Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Lecture Computer communications & networks: Chapter 17 - Forouzan

In this chapter, we introduce a wide area network (WAN), SONET, that is used as a transport network to carry loads from other WANs. We first discuss SONET as a protocol, and we then show how SONET networks can be constructed from the standards defined in the protocol.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Quản trị mạng

Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu