Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Khóa luận tốt nghiệp: Sử dụng phần mềm Địa cầu ảo (Google Earth) trong thiết kế một số bài giảng Địa lí lớp 11 theo định hướng phát triển năng lực

Mục đích nghiên cứu nhằm giúp người đọc thấy được tầm quan trọng, tính tất yếu, tính hiệu quả của việc kết hợp dạy học trên lớp và ứng dụng công nghệ thông tin đối với quá trình học tập, dạy học môn Địa lí cho đối tượng học sinh THPT. Đồng thời đưa ra được các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả học tập và hình thành cho các em các năng lực tư duy, năng lực chủ động, năng lực sáng tạo trong tập trên lớp và được trải nghiệm những ứng dụng của tin học ngay trong quá trình dạy và học địa lí nói chung và địa lí 11 nói riêng ở trường THPT.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Khoa học xã hội

Tiểu luận khoa học chính trị::“Chính sách tỷ giá hối đoái và những điều kiện tự do hoá tỷ giá ở Việt nam ”

Cơ sở lý luận về tỷ giá và tự do hoá tỷ giá I . Khái niệm về tỷ giá hối đoái 1.Khái niệm 2.Các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá 3. Vai trò của tỷ giá trong nền kinh tế II. Chính sách tỷ giá hối đoái III. Quan điểm về vấn đề tự do hoá tỷ giá 1.Khái niệm về tự do hoá tỷ giá 2.Ưu nhược điểm của tỷ giá tự do Chương II : Quá trình điều hành chính sách tỷ giá ở Việt Nam.


Lý luận chung về tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp

Cơ cấu tổ chức bộ máy doanh nghiệp là tổng hợp các bộ phận khác nhau có mối liên hệ và quan hệ phụ thuộc lẫn nhau, được chuyên môn hoá được giao những trách nhiệm quyền hạn nhất định và được sắp xếp theo từng cấp từng khâu nhằm thực hiện các chức năng quản lý doanh nghiệp.


Niên luận đề tài “Tìm hiểu công tác động viên và kỷ luật trong cơ quan hành chính nhà nước”

Qua nghiên cứu tìm hiểu thực tiễn ở một số cơ quan hành chính nhà nước tôi thấy đội ngũ cán bộ công chức trong những năm qua ngoài những ưu điểm cơ bản là được đào tạo bồi dưỡng về trình độ lý luận, chuyên môn nghiệp vụ, năng động sáng tạo, tiếp cận nhanh với các tiến bộ khoa học kỹ thuật, trung thành với tổ quốc, tận tụy với trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao....


Đề tài: PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TRUYỀN TẢI ĐIỆN 4 ĐẾN NĂM 2015

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: phát triển nguồn nhân lực tại công ty truyền tải điện 4 đến năm 2015', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


TIỂU LUẬN: Thực tế xu hướng tiêu dùng hiện đại với những nhãn hiệu quần áo Việt Nam và quốc tế đã tác động mạnh đến thói quen mặc áo sơ mi

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận: thực tế xu hướng tiêu dùng hiện đại với những nhãn hiệu quần áo việt nam và quốc tế đã tác động mạnh đến thói quen mặc áo sơ mi', luận văn - báo cáo, khoa học xã hội phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tóm tắt Khóa luận tốt nghiệp khoa Văn hóa dân tộc thiểu số: Then cầu an của người Nùng ở Yên Bình, Hữu Lũng, Lạng Sơn

Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận là tìm hiểu then và các nghi thức làm then của người Nùng ở Yên Bình. Xác định những đóng góp của then liên quan đến tín ngưỡng của người Nùng ở Yên Bình.


Đề tài: Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dục và sự vận dụng tư tưởng đó trong viêc xây dựng nền giáo dục Việt Nam hiện nay

Hồ Chí Minh, vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam, người anh hung dân tộc , một danh nhân văn hóa thế giới, luôn quan tâm đến vấn đề giáo dục. Luôn nhận thức sâu sắc vai trò của giáo dục trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước, Hồ Chí Minh để lại cho dân tộc ta một tư tưởng lớn, những quan điểm mới về giáo dục. Để tìm hiểu kĩ hơn về điều đó, mời các bạn cùng tham khảo đề tài "Phân tích tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa giáo dục và sự vận dụng tư tưởng đó trong viêc xây dựng nền giáo dục Việt Nam hiện nay" dưới đây.


Tiểu luận: "Tình huống pháp luật và phương pháp sử dụng tình huống trong giảng dạy luật học"

Ở Việt Nam trong những năm gần đây đang diễn ra một quá trình cải cách tương đối toàn diện trong đào tạo đại học. Một trong những vấn đề trọng tâm của cải cách là nhu cầu đưa vào sử dụng những phương pháp giảng dạy[1] hiện đại và phù hợp để nâng cao chất lượng đào tạo bậc đại học. Đào tạo luật học cũng không nằm ngoài quá trình này. Một trong những hướng đi mà các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam đang lựa chọn là tiến hành áp dụng phương pháp “tình huống”...


Tiểu luận: Đánh giá chất lượng Giáo dục Đại học Công lập và Ngoài công lập: Thực trạng và đề xuất

Tiểu luận: Đánh giá chất lượng Giáo dục Đại học Công lập và Ngoài công lập: Thực trạng và đề xuất nhằm trình bày khái niệm cơ bản về quản lý chất lượng giáo dục đại học, thực trạng chất lượng giáo dục ngoài công lập hiện nay, các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục.


Đề tài: " QUAN ĐIỂM CỦA L.PHOIƠBẮC VỀ VĂN HOÁ VÀ CON NGƯỜI "

L.Phoiơbắc đã xây dựng quan điểm về con người trong trường văn hoá trên cơ sở suy ngẫm và phê phán các di sản tư tưởng trước đó. Theo ông, ý chí, tư duy và cảm xúc là những năng lực cơ bản được chế định bởi chính bản chất của con người. Nguyên lý nhân bản được L.Phoiơbắc vận dụng vào học thuyết luân lý của mình. L.Phoiơbắc đã mở cửa cho tình yêu, cho cái thiện đi vào suy tư của ông về văn hoá và con người. Mặc dù còn có một số hạn chế, song khi...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu