Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Khóa luận tốt nghiệp: Kiểm toán khoản mục giá vốn hàng bán trong kiểm toán báo cáo tài chính do Công ty kiểm toán và tư vấn thuế ATAX thực hiện đối với khách hàng XYZ

Khóa luận này có kết cấu nội dung gồm lời mở đầu, phần 1 - cơ sở lý luận về kiểm toán khoản mục giá vốn hàng bán theo chương trình kiểm toán mẫu do hội kiểm toán viên hành nghề việt nam ban hành, phần 2 - thực trạng kiểm toán khoản mục giá vốn hàng bán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn thuế ATAX đối với khách hàng xyz, phần 3 - nhận xét và một số ý kiến hoàn thiện kiểm toán khoản mục giá vốn hàng bán trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty TNHH kiểm toán và tư vấn thuế ATAX, phần kết luận và danh mục tài liệu tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Tài chính - Ngân hàng

Đề tài " Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ thuế GTGT tại Công ty CP ĐTPT Nhà và Đô thị Bắc Giang "

Những năm đổi mới đã đem lại nhiều thành quả tốt đẹp cho đất nước ta. Điều đó chứng minh con đường đổi mới mà Đảng và Nhà nước ta lựa chọn là đúng đắn. Để thực hiện được những đổi mới trước hết Đảng và nhà nước ta cần đổi mới trong hệ thống Pháp luật. Đổi mới Thuế là một trong những nội dung quan trọng trong chương trình đổi mới đó. Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khoá IX ngày 10 tháng 5 năm 1997 Luật thuế giá trị gia tăng được thông qua và có hiệu lực thi hành ngày 01/01/1999...


Luận văn: Phân tích tình hình tài chính tại doanh nghiệp tư nhân Minh Đức

Luận văn: Phân tích tình hình tài chính tại doanh nghiệp tư nhân Minh Đức, mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong luận văn này và vận dụng vào làm thật tốt bài luận cùng chủ đề của mình.


LUẬN VĂN: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty xây dưng Sông Đà 11

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty xây dưng sông đà 11', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Luận văn: Hoàn thiện tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty CPXD công trình giao thông và cơ giới

Trong bất kì xã hội nào, nếu muốn sản xuất ra của cải vật chất hay phát triển sản xuất kinh doanh thì vấn đề lao động luôn đóng vai trò quan trọng trong việc tái tạo ra của cải vật chất và tinh thần cho xã hội. Một doanh nghiệp hay một xã hội đƣợc coi là phát triển khi lao động có năng suất, có chất lƣợng và đạt hiệu quả cao. Trong quá trình lao động ngƣời lao động đã hao tổn một lƣợng sức lao động nhất định, do đó muốn quá trình sản xuất diễn...


Luận văn: Thực trạng và một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại trong bảo hiểm con người phi nhân thọ tại công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thực trạng và một số kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng công tác giải quyết khiếu nại trong bảo hiểm con người phi nhân thọ tại công ty cổ phần bảo hiểm petrolimex', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Luận văn Tổ chức công tác kế toán thành phẩm tiêu thụ trong doanh nghiệp

Như chúng ta đã biết , thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm có một vai trò rất quan trọng trong đời sống . Chúng không chỉ ảnh hưởng đến bản thân doanh nghiệp , đến người tiêu dùngvà cong ảnh hưởng đến cả sự tồn tại và phát triển của nền sản xuất sã hội. Do đó việc hiểu được khái niệm, thành phẩm , tiêu thụ thành phẩm cũng như yêu cầu quản lý đối với chúng là hết sức cần thiết ....


LUẬN VĂN: Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại Công ty cổ phần công nghiệp Việt Hoàng

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh tại công ty cổ phần công nghiệp việt hoàng', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Khóa luận tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần đầu tư Phát triển năng lượng và Hạ tầng Việt Nam

Mục tiêu nghiên cứu của khóa luận nhằm: Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp, đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty Cổ phần đầu tư phát triển năng lượng và hạ tầng Việt Nam, đề xuất ra các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty.


Khóa luận tốt nghiệp: Hoàn thiện công tác kế toán tài sản cố định tại Công ty Cổ phần đá Spilit

Nội dung khóa luận tốt nghiệp gồm 3 chương: Chương 1, lý luận cơ bản về kế toán TSCĐ trong các doanh nghiệp; chương 2, thực trạng công tác kế toán TSCĐ tại Công ty cổ phần đá Spilit; chương 3, một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán TSCĐ tại Công ty cổ phần đá Spilit.


Đề tài: Thực trạng kiểm toán báo cáo kết quả hoạt dộng sản xuất kinh doanh trong báo cáo tài chính tại công ty kiểm toán TTL

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ ngày nay, nền kinh tế thế giới đang chuyển mình từng bước đi lên mạnh mẽ. Sự biến chuyển của nền kinh tế gắn liền với sự thay đổi không ngừng trong từng quốc gia trong từng khu vực trên thế giới. Song song với sự thay đổi đó, bước vào những năm đầu thập kỉ 90 của thế kỉ XX xu hướng hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam đã phát triển mạnh....


Tài liệu mới download

AutoCAD 2007 For Dummies
  • 20/07/2009
  • 56.787
  • 684

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu