Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu tổ chức kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp khai thác than, áp dụng cho Công ty cổ phần than Cao Sơn

Luận án "Nghiên cứu tổ chức kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp khai thác than, áp dụng cho Công ty cổ phần than Cao Sơn" nghiên cứu với mục tiêu nhằm hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp khai thác than và đề xuất các nội dung áp dụng cụ thể trong điều kiện Công ty cổ phần than Cao Sơn. Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

4.9 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu tổ chức kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp khai thác than, áp dụng cho Công ty cổ phần than Cao Sơn Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Nghiên cứu tổ chức kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp khai thác than, áp dụng cho Công ty cổ phần than Cao Sơn Luận án Tiến sĩ, Luận án Tiến sĩ Kinh tế, Luận án Tiến sĩ ngành Quản lý kinh tế, Kế toán quản trị chi phí, Doanh nghiệp khai thác than
4.9 5 373
  • 5 - Rất hữu ích 320

  • 4 - Tốt 53

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỎ - ĐỊA CHẤT ============== Nguyễn Thị Bích Phượng NGHIÊN CỨU TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP KHAI THÁC THAN, ÁP DỤNG CHO CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN Ngành: Quản lí kinh tế Mã số: 62.34.04.10 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: 1. TS Vương Huy Hùng 2. TS Lê Quang Bính HÀ NỘI, 2016 ii LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu trong luận án là trung thực, những kết quả trong luận án chưa được công bố trong các công trình khác. Tác giả luận án Nguyễn Thị Bích Phượng iii MỤC LỤC Trang Lời cam đoan Mục lục Danh mục viết tắt Danh mục các bảng Danh mục các hình vẽ MỞ ĐẦU Chương 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 Chương 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.3 2.3.1 1 TỔNG QUAN CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU CỦA LUẬN ÁN Tổng quan các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài Các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài trên thế giới Các công trình nghiên cứu liên quan đến đề tài trong nước Phương pháp nghiên cứu Phương pháp thu thập thông tin Phương pháp xử lý và phân tích, tổng hợp thông tin Phương pháp tham vấn chuyên gia Phương pháp trình bày thông tin Kết luận chương 1 CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT Lí luận chung về tổ chức kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp sản xuất Bản chất, vai trò, nội dung của kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp sản xuất Khái niệm tổ chức kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp sản xuất Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp sản xuất Các nguyên tắc tổ chức kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp sản xuất Nội dung tổ chức kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp sản xuất Tổ chức bộ máy kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp Tổ chức phối hợp xây dựng hệ thống mức chi phí Tổ chức thu nhận thông tin chi phí Tổ chức sản xuất thông tin kế toán quản trị chi phí Tổ chức cung cấp thông tin chi phí Kinh nghiệm tổ chức kế toán quản trị chi phí trên thế giới và vận dụng cho doanh nghiệpViệt Nam Kinh nghiệm định hướng cho doanh nghiệp tổ chức kế toán quản trị 7 7 7 12 19 19 21 22 22 23 24 24 24 31 32 34 35 35 38 38 46 56 57 57 iv 2.3.2 2.3.3 Chương 3 3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.2 3.3. 3.3.1 3.3.2 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 3.4.4 3.4.5 3.5 3.5.1 3.5.2 3.5.3 Chương 4 chi phí của một số quốc gia Kinh nghiệm tổ chức kế toán quản trị chi phí của một số doanh nghiệp trên thế giới Vận dụng tổ chức kế toán quản trị chi phí trong doanh nghiệp sản xuất Việt Nam Kết luận chương 2 THỰC TRẠNG TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP KHAI THÁC THAN THUỘC TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM Khái quát về Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và các doanh nghiệp khai thác than khảo sát Khái quát về Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam Khái quát về các doanh nghiệp khai thác than thuộc Tập đoàn TKV Khái quát về Công ty cổ phần Than Cao Sơn Các nhân tố ảnh hưởng đến tổ chức công tác KTQT chi phí trong doanh nghiệp khai thác than Quản trị chi phí trên cơ sở giao khoán chi phí theo giá thành công đoạn tổng hợp trong DNKTT và nhu cầu thông tin kế toán quản trị chi phí Quản trị chi phí trên cơ sở giao khoán chi phí theo giá thành công đoạn tổng hợp trong DNKTT Nhu cầu thông tin chi phí đáp ứng yêu cầu giao khoán chi phí trong các DNKTT Thực trạng tổ chức kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp khai thác than Tổ chức bộ máy kế toán trong các doanh nghiệp khai thác than Tổ chức xây dựng hệ thống mức chi phí trong doanh nghiệp khai thác than Tổ chức thu nhận thông tin chi phí trong doanh nghiệp khai thác than Tổ chức sản xuất thông tin chi phí trong doanh nghiệp khai thác than Tổ chức cung cấp thông tin chi phí trong doanh nghiệp khai thác than Đánh giá thực trạng tổ chức kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp khai thác than Ưu điểm Hạn chế Nguyên nhân của những hạn chế Kết luận chương 3 HOÀN THIỆN TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TRONG DOANH NGHIỆP KHAI THÁC THAN THUỘC TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP THAN KHOÁNG SẢN VIỆT NAM, ÁP DỤNG CHO CÔNG TY CỔ PHẦN THAN CAO SƠN 60 63 65 66 66 66 71 72 76 81 81 88 89 89 90 97 100 109 111 111 112 113 115 118 v 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2 4.3 4.4 4.4.1 4.4.2 4.4.3 4.4.4 4.5 4.5.1 4.5.2 Định hướng phát triển của các doanh nghiệp khai thác than đến năm 118 2020 triển vọng 2030 Quan điểm phát triển 118 Mục tiêu phát triển 119 Định hướng chiến lược kiểm soát chi phí, quản trị rủi ro 119 Quan điểm, yêu cầu hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí trong 120 các doanh nghiệp khai thác than Các giải pháp hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp khai thác than, áp dụng cho Công ty cổ phần Than Cao 122 Sơn Tổ chức bộ máy kế toán quản trị chi phí kết hợp với kế toán tài chính 123 trong doanh nghiệp khai thác than Hoàn thiện tổ chức thu nhận thông tin chi phí trong doanh nghiệp khai 125 thác than Hoàn thiện tổ chức sản xuất thông tin chi phí trên cơ sở hoàn thiện 134 phân bổ chi phí và xác định giá thành theo công đoạn Hoàn thiện tổ chức cung cấp thông tin chi phí trong doanh nghiệp khai 138 thác than Các điều kiện cơ bản để thực hiện hoàn thiện tổ chức kế toán quản trị 147 chi phí trong các doanh nghiệp khai thác than Đối với doanh nghiệp khai thác than 148 Đối với Tập đoàn TKV 151 Kết luận chương 4 153 KẾT LUẬN 155 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC

Tài liệu cùng danh mục Thạc sĩ - Tiến sĩ - Cao học

Luận văn: THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ NGUY CƠ VỀ NHIỄM KHUẨN HÔ HẤP CẤP TÍNH CỦA TRẺ DƯỚI 5 TUỔI TẠI MỘT SỐ XÃ MIỀN NÚI TỈNH BẮC KẠN

Nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính là bệnh có tỷ lệ mắc và tử vong cao nhất ở trẻ em dưới 5 tuổi tại bệnh viện và ở cộng đồng trong đó hơn 90% các trường hợp tử vong tập trung ở các nước đang phát triển[14],[28],[42]. Tổng kết của UNICEF về nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính tại khu vực Châu Á năm 2002 cho thấy tỷ lệ mắc nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính ở trẻ dưới 5 tuổi trong 2 tuần là khá cao: Nepal là 43,1%; Pakistan là 24,0%; Ấn Độ là 19,3%; Bangladesh là 18,3%; Philip in là 16,2%...


Luận văn Thạc sĩ Kế toán: Phân tích báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần dầu khí Quốc tế PS

Luận văn hướng đến các mục tiêu nghiên cứu: Hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về nội dung công tác phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường, phân tích thực trạng tài chính và hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Dầu khí Quốc tế PS và phân tích nguyên nhân ảnh hưởng đến tình trạng tài chính và hiệu quả kinh doanh của Công ty, đề xuất một số giải pháp và kiến nghị nhằm cải thiện tình trạng tài chính và hiệu quả kinh doanh của Công ty Cổ phần Dầu khí Quốc tế PS.


Tóm tắt Luận văn Thạc sĩ Khoa học: Tuyến tính hóa của phương trình động lực trên thang thời gian

Nội dung chính của luận văn là định lí tuyến tính hóa trên thang thời gian chứng minh sự tương đương tôpô giữa hệ phương trình nửa tuyến tính (2) và hệ phương trình tuyến tính (1). Chìa khóa để giải quyết vấn đề này là các khái niệm nhị phân mũ, và xây dựng hàm tương đương tôpô H(t, x).


Luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực cho trường Cao đẳng nghề Kinh tế Kỹ thuật Vinatex đến năm 2020

Luận văn xây dựng cho trường Cao đẳng nghề kinh tế kỹ thuật Vinatex chiến lược phát triển nguồn nhân lực đến năm 2020 và đưa ra một số giải pháp để thực hiện chiến lược đó với hy vọng góp phần đáp ứng được phần nào nhiệm vụ phát triển chung của Nhà trường trong giai đoạn tới.


Research " THE IMPACT OF NATIONAL CULTURE AND OTHER NATIONAL-LEVEL INDICATORS ON INFORMATION TECHNOLOGY (IT) DIFFUSION "

THE IMPACT OF NATIONAL CULTURE AND OTHER NATIONAL-LEVEL INDICATORS ON INFORMATION TECHNOLOGY (IT) DIFFUSION The above results thus suggest that the argument (Brennan and Buchanan, 1980; Hoxby, 2000a) that average school performance should be higher in markets with decentralized governance may not hold. The SAT data permit a direct test of this prediction, however.


Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Hán Nôm: Văn hóa tư tưởng Phật giáo qua tư liệu văn bia Lý - Trần

Luận án trình bày về các nội dung: tổng quan tình hình nghiên cứu văn hóa tư tưởng Phật giáo qua văn bia thời Lý - Trần, văn hóa Phật giáo qua văn bia thời Lý - Trần, tư tưởng Phật giáo qua văn bia thời Lý – Trần, tương quan Tam giáo qua văn bia thời Lý - Trần. Để biết rõ hơn về nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo.


Tóm tắt luận văn Thạc sĩ Quản trị kinh doanh: Nghiên cứu việc sử dụng thông tin kế toán phục vụ ra quyết định tại Công ty cổ phần may Trường Giang

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là thông qua khảo sát thực tế về nhu cầu thông tin kế toán trong quá trình ra quyết định quản lí tại Công ty cổ phần may Trường Giang; luận văn đưa ra đề xuất nhằm hoàn thiện sử dụng thông tin kế toán phục vụ ra quyết định tại đơn vị.


Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Quan điểm vectơ trong dạy học Hình học giải tích ở trường phổ thông

Luận văn Thạc sĩ Giáo dục học: Quan điểm vectơ trong dạy học Hình học giải tích ở trường phổ thông bao gồm những nội dung về phương trình đường thẳng và mặt phẳng - một điều tra tri thức luận; vectơ với vai trò là công cụ trong nghiên cứu đường thẳng và mặt phẳng ở trường phổ thông và một số nội dung khác.


Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ D-Com 3G tại chi nhánh Viettel Bình Định - Tập đoàn viễn thông quân đội

Bình Định hiện có 6 nhà cung cấp dịch vụ di động với các sản phẩm, dịch vụ cung cấp ngày một đa dạng, ngày càng có sự cạnh tranh quyết liệt giữa các nhà mạng. Đặc biệt là sự cạnh tranh của các sản phẩm, dịch vụ mới ra đời diễn ra khốc liệt hơn nhằm chiếm lĩnh thị trường, tăng thị phần và khẳng định thương hiệu.


Tóm tắt luận văn thạc sĩ: Nghiên cứu mức độ hài lòng của khách hàng với dịch vụ đăng ký kinh doanh của sở kế hoạch và đầu tư thành phố Đà Nẵng

Xác định các nhân tố và xây dựng các thang đo lượng hàng hóa các nhân tố cấu thành sự hài lòng của khách hàng với dịch vụ đăng ký kinh doanh của sở kế hoạch và đầu tư thành phố Đà Nẵng.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu