Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Lecture Professional practices in information technology - Lecture 24: Referencing

Lecture Professional practices in information technology - Lecture 24: Referencing. After studying this chapter you will be able to understand: Introduction of plagiarism, types of plagiarism, implications of plagiarism, referencing, types of referencing, style of referencing.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Chứng chỉ quốc tế

cisco migration_Mobile Access Router and Mesh Networks

The Cisco 3200 Series Mobile Access router (also referred to as the MAR3200 or the mobile access router (MAR)) is a compact, high-performance access solution that offers seamless mobility and interoperability across wireless networks. This guide describes how to use the MAR3200 in mesh networks for communicating mission-critical voice, video, and data.


CCNA INTRO Exam Certification Guide - Part 4 TCP/IP - Chapter 12

Basic Router Configuration and Operation Để cấu hình một router Cisco để định tuyến các gói tin TCP / IP, bạn thường cấu hình một địa chỉ IP và subnet mask trên mỗi giao diện. Bạn cũng thường cấu hình một giao thức định tuyến năng động, phát hiện ra các tuyến đường trong một mạng. Đó là tất cả các cấu hình là cần thiết để làm cho một gói tin định tuyến Cisco IP tuyến đường. Trong chương này, bạn sẽ đọc về các lệnh cơ bản để cấu hình địa chỉ IP và định tuyến IP...


CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised (Cisco Networking Academy Program) part 67

Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised part 67 is the Cisco approved textbook to use alongside version 3.1 of the Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and CCNA 2 web-based courses. The topics covered provide you with the necessary knowledge to begin your preparation for the CCNA certification exam (640-801, or 640-821 and 640-811) and to enter the field of network administration.


Tài liệu MCSA 70-290 p 11

MODULE 7: QUẢN LÝ VIỆC TRUY CẬP VÀO CÁC ĐỐI TƯỢNG TRONG ĐƠN VỊ TỔ CHỨC (ORGANIZATIONAL UNIT) Bài tập 1 Ủy quyền kiểm soát. Trước tiên tạo một global group để giao quyền kiểm soát cho các thành viên của nhóm đó Dùng công cụ Active Directory Users and Computer để tạo group


CCNA INTRO Exam Certification Guide - Part 1 Networking Fundamentals - Chapter 2

The TCP/IP and OSI Networking Models Mô hình kết nối mạng hạn, hoặc kiến ​​trúc mạng đề cập đến một mô tả có tổ chức của tất cả các chức năng cần thiết cho thông tin liên lạc hữu ích để xảy ra. Giao thức cá nhân và chi tiết kỹ thuật phần cứng sau đó được sử dụng để thực hiện các chức năng được mô tả trong mô hình mạng. Khi nhiều máy tính và các thiết bị mạng khác thực hiện những giao thức này, lần lượt thực hiện các chức năng được mô tả bởi...


CCNA Wireless Official Exam Certification Guide part 19

CCNA Wireless Official Exam Certification Guide part 19 is a best of breed Cisco® exam study guide that focuses specifically on the objectives for the CCNA® Wireless IUWNE exam. Senior instructor Brandon Carroll shares preparation hints and test-taking tips, helping you identify areas of weakness and improve both your conceptual knowledge and hands-on skills. Material is presented in a concise manner, focusing on increasing your understanding and retention of exam topics.


CAMPUS DESIGN: ANALYZING THE IMPACT OF EMERGING

Campus network design is evolving in response to multiple drivers Voice, financial systems driving requirement for 5 nines availability and minimal convergence times Adoption of Advanced Technologies (voice, segmentation, security, wireless) all introduce specific requirements and changes The Campus is an integrated system everything impacts everything else


Module 9: Building Sample Sites

Tham khảo tài liệu 'module 9: building sample sites', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu MCSA 70-290 p 9

MODULE 6: QUẢN LÝ VIỆC IN ẤN Bài tập 1 Tạo printing pools Log on vào máy Acapulco với tài khoản AcapulcoAdmin Dùng đường dẫn UNC trong run để lấy tài nguyên trên máy glasgow Các tài nguyên share hiện ra Click vào Add printer Tạo Local printer, chọn port LPT1 Chọn hãng sản xuất và đời máy in Đặt tên printer Share printer và đặt tên Đặt tên cho địa điểm..........


CCNA Wireless Official Exam Certification Guide part 34

CCNA Wireless Official Exam Certification Guide part 34 is a best of breed Cisco® exam study guide that focuses specifically on the objectives for the CCNA® Wireless IUWNE exam. Senior instructor Brandon Carroll shares preparation hints and test-taking tips, helping you identify areas of weakness and improve both your conceptual knowledge and hands-on skills. Material is presented in a concise manner, focusing on increasing your understanding and retention of exam topics.


Tài liệu mới download

ĐẠI CƯƠNG BỆNH RUBELLA
 • 09/07/2011
 • 39.496
 • 469

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

File Management
 • 17/08/2009
 • 78.797
 • 973

Bộ sưu tập

Khai phần mềm mã nguồn mở
 • 11/04/2013
 • 31.695
 • 597
Tổng hợp bài giảng CCNA
 • 10/04/2013
 • 41.974
 • 974
Giao thức định tuyến CCNP
 • 10/04/2013
 • 42.094
 • 882

Danh mục tài liệu