Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Lecture Professional practices in information technology - Lecture 5: Cyberethics

Cyberethics is the study of moral, legal, and social issues involving cybertechnology. It examines the impact that cybertechnology has for our social, legal, and moral systems. Chapter 6 provides knowledge of cyberethics. After studying this chapter, you will know what is cybertechnology? Why the term cyberethics? What are cybertechnologies? What is the history of cyberetchics? Uniquesness of cyberethics.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Chứng chỉ quốc tế

CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised (Cisco Networking Academy Program) part 2

Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised part 2 is the Cisco approved textbook to use alongside version 3.1 of the Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and CCNA 2 web-based courses. The topics covered provide you with the necessary knowledge to begin your preparation for the CCNA certification exam (640-801, or 640-821 and 640-811) and to enter the field of network administration.


CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised (Cisco Networking Academy Program) part 44

Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised part 44 is the Cisco approved textbook to use alongside version 3.1 of the Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and CCNA 2 web-based courses. The topics covered provide you with the necessary knowledge to begin your preparation for the CCNA certification exam (640-801, or 640-821 and 640-811) and to enter the field of network administration.


Giáo trình hệ tính CCNA Tập 2 P13

Kiểm tra cấu hình đường cố định Sau khi cấu hình đường cố định ,chúng ta phải kiểm tra xem bảng định tuyến đã có đường ,cố định mà chúng ta đã cấu hình hay chưa ,hoạt động định tuyến có đúng hay không .Bạn dùng lệnh show running –config để kiểm tra nội dung tập tin


Đề thi sát hạch kỹ sư công nghệ thông tin part 10

Tìm chỗ đang bị chiếm bởi người dùng chỉ ra trong danh sách chỗ bận. trả về chỗ tương ứng. Nếu không, trả về null. Nếu tìm thấy người dùng Câu hỏi con 1 Từ các nhóm câu trả lời sau, hãy chọn các câu trả lời đúng để điền vào các ô trống từ đến trong chương trình trên. Nhóm câu trả lời cho a tới c: b) element.next a) element d) new ListElement() e) next g) null h) prev j) this Nhóm


Oracle Database Administration for Microsoft SQL Server DBAs part 24

Oracle Database Administration for Microsoft SQL Server DBAs part 24 takes the administration topics with which the SQL Server DBA is familiar, translates them into Oracle terms, and then expands on Oracle functionality. Definitions and comparative terms run throughout the book so the SQL Server DBA can easily leverage existing knowledge. This Oracle Press guide also expands on some of the features in Oracle that do not match up directly with SQL Server, and looks at other processes often performed on an Oracle database that would not typically be a standard practice in SQL Server environments....


Tài liệu MCSA 70-290 Phần 2 - part 5

MODULE 5: QUẢN LÝ Ổ ĐĨA Bài tập 1 Gá ổ đĩa E: lên đường dẩn D:\graphics Mở My Computer Tạo thư mục Graphics trong ổ đĩa D: Dùng dòng lệng runas để mở Computer Management với tài khoản administrator Click phải ổ đĩa E: Change Drive Letter and Path VSIC Education Corporation Tài liệu dành cho học viên Chọn mount in the following empty NTFS folder Chỉ đường dẫn tới thư mục trống Graphics Thư mục graphics giờ đây có biểu tượng của một ổ đĩa Bây giờ tạo trong thư mục D:\Graphics thư mục Labfiles Bài tập 2 Thay đổi ký tự ổ đĩa D thành X Chọn ký tự X...


Tài liệu về Cấu Hình Switch Cơ Bản

Các lệnh liên quan đến bài lab: - Các câu lệnh trợ giúp - Các câu lệnh kiểm tra - Cấu hình tên switch - Cấu hình password - Cấu hình địa chỉ IP và default gateway - Lab cấu hình switch cơ bản 1. Các lệnh trợ giúp: Switch ? Switch enable Switch# Switch# disable Switch exit Cấu hình Hostname 2. Các câu lệnh kiểm tra Switch# show running-config Switch# show startup-config Switch# show interfaces Hiển thị file cấu hình đang chạy trên RAM Hiển thị file cấu hình đang chạy trên NVRAM Hiển thị thông tin cấu hình...


Systems Administration and Security

As a Red Hat Linux systems manager, you probably wear several hats, one of which is security manager. This is especially true if you work for a small company. Even if you work for a large organization that has a dedicated network or systems security staff, most of the administrators are probably responsible for other operating systems; you’re probably responsible for security policies on your Linux systems.


CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised (Cisco Networking Academy Program) part 1

Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised part 1 is the Cisco approved textbook to use alongside version 3.1 of the Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and CCNA 2 web-based courses. The topics covered provide you with the necessary knowledge to begin your preparation for the CCNA certification exam (640-801, or 640-821 and 640-811) and to enter the field of network administration.


X Window System

One of the most important aspects of getting a Red Hat Linux system up and running is configuring the user interface. For most nonadministrative users, this means configuring the X Window interface. The X Window System is the Linux graphical user interface (GUI). While the GUI plays an integral part of other operating systems such as Microsoft Windows, the X Window System on Linux is essentially just another application. Many administrators don’t even bother with the GUI; the command line interface is enough for most administrative purposes....


Tài liệu mới download

Mẫu giấy ra cổng
 • 09/01/2010
 • 52.063
 • 444

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

chapter 2: CCNA1
 • 04/06/2011
 • 16.202
 • 488
Lab FastTrack
 • 29/08/2009
 • 21.619
 • 947

Bộ sưu tập

Khai phần mềm mã nguồn mở
 • 11/04/2013
 • 31.717
 • 597
Tổng hợp bài giảng CCNA
 • 10/04/2013
 • 41.996
 • 974
Giao thức định tuyến CCNP
 • 10/04/2013
 • 42.144
 • 882

Danh mục tài liệu