Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Khóa luận tốt nghiệp: Kiểm toán khoản mục giá vốn hàng bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty kiểm toán và tư vấn thuế ATAX thực hiện đối với khách hàng XYZ

Khóa luận này có kết cấu nội dung gồm lời mở đầu, phần 1 - cơ sở lý luận về kiểm toán khoản mục giá vốn hàng bán theo chương trình kiểm toán mẫu do hội kiểm toán viên hành nghề việt nam ban hành, phần 2 - thực trạng kiểm toán khoản mục giá vốn hàng bán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn thuế ATAX đối với khách hàng xyz, phần 3 - nhận xét và một số ý kiến hoàn thiện kiểm toán khoản mục giá vốn hàng bán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn thuế ATAX, phần kết luận và danh mục tài liệu tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Tài chính - Ngân hàng

Tiểu luận: Tái cấu trúc thị trường chứng khoán: tổ chức lại sở giao dịch và thị trường OTC

Tiểu luận: Tái cấu trúc thị trường chứng khoán: tổ chức lại sở giao dịch và thị trường OTC nêu cơ sở lý luận, thực trạng hình thành và phát triển sở giao dịch và thị trường otc. Những giải pháp trong tái cấu trúc thị trường chứng khoán.


Luận văn:Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại ngân hàng TMCP xuất nhập khẩu Việt Nam

Đề tài nghiên cứu thực tế hoạt động kinh doanh ngoại tệ và phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Eximbank. Từ đó đưa ra một số giải pháp khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh ngoại tệ tại Eximbank, góp phần cung cấp các thông tin hữu ích cho các nhà quản lý của Eximbank.


Luận văn đề tài : Nâng cao hiệu quả cho vay dự án đầu tư trung và dài hạn

Kết quả có thể được biểu hiện dưới dạng kết quả tài chính, kết quả kinh tế và kết quả xã hội. Kết quả tài chính là các lợi ích về tài chính thu được từ dựán biểu hiện bằng giá trị, tính theo giá thị trường. Kết quả kinh tế là các lợi ích về kinh tế biểu hiện bằng giá trị, tính theo giá kinh tế.


Khóa luận tốt nghiệp: Phân tích tình hình tài chính tại Công ty TNHH Xây dựng và Chống thấm Ba Sao

Khóa luận gồm có 3 nội dung chính: Cơ sở lý luận chung về tình hình tài chính và phân tích tài chính, phân tích thực trạng tình hình tài chính tại Công ty TNHH Xây dựng và Chống thấm Ba Sao, một số biện pháp cải thiện tình hình tài chính tại Công ty TNHH Xây dựng và Chống thấm Ba Sao.


Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trung dài hạn tại Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam

Tham khảo luận văn - đề án 'giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng trung dài hạn tại ngân hàng ngoại thương việt nam', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Hạch tóan kết quả tiêu thụ tai Cty điện máy kỹ thuật công nghệ - 4

Trường hợp sản phẩm bảo hành không thể sửa chữa được, doanh nghiệp phải xuất sản phẩm khác giao cho khách hàng Nợ TK 335 Có TK 155 2/ Cuối kỳ, kết chuyển chi phí bán hàng sang TK 911 để xác định kết quả kinh doanh, kế toán ghi . Nợ TK 911 “ xác định kết quả kinh doanh “ Có TK 641 “ chi phí bán hàng “ 4/ Chi phí quản lý doanh nghiệp a/ Khái niệm : chi phí quản lý doanh nghiệp là toàn bộ chi phí có liên quan đến hoạt động quản...


Luận văn: Tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty liên doanh Meyer – BPC Bến Tre

Thế kỷ XXI là thế kỷ mà nền kinh tế nước nhà đang từng bước chuyển đổi để hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Nền kinh tế Việt Nam là nền kinh tế thị trường định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa nên chính sách mở cửa đã có bước tiến triển mới trong quan hệ ngoại giao với các nước trên thế giới. Ngày nay xu hướng công nghiệp hoá, hiện đại hoá, công tác kế toán có một vị trí đặc biệt quan trọng. Kế toán là một bộ phận cấu thành của công cụ quản lý...


Đồ án tốt nghiệp Hoàn thiện công tác hạch toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Nhà máy Thiết bị Bưu đi

Nước ta hiện nay đang trên con đường đổi mới nền kinh tế, các doanh nghiệp đã vượt qua được những bỡ ngỡ ban đầu của một nền kinh tế chuyển đổi, tự tin hơn khi bước vào sản xuất kinh doanh trong cơ chế thị trường, chịu sự chi phối điều tiết của các quy luật kinh tế của kinh tế thị trường. Song mỗi doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển cần phải quan tâm tới yếu tố quản lý kinh tế một cách hiệu quả. Một trong những vấn đề cơ bản và đặc biệt quan...


ĐỀ TÀI: LẬP BÁO CÁO ĐỀ XUẤT TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG LÀ CÔNG TY CỔ PHẨN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MAY SÀI GÒN

Căn cứ Đề nghị vay vốn kiêm phương án kinh doanh ngày 21-03-2013 của công ty cổ phần sản xuất thương mại may Sài Gòn; - Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp; - Căn cứ các hồ sơ tài liệu kèm theo; B. NỘI DUNG ĐỀ XUẤT I. THÔNG TIN VỀ KHÁCH HÀNG - Tên Khách hàng: Công ty Cổ phần sản xuất và thương mại may Sài Gòn - Số CIF: 200591 - Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 252 Nguyễn Văn Lượng – Phường 17 – Quận Gò Vấp – TP Hồ Chí Minh....


Tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp Sông Đà 12-6

Tham khảo tài liệu 'tổ chức công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại xí nghiệp sông đà 12-6', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu