Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Lập Dự án đầu tư Lắp đặt thiết bị sản xuất điện mặt trời

Mục tiêu của dự án nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu thụ điện ở vùng sâu vùng xa, những nơi chưa có điện lưới quốc gia để thay đổi thói quen dùng điện thông thường sang dùng điện với nguồn năng lượng sạch góp phần giảm chi phí và bảo vệ môi trường, từ đó tiếp cận từ từ tới những thành phố lớn nhằm mang lại hiệu quả kinh tế xã hội cho công ty và Nhà nước.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-----------    ----------

DỰ ÁN ĐẦU TƯ

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ SẢN XUẤT ĐIỆN
MẶT TRỜI

Địa điểm: Tỉnh Cà Mau.
Chủ đầu tư:

___ Tháng 5/ 2018 ___

Dự án Lắp đặt thiết bị sản xuất điện mặt trời

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
-----------    ----------

DỰ ÁN ĐẦU TƯ

LẮP ĐẶT THIẾT BỊ SẢN XUẤT ĐIỆN
MẶT TRỜI

CHỦ ĐẦU TƯ

ĐƠN VỊ TƯ VẤN
CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ
DỰ ÁN VIỆT

NGUYỄN BÌNH MINH
(Phó Giám đốc)

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt

2

Dự án Lắp đặt thiết bị sản xuất điện mặt trời

MỤC LỤC
CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU ......................................................................................... 5
I. Giới thiệu về chủ đầu tư..................................................................................... 5
II. Mô tả sơ bộ thông tin dự án. ............................................................................. 5
III. Sự cần thiết xây dựng dự án. ........................................................................... 5
IV. Các căn cứ pháp lý. ......................................................................................... 6
V. Mục tiêu dự án. ................................................................................................. 7
V.1. Mục tiêu chung. ..................................................................................... 7
V.2. Mục tiêu cụ thể. ..................................................................................... 7
CHƯƠNG II: ĐỊA ĐIỂM VÀ QUY MÔ THỰC HIỆN DỰ ÁN ......................... 9
I. Hiện trạng kinh tế - xã hội vùng thực hiện dự án. ............................................. 9
I.1. Điều kiện tự nhiên vùng thực hiện dự án................................................ 9
I.2. Điều kiện xã hội vùng dự án. ................................................................ 12
III. Địa điểm và hình thức đầu tư xây dựng dự án. ............................................. 13
III.1. Địa điểm xây dựng. ............................................................................ 13
III.2. Hình thức đầu tư. ................................................................................ 14
IV. Phân tích đánh giá các yếu tố đầu vào đáp ứng nhu cầu của dự án. ............. 14
CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH QUI MÔ, LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN KỸ THUẬT
CÔNG NGHỆ ..................................................................................................... 15
I. Phân tích qui mô công trình. ............................................................................ 15
II. Phân tích lựa chọn phương án kỹ thuật, công nghệ. ...................................... 16
II.1. Nhu cầu thị trường ............................................................................... 16
II.2. Các thiết bị dùng cho dự án ................................................................. 16
CHƯƠNG IV: CÁC PHƯƠNG ÁN THỰC HIỆN DỰ ÁN............................... 18
I. Phương án giải phóng mặt bằng. ..................................................................... 18
II. Các phương án xây dựng công trình............................................................... 18
III. Phân đoạn thực hiện và tiến độ thực hiện, hình thức quản lý dự án. ............ 18
CHƯƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG – GIẢI PHÁP PHÒNG
CHỐNG CHÁY NỔ............................................................................................ 19
I. Đánh giá tác động môi trường. ........................................................................ 19
I.1 Giới thiệu chung: ................................................................................... 19
I.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường .................................... 19
I.3. Các tiêu chuẩn về môi trường áp dụng cho dự án ................................ 20
II. Tác động của dự án tới môi trường. ............................................................... 20
II.1. Nguồn gây ra ô nhiễm ......................................................................... 20
II.2. Mức độ ảnh hưởng tới môi trường ...................................................... 22
II.3. Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của dự án tới môi trường. .. 23
II.4. Kết luận: ............................................................................................. 25
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt

3

Dự án Lắp đặt thiết bị sản xuất điện mặt trời

CHƯƠNG VI: TỔNG VỐN ĐẦU TƯ – NGUỒN VỐN THỰC HIỆN VÀ HIỆU
QUẢ CỦA DỰ ÁN ............................................................................................. 26
I. Tổng vốn đầu tư và nguồn vốn của dự án........................................................ 26
II. Hiệu quả về mặt kinh tế và xã hội của dự án. ................................................ 27
II.1 Nguồn vốn dự kiến đầu tư của dự án. .................................................. 27
II.2. Phương án vay vốn XDCB. ................................................................. 27
II.3. Các thông số tài chính của dự án. ........................................................ 28
KẾT LUẬN ......................................................................................................... 31
I. Kết luận. ........................................................................................................... 31
II. Đề xuất và kiến nghị. ...................................................................................... 31
CÁC BẢNG TÍNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN ............................. 32
Phụ lục 1 Bảng tính khấu hao hàng năm của dự án. ........................................... 32
Phụ lục 2 Bảng tính doanh thu và dòng tiền hàng năm của dự án. ..................... 35
Phụ lục 3 Bảng Kế hoạch trả nợ hàng năm của dự án. ....................................... 38
Phụ lục 4 Bảng mức trả nợ hàng năm theo dự án. .............................................. 39
Phụ lục 5 Bảng Phân tích khả năng hoàn vốn giản đơn của dự án. .................... 40
Phụ lục 6 Bảng Phân tích khả năng hoàn vốn có chiết khấu của dự án. ............. 41
Phụ lục 7 Bảng Tính toán phân tích hiện giá thuần (NPV) của dự án. ............... 42
Phụ lục 8 Bảng Phân tích theo tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR) của dự án. .......... 43

Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt

4

Dự án Lắp đặt thiết bị sản xuất điện mặt trời

CHƯƠNG I. MỞ ĐẦU
I. Giới thiệu về chủ đầu tư.
Chủ đầu tư:
Mã số doanh nghiệp:
Đại diện là ông:

-

Chức vụ:

Địa chỉ trụ sở:
II. Mô tả sơ bộ thông tin dự án.
Tên dự án: Lắp đặt thiết bị sản xuất điện mặt trời
Địa điểm xây dựng: tỉnh Cà Mau
Hình thức quản lý: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thực hiện dự án.
Tổng mức đầu tư: 8.766.578.000 đồng. (Tám tỷ bảy trăm sáu mươi sáu triệu
năm trăm bảy mươi tám nghìn đồng)
III. Sự cần thiết xây dựng dự án.
Hơn lúc nào hết, việc tăng cường sử dụng các năng lượng sạch, tái tạo, trong đó
có năng lượng mặt trời là yêu cầu cấp bách nhằm giảm phát thải khí nhà kính.
Theo nghiên cứu, Việt Nam là nước có tiềm năng phát triển điện mặt trời với
tổng số giờ nắng trong năm là 1.400 đến 3.000 giờ, tổng lượng bức xạ trung bình
khoảng 230 đến 250 kcal/cm2 theo hướng tăng dần về phía nam.
Hiện nay, điện mặt trời đang được sử dụng trên các quần đảo, đảo mà điều kiện
địa lý không thể đưa điện lưới quốc gia ra. Bên cạnh đó, nhiều tòa nhà cũng được
lắp đặt hệ thống pin mặt trời. Ngày càng nhiều người sử dụng hệ thống bình nước
nóng năng lượng mặt trời, thậm chí, một số hệ thống chiếu sáng công cộng cũng
được sử dụng bằng năng lượng mặt trời. Dự án điện mặt trời lại thi công lắp đặt
đơn giản, tốn ít chi phí bảo dưỡng hơn, có thể chủ động lắp đặt ở những vùng núi,
hải đảo xa xôi. Điều quan trọng hơn, nếu phát triển điện mặt trời trên quy mô lớn
thì chúng ta sẽ có thêm một ngành công nghiệp sản xuất pin năng lượng mặt trời
mà hiện các nước tiên tiến sẵn sàng hợp tác và chuyển giao công nghệ. Thực tế cho
thấy, các nước muốn phát triển điện mặt trời đều phải có chiến lược tổng thể phát
triển năng lượng tái tạo, đồng thời có sự ưu đãi, khuyến khích của Nhà nước.
Mặc dù vậy, công nghệ điện mặt trời tại Việt Nam hiện vẫn là loại hình công
nghệ mới, chủ yếu là các dự án thí điểm, chưa nối lưới, chưa có dự án thương mại
do trở ngại lớn về giá thành cao, suất đầu tư lớn và chưa có cơ chế riêng về giá bán
Đơn vị tư vấn: Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Dự án Việt

5

Tài liệu cùng danh mục Quản lý dự án

Nghệ thuật khởi nghiệp

Guy Kawasaki là hiện là giám đốc điều hành của Garage Technology Ventures - một ngân hàng đầu tư vốn cho các công ty công nghệ cao. Trước đây, ông từng là cố vấn cho hãng Apple Computer. Ông là tác giả của bảy cuốn sách viết về kinh doanh. Ông nhận bằng B.A từ trường đại học Standford, bằng M.B.A. từ UCLA, và nhận danh hiệu tiến sĩ danh dự của trường Bapson College. Ông còn sẵn sàng tư vấn cho những người đang muốn khởi sự kinh doanh. Sau đây là cuộc phỏng vấn ông do tạp chí......


Bài giảng Quản lý dự án Chương 9- Kiểm soát dự án

Kiểm soát tập trung chính trên 3 lĩnh vực chính: Mức độ thực hiện, Chi phí, Thời gian


Bài giảng Quản lý dự án phần mềm: Chương 10 - ĐH Công nghiệp TP.HCM

Chương 10 cung cấp các kiến thức về quản lý rủi ro dự án. Mục tiêu của chương này nhằm: Hiểu được rủi ro là gì và tầm quan trọng của việc quản lý tốt rủi ro dự án, hiểu được qui trình quản lý rủi ro, mô tả quy trình phân tích và những công cụ kỹ thuật giúp nhận biết những rủi ro,... Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.


Tư vấn giám sát là làm gì

Giám sát thi công xây dựng công trình là công việc bao gồm: - Nghiệm thu xác nhận khi công trình đã thi công bảo đảm đúng thiết kế, theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và bảo đảm chất lượng; - Yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng thực hiện theo đúng hợp đồng; - Từ chối nghiệm thu khi công trình không đạt yêu cầu chất lượng; - Đề xuất với Chủ đầu tư xây dựng công trình những bất hợp lý về thiết kế để kịp thời sửa đổi;...


Thẩm định đầu tư phát triển - kiểm soát dự án

KIỂM SOÁT DỰ ÁN 1. NỘI DUNG Sự cần thiết của việc kiểm soát dự án Quy trình kiểm soát dự án Kiểm soát chi phí dự án theo phương pháp truyền thống và giá trị làm ra 2 1 Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright 2004-2005 Thẩm định đầu tư phát triển Bài giảng Bài giảng 25.1 Kiểm sốt dự án THẢO LUẬN Anh/ Chị hãy chia sẻ những kinh nghiệm để cho thấy sự cần thiết của việc kiểm soát dự án? 3 SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC KIỂM SOÁT DỰ ÁN Đảm bảo dự án đạt được mục tiêu đề ra Thấy sớm những vấn đề nảy sinh...


Báo cáo: Tổng quan quy trình thẩm định dự án đầu tư nước ngoài

Đầu tư trực tiếp nước ngoài là việc nhà đầu tư nước ngoài đưa vào nước sở tại vốn hoặc bất cứ tài sản nào để tiến hành các hoạt động đầu tư Đầu tư trực tiếp nước ngoài là một hình thức chủ yếu trong đầu tư quốc tế bao gồm đầu tư trực tiếp ( FDI ),đầu tư qua thị trường chứng khoán (porfolio),....


Quản lý dự án phần mềm - Chương 5

Tài liệu tham khảo cuốn sách " Quản lý dự án phần mềm " trình bày cách tiếp cận tới những thế hệ thực hành về quản lý phần mềm - Chương 5 Các giai đoạn của vòng đời


Lãnh đạo theo phong cách quân đội

Trong quân đội, mọi thứ không đơn thuần là bạn bắn súng tốt như thế nào, mà bạn còn phải biết xây dựng một tập thể cũng như nắm vững cách thức động viên và bố trí những tài năng khác nhau vào đúng các vị trí thích hợp nhất. ...


Using Stakeholder Analysis in Software Project Management

In this book, the term Zen is used to roll together all of these con- cepts. This is not an orthodox treatment of Zen. The book could have been called the Yoga, Tao, or Way of Managing Projects. In the end all of these terms are pointing to the same basic strategy—regard every- thing as a part of a holistic, integrated system, set your intention to include all of your personal and nonpersonal goals, apply objectivity and subjectivity in dynamic balance, seek to perfect yourself and your performance while not being hung up about your imperfections, and recognize that a...


Guidelines for Planning, Implementing, and Managing a DME Project Information System 2004

Details of partnering are given in Section 1.9. There are two types: ‘term (or full) partnering’ which covers an intention to carry out a series of projects together or for a given period; and ‘project-specific partnering’, i.e. co-operation for one job at a time. Normally a promoter negotiates a partnering agreement with his consultant (if he employs one) and a contractor of his own choosing, usually because of past satisfactory experience of working with him. If competitive tendering is required, then a selected list of contractors may be invited to bid – on the basis of experience, quality of staff available, and costs plus charges for overheads and profit,...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu