Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Lecture Professional practices in information technology - Lecture 7: Ethical and social issues in information systems

After studying this chapter you will be able to understand: What ethical, social, and political issues are raised by information systems? What specific principles for conduct can be used to guide ethical decisions? Why do contemporary information systems technology and the Internet pose challenges to the protection of individual privacy and intellectual property? How have information systems affected everyday life?Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Chứng chỉ quốc tế

Oracle Database Administration for Microsoft SQL Server DBAs part 33

Oracle Database Administration for Microsoft SQL Server DBAs part 33 takes the administration topics with which the SQL Server DBA is familiar, translates them into Oracle terms, and then expands on Oracle functionality. Definitions and comparative terms run throughout the book so the SQL Server DBA can easily leverage existing knowledge. This Oracle Press guide also expands on some of the features in Oracle that do not match up directly with SQL Server, and looks at other processes often performed on an Oracle database that would not typically be a standard practice in SQL Server environments....


Lecture Professional practices in information technology - Lecture 1: Professional practices in IT

After studying this chapter you will be able to understand: Introduction to information technology (IT), professionalism (in general and in the field of IT), professional activities and their role in society, professional ethics, misuse of IT and risks,...


Tài liệu MCSA 70-270 p3

Cấu hình và quản lý giao diện người dùng Mục đích: Cấu hình giao diện người dùng cấu hình nhiều ngôn ngữ cấu hình mở rộng tùy chọn hỗ trợ người khiếm khuyết.


CCNA Security Lab Manual - Cisco Networking Academy

The Cisco® Networking Academy® course on CCNA® Security provides a next step for students who want to expand their CCNA-level skill set to prepare for a career in network security. The CCNA Security course also prepares students for the Implementing Cisco IOS® Network Security (IINS) certification exam (640-553), which leads to the CCNA Security certification. The CCNA Security Lab Manual provides you with all 11 labs from the course designed as hands-on practice to master the knowledge and skills needed to prepare for entry-level security specialist careers....


WANs

This final case study will allow you to build and configure a complex network using skills gained throughout the course. This case study is not a trivial task, and completing it as outlined with all required documentation will be a significant accomplishment.


CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised (Cisco Networking Academy Program) part 4

Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised part 4 is the Cisco approved textbook to use alongside version 3.1 of the Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and CCNA 2 web-based courses. The topics covered provide you with the necessary knowledge to begin your preparation for the CCNA certification exam (640-801, or 640-821 and 640-811) and to enter the field of network administration.


Module 2: Using Transact-SQL Querying Tools

Tham khảo tài liệu 'module 2: using transact-sql querying tools', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


ADMINISTERING CISCO QoS IP NETWORKS - CHAPTER 6

Queuing and Congestion Avoidance Overview Trong chương này, chúng tôi giới thiệu các cơ chế xếp hàng mặc định được sử dụng trên giao diện của các tốc độ khác nhau và kiểm tra những lý do cho việc sử dụng cơ chế xếp hàng khác nhau trên các loại khác nhau của interfaces.You nên đặc biệt chú ý đến một thực tế rằng sự lựa chọn các phương pháp xếp hàng khác nhau như hành vi mặc định cho một giao diện dựa trên băng thông. Chương này cũng giới thiệu một số loại cơ bản của xếp hàng,...


Lecture Professional practices in information technology - Lecture 30: Information security (Cont’d)

Lecture Professional practices in information technology - Lecture 30: Information security (Cont’d). After studying this chapter you will be able to understand: Organizational structures, roles and responsibilities, information classification, risk management.


CCENT/CCNA ICND1 Official Exam Certification Guide - Chapter 16

WAN Concepts Chương 4, "nguyên tắc cơ bản của WAN", giới thiệu hai công nghệ quan trọng ngày hôm nay WAN phổ biến trong các mạng doanh nghiệp: Cho thuê đường dây, sử dụng điều khiển hoặc cấp cao liên kết dữ liệu (HDLC) hoặc điểm-toPoint Protocol (PPP) Frame Relay Phần IV của cuốn sách này bao gồm phần còn lại của chủ đề WAN cụ thể trong cuốn sách này. Đặc biệt, chương này xem xét một phạm vi rộng lớn hơn của công nghệ WAN, bao gồm cả các công nghệ truy cập thường sử dụng Internet. Chương 17, "Cấu...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Network Management
 • 17/08/2009
 • 56.324
 • 778
Bài 1: Tổng quan về CSDL Access
 • 20/07/2010
 • 32.941
 • 705
CCNA 2 Gold Bible
 • 08/08/2009
 • 66.600
 • 625
Programming with Microsoft ADO.NET
 • 08/08/2009
 • 26.323
 • 178

Bộ sưu tập

Khai phần mềm mã nguồn mở
 • 11/04/2013
 • 31.717
 • 597
Tổng hợp bài giảng CCNA
 • 10/04/2013
 • 41.996
 • 974
Giao thức định tuyến CCNP
 • 10/04/2013
 • 42.143
 • 882

Danh mục tài liệu