Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Lecture Professional practices in information technology - Lecture 18: Hacking (continued)

After studying this chapter you will be able to understand: Why do people hack? The psycology of hackers, types of hacking, password hacking, IP address, port, hacking tools, scanners, telnet, FTP.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Chứng chỉ quốc tế

Giáo trình phân tích khả năng vận dụng hai vòng lặp của mỗi Service theo chu kỳ thời gian p6

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích khả năng vận dụng hai vòng lặp của mỗi service theo chu kỳ thời gian p6', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


CCNA Wireless Official Exam Certification Guide part 11

CCNA Wireless Official Exam Certification Guide part 11 is a best of breed Cisco® exam study guide that focuses specifically on the objectives for the CCNA® Wireless IUWNE exam. Senior instructor Brandon Carroll shares preparation hints and test-taking tips, helping you identify areas of weakness and improve both your conceptual knowledge and hands-on skills. Material is presented in a concise manner, focusing on increasing your understanding and retention of exam topics.


Giáo trình hệ tính CCNA Tập 2 P5

Ngoài ra chúng ta không thể truy cập vào chế độ này bằng bất ký cổng nào khác. Khi router ở chế độ boot ROM, chỉ có một phần chức năng của Cisco IOS là hoạt động được. Chế độ boot ROM cho phép bạn chép được lên bộ nhớ flash, nên chế độ này thường được sử dụng để thay thế phần mềm Cisco IOS trong flash. Bạn dùng lệnh copy tftp flash để chép phần mềm IOS trên TFTP server vào bộ nhớ flash trên router. ...


CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised (Cisco Networking Academy Program) part 63

Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and 2 Companion Guide, Revised part 63 is the Cisco approved textbook to use alongside version 3.1 of the Cisco Networking Academy Program CCNA 1 and CCNA 2 web-based courses. The topics covered provide you with the necessary knowledge to begin your preparation for the CCNA certification exam (640-801, or 640-821 and 640-811) and to enter the field of network administration.


Lecture Professional practices in information technology - Lecture 20: Hacking

After studying this chapter you will be able to understand: Modes of hacker attack, spoofing, IP spoofing – flying-blind attack, IP spoofing – source routing, email spoofing, web spoofing, web spoofing – tracking state, session hijacking, session hijacking, denial of service (DOS) attack,...


Giáo trình hệ tính CCNA Tập 2 P8

Phân giải tên máy là quá trình máy tính phân giải từ tên mày thành địa chỉ IP tương ứng. Để có thể liên hệ với các thiết bị IP khác bằng tên thì các thiết bị mạng như router cũng cần phải có khả năng phân giải tên máy thành địa chỉ IP.


Lecture Professional practices in information technology - Lecture 28: Intellectual property(Cont’d)

Intellectual Property simply defined is any form of knowledge or expression created with one's intellect. It includes such things as inventions; computer software; trademarks; literary, artistic, musical, or visual works; and even simply know-how. There are various forms of statutory protection for Intellectual Property, but the two that are most likely to be relevant in the University environment are copyright and patents.


Đề thi sát hạch kỹ sư công nghệ thông tin part 9

(2) Hàm số SetupCurve, cho giá trị ban đầu vào bảng điều chỉnh nhiệt độ, và hàm GetK, xác định hệ số điều chỉnh nhiệt độ K, được tạo ra. (3) Để xác định hệ số điều chỉnh nhiệt độ K cho nhiệt độ Degree, GetK tìm bảng điều chỉnh nhiệt độ bằng cách sử dụng phương pháp tìm nhị phân. Nhiệt độ xung quanh được giả thiết là không nhỏ hơn –40°C và không lớn hơn 50°C. Nếu không có giá trị nhiệt độ tương ứng trong bảng điều chỉnh nhiệt độ, thì tỷ lệ giá trị đầu ra...


routing7

Tham khảo tài liệu 'routing7', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


TestKing's Building Cisco Remote Access Networks Version 9.0

Tham khảo sách 'testking's building cisco remote access networks version 9.0', công nghệ thông tin, chứng chỉ quốc tế phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

ĐẠI CƯƠNG BỆNH RUBELLA
 • 09/07/2011
 • 39.496
 • 469

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Tài liệu MCSA 70-290 p 2
 • 28/07/2010
 • 37.336
 • 269
CCIE notes from experience
 • 10/08/2009
 • 93.243
 • 891

Bộ sưu tập

Khai phần mềm mã nguồn mở
 • 11/04/2013
 • 31.695
 • 597
Tổng hợp bài giảng CCNA
 • 10/04/2013
 • 41.974
 • 974
Giao thức định tuyến CCNP
 • 10/04/2013
 • 42.094
 • 882

Danh mục tài liệu