Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kế hoạch thực hiện nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị năm 2017

Để viết một bảng kế hoạch hoàn chỉnh mời các bạn cùng tham khảo bảng Kế hoạch thực hiện nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị năm 2017 để nắm rõ hình thức và cách viết bảng kế hoạch hoàn chỉnh.



Đánh giá tài liệu

4.0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Kế hoạch thực hiện nghị quyết trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị năm 2017 Kế hoạch thực hiện nghị quyết trung ương 4 (khóa XII)  về xây dựng Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị năm 2017 Kế hoạch thực hiện nghị quyết trung ương, Cách viết bảng kế hoạch, Bảng kế hoạch thực hiện nghị quyết, Mẫu Kế hoạch thực hiện nghị quyết trung ương, Hướng dẫn cách viết bảng kế hoạch
4.0 5 258
  • 5 - Rất hữu ích 7

  • 4 - Tốt 251

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Biểu mẫu " Báo cáo thống kê trung học phổ thông"

Biểu mẫu " Báo cáo thống kê trung học phổ thông"


Mẫu tờ trình về việc đề nghị xét khen thưởng

"Mẫu tờ trình về việc đề nghị xét khen thưởng" là mẫu tờ trình đề nghị thủ trưởng, các cơ quan xét khen thưởng cho cá nhân và tập thể có thành tích trong phong trào thi đua, theo đề nghị của hội đồng thi đua khen thưởng. Các bạn có thể tham khảo cách trình bày của mẫu tờ trình này để nắm rõ nội dung chính cần được trình bày trong bản tờ trình đề nghị khen thưởng.


Biểu mẫu"Đơn yêu cầu xoá đăng ký thế chấp"

Biểu mẫu về đơn yêu cầu xóa đăng kí quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất


MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ/PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHỨNG NHẬN

UAN CHỦ QUẢN SỞ/PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- GIẤY CHỨNG NHẬN SỞ/PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CHỨNG NHẬN Ông (Bà): Giáo viên trường/trung tâm.. ĐÃ HOÀN THÀNH KẾ HOẠCH BỒI DƯỠNG THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 20... - 20... Xếp loại:.. Số:...../CN-SGDĐT (hoặc CNPGDĐT) GIÁM ĐỐC/TRƯỞNG PHÒNG (Ký, ghi rõ họ và tên, đóng dấu)


Lập văn phòng đại diện

THÔNG BÁO LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN


BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN VẬN THĂNG CHỞ HÀNG

BIÊN BẢN KIỂM ĐỊNH KỸ THUẬT AN TOÀN VẬN THĂNG CHỞ HÀNG


Biên bản giao nhận TSCĐ

Biên bản giao nhận TSCĐ - Mẫu số 01 – TSCĐ được ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng BTC. Đến với mẫu biên bản giao nhận để nắm rõ hơn về cách trình bày một biên bản.


MẪU PHIẾU XÁC MINH THÔNG TIN LÝ LỊCH TƯ PHÁP

Tài liệu tham khảo biểu mẫu hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để cấp Phiếu lý lịch tư pháp; cung cấp thông tin lý lịch tư pháp để xây dựng cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp; phối hợp cung cấp, xác minh, rà soát thông tin lý lịch tư pháp Mẫu số 03/TTLT-LLTP MẪU PHIẾU XÁC MINH THÔNG TIN LÝ LỊCH TƯ PHÁP


Hướng dẫn số: 11-HD/ĐHHĐ-ĐTN

Hướng dẫn số 11-HD/ĐHHĐ-ĐTN về việc tiêu chuẩn, quy trình đề nghị xét kết nạp Đảng trong Đoàn viên là cán bộ, giảng viên trẻ và học sinh sinh viên, căn cứ Điều lệ Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, căn cứ Hướng dẫn số 45 HD/ĐU. Mời các bạn cùng tham khảo.


Mẫu biên bản số 01: Biên bản vi phạm hành chính về y tế dự phòng, môi trường y tế và phòng, chống HIV/AIDS

CÁC MẪU BIÊN BẢN VÀ QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG TRONG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ Y TẾ DỰ PHÒNG, MÔI TRƯỜNG Y TẾ VÀ PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS (Ban hành kèm theo Nghị định số 69/2011/NĐ-CP ngày 08 tháng 8 năm 2011 của Chính phủ)


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

2nhung Biểu mẫu
  • 17/12/2009
  • 62.963
  • 841

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu