Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017

Nhằm giúp các bạn có trình độ chuyên môn sư phạm biết được hình thức, cấu trúc và cách viết bảng kế hoạch hoàn chỉnh,TaiLieu.VN giới thiệu Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017. Mời các bạn tham khảo,Đánh giá tài liệu

4.1 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017 Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017 Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên, Mẫu kế hoạch, Hướng dẫn cách viết bảng kế hoạch bồi dưỡng, Bảng kế hoạch bồi dưỡng
4.1 5 258
 • 5 - Rất hữu ích 34

 • 4 - Tốt 224

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Biểu mẫu: "Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại"

Biểu mẫu: "Bảng tổng hợp chứng từ gốc cùng loại" theo mẫu số S04-H ban hành kèm theo quy định số 999-TC/QĐ/CĐKT ngày 1/11/ 1996 của Bộ tài chính.


MẪU DANH SÁCH CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN CÓ TÀI SẢN BỊ ẢNH HƯỞNG TẠI DỰ ÁN …

Mẫu 08b/BT, HT và TĐC DANH SÁCH CÁC HỘ GIA ĐÌNH, CÁ NHÂN CÓ TÀI SẢN BỊ ẢNH HƯỞNG TẠI DỰ ÁN …………… VÀ HƯỚNG GIẢI QUYẾT CHÍNH SÁCH TÁI ĐỊNH CƯ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ …./…/QĐ-UBND NGÀY …/…/… CỦA UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ Kèm theo Biên bản họp xét tái định cư ngày … tháng … năm … tại UBND phường (xã, thị trấn) ……, quận (huyện) …, TPCT TT MSHS Họ tên Diện tích đất Diện tích đất DT Nguồn gốc nhà Nguồn gốc đất theo thu hồi (m2) còn lại (m2) Số nhân Địa chỉ đất nhà theo...


Biểu mẫu về việc tập huấn thí điểm

Biểu mẫu về việc tập huấn thí điểm


Biểu mẫu " Đơn đề nghị mua nhà ở"

Biểu mẫu " Đơn đề nghị mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước"


Mẫu Tự đánh giá quá trình thực hiện công việc trong năm

Mẫu Tự đánh giá quá trình thực hiện công việc trong năm giúp các bạn biết được cấu trúc và nội dung cũng như cách trình bày một tờ đánh giá quá trình thực hiện công việc nói riêng và một văn bản hành chính nói chung. Với các bạn chuyên soạn thảo các văn bản hành chính và những bạn quan tâm tới lĩnh vực này thì đây là tài liệu hữu ích.


MẪU BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HÀNG HẢI

MẪU BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC HÀNG HẢI (Ban hành kèm theo Nghị định số 48/2011/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải)


MẪU TỜ KHAI ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP CHUYÊN TRANG CỦA BÁO CHÍ ĐIỆN TỬ

Tham khảo tài liệu 'mẫu tờ khai đề nghị cấp giấy phép chuyên trang của báo chí điện tử', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Mẫu bảng kê biên lai thu

Tài liệu tham khảo Mẫu số: 02/BK-BLT Theo TT số 128/2008/TT-BTC ngày 24/12/2008 của BTC Số: …………… Ngày ………… bảng kê biên lai thu (Dùng cho cơ quan thu, điểm giao dịch của KBNN) Mã chương:……… mã ngành KT (K)….. TT Biên lai thu Số Ngày Họ tên người nộp tiền Số tiền (đồng) Tổng số T.Mục… T.Mục… T.Mục… T.Mục… Tổng cộng Tổng số tiền ghi bằng chữ: ........................................................................................................... ..................................................................................................................................................... Người lập bảng kê (Ký, ghi rõ họ, tên) ...


03b - TBH DS đề nghị điều chỉnh hồ sơ cấp sổ BHXH, BHYT

03b - TBH DS đề nghị điều chỉnh hồ sơ cấp sổ BHXH, BHYT. Việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai nhằm tạo sự thống nhất trong thực hiện hồ sơ thủ tục hành chính và tiện lợi cho người khai, người điền. Đạt được mục tiêu này thì việc ban hành mẫu đơn, mẫu tờ khai là cần thiết, tạo tiện lợi cho cá nhân, tổ chức khi hoàn thiện hồ sơ. Hầu hết các mẫu đơn, mẫu tờ khai được ban hành là cần thiết trong thực hiện thủ tục hành chính....


MẪU ẢNG KÊ TỔNG HỢP PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐẤU THẦU TÍN PHIẾU KHO BẠC HỢP LỆ PHIÊN … - NGÀY ĐẤU THẦU

Mẫu số 04/TPKB BẢNG KÊ TỔNG HỢP PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐẤU THẦU TÍN PHIẾU KHO BẠC HỢP LỆ PHIÊN … - NGÀY ĐẤU THẦU : …… Mã GTCG Thời hạn TPKB Khối lượng dự kiến (đồng) Nội dung Khối lượng đăng ký (đồng) Lãi suất đăng ký (%/năm) Ghi chú Khối lượng không cạnh tranh lãi suất Khối lượng cạnh tranh lãi suất Kỳ hạn Y NH B NHC


Tài liệu mới download

Mẫu Bản nhắc nhở nhân viên
 • 19/05/2015
 • 59.207
 • 1.017

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

MẪU TỜ TRÌNH Về dự thảo
 • 06/12/2012
 • 55.183
 • 273

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu