Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH TM & DV Quốc tiến Quảng Nam

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH TM & DV Quốc tiến Quảng Nam trình bày nội dung với kết cấu 3 chương: Khái quát chung về Công Ty TNHH TM & DV Quốc Tiến Quảng Nam; thực trạng công tác kế toán; một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác công toàn bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH TM & DV Quốc Tiến Quảng Nam,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Tài chính - Ngân hàng

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: “Quản lý chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000”

Tham khảo tài liệu 'luận văn tốt nghiệp đề tài: “quản lý chất lượng và hệ thống quản lý chất lượng iso 9000”', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Đề tài: “Chính sách tiền tệ với việc thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế ở Việt Nam”.

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: “chính sách tiền tệ với việc thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế ở việt nam”.', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


LUẬN VĂN: Một số kiến nghị nhằm triển khai áp dụng cơ chế chi tiêu nội bộ trong các đơn vị sự nghiệp có thu trên địa bàn Hà Nội

"Cải cách hành chính" là một trong những chương trình quan trọng nhằm đưa đất nước hội nhập với nên kinh tế thế giới. Trong đó, bao gồm: Cải cách thể chế, cải cách bộ máy và cải cách tài chính công. Thực hiện giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp có thu với mục đích tinh giảm biên chế tăng thu nhập cho người lao động sẽ góp phần vào sự thành công cho cải cách hành chính. Giao quyền tự chủ tài chính mới chỉ thực hiện ở một số đơn vị...


Luận văn tốt nghiệp: Quản lý thu thuế ngoài quốc doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi Thực trạng và giải pháp

Thuế do Nhà nước tổ chức và thực hiện. Đó là sự chuyển dịch một chiều thu nhập từ phía doanh nghiệp và dân cư (khu vực tư) vào khu vực công. Phía sau quá trình chuyển dịch này gồm nhiều vấn đề đặt ra như: tương quan giữa số thuế thu được trong hiện tại và tương lai; ảnh hưởng của thuế đến hành vi kinh doanh, đến động thái tiêu dùng xã hội; thuế và tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội... Do đó, thuế là một lĩnh vực phức tạp, bởi lẽ không chỉ thể...


Luận văn: Thực trạng và một số giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại Chi nhánh NHCT Hoàn Kiếm

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: thực trạng và một số giải pháp phát triển hoạt động thanh toán quốc tế tại chi nhánh nhct hoàn kiếm', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Khóa luận tốt nghiệp: Những giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng và Thương mại Dịch vụ Mộc Bảo

Trên cơ sở nghiên cứu lý thuyết về hiệu quả kinh doanh và phân tích thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng và Thương mại Dịch vụ Mộc Bảo trong 3 năm 2011, 2012 và 2013, đề tài khái quát thực trạng và đánh giá hiệu quả kinh doanh của Công ty để đưa ra các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh trong những năm tới.


LUẬN VĂN: Một số đề suất hoàn thiện phương pháp tính giá NVL nhập kho, xuất kho

Trong doanh nghiệp sản xuất thì chi phí NVL đầu vào rất lớn, cần phải kiểm soát chi phí một cách hợp lí để không ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận. Đồng thời, có kế hoạch dự trữ NVL tại kho để phục vụ sản xuất. Đối với số NVL này, ngoài việc doanh nghiệp phải bảo quản tốt để tránh hư hỏng thì doanh nghiệp cũng phải quản lí tránh hao hụt, mất mát. Doanh nghiệp phải có các biện pháp theo dõi cả về số lượng và mặt giá trị của NVL trong kho, thông qua...


Đề tài: Hạch toán TSCĐHH tại công ty du lịch dịch vụ Hà Nội Toserco

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: hạch toán tscđhh tại công ty du lịch dịch vụ hà nội toserco', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Luận văn đề tài: Kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu vật tư nông nghiệp và nông sản

Năm 2003 thị trường phân bón nông nghiệp nước ta có nhiều biến động về giá thành, giá phân bón tăng do ảnh hưởng của giá phân bón trên thị trường thế giới. Sự biến động tăng giá của phân bón có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân cơ bản là nước ta chưa có những nhà máy sản xuất phân bón lớn đủ đáp ứng nhu cầu nông nghiệp.


Đề tài: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH dịch vụ hàng hóa ACSV

Mục tiêu đề tài: Tìm hiểu về thực trạng kế toán cung cấp dịch vụ và xác định kết quả kinh doanh từ đó đề xuất một số giải pháp hoàn thiện công tác kế toán cung cấp dịch vụ và kết quả kinh doanh của công ty TNHH dịch vụ hàng hóa ACSV.


Tài liệu mới download

TCVN 7801:2008
  • 02/05/2018
  • 12.240
  • 254

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu