Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Lecture Professional practices in information technology - Lecture 5: Cyberethics

Cyberethics is the study of moral, legal, and social issues involving cybertechnology. It examines the impact that cybertechnology has for our social, legal, and moral systems. Chapter 6 provides knowledge of cyberethics. After studying this chapter, you will know what is cybertechnology? Why the term cyberethics? What are cybertechnologies? What is the history of cyberetchics? Uniquesness of cyberethics.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Chứng chỉ quốc tế

Certified Tester Foundation Level Syllabus

This unique training package for the ISTQB Certified Tester Foundation Level (CTFL) exam has been designed as an alternative to the usual two or three day instructor led courses, which are expensive. We believe our package provides the same level of training at a fraction of the price, and will fully prepare you to pass your certification exam with confidence. Study at your own pace, whenever and wherever you choose!


Lab A: Maintaining the MMS Database

Objectives After completing this lab, you will be able to: Perform a backup of the MMS database. Compact the MMS database. Perform a restore of the MMS database. Lab Setup To complete this lab, you need the following: MMS Server installed and running. MMS Compass installed and configured to connect to your MMS Server.


Giáo trình về hệ tính CCNA 2

Cuốn sách “Giáo trình hệ tính CCNA 2” được biện soạn dựa trên chương trình đào tạo chuyên viên mạng của Cisco. Lần xuất bản thứ nhất đã được bạn đọc nhiệt tình đón nhận. Đây là chương trình học có tính thực tế cao. Trong bối cảnh công nghệ phát triển liên tục nên giáo trình cần được cập nhật để bám sát thực tiễn. Đó chính là lý do chúng tôi giới thiệuđến bạn cuốn giáo trình mới trong lần xuất bản này. Giáo trình này tương ứg với kỳ học thứ hai trong chương trình đào tạo...


cisco migration_Application Networking—Optimizing Oracle

This document provides network design best practices to enhance an Oracle E-Business Suite 11i application environment across the WAN. It introduces key concepts and options regarding the application deployment and detailed designs strategies available to a data center leveraging Cisco application and networking technologies.


Module 1: Introduction to MMS

Tham khảo tài liệu 'module 1: introduction to mms', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Lecture Professional practices in information technology - Lecture 23: Plagiarism and referencing

Lecture Professional practices in information technology - Lecture 23: Plagiarism and referencing. After studying this chapter you will be able to understand: What is plagiarism? Examples of plagiarism, terminology: copyright, legal implications, what are the purposes of referencing? What should be referenced?


Tài liệu MCSA 70-290 p 15

MODULE 9: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG NGƯỜI DÙNG BẰNG CHÍNH SÁCH NHÓM Part 2 Vào New nhập tên cho GPO Offlne files chọn thiết lập ngăn chặn sử dụng các thư mục offline files Chọn enabled Click nút close để kết thúc.........


640-025 (CID) Cisco Internetwork Design Version 7.0

Tham khảo sách '640-025 (cid) cisco internetwork design version 7.0', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Building Cisco Multiplayer Switch Networks

Deploy the required Cisco products and servieces that enable connectivity and traffic transport, given a network design that include multilayer switching over various Ethernet technologies. Implement the necessary services at each layer of the network to allow user to obtain service in a working multilayer switched network


TrueNet® Category 5e: K610 Jack to K610 Jack

The TrueNet® Category 5e system is a fully integrated family of precisely tuned components each designed to operate at optimum performance with the other. TrueNet Category 5e systems are unmatched in data throughput and are supported by the most comprehensive and thorough warranty in the industry: the TrueNet Zero Bit-Error warranty. The warranty guarantees that the structured cabling system will remain error free for a full 5 years and includes a 20-year electrical performance and free of defect warranty....


Tài liệu mới download

ĐẠI CƯƠNG BỆNH RUBELLA
 • 09/07/2011
 • 39.496
 • 469

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Lab FastTrack
 • 29/08/2009
 • 21.619
 • 947
Designing B2B Integration Solutions
 • 08/08/2009
 • 18.596
 • 901
Tài liệu MCSA 70-290 p 4
 • 28/07/2010
 • 17.507
 • 937

Bộ sưu tập

Khai phần mềm mã nguồn mở
 • 11/04/2013
 • 31.695
 • 597
Tổng hợp bài giảng CCNA
 • 10/04/2013
 • 41.974
 • 974
Giao thức định tuyến CCNP
 • 10/04/2013
 • 42.094
 • 882

Danh mục tài liệu