Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Java Practice 2

BÀI TẬP CHƯƠNG 2  I. Bài tập 1: GCF: Phí thu gom rác thải Công ty VSMT làm nhiệm vụ thu gom rác thải của các hộ gia đình, theo các mô tả sauĐánh giá tài liệu

4.7 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Java Practice 2 Java Practice 2 công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình, tin học, vi tính, Java Practice 2
4.7 5 2866
 • 5 - Rất hữu ích 1.911

 • 4 - Tốt 955

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. BÀI TẬP CHƯƠNG 2  I. Bài tập 1: GCF: Phí thu gom rác thải Công ty VSMT làm nhiệm vụ thu gom rác thải của các hộ gia đình, theo các mô tả sau 1. Xe tải có thể chứa tối đa 10 tấn rác. 2. Xe tải lần lượt đến từng trạm trung chuyển rác trên tuyến đường theo thứ tự và thu rác. Khi không đủ  khả năng lấy hết rác tại 1 trạm thì nó đưa rác đến bãi đổ và quay lại để tải rác lên xe. 3. Thời gian để tải rác lên xe tại 1 điểm trung bình là 8 phút. 4. Thời gian đi và về bãi đổ rác trung bình là 30 phút,  5. Chi phí nhân công và vận tải tính theo giờ là 120000đ/h 6. Chi phí phải trả cho bãi đổ rác là 57000đ/xe Viết chương trình để ước tính chi phí phục vụ cho việc đấu thầu thu gom rác. Input: dữ liệu đầu vào là khối lượng rác tại mỗi trạm, nhập từ bàn phím. Số trạm kết thúc bởi tổ chức  nhập liệu.  Output: Tính toán và in ra số tiền dự toán chi phí thu gom rác Ví dụ: nhập vào lần lượt khối lượng rác tại các trạm theo số lượng(kg) và thứ tự sau 1765 2808 952 4206 3102 3902 1292 3985 8324 1928 4426 397 3277  Kết quả in ra:  Tổng chi phí là 910.000đ Bài tập 2: SPIP: Trình thông dịch cho 1 NNLT đơn giản ML là 1 ngôn ngữ cực kỳ đơn giản gồm 4 câu lệnh BEGIN, LET, PRINT, END. Xem đoạn mẫu CT sau BEGIN LET A = 5 LET B = 9 LET M = A + A PRINT A PRINT M LET D = M + B PRINT D END Trong đó A,B,M là các biến nhận tên từ A đến Z, chỉ nhận giá trị từ 0 đến 9 Lệnh LET cho phép gán giá trị cho biến theo đúng 2 mẫu ở ví dụ trên. Lệnh PRINT cho phép in giá trị theo sau ra màn hình. Chương trình của bạn cho phép nhập chương trình từ bàn phím, kết thúc bằng END.  Sau đó xử lý lần lượt các lệnh theo yêu cầu và in kết quả theo yêu cầu của các lệnh PRINT ra màn  hình . Ví dụ: CT trên sẽ in ra 5 10 19 , mỗi số trên 1 dòng. Giả định rằng các lệnh đều đúng cú pháp. CT chỉ kiểm tra 2 lệnh bắt đầu và kết thúc là BEGIN & END,  nếu không đúng thì in ra thông báo “lỗi cú pháp”. Lập trình JAVA – Biên soạn: 20.08.2006  ­ lanhnv@yahoo.com
 2. Bài tập 3: RandomArray: Mảng các số ngẫu nhiên Mảng các số nguyên ngẫu nhiên không trùng nhau có gia trị thực tế trong nhiều ứng dụng. (Ví dụ cần in  ra 1 bộ đề trắc nghiệm n câu theo thứ tự tùy ý để có các đề thi khác nhau) Hãy phát triển lớp RandomArray, chứa các hàm thành phần static trả về 1 mảng số nguyên ngẫu nhiên  không trùng nhau, theo các đặc điểm truyền qua đối số của hàm. HD: Tham khảo sử dụng các lớp Arrays, ArrayList, List.. Chú ý tối ưu thuật toán Các bài tập đề nghị: + Viết CT in ra các số nguyên tố từ 1 đến n + CT đổi số nguyên thập phân ra nhị phần, trình bày dạng nhóm 8 bit và ngược lại + Chuẩn hóa chuỗi họ tên. Lập trình JAVA – Biên soạn: 20.08.2006  ­ lanhnv@yahoo.com

Tài liệu cùng danh mục Kỹ thuật lập trình

Bài giảng môn Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng: Chương 3 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng "Phân tích & thiết kế phần mềm hướng đối tượng - Chương 3: Interface & Class trong C#" cung cấp cho người học các kiến thức: Tổng quát về phát biểu class của C#, định nghĩa thuộc tính vật lý, định nghĩa tác vụ chức năng, định nghĩa toán tử chức năng, định nghĩa thuộc tính giao tiếp (luận lý),... Mời các bạn cùng tham khảo.


Beginning iPad Development for iPhone Developers

It’s in magazines and newspapers, it’s on television and radio, it’s on buses and billboards and pretty much everywhere you look. The iPad is the touchscreen tablet from Apple, representing the next generation of mobile computing. Packed with dozens of new features, the iOS 3.2 SDK enables you to build sophisticated, desktop-quality apps for this exciting new platform. Every iPhone and iPod touch app developer looking to take the next step and move into the iPad arena will want to read this book from cover to cover....


Learning XNA 3.0 phần 7

bạn sẽ có để có thể sửa đổi ma trận xem. Trong thực tế, chứ không phải là sửa đổi ma trận xem, bạn sẽ được xây dựng lại ma trận mỗi khung. Hãy nhớ rằng các ma trận xem là bao gồm một vị trí vector, vector một hướng, và vector một lên. Bằng cách tạo ra các biến lớp học cấp cho mỗi của những vector,


Bài 8: File and Registry

Tham khảo tài liệu 'bài 8: file and registry', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Master Cam - Lập trình gia công khuôn với Lathe Router part 3

Tham khảo tài liệu 'master cam - lập trình gia công khuôn với lathe router part 3', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Chapter 6 Quick Reference

Chương 6 Quick Reference Để Throw một ngoại lệ Làm điều này sử dụng một ném tuyên bố. Ví dụ: ném FormatException mới (nguồn); Sử dụng các từ khoá kiểm tra.


IT-Programing Help part 60

Tham khảo tài liệu 'it-programing help part 60', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


BM.PM.05.01 (Thiet ke chi tiet)

Tham khảo tài liệu 'bm.pm.05.01 (thiet ke chi tiet)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


SAMS Teach Yourself PHP4 in 24 Hours

This is a book about PHP, the open source Web scripting language that has joined Perl, ASP, and Java on the select list of languages that can be used to create dynamic online environments. It is also a book about programming. In the space available, it is neither possible to create a complete guide to programming in PHP nor to cover every function and technique that PHP offers. Nevertheless, whether you are an experienced programmer considering a move to PHP or a newcomer to scripting, the steps in this book should provide enough information to get your journey off to a good start....


Handbooks Programming Support CiS# - Language CiS# part 53

Tham khảo tài liệu 'handbooks programming support cis# - language cis# part 53', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Advanced BlackBerry Development
 • 03/01/2013
 • 69.769
 • 236
Pro PHP Security phần 2
 • 20/10/2011
 • 24.044
 • 239

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu