Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Lecture Professional practices in information technology - Lecture 19: Hacking

After studying this chapter you will be able to understand: Security is much larger than just packets, firewalls, and hackers. Security includes: Policies and procedures; liabilities and laws; human behavior patterns; corporate security programs and implementation; technical aspects- firewalls, intrusion detection systems, proxies, encryption, antivirus software, hacks, cracks, and attacks.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Chứng chỉ quốc tế

Lab B: Processing Foreign Entries

Tham khảo tài liệu 'lab b: processing foreign entries', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


CCNA Security Lab Manual - Cisco Networking Academy

The Cisco® Networking Academy® course on CCNA® Security provides a next step for students who want to expand their CCNA-level skill set to prepare for a career in network security. The CCNA Security course also prepares students for the Implementing Cisco IOS® Network Security (IINS) certification exam (640-553), which leads to the CCNA Security certification. The CCNA Security Lab Manual provides you with all 11 labs from the course designed as hands-on practice to master the knowledge and skills needed to prepare for entry-level security specialist careers....


CCNA Exam Certification Guide

At Cisco Press, our goal is to create in-depth technical books of the highest quality and value. Each book is crafted with care and precision, undergoing rigorous development that involves the unique expertise of members from the professional technical community.


CCENT/CCNA ICND1 Official Exam Certification Guide - Chapter 12

IP Addressing and Subnetting Các khái niệm và ứng dụng của địa chỉ IP và subnetting cũng có thể là nhiều nhất chủ đề quan trọng để hiểu cả hai là một kỹ sư mạng chuẩn bị tốt và cho sẵn sàng để làm tốt trên các ICND1, ICND2, và các kỳ thi CCNA. Để thiết kế một mạng mới, các kỹ sư phải có khả năng để bắt đầu với một số phạm vi địa chỉ IP và phá vỡ nó thành các phân khu được gọi là mạng con, lựa chọn đúng kích cỡ của mỗi mạng con để đáp ứng yêu...


Giáo trình hệ tính CCNA Tập 3 P4

Mỗi router giữ một danh sách các láng giềng thân mật, danh sách này gọi là cơ sở dữ liệu các láng giềng thân mật. Các láng giềng được gọi là thân mật là những láng giềng mà router có thiết lập mối quan hệ hai chiều. Một router có thể có nhiều láng giềng nhưng không phải láng giềng nào cũng có mối quan hệ thân mật. Do đó bạn cần lưu ý mối quan hệ láng giềng khác với mối quan hệ láng giềng thân mật, hay gọi tắt là mối quan hệ thân mật. Đối với mỗi...


CCNA1 Practice Final H

Refer to the exhibit. A network technician wants to connect host A to the console of a Cisco switch to initialize the configuration.


Prepare For IELTS

Các topic để nói thực hành tiếng anh thành thạo


CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised (Cisco Networking Academy Program) part 13

Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised part 13 is the Cisco approved textbook to use alongside version 3.1 of the Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and CCNA 2 web-based courses. The topics covered provide you with the necessary knowledge to begin your preparation for the CCNA certification exam (640-801, or 640-821 and 640-811) and to enter the field of network administration.


Lab B: Creating Templates to Import Data into the Metadirectory

Tham khảo tài liệu 'lab b: creating templates to import data into the metadirectory', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


CCNA Wireless Official Exam Certification Guide part 7

CCNA Wireless Official Exam Certification Guide part 7 is a best of breed Cisco® exam study guide that focuses specifically on the objectives for the CCNA® Wireless IUWNE exam. Senior instructor Brandon Carroll shares preparation hints and test-taking tips, helping you identify areas of weakness and improve both your conceptual knowledge and hands-on skills. Material is presented in a concise manner, focusing on increasing your understanding and retention of exam topics.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

RH033 - Red Hat Linux Essentials
 • 28/03/2016
 • 82.195
 • 737
CENTRAL AMERICA AND THE CARIBBEAN
 • 29/08/2009
 • 35.452
 • 211

Bộ sưu tập

Khai phần mềm mã nguồn mở
 • 11/04/2013
 • 31.696
 • 597
Tổng hợp bài giảng CCNA
 • 10/04/2013
 • 41.975
 • 974
Giao thức định tuyến CCNP
 • 10/04/2013
 • 42.095
 • 882

Danh mục tài liệu