Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Lecture Professional practices in information technology - Lecture 27: Intellectual property

Intellectual Property simply defined is any form of knowledge or expression created with one's intellect. It includes such things as inventions; computer software; trademarks; literary, artistic, musical, or visual works; and even simply know-how.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Chứng chỉ quốc tế

CCNA Wireless Official Exam Certification Guide part 19

CCNA Wireless Official Exam Certification Guide part 19 is a best of breed Cisco® exam study guide that focuses specifically on the objectives for the CCNA® Wireless IUWNE exam. Senior instructor Brandon Carroll shares preparation hints and test-taking tips, helping you identify areas of weakness and improve both your conceptual knowledge and hands-on skills. Material is presented in a concise manner, focusing on increasing your understanding and retention of exam topics.


Basic Cisco

Các loại cáp và các loại kết nối. Chương này sẽ cung cấp những thông tin và các câu lệnh có liên quan đến những chủ đề sau: Kết nối Router hoặc Switch sử dụng cáp Rollover. Xác định các thông số cài đặt trên PC để thực hiện kết nối Router hoặc Switch. Để tìm hiểu kỹ hơn mời các bạn cùng tham khảo tài liệu.


routing5

Tham khảo tài liệu 'routing5', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Module 1: Working with ASP.NET

Tham khảo tài liệu 'module 1: working with asp.net', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


350-001 CCIE Written Version 24.0

Tham khảo sách '350-001 ccie written version 24.0', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Chapter 7: Basic Wireless Concepts and Configuration

Objectives: Describe the components and operations of basic wireless LAN topologies. Describe the components and operations of basic wireless LAN security. Configure and verify basic wireless LAN access. Configure and troubleshoot wireless client access.


Oracle Database Administration for Microsoft SQL Server DBAs part 19

Oracle Database Administration for Microsoft SQL Server DBAs part 19 takes the administration topics with which the SQL Server DBA is familiar, translates them into Oracle terms, and then expands on Oracle functionality. Definitions and comparative terms run throughout the book so the SQL Server DBA can easily leverage existing knowledge. This Oracle Press guide also expands on some of the features in Oracle that do not match up directly with SQL Server, and looks at other processes often performed on an Oracle database that would not typically be a standard practice in SQL Server environments....


Đề thi sát hạch kỹ sư công nghệ thông tin part 2

Subquestion From the answer groups below, select the correct answers to be inserted in the blanks through in the following text. There is a LAN connected as shown in the diagram below. The transmission path distance between interconnect device X and interconnect device Y is 230 meters. The signal propagation speed on this transmission path is 230 meters per microsecond. Frame transmission from interconnect device X has now started. Prior to the elapse of microseconds from the start of this transmission, a frame being transmitted from interconnect device Y occurs. device Y passes through step 1 and goes to When...


Giáo trình hệ tính CCNA Tập 4 P5

Dung lượng cố định có ưu điểm là không có thời gian trễ và nghẽn mạch giữa hai điểm cuối, phù hợp cho nhiều ứng dụng như thương mại điện tử. Để thực hiện kết nối thuê riêng ta cần phải có CSU/DSU và đường truyền từ nhà cung cấp dịch vụ, router phải có cổng Serial, mỗi cổng tương ứng với một kết nối.


FOUNDATIONS OF SOFTWARE TESTING ISTQB CERTIFICATION

Is this chapter, we will introduce you to the fundamentals of testing: why testing is needed; its limitations, objectives and purpose; the principles behind testing; the process that testers follow; and some of the psychological factors that testers must consider in their work. By reading this chapter you'll gain an understanding of the fundamentals of testing and be able to describe those fundamentals.


Tài liệu mới download

ĐẠI CƯƠNG BỆNH RUBELLA
 • 09/07/2011
 • 39.496
 • 469

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Cisco Voice Over IP - Version 3.0
 • 13/08/2009
 • 33.493
 • 421
IPsec VPN WAN Design Overview
 • 10/08/2009
 • 44.448
 • 826
Fundamentals of testing
 • 19/11/2009
 • 76.310
 • 597
CCNP 3.0 Switching - Version 8.0
 • 12/08/2009
 • 70.153
 • 303
Network Management
 • 17/08/2009
 • 56.324
 • 778

Bộ sưu tập

Khai phần mềm mã nguồn mở
 • 11/04/2013
 • 31.695
 • 597
Tổng hợp bài giảng CCNA
 • 10/04/2013
 • 41.975
 • 974
Giao thức định tuyến CCNP
 • 10/04/2013
 • 42.095
 • 882

Danh mục tài liệu