Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Lecture Professional practices in information technology - Lecture 24: Referencing

Lecture Professional practices in information technology - Lecture 24: Referencing. After studying this chapter you will be able to understand: Introduction of plagiarism, types of plagiarism, implications of plagiarism, referencing, types of referencing, style of referencing.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Chứng chỉ quốc tế

chapter 9: CCNA1

What are three functions of the upper data link sublayer in the OSI model? (Choose three.)


350-001 CCIE Written Version 26.1

Tham khảo sách '350-001 ccie written version 26.1', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình hệ tính CCNA Tập 4 P5

Dung lượng cố định có ưu điểm là không có thời gian trễ và nghẽn mạch giữa hai điểm cuối, phù hợp cho nhiều ứng dụng như thương mại điện tử. Để thực hiện kết nối thuê riêng ta cần phải có CSU/DSU và đường truyền từ nhà cung cấp dịch vụ, router phải có cổng Serial, mỗi cổng tương ứng với một kết nối.


Lecture Professional practices in information technology - Lecture 7: Ethical and social issues in information systems

After studying this chapter you will be able to understand: What ethical, social, and political issues are raised by information systems? What specific principles for conduct can be used to guide ethical decisions? Why do contemporary information systems technology and the Internet pose challenges to the protection of individual privacy and intellectual property? How have information systems affected everyday life?


CHAPTER 8: CCNA

1. What combination of IP address and wildcard mask should be used to specify only the last 8 addresses in the subnet 192.168.3.32/28?


Chạy các lệnh từ xa trên router của Cisco từ máy tính

Liệu bạn có thể đặt con trỏ tại dấu nhắc lệnh Windows và chạy một lệnh trên router được không? Thông thường thì trước tiên bạn sẽ phải có Telnet hay SSH nối tới router để có thể thực hiện các lệnh? Bài này sẽ hướng dẫn bạn có thể đồng thời chạy các lệnh router mà không cần phải thoát khỏi dấu nhắc lệnh Windows, điều này rất thuận lợi cho việc điều khiển và tự động quản lý router. Remote shell (rsh) là gì? Remote shell là một chương trình dòng lệnh thông thường trong các...


Explanatory Note on how to complete ISTA Certificates

Explanatory note on how to complete ISTA Orange International Seed Lot Certificates (OIC) and ISTA Blue International Seed Sample Certificates (BIC) Disclaimer: This explanatory note can not cover all possible tests and possible outcomes of test results. Therefore only some of the possible test results are mentioned. Due to the annual changes of the ISTA Rules, this document makes no claim to be complete or current. The requirements as stated in the current ISTA Rules are the only valid ones and must be followed when issuing ISTA Certificates....


ĐỀ THI CHỨNG CHỈ TIN HỌC QUỐC GIA TRÌNH ĐỘ A - Đề 14

Tham khảo tài liệu 'đề thi chứng chỉ tin học quốc gia trình độ a - đề 14', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Module 2: Creating and Customizing E-Commerce Web Sites

Tham khảo tài liệu 'module 2: creating and customizing e-commerce web sites', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Accessing the WAN – Chapter

Teleworker Services. Objectives: In this chapter, you will learn to: Describe the enterprise requirements for providing teleworker services, including the differences between private and public network infrastructures. Describe the teleworker requirements and recommended architecture for providing teleworking services. Explain how broadband services extend enterprise networks using DSL, cable, and wireless technology.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Sybex CCNA 3.0 Study Guide
 • 10/08/2009
 • 39.356
 • 641

Bộ sưu tập

Khai phần mềm mã nguồn mở
 • 11/04/2013
 • 31.717
 • 597
Tổng hợp bài giảng CCNA
 • 10/04/2013
 • 41.996
 • 974
Giao thức định tuyến CCNP
 • 10/04/2013
 • 42.143
 • 882

Danh mục tài liệu