phương pháp Von-Ampe hòa tan hấp phụ

Mục tiêu của luận án là góp phần nghiên cứu phát triển phương pháp Von-Ampe hòa tan hấp phụ. Tìm ra kiểu điện cực làm việc mới, dễ sử dụng và áp dụng được vào phân tích thực tế. Xây dựng qui trình phân tích lượng vết crom trong một số đối tượng môi trường.


Luận văn: Tăng cường vận dụng các bài toán có nội dung thực tiễn vào dạy môn toán đại số nâng cao 10 - thpt

Giáo dục Việt Nam đang tập trung đổi mới, hướng tới một nền giáo dục tiến bộ, hiện đại ngang tầm với các nước trong khu vực và toàn thế giới. Uneco đã đề ra 4 trụ cột của giáo dục trong thế kỉ 21 là học để biết, học để làm, học để cùng chung sống, học để khẳng định mình (Learning to knovv, Learning to do, Learning to live together and learning to be). Chính vì thế vai trò của các bài toán có nội dung thực tế trong dạy học toán là không thể không đề cập...


Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Hoàn thiện hệ thống thông tin kế toán tại Công ty CP Đầu tư kinh doanh Tổng hợp D&C

Luận văn hướng tới các mục tiêu: Khái quát các nội dung cơ sở lý luận về hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp, đánh giá thực trạng AIS tại Công ty D&C qua đó phát hiện ra những điểm mạnh, điểm yếu của AIS tại Công ty, đề xuất các giải pháp hoàn thiện AIS tại Công ty D&C nhằm đáp ứng được nhu cầu thông tin kịp thời, nhanh chóng, chính xác cho kế toán, giúp cho quản trị tài chính được minh bạch và hiệu quả. Mời các bạn cùng tham khảo.


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ: Nghiên cứu phát triển bền vững ngành công nghiệp Than Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của luận án: Góp phần làm rõ những vấn đề chủ yếu về lý luận và thực tiễn phát triển ngành công nghiệp Than Việt Nam trên quan điểm PTBV; đề xuất nội dung và xây dựng bộ chỉ tiêu phát triển bền vững có căn cứ khoa học và thực tiễn cho ngành công nghiệp Than Việt Nam làm cơ sở để xây dựng chiến lược PTBV, tổ chức và đánh giá thực hiện PTBV ngành công nghiệp Than Việt Nam.


LUẬN VĂN: Cơ sở khoa học để phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị sinh thái và hđh nông thôn Hà Nội giai đoạn 2006-2010

“Thủ đô Hà Nội là trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, trung tâm lớn về văn hoá, khoa học, kinh tế và giao dịch quốc tế của cả nước". Với vị trí quan trọng như vậy, Hà Nội có nhiều thuận lợi, nhưng cũng có nhiều thách thức trong phát triển kinh tế, văn hoá xã hội và xây dựng cơ sở hạ tầng. Một trong những nhiệm vụ luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm đó là “Phát triển nông nghiệp và kinh tế ngoại thành theo hướng nông nghiệp đô thị...


Luận văn Thạc sĩ: Tiêu chuẩn mới cho hệ đan rối ba Mode

Khoa học thông tin lượng tử là một ngành phát triển rất nhanh chóng trong nhiều ngành của cơ học lượng tử và lý thuyết thông tin với những ứng dụng nổi bật như phân bổ lượng tử và khóa lượng tử. Mời các bạn tham khảo bài nghiên cứu luận văn về: "Tiêu chuẩn mới cho hệ đan rối ba Mode" của Lê Thanh Tuân, để rõ hơn.


Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Quản lý nhà nước ngành thương mại thành phố Hội An - Tỉnh Quãng Nam

Mục tiêu của luận văn là nghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất giải pháp trong công tác quản lý nhà nước về ngành thương mại thành phố Hội An.


Luận án Tiến sĩ Xã hội học: Vai trò của truyền thông đại chúng trong thực hiện quyền trẻ em ở tỉnh Bình Phước hiện nay

Luận án Tiến sĩ Xã hội học: Vai trò của truyền thông đại chúng trong thực hiện quyền trẻ em ở tỉnh Bình Phước hiện nay nhằm nghiên cứu cơ sở lý luận, từ đó phân tích thực trạng vai trò của các phương tiện TTĐC trong thực hiện quyền trẻ em ở tỉnh Bình Phước hiện nay và đề xuất các giải pháp tăng cường vai trò của TTĐC trong thực hiện quyền trẻ em.


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Triết học: Giáo dục - Đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay

Luận án Tiến sĩ Triết học: Giáo dục - Đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay nhằm làm rõ vấn đề lý luận và thực trạng vai trò của Giáo dục - Đào tạo với việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao ở Việt Nam hiện nay.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu