Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Lecture Professional practices in information technology - Lecture 20: Hacking

After studying this chapter you will be able to understand: Modes of hacker attack, spoofing, IP spoofing – flying-blind attack, IP spoofing – source routing, email spoofing, web spoofing, web spoofing – tracking state, session hijacking, session hijacking, denial of service (DOS) attack,...Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Chứng chỉ quốc tế

Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p6

11. Click chọn Phải vào DHCP Relay Agent chọn properties, nhập vào địa chỉ IP của DHCP server: 192.168.2.2 add ok 12. Tại client3 dùng lệnh Ipconfig /renew xem có xin được IP từ DHCP server thông qua Relay agent hay không, dùng lệnh Ipconfig /all Module 3: Managing and Monitoring Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) Tiếp tục lab của module 2 Lab 1: Quản lý database và backup DHCP 1. Data base của DHCP được lưu trong %systemroot%\system32\DHCP VSIC Education Corporation Trang 36 70-291 Tài liệu dành cho học viên 2. Open file DhcpSrvLog-Fri.log 3. Backup DHCP: vào start VSIC Education Corporation programs Administrative Tools DHCP Trang 37 70-291 Tài liệu...


PPC – Chapter 5

RIP version 1 Objectives: Describe the functions, characteristics, and operation of the RIPv1 protocol. Configure a device for using RIPv1. Verify proper RIPv1 operation. Describe how RIPv1 performs automatic f summarization. Configure, verify, and troubleshoot default routes propagated in a routed network implementing RIPv1. Use recommended techniques to solve problems related to RIPv1.


Chạy các lệnh từ xa trên router của Cisco từ máy tính

Liệu bạn có thể đặt con trỏ tại dấu nhắc lệnh Windows và chạy một lệnh trên router được không? Thông thường thì trước tiên bạn sẽ phải có Telnet hay SSH nối tới router để có thể thực hiện các lệnh? Bài này sẽ hướng dẫn bạn có thể đồng thời chạy các lệnh router mà không cần phải thoát khỏi dấu nhắc lệnh Windows, điều này rất thuận lợi cho việc điều khiển và tự động quản lý router. Remote shell (rsh) là gì? Remote shell là một chương trình dòng lệnh thông thường trong các...


chapter 2: CCNA1

Which statements correctly identify the role of intermediary devices in the network? (Choose three.) 1. determine


CCNP Routing Exam Certification Guide

This book is designed to provide information about Cisco routing. Every effort has been made to make this book as complete and as accurate as possible, but no warranty or fitness is implied. The information is provided on an "as is" basis. The author, Cisco Press, and Cisco Systems, Inc., shall have neither liability nor responsibility to any person or entity with respect to any loss or damages arising from the information contained in this book or from the use of the discs or programs that may accompany it. The opinions expressed in this book belong to the author and are not necessarily those of...


Oracle Database Administration for Microsoft SQL Server DBAs part 14

Oracle Database Administration for Microsoft SQL Server DBAs part 14 takes the administration topics with which the SQL Server DBA is familiar, translates them into Oracle terms, and then expands on Oracle functionality. Definitions and comparative terms run throughout the book so the SQL Server DBA can easily leverage existing knowledge. This Oracle Press guide also expands on some of the features in Oracle that do not match up directly with SQL Server, and looks at other processes often performed on an Oracle database that would not typically be a standard practice in SQL Server environments....


CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised (Cisco Networking Academy Program) part 52

Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised part 52 is the Cisco approved textbook to use alongside version 3.1 of the Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and CCNA 2 web-based courses. The topics covered provide you with the necessary knowledge to begin your preparation for the CCNA certification exam (640-801, or 640-821 and 640-811) and to enter the field of network administration.


CCNA INTRO Exam Certification Guide - Part 3 LAN Switching - Chapter 10

Virtual LANs and Trunking Thật khó để là một triển mạng lưới ngày hôm nay và không làm việc với các mạng LAN ảo (VLAN) và VLAN trunking. Hầu hết các mạng LAN khuôn viên sử dụng VLAN, và gần như tất cả các mạng LAN khuôn viên trường với nhiều hơn một chuyển đổi sử dụng trunking. Trong ngắn hạn, bạn phải biết các chủ đề này. VLAN cho phép một bộ chuyển mạch để tách các cổng vật lý khác nhau thành các nhóm khác nhau để lưu lượng truy cập từ các thiết bị trong một...


Lecture Professional practices in information technology - Lecture 14: Ethics and social media

Lecture Professional practices in information technology - Lecture 14: Ethics and social media. After studying this chapter you will be able to understand: Privacy questions different to ’traditional’ issues, expectations of on-line privacy, privacy in SoMes, user generated content, property (immaterial).


Tài liệu thực hành MCSA 70-291 p20

Lab 2: VPN with Radius (chứng thực user trên Domain) Một nhóm 4 pc xây dựng mô hình như hình vẽ Tại máy Domain Controller (máy đã được DCPromo) vào Run gõ DSA.MSC phải domain chọn Raise Domain Functional Level click Chọn Windows 2000 native ấn Raise OK Ok . Khởi động lại domain


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Giáo trình hệ tính CCNA 4
 • 23/05/2012
 • 22.165
 • 894

Bộ sưu tập

Khai phần mềm mã nguồn mở
 • 11/04/2013
 • 31.717
 • 597
Tổng hợp bài giảng CCNA
 • 10/04/2013
 • 41.996
 • 974
Giao thức định tuyến CCNP
 • 10/04/2013
 • 42.143
 • 882

Danh mục tài liệu