Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Lecture Professional practices in information technology - Lecture 30: Information security (Cont’d)

Lecture Professional practices in information technology - Lecture 30: Information security (Cont’d). After studying this chapter you will be able to understand: Organizational structures, roles and responsibilities, information classification, risk management.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Chứng chỉ quốc tế

CCENT/CCNA ICND1 Official Exam Certification Guide - Chapter 1

Chương này cung cấp cho bạn một cái nhìn nhẹ nhàng về mạng, làm thế nào họ ban đầu được tạo ra, và lý do tại sao mạng lưới làm việc theo cách họ làm. Mặc dù không có thực tế cụ thể từ chương này xảy ra được trên bất kỳ của các kỳ thi CCNA, chương này sẽ giúp bạn chuẩn bị cho chiều sâu của chủ đề mà bạn sẽ bắt đầu đọc trong Chương 2, "The TCP / IP và mô hình Mạng OSI" Nếu bạn là thương hiệu mới để kết nối mạng, chương giới...


BÀI 3. CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM THỬ

3.1. TEST–TO–PASS VÀ TEST–TO–FAIL  Test – to – pass: th c hi n ki m tra v ự ệ ể ới những chức năng tối thiểu của phần mềm = pass  Test – to – fail: thực hiện với kiểm tra những trường hợp lắt léo, bí ẩn, cố gắng để bắt lỗi = fail  Thứ tự thực hiện : test – to – pass và test – to – fail 05/26/11Thứ tự này không bắt buộc = đạt được mục đích: bắt lỗi 3


CCNA Wireless Official Exam Certification Guide part 10

CCNA Wireless Official Exam Certification Guide part 10 is a best of breed Cisco® exam study guide that focuses specifically on the objectives for the CCNA® Wireless IUWNE exam. Senior instructor Brandon Carroll shares preparation hints and test-taking tips, helping you identify areas of weakness and improve both your conceptual knowledge and hands-on skills. Material is presented in a concise manner, focusing on increasing your understanding and retention of exam topics.


ADMINISTERING CISCO QoS IP NETWORKS - CHAPTER 3

Introduction to Quality of Service Trong chương này, chúng tôi sẽ thảo luận về các khái niệm cơ bản đằng sau chất lượng dịch vụ (QoS), nhu cầu cho nó, và chúng tôi sẽ giới thiệu với bạn một số các loại của các cơ chế sẵn có QoS. Chất lượng Dịch vụ của chính nó không phải là một cái gì đó mà bạn cấu hình trên một bộ định tuyến Cisco, thay vì nó là một thuật ngữ tổng thể trong đó đề cập đến một loạt các cơ chế được sử dụng để ảnh hưởng đến mô hình...


Tài liệu MCSA 70-270 p7

Quản lý các kết nối và Scurity internet explorer Mục đích Cấu hình kết nối internet secure internet connections thực hiện các công việc duy trì thông thường trong internet explorer


CCIE LAB Version 4.0

Tham khảo sách 'ccie lab version 4.0', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Systems Administration and Security

As a Red Hat Linux systems manager, you probably wear several hats, one of which is security manager. This is especially true if you work for a small company. Even if you work for a large organization that has a dedicated network or systems security staff, most of the administrators are probably responsible for other operating systems; you’re probably responsible for security policies on your Linux systems.


Tài liệu MCSA 70-290 p 4

MODULE 3: QUẢN LÝ TÀI KHOẢN NHÓM Bài tập 1 Tạo và quản lý nhóm Tạo các Global Group trong OU Groups Đặt tên cho group và chọn trong group scope là Global Bốn Global Group đã tạo xong VSIC Education Corporation Đưa các Marketing Managers vào Global group G Acapulco Marketing Manager. Click phải G Acapulco Marketing Manager properties..............


CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised (Cisco Networking Academy Program) part 13

Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised part 13 is the Cisco approved textbook to use alongside version 3.1 of the Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and CCNA 2 web-based courses. The topics covered provide you with the necessary knowledge to begin your preparation for the CCNA certification exam (640-801, or 640-821 and 640-811) and to enter the field of network administration.


200 câu hỏi về CCNA

/ What is a PDU? a) corruption of a frame during transmission b) data reassembled at the destination c) retransmitted packets due to lost communication d) a layer specific encapsulation 2/ What is the primary purpose of Layer 4 port assignment? a) to identify devices on the local media b) to identify the hops between source and destination c) to identify to the intermediary devices the best path through the network d) to identify the source and destination end devices that are communicating e) to identify the processes or services that are communicating within the end devices...


Tài liệu mới download

Quyết định số: 623/ĐVN/KTNĐ
 • 04/03/2016
 • 88.677
 • 904

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Module 8: Designing Data Services
 • 12/08/2009
 • 95.698
 • 938
CHAPTER 8: CCNA
 • 04/06/2011
 • 52.312
 • 438
routing10
 • 12/08/2009
 • 52.776
 • 531

Bộ sưu tập

Khai phần mềm mã nguồn mở
 • 11/04/2013
 • 31.695
 • 597
Tổng hợp bài giảng CCNA
 • 10/04/2013
 • 41.975
 • 974
Giao thức định tuyến CCNP
 • 10/04/2013
 • 42.095
 • 882

Danh mục tài liệu