Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Lecture Professional practices in information technology - Lecture 29: Information security

After studying this chapter you will be able to understand: The CIA; security governance; policies, procedures, etc; organizational structures; roles and responsibilities; information classification; risk management.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Chứng chỉ quốc tế

Câu hỏi trắc nghiệm CCNA 2 - Chương 11

Tham khảo đề thi - kiểm tra 'câu hỏi trắc nghiệm ccna 2 - chương 11', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu MCSA 70-290 p 14

MODULE 9: QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG NGƯỜI DÙNG BẰNG CHÍNH SÁCH NHÓM Bài tập 1 Tạo đối tượng chính sách nhóm Tạo GPO và liên kết tới OU Acapulco Chọn nút New để vừa tạo mới vừa liên kết tới OU Acapulco Vào thẻ Security trong peoperties của GPO vừa mới tạo ra VSIC Education Corporation Xóa bỏ nhóm authenticated users, đưa nhóm G Nwtraders Marketing Personnel vào ACL từ chối áp dụng GPO.........


Giáo trình hệ tính CCNA Tập 4 P12

Router Home có hai định tuyến cố định đến hai mạng LAN trên router Central. Nếu mạng kết nối trên router Home là stub network thì mọi lưu lượng đi ra ngoài đều gửi cho router Central Do đó trên router Home trong trường hợp nà chỉ cần một định tuyến mặc định là đủ Khi cấu hình định tuyến cố định, các bạn nên nhớ Mặc định định tuyến cố định luôn được ưu tiên trước định tuyến vì nó có chỉ số tin cậy nhỏ hơn. ...


Oracle Database Administration for Microsoft SQL Server DBAs part 10

Oracle Database Administration for Microsoft SQL Server DBAs part 10 takes the administration topics with which the SQL Server DBA is familiar, translates them into Oracle terms, and then expands on Oracle functionality. Definitions and comparative terms run throughout the book so the SQL Server DBA can easily leverage existing knowledge. This Oracle Press guide also expands on some of the features in Oracle that do not match up directly with SQL Server, and looks at other processes often performed on an Oracle database that would not typically be a standard practice in SQL Server environments....


CCNA LabPro - Đặng Quang Minh

Tài liệu về CCNA Labpro giúp người đọc nắm bắt được những kiến thức rất cơ bản của một hệ thống mạng doanh nghiệp. Bước đầu tiếp xúc, làm quen với công nghệ mạng cisco và vận hành trên thiết bị mạng của cisco. Mời các bạn tham khảo


200 câu hỏi về CCNA

/ What is a PDU? a) corruption of a frame during transmission b) data reassembled at the destination c) retransmitted packets due to lost communication d) a layer specific encapsulation 2/ What is the primary purpose of Layer 4 port assignment? a) to identify devices on the local media b) to identify the hops between source and destination c) to identify to the intermediary devices the best path through the network d) to identify the source and destination end devices that are communicating e) to identify the processes or services that are communicating within the end devices...


CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised (Cisco Networking Academy Program) part 83

Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised part 83 is the Cisco approved textbook to use alongside version 3.1 of the Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and CCNA 2 web-based courses. The topics covered provide you with the necessary knowledge to begin your preparation for the CCNA certification exam (640-801, or 640-821 and 640-811) and to enter the field of network administration.


CCNA Wireless Official Exam Certification Guide part 23

CCNA Wireless Official Exam Certification Guide part 23 is a best of breed Cisco® exam study guide that focuses specifically on the objectives for the CCNA® Wireless IUWNE exam. Senior instructor Brandon Carroll shares preparation hints and test-taking tips, helping you identify areas of weakness and improve both your conceptual knowledge and hands-on skills. Material is presented in a concise manner, focusing on increasing your understanding and retention of exam topics.


CCNA Wireless Official Exam Certification Guide part 33

CCNA Wireless Official Exam Certification Guide part 33 is a best of breed Cisco® exam study guide that focuses specifically on the objectives for the CCNA® Wireless IUWNE exam. Senior instructor Brandon Carroll shares preparation hints and test-taking tips, helping you identify areas of weakness and improve both your conceptual knowledge and hands-on skills. Material is presented in a concise manner, focusing on increasing your understanding and retention of exam topics.


Module 5: Using Server- Side Scripts

Tham khảo tài liệu 'module 5: using server- side scripts', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Module 06 - Troajns and Backdoors
 • 20/08/2012
 • 65.017
 • 167

Bộ sưu tập

Khai phần mềm mã nguồn mở
 • 11/04/2013
 • 31.717
 • 597
Tổng hợp bài giảng CCNA
 • 10/04/2013
 • 41.996
 • 974
Giao thức định tuyến CCNP
 • 10/04/2013
 • 42.142
 • 882

Danh mục tài liệu