Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Lecture Investments (6/e) - Chapter 27: Futures markets

Chapter 27 "The theory of active portfolio management" presents the following content: Lure of active management, market timing, with imperfect ability to forecast, superior selection ability, treynor-black model.Đánh giá tài liệu

5.0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Lecture Investments (6/e) - Chapter 27: Futures markets Lecture Investments (6/e) - Chapter 27: Futures markets Investment environment, Lecture Investments, Active portfolio management, Capital markets, Market timing
5.0 5 143
 • 5 - Rất hữu ích 141

 • 4 - Tốt 2

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Quỹ đầu tư

Amana Mutual Funds Trust 2012

The Corporation is a mutual fund corporation as defined in the Income Tax Act (“Canada”) with a September 30th tax year-end. All of the outstanding share classes are aggregated in determining the tax position of the corporation as a whole. Interest and foreign income are taxed at corporate rates subject to permitted deductions for expenses. The taxable portion of net capital gains is subject to tax at corporate rates applicable to mutual fund corporations, but taxes paid thereon are refundable. This tax is refundable by virtue of refunding provisions in tax legislation as redemptions occur or by payment of capital gains dividends to shareholders. It is the intention of the corporation to pay...


Jake Bernstein no bull investing_10

Tham khảo tài liệu 'jake bernstein no bull investing_10', tài chính - ngân hàng, quỹ đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bài giảng Quản lý đầu tư - Lê Đạt Chí

Bài giảng Quản lý đầu tư nêu mục tiêu đầu tư, phương thức đầu tư (phân bổ), cách đánh giá sản phẩm đầu tư, chiến lược đầu tư, cách tốt nhất để xây dựng danh mục, kỹ thuật đánh giá thành quả, thiết lập mục tiêu đầu tư, thiết lập một chính sách đầu tư.


Bài giảng Tác động của TNCs đối với nước nhận đầu tư là nước đang phát triển

Bài giảng Tác động của TNCs đối với nước nhận đầu tư là nước đang phát triển trình bày về tăng nguồn lực tài chính và đầu tư, nâng cao năng lực công nghệ, thúc đẩy khả năng cạnh tranh xuất khẩu và thương mại, tác động lên các lĩnh vực khác của nền kinh tế.


Jake Bernstein no bull investing_4

Tham khảo tài liệu 'jake bernstein no bull investing_4', tài chính - ngân hàng, quỹ đầu tư phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Issue 78 – Regulatory and Tax Developments in March 2011

There is some evidence of ‘alpha’ being generated by fund managers through 'skilful transaction activity and asset management. Opportunity fund managers also appear to have generated superior returns through controlling the timing of the buying and selling of assets, although, with performance fees generally charged on IRRs rather than time-weighted returns, it is open to debate as to whom this benefits more - the investor or the fund manager. Generally, core funds were found to have much higher levels of market risk than expected as the sample was found to have a higher than expected beta of 1.61. The research found that core funds have failed...


Bài giảng Kinh tế đầu tư: Chương 3 - Nguyễn Kim Nam

Nội dung chính của Chương 3 Nguồn vốn đầu tư, quản lý đầu tư và kế hoạch hóa đầu tư trong bài giảng Kinh tế đầu tư trình bày khái niệm nguồn vốn đầu tư. Vốn đầu tư là tiền và các loại tài sản hợp pháp khác để thực hiện các hoạt động đầu tư theo hình thức đầu tư trực tiếp hay đầu tư gián tiếp.


On Mutual Fund Investment Styles

Daniel et al. (1997) further refine style-based performance mea- sures by examining the actual holdings of mutual funds, and measuring the characteristics of the stocks held by the fund. The characteristics include the market capitalization or size, a measure of value (the ratio of book value to market value), and the return over the previous year. For a given fund, the OE portfolio is formed by matching the char- acteristics of the portfolio held by the fund with “passive” portfolios constructed to have the same characteristics....


Technical Analysis and Mutual Funds. Testing Trading Rules

This demand feature bridges the gap between borrowers and lenders. It allows governments to issue the long-term bonds they prefer, while making that debt eligible for purchase by money funds that must invest in short-term securities. Sound like the SIVs we discussed earlier? VRDNs are like SIVs in many respects, but with some key differences. First, there is generally less concern about the credit quality of the bonds in a VRDN than the securities held in a SIV—governments are usually pretty good payers. Second—and most importantly—the credit guarantees and put options in a VRDNare provided by independent, high quality financial institutions, meaning that VRDN holders are not dependent on the...


Bài giảng Đầu tư quốc tế: Chương 2 - ThS. Phạm Thành Hiền Thục

Chương 2 của bài giảng trình bày về các hình thức đầu tư quốc tế. Mục tiêu của chương này nhằm giúp người học hiểu rõ khái niệm, đặc điểm của các hình thức FDI, FPI, tín dụng tư nhân quốc tế, ODA, OA; phân tích tác động của mỗi hình thức đối với chủ đầu tư và bên tiếp nhận đầu tư;... Mời bạn cùng tham khảo.


Tài liệu mới download

VSTEP speaking part 2 sample answers
 • 28/03/2017
 • 89.245
 • 826

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Value Accounts Investment Funds 2012
 • 29/03/2013
 • 90.653
 • 949

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu