Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Lecture Professional practices in information technology - Lecture 26: Referencing (cont’d)

This chapter presents the following content: Works Cited: Book in a series, article in a journal, article in a newspaper or magazine, an entire web site, a page on a web site, what is the vancouver referencing technique? Referencing, harvard style, vancouver style.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Chứng chỉ quốc tế

Lecture Professional practices in information technology - Lecture 27: Intellectual property

Intellectual Property simply defined is any form of knowledge or expression created with one's intellect. It includes such things as inventions; computer software; trademarks; literary, artistic, musical, or visual works; and even simply know-how.


Giáo trình hệ tính CCNA - p8

CCNA (Cisco Certified Network Associate) là một chứng chỉ nghề cơ bản về công nghệ mạng do hãng Cisco System có trụ sở đóng tại Mỹ cấp và được công nhận trên toàn thế giới. Tài liệu tham khảo giáo trình hệ tính CCNA - p8 này giúp các bạn có kiến thức chuyên sâu hơn về chứng chỉ CCNA


CCENT/CCNA ICND1 Official Exam Certification Guide - Chapter 1

Chương này cung cấp cho bạn một cái nhìn nhẹ nhàng về mạng, làm thế nào họ ban đầu được tạo ra, và lý do tại sao mạng lưới làm việc theo cách họ làm. Mặc dù không có thực tế cụ thể từ chương này xảy ra được trên bất kỳ của các kỳ thi CCNA, chương này sẽ giúp bạn chuẩn bị cho chiều sâu của chủ đề mà bạn sẽ bắt đầu đọc trong Chương 2, "The TCP / IP và mô hình Mạng OSI" Nếu bạn là thương hiệu mới để kết nối mạng, chương giới...


TestKing's Cisco Internetwork Troubleshooting Version 9.1

Tham khảo sách 'testking's cisco internetwork troubleshooting version 9.1', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised (Cisco Networking Academy Program) part 23

Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised part 23 is the Cisco approved textbook to use alongside version 3.1 of the Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and CCNA 2 web-based courses. The topics covered provide you with the necessary knowledge to begin your preparation for the CCNA certification exam (640-801, or 640-821 and 640-811) and to enter the field of network administration.


cisco migrationn_Integrating Virtual Machines into the Cisco Data

This document describes how to deploy VMware ESX Server 2.5 into the Cisco data center architecture. It provides details about how the ESX server is designed and how it works with Cisco network devices. The document is intended for network engineers and server administrators interested in deploying VMware ESX Server 2.5 hosts in a Cisco data center environment.


File Management

Filenames may contain any character except /, which is reserved as the separator between files and directories in a pathname. Filenames are usually made of upper- and lowercase letters, numbers, “.” (dots), and “_” (underscor es). Other characters (including spaces) are legal in a filename, but they can be hard to use because the shell gives them special meanings. So we recommend using only letters, numbers, dots, and underscore characters. You can also use “–” (dashes), as long as they aren’t the first character of a filename, which can make a program think the filename is an option....


CCNA Wireless Official Exam Certification Guide part 33

CCNA Wireless Official Exam Certification Guide part 33 is a best of breed Cisco® exam study guide that focuses specifically on the objectives for the CCNA® Wireless IUWNE exam. Senior instructor Brandon Carroll shares preparation hints and test-taking tips, helping you identify areas of weakness and improve both your conceptual knowledge and hands-on skills. Material is presented in a concise manner, focusing on increasing your understanding and retention of exam topics.


Cisco IPCC Express Solution Reference Network Design

This document provides system-level best practices and design guidance for the Cisco IP Contact Center (IPCC) Express Edition Release 3.5. With proper planning, design, and implementation, Cisco IPCC Express provides a reliable and flexible voice processing and contact center solution for the enterprise.


CCNA Wireless Official Exam Certification Guide part 39

CCNA Wireless Official Exam Certification Guide part 39 is a best of breed Cisco® exam study guide that focuses specifically on the objectives for the CCNA® Wireless IUWNE exam. Senior instructor Brandon Carroll shares preparation hints and test-taking tips, helping you identify areas of weakness and improve both your conceptual knowledge and hands-on skills. Material is presented in a concise manner, focusing on increasing your understanding and retention of exam topics.


Tài liệu mới download

Nghệ thuật Hy Lạp cổ đại
 • 11/09/2012
 • 36.563
 • 684

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Actual Test 642-661 v12.31.03
 • 10/08/2009
 • 60.010
 • 550
Accessing the WAN – Chapter 3
 • 05/11/2010
 • 50.359
 • 540

Bộ sưu tập

Khai phần mềm mã nguồn mở
 • 11/04/2013
 • 31.695
 • 597
Tổng hợp bài giảng CCNA
 • 10/04/2013
 • 41.975
 • 974
Giao thức định tuyến CCNP
 • 10/04/2013
 • 42.095
 • 882

Danh mục tài liệu