Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kế hoạch thực hiện nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị năm 2017

Để viết một bảng kế hoạch hoàn chỉnh mời các bạn cùng tham khảo bảng Kế hoạch thực hiện nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị năm 2017 để nắm rõ hình thức và cách viết bảng kế hoạch hoàn chỉnh.Đánh giá tài liệu

4.0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Kế hoạch thực hiện nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị năm 2017 Kế hoạch thực hiện nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị năm 2017 Kế hoạch thực hiện nghị quyết trung ương, Cách viết bảng kế hoạch, Bảng kế hoạch thực hiện nghị quyết, Mẫu Kế hoạch thực hiện nghị quyết trung ương, Hướng dẫn cách viết bảng kế hoạch
4.0 5 258
 • 5 - Rất hữu ích 7

 • 4 - Tốt 251

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Mẫu biên bản số 05: Biên bản khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

Tham khảo tài liệu 'mẫu biên bản số 05: biên bản khám nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MẪU GIẤY PHÉP SẢN XUẤT KÊNH CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN HÌNH TRẢ TIỀN

Tham khảo tài liệu 'mẫu giấy phép sản xuất kênh chương trình truyền hình trả tiền', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bảng kê thiết bị - Tài sản

"Bảng kê thiết bị - Tài sản" được biên soạn dưới dạng file Excel với các nội dung khá rõ ràng, giúp người xem có thể dễ dàng hình dung được kết quả thống kê thông tin về máy móc, thiết bị như: mã tài sản; tên gọi tài sản - quy cách, phẩm chất; tên tắt; nước sản xuất; hiệu; mode; thông số kỹ thuật; mã bộ phận; số máy và ghi chú. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung tài liệu chi tiết.


Biểu mẫu " Đơn vị cấp giấy phép xây dựng"

Biểu mẫu " Đơn vị cấp giấy phép xây dựng"


MẪU PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT LAO ĐỘNG DÔI DƯ DO SẮP XẾP, CHUYỂN ĐỔI CÔNG TY

Tham khảo tài liệu 'mẫu phương án giải quyết lao động dôi dư do sắp xếp, chuyển đổi công ty', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mẫu báo cáo định kỳ

Mẫu báo cáo định kỳ (Ban hành kèm theo Quyết định số: 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008) UBND XÃ................. Ban Thú y ______ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: ....., ngày...... tháng........năm...... BÁO CÁO ĐỊNH KỲ Tháng..... năm..... Công tác khống chế dịch bệnh 1. Tình hình dịch bệnh Bệnh Loài Số thôn có bệnh Số lượng gia súc/ gia cầm Biện pháp đã thực hiện để xử lý Tổng đàn ốm chết Nhận định tình hình dịch bệnh (Diến biến, qui mô, biện pháp đã thực hiện đối với một số bệnh chính) 2. Công tác tiêm phòng a. Tiêm phòng định...


Biểu mẫu " Thực hiện đầu tư theo dự án"

Biểu mẫu " Thực hiện đầu tư theo dự án, công trình, hạng mục công trình"


Mẫu Báo cáo kiểm tra chứng từ bao thanh toán

Tài liệu tham khảo và tuyển tập các biểu mẫu văn bản, hợp đồng trong quy trình nghiệp vụ bao thanh toán tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam . Báo cáo kiểm tra chứng từ bao thanh toán


Quy định trình bày luận văn thạc sĩ

Quy định trình bày luận văn thạc sĩ. Những biểu mẫu này dùng cho sinh viên đăng ký môn học, đăng ký học lên cao hoặc đăng ký làm luận văn, rất hữu ích, mời các bạn cùng tham khảo.


MẪU SỔ THEO DÕI NHẬP, XUẤT LÂM SẢN NHẬP XƯỞNG

Mẫu số 02: Sổ theo dõi nhập, xuất lâm sản, ban hành kèm theo Thông tư số 01/2012/TTBNN ngày 4/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Tài liệu mới download

Mẫu Bản nhắc nhở nhân viên
 • 19/05/2015
 • 59.207
 • 1.017

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Sổ theo dõi hạn mức kinh phí
 • 16/03/2010
 • 58.806
 • 252

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu