Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Lecture Professional practices in information technology - Lecture 25: Referencing

Lecture Professional practices in information technology - Lecture 25: Referencing. After studying this chapter you will be able to understand: In-text referencing systems, number-note referencing systems, types of referencing, number-note referencing systems, works cited.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Chứng chỉ quốc tế

BÀI 4. CÁC KỸ THUẬT KIỂM THỬ

4.1. PHÂN CHIA LỚP TƯƠNG ĐƯƠNG (EQUIVALENCE PARTITIONING)  Equivalence partitioning (equivalence class) ) là quá trình làm giảm số lượng các test case nhưng vẫn đảm bảo đạt được hiệu quả tương đương như khi kiểm thử với số lượng các test case cũ


Module 3: Creating Web Parts

Tham khảo tài liệu 'module 3: creating web parts', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p5

Nếu chọn Yes thực hiện các bước từ 6-8 nếu chọn No thì thực hiện bước 9 Nhập vào gateway: 192.168.2.1 là IP internal của R1 add next Nhập vào IP của DNS server ví dụ: 210.245.31.130 next Nhập vào IP của WINS server ví dụ: 192.168.2.55 next Chọn yes để kích hoạt DHCP next finish VSIC Education Corporation Trang 29 70-291 Tài liệu dành cho học viên 10. Tại Client 4 dùng lệnh Ipconfig /renew để xin thử IP từ DHCP Lab 4: Cấu hình Reservation 1. Click phải vào Reservations chọn New Reservation VSIC Education Corporation Trang 30 70-291 Tài liệu dành cho học viên 2. Nhập vào...


Đề thi sát hạch kỹ sư công nghệ thông tin part 7

Hãy đọc mô tả chương trình, mô tả cú pháp giả ngữ, và chương trình dưới đây rồi trả lời câu hỏi con. [Mô tả chương trình] Calc là chương trình con sử dụng một ngăn xếp để tính các biểu thức số được biểu diễn theo cách ghi Polish đảo (Reverse Polish Notation). (1) Các biểu thức số được biểu diễn theo cách ghi Polish đảo được lưu giữ, mỗi lần một ký tự, trong các phần tử riêng biệt Ex[0], …, Ex[Lp] (Lp 3) của mảng một chiều kiểu ký tự Ex. (2) Biểu thức số gồm số...


Cramsession: Cisco WAN Switching Certification

ATM is a packet-switched technology based on a 53-byte packet called a cell. Each cell is divided into a 5-byte header and a 48-byte payload. The short, fixed length cell reduces delay and jitter, allowing time sensitive information such as voice and video to be transported along with data. There are various transmission media and rates available with bandwidth measured in megabits to gigabits.


CompTIA A+ Complete Study Guide

Welcome to the CompTIA A+ Complete Study Guide. This is the fourth edition of our bestselling study guide for the A+ certification sponsored by CompTIA (Computing Technology Industry Association). This book was written at an intermediate technical level; we assume that you already know how to use a personal computer and its basic peripherals, such as modems and printers, but we also recognize that you may be learning how to service some of that computer equipment for the first time. The exams cover basic computer service topics as well as some more advanced issues, and they cover some topics that anyone already working as a technician, whether with computers or not, should be familiar...


CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised (Cisco Networking Academy Program) part 11

Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised part 11 is the Cisco approved textbook to use alongside version 3.1 of the Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and CCNA 2 web-based courses. The topics covered provide you with the necessary knowledge to begin your preparation for the CCNA certification exam (640-801, or 640-821 and 640-811) and to enter the field of network administration.


Exam :640-604 Switching - Version 1-2003

Tham khảo sách 'exam :640-604 switching - version 1-2003', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised (Cisco Networking Academy Program) part 43

Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised part 43 is the Cisco approved textbook to use alongside version 3.1 of the Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and CCNA 2 web-based courses. The topics covered provide you with the necessary knowledge to begin your preparation for the CCNA certification exam (640-801, or 640-821 and 640-811) and to enter the field of network administration.


Lab A: Implementing a Central Account Scenario Using TAMA

Tham khảo tài liệu 'lab a: implementing a central account scenario using tama', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Giáo trình sản lượng rừng
 • 19/06/2012
 • 65.233
 • 362

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Introduction - routing 2
 • 12/08/2009
 • 95.321
 • 538
Giáo trình hệ tính CCNA - p2
 • 26/10/2011
 • 36.850
 • 483
Getting Started - Chapter 1
 • 17/08/2009
 • 65.590
 • 626

Bộ sưu tập

Khai phần mềm mã nguồn mở
 • 11/04/2013
 • 31.696
 • 597
Tổng hợp bài giảng CCNA
 • 10/04/2013
 • 41.975
 • 974
Giao thức định tuyến CCNP
 • 10/04/2013
 • 42.095
 • 882

Danh mục tài liệu