Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Lecture Professional practices in information technology - Lecture 20: Hacking

After studying this chapter you will be able to understand: Modes of hacker attack, spoofing, IP spoofing – flying-blind attack, IP spoofing – source routing, email spoofing, web spoofing, web spoofing – tracking state, session hijacking, session hijacking, denial of service (DOS) attack,...Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Chứng chỉ quốc tế

PPC – Chapter 4

Distance Vector Routing Protocols Objectives: Identify the characteristics of distance vector routing p y g protocols. Describe the network discovery process of distance vector routing protocols using Routing Information Protocol (RIP). Describe the processes to maintain accurate routing tables used by distance vector routing protocols. Identify the Id tif th conditions l di t a routing l diti leading to ti loop and explain th d l i the implications for router performance. Recognize that distance vector routing protocols are in use today. ...


Giáo trình hướng dẫn phân tích giao thức định tuyến theo trạng thái đường liên kết trong chuẩn IETF p3

Trong mạng đa truy cập không thể biết được là có bao nhiêu router sẽ có thể kết nối được kết nối vào mạng. Trong mạng điểm-đến-điểm chỉ có hai router kết nối với nhau. Trong mạng quảng bá đa truy cập có rất nhiều router kết nối vào. Nếu mỗi router đều thiết lập mối quan hệ thân mật với mọi router khác và thực hiện trao đổi thông tin về trạng thái đường liên kết với mọi router láng giềng thì sẽ quá tải. ...


Sybex 2000 - CCNA Dictionary

Tham khảo sách 'sybex 2000 - ccna dictionary', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu MCSA 70-270 p7

Quản lý các kết nối và Scurity internet explorer Mục đích Cấu hình kết nối internet secure internet connections thực hiện các công việc duy trì thông thường trong internet explorer


ĐỀ THI 01-LẬP TRÌNH TRONG MT WINDOWS

Xây dựng chương trình minh họa 4 phép toán cộng, trừ nhân, chia trên phân số o Thiết kế giao diện chương trình theo màn hình mẫu o Chỉ cho phép thao tác các Edittext trong hai frame “Phân số thứ 1”, “Phân số thứ 2”, và các nút lệnh. o Nút lệnh “Nhập lại”: Xóa toàn bộ nội dung trong các Edittext Gán lại tiêu đề của frame (bên dưới các nút lệnh) = “Kết quả” Di chuyển Focus vào ô tử số của phân số thứ 1 o Nút lệnh “+” : • Thực hiện phép...


Báo cáo: Hướng dẫn đăng ký vào lớp CCNA1

PHẢI ĐỌC KỸ CÁC HƯỚNG DẪN SAU ĐÂY CHO XONG HẾT RỒI MỚI TIẾN HÀNH THỰC HIỆN THEO.


Appendix B: Database Schemas

Tham khảo tài liệu 'appendix b: database schemas', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Implementing and Administering a Microsoft Windows 2000 Network Infrastructure Exam 70-216 Edition 1

This study guide is a selection of questions and answers similar to the ones you will find on the official Implementing and Administering a Microsoft Windows 2000 Network Infrastructure MCSE exam. Study and memorize the following concepts, questions and answers for approximately 10 to 12 hours and you will be prepared to take the exams. We guarantee it!


Designing for Cisco Internetwork Solutions Version 15.0

Routing protocols make routers work together. Routers keep track of the networks they are directly connected to, as well as other routers on the networks in order to forward packets to foreign networks. A router maintains this info in its routing table and periodically shares information from that table to other routers on the network. This info is used to determine the best route for an incoming packet to take its destination.


CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised (Cisco Networking Academy Program) part 73

Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised part 73 is the Cisco approved textbook to use alongside version 3.1 of the Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and CCNA 2 web-based courses. The topics covered provide you with the necessary knowledge to begin your preparation for the CCNA certification exam (640-801, or 640-821 and 640-811) and to enter the field of network administration.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Khai phần mềm mã nguồn mở
 • 11/04/2013
 • 31.696
 • 597
Tổng hợp bài giảng CCNA
 • 10/04/2013
 • 41.975
 • 974
Giao thức định tuyến CCNP
 • 10/04/2013
 • 42.095
 • 882

Danh mục tài liệu