Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Lecture Professional practices in information technology - Lecture 22: Ethical hacking

Lecture Professional practices in information technology - Lecture 22: Ethical hacking. After studying this chapter you will be able to understand: Ethical hacking, what you can do legally as an ethical hacker, what you cannot do as an ethical hacker.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Chứng chỉ quốc tế

CCENT/CCNA ICND1 Official Exam Certification Guide - Chapter 8

Operating Cisco LAN Switches Thiết bị chuyển mạch LAN có thể là thiết bị kết nối mạng phổ biến nhất được tìm thấy trong các doanh nghiệp ngày nay. Người sử dụng máy tính mới nhất kết thúc bán ngày nay bao gồm một built-in Ethernet NIC của một số loại. Thiết bị chuyển mạch cung cấp một điểm kết nối cho các thiết bị Ethernet để các thiết bị mạng LAN có thể giao tiếp với nhau và với phần còn lại của một mạng doanh nghiệp hoặc với Internet. Thiết bị định tuyến Cisco cũng xảy ra...


CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised (Cisco Networking Academy Program) part 55

Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised part 55 is the Cisco approved textbook to use alongside version 3.1 of the Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and CCNA 2 web-based courses. The topics covered provide you with the necessary knowledge to begin your preparation for the CCNA certification exam (640-801, or 640-821 and 640-811) and to enter the field of network administration.


CCNP 3.0 Switching - Version 8.0

Tham khảo sách 'ccnp 3.0 switching - version 8.0', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Accessing the WAN – Chapter 3

Frame Relay. Objectives: In this chapter, you will learn to: Describe the fundamental concepts of Frame Relay technology in terms of enterprise WAN services, including operation, implementation requirements, maps, and Local Management Interface (LMI) operation. Configure a basic Frame Relay permanent virtual circuit (PVC), including configuring and troubleshooting Frame Relay on a router serial interface and configuring a static Frame Relay map. Describe advanced concepts of Frame Relay technology in terms of enterprise WAN services, including subinterfaces, bandwidth, and flow control....


Module 6: Performing Advanced Management Agent Configuration

Tham khảo tài liệu 'module 6: performing advanced management agent configuration', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Study Guide Cisco CCNP Support (Cisco Internetwork Troubleshooting) Version 1.1

This Study Guide is targeted specifically at people who wish to take the Cisco CCNP 640-606 – Support (CIT) exam. This information in this Study Guide is specific to the exam. It is not a complete reference work. Although our Study Guides are aimed at new comers to the world of IT, the concepts dealt with in this Study Guide are complex and require an understanding of material provided for the Cisco Certified Network Associate (CCNA) exam 640-607. Knowledge of CompTIA’s A+ course would also be advantageous but is not a requirement....


Oracle Database Administration for Microsoft SQL Server DBAs part 6

Oracle Database Administration for Microsoft SQL Server DBAs part 6 takes the administration topics with which the SQL Server DBA is familiar, translates them into Oracle terms, and then expands on Oracle functionality. Definitions and comparative terms run throughout the book so the SQL Server DBA can easily leverage existing knowledge. This Oracle Press guide also expands on some of the features in Oracle that do not match up directly with SQL Server, and looks at other processes often performed on an Oracle database that would not typically be a standard practice in SQL Server environments....


NỘI DUNG ÔN TẬP MÔN LÝ THUYẾT AUTOMATA & NNHT DÀNH CHO CÁC LỚP CHÍNH QUI

Nội dung dự kiến Ngôn ngữ phi ngữ cảnh (NNPNC), VPPNC, NNPNC tuyến tính, VPPNC tuyến tính Dẫn xuất (DX), DX trái nhất - phải nhất, cây DX Tính nhập nhằng trong văn phạm và ngôn ngữ Các phép biến đổi văn phạm và hai dạng chuẩn Phân tích cú pháp (PTCP), độ phức tạp của các giải thuật PTCP Phương pháp vét cạn, giải thuật PTCP theo CYK Automata đẩy xuống không đơn định (NPDA) và đơn định DPDA NNPNC đơn định, các văn phạm cho NNPNC đơn định, văn phạm LL(k) Bổ đề...


Appendix B: Database Schemas

Tham khảo tài liệu 'appendix b: database schemas', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Lab B: Creating Referrals and Replication Agreements

Tham khảo tài liệu 'lab b: creating referrals and replication agreements', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Tài liệu MCSA 70-290 p 1
 • 28/07/2010
 • 28.060
 • 720
Fundamentals of Multicast
 • 03/12/2010
 • 21.778
 • 368
Systems Administration and Security
 • 17/08/2009
 • 90.057
 • 957
Chapter 3: VLANs
 • 05/11/2010
 • 72.032
 • 734
Module 8: Accessing a Database
 • 03/09/2009
 • 77.215
 • 562

Bộ sưu tập

Khai phần mềm mã nguồn mở
 • 11/04/2013
 • 31.695
 • 597
Tổng hợp bài giảng CCNA
 • 10/04/2013
 • 41.975
 • 974
Giao thức định tuyến CCNP
 • 10/04/2013
 • 42.095
 • 882

Danh mục tài liệu