Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Lecture Professional practices in information technology - Lecture 19: Hacking

After studying this chapter you will be able to understand: Security is much larger than just packets, firewalls, and hackers. Security includes: Policies and procedures; liabilities and laws; human behavior patterns; corporate security programs and implementation; technical aspects- firewalls, intrusion detection systems, proxies, encryption, antivirus software, hacks, cracks, and attacks.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Chứng chỉ quốc tế

Module 4: Advanced HTML

Tham khảo tài liệu 'module 4: advanced html', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đề thi sát hạch kỹ sư công nghệ thông tin part 3

(2) Values indicating the state (0 or 1) are stored in the two-dimensional array s. The state values in row 1 and the rows which follow it are generated according to the following rules from the initial values stored in row 0, as shown in the table above. The state value of row i, column j is represented by s[i][j]. All of the values in column 0 are 0. The values of s[i+1][j] (where j 1) are generated according to the following table, based on the initial values of s[i][j-1] and s[i][j].


Giáo trình hệ tính CCNA - p9

CCNA (Cisco Certified Network Associate) là một chứng chỉ nghề cơ bản về công nghệ mạng do hãng Cisco System có trụ sở đóng tại Mỹ cấp và được công nhận trên toàn thế giới. Tài liệu tham khảo giáo trình hệ tính CCNA - p9 này giúp các bạn có kiến thức chuyên sâu hơn về chứng chỉ CCN9


CCNA Portable Command Guide Second Edition

CCNA Portable Command Guide, Second Edition Scott Empson Copyright© 2008 Cisco Systems, Inc. Published by: Cisco Press 800 East 96th Street Indianapolis, IN 46240 USA All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage and retrieval system, without written permission from the publisher, except for the inclusion of brief quotations in a review. Printed in the United States of America First Printing July 2007 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Empson, Scott....


Exchange 2007 part 2

Exchange 2007 Màn hình setup của Exchange Server 2K7 sau khi instal .Net,MMC 3.0 và MS Windows Powershell Lưu ý : Tuy trong chương trình không thông báo, nhưng bạn phải install chương trình Hotfix cho .Net Framework thì bạn mới có thể install Exchange Server 2007. Chạy file NDP20-KB926776-X86.exe và thực hiện theo wizard 6. Install Exchage Server 2007 : (Phiên bản 120 ngày) – Chạy file setup.exe Step 4 : Install Microsoft Exchange click lên.......... ...


Prepare For IELTS

Các topic để nói thực hành tiếng anh thành thạo


Hướng dẫn-ShareInternet ISA2004-phần 6-Secure ServerPublishing

Tham khảo tài liệu 'hướng dẫn-shareinternet isa2004-phần 6-secure serverpublishing', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Cisco Secure VPN (CSVPN®) 9E0-121 - Version 6.0

Tham khảo sách 'cisco secure vpn (csvpn®) 9e0-121 - version 6.0', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Module 2: Choosing a Migration Path to Windows 2000 Active Directory

Tham khảo tài liệu 'module 2: choosing a migration path to windows 2000 active directory', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Lab A: Configuring Joins

Tham khảo tài liệu 'lab a: configuring joins', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

CÂU HỎI ÔN THI FINAL CCNA2
 • 06/06/2012
 • 97.901
 • 451
File Management
 • 17/08/2009
 • 78.797
 • 973
RPC – Chapter 8
 • 07/12/2010
 • 39.914
 • 235

Bộ sưu tập

Khai phần mềm mã nguồn mở
 • 11/04/2013
 • 31.717
 • 597
Tổng hợp bài giảng CCNA
 • 10/04/2013
 • 41.996
 • 974
Giao thức định tuyến CCNP
 • 10/04/2013
 • 42.142
 • 882

Danh mục tài liệu