Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Lecture Professional practices in information technology - Lecture 21: Computer security ethics

Lecture Professional practices in information technology - Lecture 21: Computer security ethics. After studying this chapter you will be able to understand: Hackers’ code of ethics, new(er) hacker ethics, security threats, ethical issues in security courses.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Chứng chỉ quốc tế

Delivery Guide

Tham khảo tài liệu 'delivery guide', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Exchange 2007 part 9

Exchange 2007 Trong màn hình Conditions Next Hộp thoại Microsoft Exchange xuất hiện Yes Trong trang Actions đánh dấu check vào ô Append disclaimer text using font, size, color … . Trong phần Step 2: click vào dòng disclaimer text màu xanh f. Nhập vào thông tinh. VD : VSIC EDUCATION


Chapter8 Virtual LANs (VLANs)

VLAN Basics 如何在 1 个交换性的网络里,分割广播域呢?答案是创建 VLAN.VLAN 是连接到定义好了的 switch 的端口的网络用户和资源的逻辑分组.给不同的子网分配不同的端口,就可以创建更小 的广播域.默认情况下,在某个 VLAN 中的主机是不可以与其他 VLAN 通信的,除非你使用 router来创建 VLAN 间的通信


CCNA INTRO Exam Certification Guide - Part 1 Networking Fundamentals - Chapter 5

Fundamentals of IP Mô hình OSI chỉ định các chức năng của địa chỉ con đường lựa chọn và hợp lý để lớp OSI mạng (lớp 3). Con đường lựa chọn bao gồm các quá trình học tập tất cả các con đường, tuyến đường, trong một mạng và sau đó chuyển tiếp gói tin dựa trên những con đường, tuyến đường. Thông thường các điều khoản lựa chọn con đường và định tuyến được dùng lẫn lộn. Trong hầu hết các tài liệu của Cisco và trong cuốn sách này, định tuyến là một thuật ngữ phổ biến...


CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised (Cisco Networking Academy Program) part 62

Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised part 62 is the Cisco approved textbook to use alongside version 3.1 of the Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and CCNA 2 web-based courses. The topics covered provide you with the necessary knowledge to begin your preparation for the CCNA certification exam (640-801, or 640-821 and 640-811) and to enter the field of network administration.


Lecture Professional practices in information technology - Lecture 16: Secure social networking

Lecture Professional practices in information technology - Lecture 16: Secure social networking. After studying this chapter you will be able to understand: What is social networking? the good, the bad and the ugly; how to protect yourself; how to protect your children.


Giáo trình hệ tính CCNA - p3

CCNA (Cisco Certified Network Associate) là một chứng chỉ nghề cơ bản về công nghệ mạng do hãng Cisco System có trụ sở đóng tại Mỹ cấp và được công nhận trên toàn thế giới. Tài liệu tham khảo giáo trình hệ tính CCNA - p3 này giúp các bạn có kiến thức chuyên sâu hơn về chứng chỉ CCNA


Implementing and Administering a Microsoft Windows 2000 Network Infrastructure Exam 70-216 Edition 3

Tham khảo sách 'implementing and administering a microsoft windows 2000 network infrastructure exam 70-216 edition 3', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Lecture Professional practices in information technology - Lecture 32: Risk management (cont’d)

Lecture Professional practices in information technology - Lecture 32: Risk management (cont’d). After studying this chapter you will be able to understand: Introduction, risk management, risk identification, risk assessment, documenting the results of risk assessment.


CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised (Cisco Networking Academy Program) part 91

Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised part 91 is the Cisco approved textbook to use alongside version 3.1 of the Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and CCNA 2 web-based courses. The topics covered provide you with the necessary knowledge to begin your preparation for the CCNA certification exam (640-801, or 640-821 and 640-811) and to enter the field of network administration.


Tài liệu mới download

AutoCAD 2007 For Dummies
 • 20/07/2009
 • 56.787
 • 684

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Module 19 - Penetration Testing
 • 20/08/2012
 • 60.625
 • 377

Bộ sưu tập

Khai phần mềm mã nguồn mở
 • 11/04/2013
 • 31.717
 • 597
Tổng hợp bài giảng CCNA
 • 10/04/2013
 • 41.996
 • 974
Giao thức định tuyến CCNP
 • 10/04/2013
 • 42.144
 • 882

Danh mục tài liệu