Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Income diversification and bank efficiency in Vietnam

Income diversification and bank efficiency in Vietnam. This study uses the DEA (Data Envelopment Analysis) method to estimate the technical efficiency index of 34 Vietnamese commercial banks in the period 2007-2015, and then it analyzes the impact of income diversification on the operational efficiency of Vietnamese commercial banks through a censored regression model - the Tobit regression model.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


  • 5 - Rất hữu ích 0

  • 4 - Tốt 0

  • 3 - Trung bình 0

  • 2 - Tạm chấp nhận 0

  • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Tài liệu cùng danh mục Ngân hàng - Tín dụng

Các thuật ngữ kinh tế thường dùng

Nhiều thuật ngữ dưới đây dựa trên tài liệu chuẩn nội bộ và danh mục các định nghĩa của tờ Wall Street Journal. Các định nghĩa khác được chọn từ cuốn...


WORKING PAPER SERIES ON REGIONAL ECONOMIC INTEGRATION NO. 22: India’s Bond Market— Developments and Challenges Ahead

In contrast to equity markets, the government and corporate bond markets have been held back by the more restrictive regulatory framework. A number of reforms were introduced to the government bond market in 1992 when the price of newly-introduced bonds was set by auction. But it was not until 2005—11 years after the equity market—that bond market became an electronic order limit market. Several measures were implemented to minimize risks in equities trading and to create a national market in stocks. These included the introduction of a clearing and settlement system, creation of a centralized counterparty for transactions,...


Tổng quan nghiên cứu về thao túng lợi nhuận công bố bởi các ngân hàng thương mại

Bài viết tổng hợp các nghiên cứu về hoạt động thao túng hay điều tiết lợi nhuận (earnings management) theo 4 nhóm là đánh giá chất lượng các khoản dồn tích, thao túng dự phòng để ổn định lợi nhuận, điều tiết số liệu để đạt các mục tiêu về lợi nhuận, và khảo sát các gian lận và sai sót đã được phát hiện, đồng thời làm rõ những vấn đề còn tranh cãi hoặc chưa được giải quyết ở từng hướng nghiên cứu.


Chuyên san kinh tế tài chính ngân hàng

Ngày 13/02/2012, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã ban hành cùng lúc chỉ thị số 01/2012/CT-NHNN và công văn số 674/2012/CV-NHNN về thực hiện chính sách tiền tệ và đảm bảo hoạt động ngân hàng an toàn, hiệu quả năm 2012. Đây là bước đi quyết liệt nhằm đẩy nhanh lộ trình tái cấu trúc hệ thống NH, đồng thời cũng cho thấy định hướng tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ theo hướng chặt chẽ, thận trọng, linh hoạt của NHNN....


CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ VÀ TÍNH ĐỘC LẬP CỦA NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

Tại sao cần một NHTW độc lập? Cần một sự phân quyền giữa 2 cơ quan tạo tiền (NHTW) và tiêu tiền của nhà nước trong nền kinh tế Nếu NHTW chịu sự quản lý của nhà nước: Chính sách tiền tệ sẽ có thể được NN sử dụng để hỗ trợ cho các chính sách kinh tế của mình, không phải bao giờ cũng phân bổ nguồn lực tối ưu, Ví dụ: Tốc độ tăng cung tiền, tín dụng chỉ định, lạm phát, thâm hụt ngân sách …...


Implementation of Monetary Policy: How Do Central Banks Set Interest Rates?

The federal funds market also functions as the core of a more extensive overnight market for credit free of reserve requirements and interest rate controls. Nonbank depositors supply funds to the overnight market through repurchase agreements (RPs) with their banks. Under an overnight repurchase agreement, a depositor lends funds to a bank by purchasing a security, which the bank repurchases the next day at a price agreed to in advance. In 1991, overnight RPs accounted for about 25 percent of overnight borrowings by large commercial banks. Banks use RPs to acquire funds free of reserve requirements and interest controls from...


The Internationalization of Equity Markets

While BLM regulations set minimum amounts for bonds, they also require bonds in an increased amount in certain circumstances and authorize BLM to require an increased bond amount when the operator poses a risk due to certain factors. First, when an operator who has failed to plug a well or reclaim lands in a timely manner that resulted in BLM making a demand on a bond in the prior 5 years applies for a new permit to drill, BLM must require a bond in an amount equal to the BLM cost estimate for plugging the well and reclaiming the disturbed...


PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Xu thế hội nhập kinh tế quốc tế Vấn đề tạo lập và phát triển hệ thống DVNH là yêu cầu cấp bách đặt ra hiện nay Đối với TP Đà Nẵng Phát triển DVNH nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng của nền kinh tế đồng thời đảm bảo yêu cầu chuẩn mực hội nhập kinh tế quốc tế


Working Tax Credit – Help with the costs of childcare

Data by country reveal that, despite the severity of the recent global financial crisis, bank credit contracted in only a handful of individual economies. When bank credit includes credit to governments in each country, as in Graph A, our estimates indicate that Estonia, Hungary, Ireland, Iceland, Latvia, Lithuania and Luxembourg experienced outright contractions in bank credit to non-bank borrowers between Q2 2008 and Q2 2011. In the wake of the crisis, government deficits in many countries have ballooned just as banks sought refuge from a volatile investing environment, a combination that tilted banks’ portfolios towards government securities. If we focus on the growth in credit to non-bank private...


Khuyến khích vốn tín dụng cho khu vực nông nghiệp và nông thôn

Bài viết Khuyến khích vốn tín dụng cho khu vực nông nghiệp và nông thôn nêu lên tình hình tín dụng đối với nông nghiệp nông thôn, điểm lưu ý liên quan đến hoạt động tín dụng cho khu vực nông nghiệp và nông thôn; một số đề xuất.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

40 câu hỏi lựa chọn
  • 21/08/2013
  • 80.884
  • 936

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu