Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Investment banks as financial advisors in malaysian mergers and acquisitions

Investment banks as financial advisors in malaysian mergers and acquisitions. Our study examines the factors that affect the choice of hiring an investment bank as financial advisor in the merger and acquisition transactions of Malaysian acquirers. In the period from January 1995 to December 2012, approximately 38.6 percent of the Malaysian acquirers hire an investment bank when conducting M&A transactions.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Ngân hàng - Tín dụng

Phát triển thanh tóan thẻ tại Vietcombank Hà Nội - 4

* Công tác kế toán Năm 2003, chi nhánh đã tích cực, chủ động triển khai và tham gia với VCB VN và Ngân hàng Nhà nước ứng dụng công nghệ hiện đại vào công tác thanh toán của ngân hàng. Tham gia vào hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, thanh toán trực tuyến VCB - ONLINE đã tạo điều kiện rút ngắn được thời gian chuyển tiền cho khách hàng, nâng cao hiệu quả và chất lượng thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng, giảm bớt dần việc sử dụng tiền mặt trong...


Tài sản và tiêu sản

Giàu có được tính bằng của cải, bằng tài sản chẳng hạn như cái nhà, miếng đất, cửa tiệm, số vàng cây, cổ phiếu, tiền mặt mà bạn đang làm chủ chứ không tính bằng những vật dụng tiêu dùng hằng ngày như chiếc xe hơi đời mới hay cái Plasma TV 70 inch. Tài sản được tính bằng “net worth”, giá trị thật, chứ không phải là những vật dụng xa hoa mà bạn đang phải nai lưng đi “cày” để trả góp. Xa hơn nữa, tài sản là của cải có khả năng đem đến thêm cho chủ...


Australia’s Banking Industry

But the grandest experiment upon the system of Mr. Law, was tried in France. During the minority of Louis XV. while France was governed by the regent duke of Orleans, Mr Law went to Paris. He established a bank there in 1717, under a patent from the king. This bank, upon its first establishment, assumed the modest title of the Bank of Law and company. It issued bank- notes, the first ever seen in France; and as the bank was careful to sustain its credit, and to meet all its engagements with promptitude and alacrity, those notes soon obtained an extensive circulation. In December 1718, an act of council...


ADVERTISEMENT NO. 2/2012-13: LAST DATE FOR PAYMENT OF FEE – July 23, 2012

By addressing both cases, we give Web content publishers a chance to serve RDF data the way they want while still enabling Web content consumers to take matter into their own hands if the content they want is not served in RDF. This solution gives consumers benefits even when there are still few web sites that serve RDF. At the same time, we believe that it might give pro- ducers incentive to serve RDF in order to control how their data is received by Piggy Bank users, as well as to offer competitive advantage over other web sites. In order to achieve...


RATE OF INTEREST ON ADVANCES

At the same time, it can hardly be the case that the market profile is the only path for interest rates which might bring inflation broadly to its target over the next two to three years. Intuitively one might expect that an earlier rise in interest rates could also deliver the target in early 2014. Equally the first increase could be delayed. We cannot know what would actually be needed but we could, in principle, use economic models to explore alternative paths. There is, however, a substantial obstacle to doing this in any convincing way....


Bài giảng tham khảo: Thanh toán quốc tế

Hối phiếu là một mệnh lệnh trả tiền vô điều kiện do một người ký phát cho một người khác, yêu cầu người này khi nhìn thấy phiếu, hoặc đến một ngày cụ thể nhất định , hoặc đến một ngày có thể xác định trong lai phải trả một số tiền nhất định cho một người nào đó hoặc theo lệnh của người này trả cho một người khác, hoặc trả cho người cầm phiếu.


Báo cáo tốt nghiệp “Quản lý nợ xấu tại Chi nhánh Sở giao dịch 1 – Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam”

Trong nền kinh tế thị trường để tồn tại và ngày càng mở rộng quy mô hoạt động đòi hỏi các ngân hàng phải có uy tín lớn trên thị trường là điều trọng yếu. Uy tín đó phải được thể hiện trước hết ở khả năng sẵn sàng thanh toán chi trả cho khách hàng của ngân hàng. Khả năng thanh toán của ngân hàng càng cao thì vốn khả dụng của ngân hàng càng lớn. Vì vậy, loại trừ các nhân tố khác, khả năng thanh toán của ngân hàng tỷ lệ thuận với vốn của ngân hàng nói chung và với vốn khả...


BÀI GIẢNG CHƯƠNG 2: MÔ HÌNH ĐO LƯỜNG LỢI NHUẬN VÀ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

Nhiều ngân hàng sẽ phải quản trị và chấp nhận rủi ro cao để có thể đạt được lợi nhuận hợp lý. Điều quan trọng một ngân hàng có thể đo lường rủi ro để thực hiện lợi nhuận khả quan hơn trong kỳ tới với những thách thức của các nhân tố bên ngoài và sự điều chỉnh các luật lệ.


Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng: Chương 4 - Ths.Nguyễn Lê Hồng Vy

Chương 4: Tín dụng ngắn hạn của Ngân hàng thương mại thuộc Bài giảng Nghiệp vụ ngân hàng sẽ giúp các bạn nắm được những nội dung sau: Những vấn đề cơ bản về tín dụng đối với doanh nghiệp, tín dụng ngắn hạn đối với doanh nghiệp, chiết khấu Giấy tờ có giá, cho vay ngắn hạn đối với cá nhân.


The Organisational Structure of Banking Supervision

Many of the differences we see in Russian and Chinese fiscal institutions today can be attributed to differences in the initial command economies of the Soviet Union and China. On the eve of economic reform, the Soviet Union and China shared many common features of the command economy, including state ownership of industry, collectivized agriculture, the centralized coordination of economic activities by an administrative hierarchy taking its direction from a Communist Party, an absence of true market prices, and the lack of legal alternatives to administrative plans. It is these features that led Russian economists to wryly observe that...


Tài liệu mới download

Tài liệu học autocad plant 3d
  • 02/07/2013
  • 86.649
  • 559

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu