Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH điện tử- tin học Đông Á

Khóa luận tốt nghiệp: Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH điện tử- tin học Đông Á trình bày nội dung với kết cấu 3 chương: Cơ sở khoa học và tổng quan tài liệu về kế toán bán hàng và xác định kết quả doanh nghiệp; thực trạng về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH điện tử- tin học Đông Á; thực trạng về kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH điện tử- tin học Đông Á,... Mời các bạn cùng tham khảo.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Tài chính - Ngân hàng

Đề tài " Giải pháp tăng cường huy động vốn tài Sở giao dịch – Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam "

Nền kinh tế Việt Nam trong quá trình hội nhập, ngày càng có cơ hội phát triển trên mọi lĩnh vực. Sự ra đời và lớn mạnh của các công ty quốc doanh và ngoài quốc doanh dẫn đến nhu cầu về vốn đầu tư cũng tăng mạnh. Ngân hàng là một loại hình trung gian tài chính quan trọng trong nền kinh tế, đặc biệt là khi hoạt động của thị trường tài chính và các trung gian tài chính phi ngân hàng khác chưa phát triển, các ngân hàng thương mại trở thành kênh dẫn vốn có vai...


Khu vực kinh tế mở cảng biển đối với các hình thức tín dụng có kì hạn - 1

LỜI MỞ ĐẦU Phát triển nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý cua Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa là một chiến lược phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội. Thực hiện chủ trương trên, từ Đại hội Đảng lần thứ VI (tháng 12 - 1990) đến nay, Đảng và Nhà nước đã ban hàng một số chủ trương, chính sách nhằm khuyến khích tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế...


Đề tài "Hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương ở Công ty Vật tư - Vận tải - Xi măng ".

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài "hoàn thiện công tác tổ chức tiền lương ở công ty vật tư - vận tải - xi măng ".', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tiểu luận lý thuyết tài chính tiền tệ: Suy thoái kinh tế

Tiểu luận lý thuyết tài chính tiền tệ: Suy thoái kinh tế nhằm trình bày tổng quan lý thuyết suy thoái kinh tế, nguyên nhân của suy thoái kinh tế, hệ quả suy thoái kinh tế, giải pháp chung cho suy thoái kinh tế, ảnh hưởng của suy thoái kinh tế đến nền kinh tế thế giới và thực trạng suy thoái kinh tế tại Việt Nam 2008-2012.


Khóa luận tốt nghiệp Tài chính - Ngân hàng: Hạn chế rủi ro trong thanh toán quốc tế theo phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Dầu khí Toàn Cầu

Mục đích của đề tài là đưa ra một cái nhìn về rủi ro trong thanh toán quốc tế bằng phương thức tín dụng chứng từ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Dầu khí Toàn Cầu chi nhánh Thăng Long và đề xuất một số giải pháp để nhằm hạn chế và phòng ngừa những rủi ro đó xảy ra.


Luận văn tốt nghiệp "Kế toán bán hàng và xác định kết quả bán hàng" - Phần sơ đồ

SƠ ĐỒ 01: PHƯƠNG PHAṔ HẠCH TOÁN BÁN BUÔN. SƠ ĐỒ 02: PHƯƠNG PHAṔ HẠCH TOÁN BÁN LẺ. SƠ ĐỒ 03 : PHƯƠNG PHAṔ HẠCH TOÁN BÁN HÀNG TRẢ CHẬM TRẢ GÓP. SƠ ĐỒ 04: SƠ ĐÔ ̀ HẠCH TOÁN BÁN HÀNG ĐAỊ LÝ, KÝ GƯI.


Đề tài "Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty TNHH tư vấn tài chính NTC"

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài "kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương của công ty tnhh tư vấn tài chính ntc"', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Luận văn: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG VỐN TẠI CÔNG TY XÂY LẮP VÀ SẢN XUẤT VẬT LIỆU KÊNH CẦU

Trong nền kinh tế thị trường điều kiện tiền đề để các doanh nghiệp có thể thực hiện được các hoạt động sản xuất kinh doanh là phải có một lượng vốn nhất định. Nếu không có vốn thì không thể nói đến bất kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh nào. Hơn nữa, mục đích của sản xuất kinh doanh là thu được lợi nhuận cao. Do vậy nhiệm vụ đặt ra cho các doanh nghiệp là phải tổ chức huy động và sử dụng vốn sao cho hiệu quả nhất trên cơ sở tôn trọng các nguyên tắc quản lý tài chính và chính...


Thuyết trình: Chính sách cổ tức cơ sở lý thuyết và thực tiễn

Nội dung đề tài Chính sách cổ tức cơ sở lý thuyết và thực tiễn nhằm nêu lý thuyết cổ tức và chính sách cổ tức, khái niệm cổ tức và chính sách cổ tức, ác yếu tố quyết định chính sách cổ tức, các phương thức chi trả cổ tức các chính sách cổ tức trong thực tiễn, các tranh luận về chính sách cổ tức. Chính sách cổ tức các doanh nghiệp Việt Nam trong thực tiễn, khái quá tình hình chia cổ tức các doanh nghiệp Việt Nam, phân tích chính sách cổ tức của công ty sữa Việt Nam Vinamilk (VNM).


Báo cáo tốt nghiệp "Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phần Dệt – May Phương"

Trong nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần và mở cửa hội nhập nền kinh tế thế giới như nước ta hiện nay thì vấn đề kinh doanh ở các doanh nghiệp sản xuất là một vấn đề đang rất được quan tâm và nghiên cứu. Đầu năm 2007 nước ta đã chính thức là thành viên của tổ chức thương mại thế giới (WTO) đó là một bước tiến lớn trong sự phát triển của đất nước. Đứng trứơc sự chuyển biến đó đòi hỏi các doanh nghiệp phải tự vận động tìm chỗ đứng trên thị trường...


Tài liệu mới download

Quyết định số: 623/ĐVN/KTNĐ
  • 04/03/2016
  • 88.677
  • 904

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu