Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Lecture Professional practices in information technology - Lecture 2: Professionalism

After studying this chapter you will be able to understand: What is professionalism, characteristics of perfoessionalism, traits of a professional, moral laws and ethics, IEEE code of ethics, some scenarios to contemplate.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Chứng chỉ quốc tế

Giáo trình thư điện tử - Đề án CP 112_phần 4

Tham khảo tài liệu 'giáo trình thư điện tử - đề án cp 112_phần 4', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Giáo trình hệ tính CCNA Tập 2 P16

Chúng ta có thể cấu hình cho RIP thực hiên cập nhật tức thời khi cấu trúc mạng thay đổi bằng lệnh ip rip triggered. Lệnh này chỉ áp dụng cho cổng serial của router. Khi cấu trúc mạng thay đổi, router nào nhận biết được sự thay đổi đầu tiên sẽ cập nhật vào bảng định tuyến của nó trước, sau đó nó lập tức gửi thông tin cập nhật cho các router khác để thông báo về sự thay đổi đó. Hoạt động này là cập nhật tức thời va nó xảy ra hoàn toàn độc lập...


Exchange 2007 part 13

Exchange 2007 Nhập vào thông tin như hình bên click vào Error Messages Chọn Custom error message nhập vào thông tin mà bạn muốn hiển thị OK OK Vào DNS management tạo new zone : ordb.org ...............


CCENT/CCNA ICND1 Official Exam Certification Guide - Chapter 18

17 chương đầu tiên của cuốn sách này bao gồm các công nghệ, giao thức, lệnh, và các tính năng bạn cần phải hiểu để vượt qua kỳ thi ICND2. Mặc dù các chương này cung cấp các thông tin chi tiết, hầu hết mọi người cần chuẩn bị nhiều hơn chỉ đơn giản là đọc 17 chương đầu tiên. Bài này chi tiết một chương tập hợp các công cụ và kế hoạch nghiên cứu để giúp bạn hoàn thành chuẩn bị của bạn cho các kỳ thi. Nếu bạn đang chuẩn bị cho kỳ thi CCNA bằng cách...


Module 9: Checking Web Site Ranking

Tham khảo tài liệu 'module 9: checking web site ranking', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Module 10: Administering MMS

Tham khảo tài liệu 'module 10: administering mms', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Module 13 - Hacking Web Applications

Tham khảo bài thuyết trình 'module 13 - hacking web applications', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Lecture Professional practices in information technology - Lecture 19: Hacking

After studying this chapter you will be able to understand: Security is much larger than just packets, firewalls, and hackers. Security includes: Policies and procedures; liabilities and laws; human behavior patterns; corporate security programs and implementation; technical aspects- firewalls, intrusion detection systems, proxies, encryption, antivirus software, hacks, cracks, and attacks.


cisco migration_Cisco Data Center Infrastructure Design

Cisco Data Center Infrastructure Design Guide 2.1 Release Notes. This Release Note highlights the changes in Versions 1, 2 and 2.1 of this guide, and describes the hardware and software components that have been validated for each version.


Designing Cisco Network Services Architecture Exam 642-871 Edition 1.0

Tham khảo sách 'designing cisco network services architecture exam 642-871 edition 1.0', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Fravo Cisco 642-821 3.0
 • 10/08/2009
 • 41.951
 • 143

Bộ sưu tập

Khai phần mềm mã nguồn mở
 • 11/04/2013
 • 31.717
 • 597
Tổng hợp bài giảng CCNA
 • 10/04/2013
 • 41.996
 • 974
Giao thức định tuyến CCNP
 • 10/04/2013
 • 42.143
 • 882

Danh mục tài liệu