Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Lecture Taxation of individuals and business entities 2015 - Chapter 10: Property dispositions

In this chapter students will be able to: Calculate the amount of gain or loss recognized on the disposition of assets used in a trade or business, describe the general character types of gain or loss recognized on property dispositions, explain the rationale for and calculate depreciation recapture,...Đánh giá tài liệu

4.2 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Lecture Taxation of individuals and business entities 2015 - Chapter 10: Property dispositions Lecture Taxation of individuals and business entities 2015 - Chapter 10: Property dispositions Business entities, Individual taxation, Multijurisdictional taxation, Transfer taxes, Property dispositions, Depreciation recapture
4.2 5 86
  • 5 - Rất hữu ích 17

  • 4 - Tốt 69

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Quy hoạch - Đô thị

Quản lý đô thị thời kỳ chuyển đổi - part 4

Quy hoạch chiến lược vẫn phải căn cứ vào các tiêu chuẩn, quy chuẩn quy hoạch có. Việc nghiên cứu đổi mới quy chuẩn, tiêu chuẩn cho phù hợp với hoàn cảnh của nền kinh tế, phải làm thường xuyên theo định kỳ không phụ thuộc nhiều vào phương pháp luận quy hoạch tổng thể hay quy hoạch chiến lược.


Bài giảng Quy hoạch và quản lý đô thị: Chương 2 (tt)

Nội dung của chương 2 Mô hình phát triển đô thị nằm trong bài giảng Quy hoạch và quản lý đô thị trình bày các mô hình đô thị, các mô hình phân bố dân cư, phân cư bố không gian đô thị, các kiểu bành trướng đô thị, lựa chọn các mô hình phát triển đô thị.


Giáo trình -Quy hoạch phát triển nông thôn -chương 4

Chương 4 QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 1 KHÁI NIỆM VỀ QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 1.1 Khái quát chung về quy hoạch Chúng ta luôn suy nghĩ về sự phát triển và mong muốn đạt được mục tiêu phát triển, cụ thể là: Tăng trưởng không ngừng đời sống của con người cả về vật chất và tinh thần; Phân phối công bằng những thành quả tăng trưởng trong xã hội nhằm củng cố và đam bảo sự phát triển bền vững về hệ thống giá trị của con người trong xã hội. Muốn đạt được sự...


A Companion to Urban Economics - Arnott and McMillen - Index

INDEX Activity-Based Approach (ABA) 263, 264 aerial photography 81, 85, 93 Africa, GDP per capita 63–7 agglomeration economy 3, 7–22, 35, 66, 89, 90–1, 251, 313, 315, 324–8, 406 geographical scope of 16–18 sources of 12, 18–20 agglomeration, index of 19 agriculture


MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG KẾ HOẠCH HÓA Ở CẤP VÙNG LÃNH THỔ HÀNH CHÍNH - KINH TẾ LOẠI VỪA TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG.

. Lãnh thổ theo nghĩa rộng : - Đó là một vùng đất đai của một quốc gia trọn vẹn - Có thể đó là một vùng đất đai của nhiều nước - Đó là một vùng đất đai bên trong một quốc gia 2. Lãnh thổ được phân chia như thế nào : + Nếu lãnh thổ được phân chia theo phạm vi thì có : - Lãnh thổ toàn vẹn - Lãnh thổ đơn vị


Global Age-friendly Cities: A Guide

During the development of the GCAP, many people gave their time and ideas. More than 35,000 people from around the world participated in the process online, through social media, and in face-to-face workshops or events. More than 9,500 people, most of whom lived in Vancouver, actively added their ideas, insights, and feedback to help determine the best path to achieve this plan. Participants oten asked how they could begin to take these ideas and make them real in their own backyards, in their neighbourhoods, and in their businesses. With over 60 City staf, more than 120 organizations, and...


GIẢI PHÁP ỨNG PHÓ VỚI HIỆN TƯỢNG BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, NƯỚC BIỂN DÂNG TRONG QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN DU LỊCH BIỂN, ĐẢO VIỆT NAM

Biến đổi khí hậu (BĐKH), với các biểu hiện chính là sự nóng lên toàn cầu và mực nước biển dâng kèm theo nhiều hiện tượng thiên nhiên khác ảnh hưởng đến cuộc sống con người ở mọi quốc gia trên thế giới, đặc biệt đối với các nước ven biển như Việt Nam.Hoạt động du lịch sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề. Bài viết tổng quan một số tác động của hiện tượng BĐKH đối với du lịch và đề xuất một số giải pháp cấp bách trong công tác quy hoạch phát triển du lịch biển...


Một số giải pháp cấp bách trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường

Về một số giải pháp cấp bách trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và môi trường


City Vision 2016

We now live in a world where more intense weather, patterns of droughts and floods are becoming commonplace, as are overexploited fish stocks, destroyed forests and dried up rivers. The era of post-war consumerism, where humanity lived in a world rich in resources that were thought boundless, is closing as ecological limits become apparent around the world. We have to face the fact that our consumption of everyday products has a global impact....


Bài giảng môn học Pháp luật và quản lý đô thị - TS.KTS. Lê Trọng Bình

"Bài giảng môn học Pháp luật và quản lý đô thị" do TS.KTS. Lê Trọng Bình biên soạn nhằm trang bị cho các bạn những kiến thức cơ bản về quản lý và phát triển đô thị giúp cho các học viên có những nhận thức đúng đắn về quy luật phát triển đô thị, nắm vững những công cụ chủ yếu để quản lý đô thị là pháp luật, quy hoạch và bộ máy quản lý nhà nước, đảm bảo cho đô thị phát triển một cách trật tự, phù hợp với quy luật khách quan và hình thái kinh tế xã hội nước ta.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

The Empire Of "The City"
  • 11/06/2013
  • 16.181
  • 822

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu