Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Lecture Professional practices in information technology - Lecture 4: Professional ethics & codes of conduct

After studying this chapter you will be able to understand: Ethical decision making, applying the code, illustrate broad range of issues facing an IT professional, ethical decision often involves balance amongst several factors, all of the cases also portrayed individuals acting in constrained situations,...Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Chứng chỉ quốc tế

Giáo trình phân tích khả năng vận dụng hai vòng lặp của mỗi Service theo chu kỳ thời gian p7

Background process: là process của ứng dụng mà các activity của nó ko hiển thị với người dùng (onStoped() của activity được gọi). 5.Empty process: process không có bất cứ 1 thành phần nào active. Theo chế độ ưu tiên thì khi cần tài nguyên, Android sẽ tự động kill process, trước tiên là các empty process. Android Activity Life Cycle: Như mình đã giới thiệu ở trên , Actitvity là thành phần quan trọng nhất và đóng vai trò chính trong xây dựng ứng dụng Android. Hệ điều hành Android quản lý Activity theo dạng stack: khi một Activity mới...


Chapter5 IP Routing

Routing Basics 路由协议(routing protocol):用于 routers 动态寻找网络最佳路径,保证所有 routers 拥有相同的 路由表.一般,路由协议决定数据包在网络上的行走的路径.这类协议的例子有 OSPF,RIP,IGRP,EIGRP 等 可路由协议(routed protocol):当所有的routers知道了整个网络的拓扑结构以后,可路由协议就 可以用来发送数据.一般的,可路由协议分配给接口,用来决定数据包的投递方式.这类例子有 IP和 IPX 路由:把1个数据包从1个设备发送到不同网络里的另1个设备上去.这些工作依靠routers来 完成.routers并不关心主机,它们只关心网络的状态和决定网络中的最佳路径 ...


CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised (Cisco Networking Academy Program) part 51

Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised part 51 is the Cisco approved textbook to use alongside version 3.1 of the Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and CCNA 2 web-based courses. The topics covered provide you with the necessary knowledge to begin your preparation for the CCNA certification exam (640-801, or 640-821 and 640-811) and to enter the field of network administration.


CCNA Wireless Official Exam Certification Guide part 11

CCNA Wireless Official Exam Certification Guide part 11 is a best of breed Cisco® exam study guide that focuses specifically on the objectives for the CCNA® Wireless IUWNE exam. Senior instructor Brandon Carroll shares preparation hints and test-taking tips, helping you identify areas of weakness and improve both your conceptual knowledge and hands-on skills. Material is presented in a concise manner, focusing on increasing your understanding and retention of exam topics.


CCNA Cisco Certified Network Associate_ Study Guide

Cisco certification can also improve your understanding of the internet- working of more than just Cisco products: You will develop a complete understanding of networking and how different network topologies work together to form a network. This is beneficial to every networking job and is the reason Cisco certification is in such high demand, even at companies with few Cisco devices.


CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised (Cisco Networking Academy Program) part 87

Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised part 87 is the Cisco approved textbook to use alongside version 3.1 of the Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and CCNA 2 web-based courses. The topics covered provide you with the necessary knowledge to begin your preparation for the CCNA certification exam (640-801, or 640-821 and 640-811) and to enter the field of network administration.


Lecture Professional practices in information technology - Lecture 24: Referencing

Lecture Professional practices in information technology - Lecture 24: Referencing. After studying this chapter you will be able to understand: Introduction of plagiarism, types of plagiarism, implications of plagiarism, referencing, types of referencing, style of referencing.


MCSE, CCNA, CCNP, OCP, CIW, JAVA, Sun Solaris, Checkpoint World No1 Cert Guides: CCIE-LAB Exam CCIE-LAB Edition 6.0

Tham khảo sách 'mcse, ccna, ccnp, ocp, ciw, java, sun solaris, checkpoint world no1 cert guides: ccie-lab exam ccie-lab edition 6.0', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised (Cisco Networking Academy Program) part 56

Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised part 56 is the Cisco approved textbook to use alongside version 3.1 of the Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and CCNA 2 web-based courses. The topics covered provide you with the necessary knowledge to begin your preparation for the CCNA certification exam (640-801, or 640-821 and 640-811) and to enter the field of network administration.


routing6

Tham khảo tài liệu 'routing6', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Giáo trình Software Testing
 • 26/05/2011
 • 51.497
 • 751
Testing and Debugging
 • 29/08/2009
 • 87.898
 • 943
TestKing Cisco 350-044
 • 10/08/2009
 • 20.221
 • 947

Bộ sưu tập

Khai phần mềm mã nguồn mở
 • 11/04/2013
 • 31.717
 • 597
Tổng hợp bài giảng CCNA
 • 10/04/2013
 • 41.996
 • 974
Giao thức định tuyến CCNP
 • 10/04/2013
 • 42.143
 • 882

Danh mục tài liệu