Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Knowledge acquisition of local amnagers: Its antecedents and effectiveness

Knowledge acquisition of local amnagers: Its antecedents and effectiveness. The objectives of this article are to examine how expatriates and local managers of the subsidiaries of Multinational Corporations’(MNCs), or joint ventures, interact to affect local managers’ learning; and to investigate how local managers’ knowledge acquisition from expatriates affects their own performance.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Ngân hàng - Tín dụng

School-Based Bank Savings Programs: Bringing Financial Education to Students

While a taxonomy captures names of things, an ontology captures concepts and relation- ships. We would like to explore the use of RDF to grow not just folksonomies, but also folk- sologies (folk ontologies). For this purpose, we model tags not as text keywords, but as RDF re- sources named by URIs with keywords as their labels, so that it is possible to annotate them. For example, one might tag a number of dessert recipes with “durian”tag then tag the “durian”tag itself with “fruit”tag . Likewise, the user might tag several vacation trip offers as “South-East Asia”tag and then tag “South-East Asia”tag with...


Khủng hoảng tài chính Mỹ dưới "góc nhìn Harvard" - lịch sử kinh tế quốc dân

Cuộc hội thảo có tựa đề: "Để hiểu cuộc Khủng hoảng Tài chính Mỹ: Hội thảo của các chuyên gia Harvard" (“Understanding the Crisis in the Markets: A Panel of Harvard Experts). Những người tham gia hội thảo gồm có GS. Jay O.Light - Hiệu trưởng trường Kinh doanh Harvard (Harvard Business School), giáo sư Robert C.Merton - giáo sư trường Kinh doanh Harvard, người từng đoạt giải Nobel và tác giả của nhiều cuốn sách nổi tiếng N.Gregory Mankiw và nhiều học giả có uy tín khác....


Bài giảng Lý thuyết tài chính tiền tệ: Chương 4

Chương 4 Thị trường tài chính thuộc bài giảng Lý thuyết tài chính, trong chương học này trình bày cấu trúc nội dung chương cần tìm hiểu sau: Tổng quan về thị trường tài chính, phân loại thị trường tài chính, các chủ thể tham gia thị trường tài chính, các công cụ trên thị trường tài chính.


Rủi ro trong thanh toán tín dụng chứng từ

Việc thanh toán của NH cho nhà XK chỉ căn cứ trên vào bộ chứng từ xuất trình mà ko căn cứ vào việc kiển tra thực tế hàng hóa. NH kiểm tra tính hợp lệ bề ngoài : bộ chứng từ là hoàn hảo thì thanh toán.


Capital Budgeting: Theory and Practice

Corporate financial managers continually invest funds in assets, and these assets produce income and cash flows that the firm can then either reinvest in more assets or distribute to the owners of the firm. Capital investment refers to the firm’s investment in assets, and these investments may be either short term or long term in nature. Capital budgeting decisions involve the long-term commitment of a firm’s scarce resources in capital investments. When such a decision is made, the firm is committed to a current and possibly future outlay of funds....


Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 14 - Thanh toán tín dụng & quốc tế

Bài giảng Tài chính tiền tệ: Chương 14 - Thanh toán tín dụng & quốc tế trình bày về thanh toán quốc tế và vai trò thanh toán quốc tế; hệ thống văn bản pháp lý điều chỉnh hoạt động thanh toán quốc tế và điều kiện thương mại quốc tế; các điều kiện thanh toán quốc tế; các phương tiện thanh toán quốc tế; khái niệm tín dụng quốc tế; các hình thức tín dụng quốc tế.


Bài giảng Chương 3: Quản trị thanh khoản

Cung cầu và trạng thái thanh khoản, sự cần thiết quản lý thanh khoản, dấu hiệu nhận biết rủi ro thanh khoản, nguyên nhân rủi ro thanh khoản, biện pháp quản lý thanh khoản là những nội dung chính trong bài giảng chương 3 "Quản trị thanh khoản". Mời các bạn cùng tham khảo.  


COMPARATIVE ANALYSIS OF SAVINGS MOBILIZATION STRATEGIES

BB Agents cannot be involved in marketing, sales of any other products of the bank (including but not limited to consumer banking products, liability products etc). One Agent can provide services to multiple banks provided he (the agent) has a separate service level agreement with each bank. Alternately, banks may organize their agent network using open architecture so that they may entertain other banks’ customers using infrastructure provided by one bank. Agents may not alter/change charges/fees structure provided by the bank in any way. All charges have to be pre-agreed between the bank and the...


Chương 7: Tổng Cầu, Tổng Cung, Giá cả và Sự điều chỉnh với những

Hệ thống giá cả không luôn luôn hoạt động kịp thời. Một vài loại giá rất linh hoạt, trong khi một vài loại khác cứng nhắc. Giá linh hoạt: những loại giá được điều chỉnh hàng ngày. Ví dụ: giá cá tươi, rau và các loại thực phẩm khác. Giá cứng nhắc: những loại giá điều chỉnh chậm. Ví dụ: giá các loại hàng công nghiệp như thép, công cụ, máy móc.


Giáo trình hướng dẫn phân tích lãi suất và giá trị của tiền tệ theo thời gian tích lũy p7

Nghiệp vụ nhờ thu: cũng áp dụng nguyên tắc trên nhưng tính từ ngày tiền thu được ghi vào TK. Số ngày tính lãi: tính từ ngày giá trị đến ngày khóa sổ. Lãi của mỗi nghiệp vụ được tính theo phương pháp tính lãi đơn: Trong đó: C: giá trị của nghiệp vụ i: lãi suất áp dụng n: số ngày tính lãi Các bước tiến hành như sau: Các nghiệp vụ phát sinh được ghi vào bên nợ hoặc bên có tuỳ theo tính chất của mỗi nghiệp vụ....


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu