Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Hướng doanh nghiệp với hoạt động mở rộng thị trường Quốc tế - 6

Công ty phải đối mặt với rất nhiều đối thủ cạnh tranh như: Que hàn Vĩnh tuy, Que hàn Khánh hội, Que hàn Vĩnh phú, Một số xưởng sản xuất que hàn ở Thanh hoá. Ngoài ra còn có que hàn nhập ngoại từ các nước Hàn quốc, Trung quốc, úc…trên cả hai con đường chính ngạch và nhập lậu. Đáng chú ý hơn cả đó là que hàn Trung quốc nhập lậu vào nước ta với một số lượng lớn tại hai cửa khẩu Lạng sơn và Móng cái, que hàn nhập lậu với chủng loại phong phú...Đánh giá tài liệu

4.6 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Hướng doanh nghiệp với hoạt động mở rộng thị trường Quốc tế - 6 Hướng doanh nghiệp với hoạt động mở rộng thị trường Quốc tế - 6 Luận văn ngân hàng, luận văn kinh tế, bộ luận văn hay, trình bày luận văn, cấu trúc luận văn đại học
4.6 5 2339
 • 5 - Rất hữu ích 1.437

 • 4 - Tốt 902

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com năm gần đây Công ty phải đối mặt với rất nhiều đối thủ cạnh tranh như: Que hàn Vĩnh tuy, Que hàn Khánh hội, Que hàn Vĩnh phú, Một số xưởng sản xuất que hàn ở Thanh hoá. Ngoài ra còn có que hàn nhập ngoại từ các nước Hàn quốc, Trung quốc, úc…trên cả hai con đường chính ngạch và nh ập lậu. Đáng chú ý hơn cả đó là que hàn Trung quốc nhập lậu vào nước ta với một số lượng lớn tại hai cửa khẩu Lạng sơn và Móng cái, que hàn nhập lậu với chủng loại phong phú mầu sắc đẹp giá cả lại hạ hơn giá cùng loại trong nước sản xuất. Đứng trước b ài toán về cạnh tranh này để tồn tại phát triển lâu dài thì lời giải tố ưu đó chính là “ Nâng cao sức cạnh tranh mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm” 7. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong thời gian gần đây Trong những năm gần đây, với sự phát triển mạnh mẽ của nền kinh tế đặc biệt là ngành công nghiệp, xây dựng, đánh bắt thuỷ hải sản… đ ã làm cho nhu cầu nhu cầu về que hàn tăng m ạnh. Điều đó đã tạo điều kiện rất thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Que hàn điện Việt Đức . Với 6 dây truyền công nghệ của CHDC Đức và công su ất là 7000 tấn/ năm, Công ty Que hàn điện Việt Đức đang dần cố gắng đ ưa ra thị trường sản phẩm que h àn có chất lượng ổn định, chủng loại đa dạng phong phú đa dạng, và số lượng đáp ứng nhu cầu lớn của thị trường. Điều này được thể hiện qua bảng sau : Tình hình sản xuất và tiêu thụ của công ty qua các năm 1994 Tấn 4224 1995 Tấn 3549 1996 Tấn 3236 1997 Tấn 2949 1998 Tấn 2967 2000 Tấn 4.486
 2. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com 2001 Tấn 7.326 ( Nguồn: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh các năm) Đồ thị biểu diễn tình hình sản xuất và tiêu thụ qua các năm Nhìn vào biểu đồ trên ta thấy từ năm 1994 cho đến năm 1997 sản lượng sản xuất và tiêu thụ của công ty liên tục giảm. Nếu như năm 1994 sản lượng sản xuất là 4224 tấn, sản lượng tiêu thụ là 3971 tấn th ì các năm 1995,1996,1997, sản lư ợng sản xuất giảm đi rõ rệt. Nếu lấy năm 1994 làm mốc thì n ăm 1995 sản lượng tiêu thụ của Công ty chỉ đạt 90,6% và tới năm 1996 thì chỉ còn 79%và n ăm 1997 th ì còn 73,3% %. Nguyên nhân của điều này là do sản phẩm của công ty đã dần mất đi sự tín nhiệm của khách hàng, công ty cung cấp cho khách hàng sản phẩm không đảm bảo ổn định chất lượng, chất lượng sản phẩm chưa tho ả m ãn nhu cầu chất lượng ngày càng cao của khách hàng. Bắt đầu từ năm 1998 cho đến nay ta thấy sản xuất cũng như tiêu thụ của công ty bao giờ cũng cao hơn năm trước. Và đ ặc biệt là năm 2001 đánh d ấu một bước đột phá của Công ty, công suất của nhà máy là 7000tấn/năm nhưng chưa một năm nào từ khi thành lập nhà máy sản xuất đạt tới công suất thiết kế. Năm 2001 công ty đã sản xuất vượt công suất thiết kế tới 326 tấn. Năm 2002 b ằng việc cải tiến máy móc thiết bị công nghệ công ty đã tăng sản lư ợng sản phẩm đáp ứng nhu cầu càng cao của khách h àng. Kết quả này đã chứng công ty luôn cố gắng nâng cao chất lượng sản phẩm, đa dạng hoá sản phẩm từ chỗ ch ỉ có một sản phẩm que hàn tới nay Công ty đã đưa ra thị trư ờng hơn 20 chủng loại sản phẩm phục vụ cho nhu cầu trong nước và đang dần thay thế những sản phẩm ngoại nhập mà trước kia ta không sản xuất được. Công ty Que hàn điện Việt Đức trong thời gian vừa qua đ ã đ ạt được một số kết quả đáng khích lệ nó được thể hiện trong việc tăng khối lượng sản xuất khối lư ợng tiêu thụ tăng doanh thu tăng lợi nhuận tăng đóng góp cho ngân sách nh à nước.
 3. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Ta th ấy tốc độ phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty trong giai đoạn 1998-2002 nhìn chung năm sau luôn vượt hơn năm trước. Điều đó thể hiện sự năng động sáng tạo cũng như kh ả năng chiếm lĩnh thị trường, mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty. Trong mấy năm qua giá trị sản lượng của Công ty không ngừng vươn lên năm 1998 đạt 20,607 tỷ đồng tăng 8% so với giá trị tổng sản lượng năm 1997. Năm 1999 đạt 23,830 tỷ đồng tăng 15,6% so với năm 1998, năm 2000 tăng 20% so với 99, năm 2001 tăng 71% so vơi năm 2000 đây là một bư ớc nhảy lớn nhất của công ty do năm 2001. Có được sự tăng trưởng này là do đây là năm mà Công Ty Que Hàn Điện Việt- Đức đã đưa sản phẩm của m ình thâm nhập thị trường miền Trung cũng như miền Nam và bắt đầu khai thác thị trường hàn dân dụng cũng như thị trường hàng xuất khẩu. Sang năm 2002 tỷ lệ tăng doanh thu không b ằng năm 2001 nh ưng mức doanh thu của công ty và lợi nhuận tiếp tục tăng Mức doanh thu của Công ty năm sau luôn lớn hơn năm trước, mức tăng qua 5 năm luôn đạt từ 9-60%, năm 2001 đạt 49,535 tỷ đồng và lợi nhuận cũng đạt tới 700 triệu đồng. Năm 2002 doanh thu đạt 69,773 tỷ đồng, lợi nhuận đạt 879 triệu. Đạt được doanh thu và lợi nhuận tăng như vậy đó là do Công ty trong th ời gian vừa qua Ngo ài ra ta còn thấy Công ty là m ột trong những đơn vị thực hiện khá tốt nghĩa vụ với Nh à nước. Công ty luôn làm tốt công tác nộp ngân sách kịp thời và đ ầy đủ, giá trị nộp ngân sách cũng tăng theo tốc độ tăng của doanh thu. Tuy nhiên nhìn vào b ảng ta thấy năm 2000 doanh thu tăng 15,6% so với năm1999 nhưng nộp ngân sách chỉ đạt 50% so với 1999. Điều này được giải thích bởi lý do sau năm 1999 là n ăm đầu tiên Công ty thực hiện thuế giá trị gia tăng với thuế suất là 10% nhưng tới năm sau 2000 th ì nhà nước yêu cầu thuế suất chỉ còn 5% đó chính là ưu đ ãi của nhà nước d ành cho Công ty.
 4. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Thu nhập cán bộ công nhân viên trong Công ty ngày càng cao tạo điều kiện nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho ngư ời lao động. Điều n ày khuyến khích cho người lao động trong Công ty làm việc có trách nhiệm hơn, nâng cao năng su ất người lao động, phát uy sáng kiến cải tiến kĩ thuật. Thu nhập cán bộ công nhân viên năm 2001đạt 1,75 triệu/ người/tháng tăng 34,6% so với năm 2000, năm 2002 đạt 1,800 triệu tăng 2,8 % đó là mức thu nh ập cao so với nhiều Công ty khác. Qua b ảng số liệu trên ta th ấy rằng năm 2001 thực sự là một bước ngoặt lớn của Công ty các chỉ tiêu đ ã tăng vượt b ậc nhất là chỉ tiêu về doanh thu tiêu thụ, sản lượng tiêu thụ, ngoài ra năm 2001 còn đ ánh dấu một bước phát triển mới của Công ty trên phương diện mở rộng thị trường tiêu thụ trong tháng 5 lần đầu tiên Công ty xuất hàng ra nước ngoài tuy giá trị hàng xuất khẩu chỉ là 219,118 triệu đồng VN chiếm 0,4% doanh thu tiêu thụ trong nước nhưng nó đã khẳng định rằng que hàn điện Việt nam hoàn toàn có th ể cạnh tranh được với que hàn ngoại nhập trên th ị trường trong nước cũng như thị trường nước ngoài. Và điều này sẽ là yếu tố giúp Công ty cố gắng trên con đường phát triển hội nhập AFTA sắp tới. Với xu hướng phát triển thông qua các kết quả đã đạt được của năm 1998 -2002 đă thể hiện được hướng đi đúng hướng của Công ty Que hàn điện Việt Đức trong quá trình sản xuất kinh doanh trong n ền kinh tế thị trường đầy khắc nghiệt. 8. Quá trình nghiên cứu thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty Nghiên cứu thị trường là một trong những nội dung chủ yếu của quản trị tiêu thụ. Nghiên cứu thị trường làm cơ sở cho các quyết định quản trị. Chính vì vậy nghiên cứu thị trường có vai trò rất lớn trong quản trị tại Công ty. 8.1 Nghiên cứu cầu về sản phẩm : làm cơ sở cho lập kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty, thiết lập chính sách giá bán…Nghiên cứu thị trường thư ờng xuyên sẽ giải thích
 5. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com được sự thay đổi của cầu do tác động của các nhân tố bên ngoài. Từ đó công ty có những bước đi đúng đắn. 8.2 Nghiên cứu cung về sản phẩm : Để hiểu rõ đối thủ cạnh tranh trong hiện tại và trong tương lai. Tại Việt nam các Công ty cung cấp vật liệu hàn còn ít ngoài một số ít Công ty lớn còn lại là các cơ sở sản xuất nhỏ. Tuy nhiên trong tương lai Công ty Que hàn điện Việt Đức sẽ phải đối mặt với 1 đối thủ lớn. Đó là Công ty liên doanh giữa Việt nam với một số nước Châu âu, Công ty n ày chuyên sản xuất các loại que hàn phục vụ cho ngành đóng tàu biển. Địa điểm đặt liên doanh này chính là một đỉnh trong tam giác kinh tế của khu vực phía Bắc, nơi mà là th ị trường lớn của Que h àn điện Việt đức đó là khu công nghiệp Hải phòng. Hiện tại liên doanh này đang chuẩn b ị xây dựng, nhưng chỉ một hai năm nữa Que hàn điện Việt đức sẽ phải cạnh tranh gay gắt với liên doanh này. Chính vì vậy ngay từ bây giờ cùng với việc nâng cao chất lượng sản phẩm que hàn, Công ty Que hàn điện Việt Đức còn phải thực hiện nhiều công việc khác như nghiên cứu rõ đối thủ này, công nghệ sản xuất…để có những hướng đi đúng đắn tránh bị bất ngờ trước những hoạt động của đối thủ. 8.3 Nghiên cứu mạng lưới tiêu thụ: Xác định ưu nhược điểm của từng kênh tiêu thụ, của doanh nghiệp, của đối thủ cạnh tranh; tình hình bán hàng của doanh nghiệp của đối thủ. Từ đó có biện pháp phát triển mạng lưới tiêu thụ. Tại Công ty que hàn điện Việt đức mạng lưới tiêu thụ của Công ty có khắp từ Bắc xuống Nam nh ưng vẫn tập trung ở Miền bắc là chính, th ị trường Miền nam Công ty mới phát triển trong một vài năm gần đây nên mạng lưới chưa được phát triển rộng, chính vì vậy Công ty cần mở rộng mạng lưới hơn nữa và chú ý tập trung vào khu vực tỉnh Bà rịa Vũng tàu. Đây là tỉnh có tập trung một số nhà máy đóng tàu đồng thời lại là tỉnh khai thác dầu lớn nhất n ước ta, nhu cầu que h àn để phục vụ cho lắp đặt các dàn khoan, lắp đặt hệ thống đư ờng ống dẫn dầu là rất lớn.
 6. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Hiện tại Công ty đang để ngỏ thị trường hàn này, chính vì vậy Công ty cần phải thúc đẩy nghiên cứu để triển khai sản xuất loại que hàn dùng cho hàn đường ống để làm đa dạng hoá sản phẩm, phục vụ tốt nhu cầu của khách hàng. Tại Công ty que hàn điện Việt đức công tác nghiên cứu thị trường chưa được chú trọng. Công việc nghiên cứu thị trường đư ợc phòng tiêu thụ đảm nhiệm là chính song do quy mô phân phối rất rộng, lại chủ yếu thông qua các đại lý lên công việc kiểm soát và nghiên cứu gặp nhiều khó khăn, công ty đ ã có đội ngũ tiếp thị sản phẩm song họ không phải là nhân viên chuyên môn. Chính vì vậy để nâng cao khả năng nghiên cứu thị trường Công ty cần phải có một bộ phận riêng biệt làm công tác này. Công ty cần phải có một đội ngũ cán bộ Marketing có trình độ cao có năng lực, nhiệt tình. Để làm những việc trên Công ty cần phải tiến hành đào tạo cũng như tuyển dụng những cán bộ có kinh nghiệm trong lĩnh vực Marketing. II. Hoạt động mở rộng thị trường xuất khẩu của Công Ty Que Hàn Điện Việt - Đức 1. Công Ty Que Hàn Điện Việt - Đức trước xu thế toàn cầu hoá Sân chơi kinh doanh ngày nay là toàn cầu, các biên giới quốc gia không còn là biên giới kinh doanh nữa, những tiến bộ về công nghệ thông tin và những thay đổi lớn về chính trị ở châu Âu và Liên Xô cũ đang tạo ra toàn cầu hoá kinh doanh. Nắm bắt được điều đó Công Ty Que Hàn Điện Việt - Đức đang chuyển từ một nh ãn quan hành động trong nước sang hội nhập toàn cầu. Khi hội nhập vào sân chơi chung công ty sẽ có cơ hội tìm kiếm những khách hàng và nhà cung cấp, đối tác và lao động, bí quyết sản xuất và tài chính trên toàn thế giới. Bên cạnh đó to àn cầu hoá đặt ra nhiều đòi hỏi mới với những người lãnh đạo công ty, một trong các đòi hỏi quan trọng nhất là trình độ quản lý công ty kinh doanh quốc tế. Việc mở rộng phạm vi hoạt động sản xuất kinh doanh từ trong nư ớc ra thị trường nước ngoài thật không dễ d àng nh ất là trong điều kiện Công Ty Que Hàn Điện
 7. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Việt - Đức hiện nay vẫn còn nhiều hạn chế về kinh nghiệm bên ngoài đ ất nước, về ngôn ngữ quốc tế, chưa quen với những quan hệ biến động thường xuyên giữa các quốc gia nên sự tự tin và khéo léo còn h ạn chế. Tuy hoạt động kinh doanh quốc tế không còn là việc đặt chân lên vùng đất lạ đối với Công Ty Que Hàn Điện Việt - Đức, song nó vẫn còn là nơi đ ầy bí hiểm và nguy hiểm, n ơi mà có những nền văn hoá xa lạ, ngôn ngữ tập quán kinh doanh, nạn quan liêu tham nhũng làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh quốc tế trở lên nhiều rủi ro và không chắc chắn, do vậy công ty cần khám phá và làm chủ nó 2. Công Ty Que Hàn Điện Việt - Đức mở rộng thị trường xuất khẩu 2.1 Sự cần thiết phải mở rộng thị trường xuất khẩu Công Ty Que Hàn Điện Việt - Đức là một đơn vị kinh tế trực tiếp sản xuất ra các loại sản phẩm que h àn, dây hàn, bột hàn phục vụ cho nhu cầu thị trường, công ty vừa trực tiếp sản xuất hàng hoá vừa tiến hành công tác tiêu thụ h àng hoá. Trong điều kiện cơ chế thị trường h iện nay công ty luôn phải cạnh tranh gay gắt, lợi nhuận bị chia sẻ. Công ty xác đ ịnh để tồn tại và phát triển không chỉ dựa vào thị trường hiện có mà phải vươn tới các thị trường mới. Vì vậy mà công tác mở rộng thị trường là vấn đề quan trọng đối với Công Ty Que Hàn Điện Việt - Đức hiện nay, thị trường mới công ty sẽ có nhiều cơ hội khai thác các tiềm năng và th ế mạnh mới. Công Ty Que Hàn Điện Việt - Đức là một công ty sản xuất kinh doanh nên ho ạt động xuất khẩu chủ yếu thông qua hình thức xuất khẩu trực tiếp tới khách hàng bằng những sản phẩm m ình tự sản xuất. Hiện nay thị trường của công ty chủ yếu là những nước đang phát triển, những nước đã công nghiệp hoá, sản phẩm của công ty phục vụ chủ yếu cho công ngh ệ đóng tàu, xây dựng, trong tương lai công ty sẽ xuất khẩu sang thị trường châu Âu và các nước công nghiệp phát triển . Do những điều kiện khác nhau n ên mỗi quốc gia đều có lợi thế về một lĩnh vực n ào đó, Công Ty Que Hàn Điện Việt - Đức có lợi thế về
 8. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com nguồn nhân lực, về nguồn nguyên vật liệu cung ứng tron g nước rẻ h ơn. Để khai thác được lợi thế n ày thì ho ạt động sản xuất kinh doanh mặt hàng xuất khẩu là hết sức cần thiết. Sự phát triển của chuyên môn hoá sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp nặng sẽ giúp cho Công Ty Que Hàn Điện Việt - Đức khai thác đư ợc thế lợi này m ột cách tốt nhất Là một nhà cung cấp que h àn lớn nhất trong nư ớc song công ty không chỉ dừng lại ở đó mà luôn hướng tới việc mở rộng thị trường nội địa đặc biệt là chú ý m ở rộng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm ra khu vực miền nam và miền trung, nơi có nhiều tiềm năng tiêu thụ sản phẩm của công ty. Bên cạnh đó công ty không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng chất lượng dịch vụ bán hàng đ ảm bảo sản phẩm công ty chiếm lĩnh thị trường và lòng tin của khách hàng Cùng với việc chú trọng thị trường trong nước công ty luôn hướng tới thị trường xuất khẩu, đây là thị trư ờng tiềm năng lớn của công ty. Nhờ sự nỗ lực của to àn thể cán bộ và công nhân viên của Công Ty Que Hàn Điện Việt - Đức mà lần đầu tiên lô hàng xuất khẩu sang thị trường Myanmar được thực hiện vào năm 2001 m ở đầu cho công cuộc hội nhập quốc tế của công ty. Để sản phẩm của công ty có khả năng cạnh tranh trên thị trường thế giới công ty đổi mới công nghệ , bổ sung máy móc cũng như nâng cao tay nghề cho công nhân viên, đồng thời công ty không ngừng học hỏi kinh nghiệm quản lý của công ty nước ngoài thông qua việc hợp tác kinh doanh nhằm củng cố và hoàn thiện phương pháp quản lý của Công Ty Que Hàn Điện Việt - Đức Trong những năm gần đây công ty đã hướng ra thị trường quốc tế, đây là một hướng đ i đúng của công ty nhằm tận dụng được lợi thế của đất nước như nguồn lao động nguồn nguyên vật liệu từ trong nước rẻ. Công ty mạnh dạn đầu tư máy móc công ngh ệ hiện đại và đã đạt được một số kết quả đáng kể. Hiện nay công ty đang tiến hành tổ chức đấu thầu để mua một dây truyền sản xuất dây h àn với công nghệ hiện đại có công suất 1500 tấn/
 9. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com năm, đây là công nghệ sản xuất sản phẩm dây h àn - một sản phẩm thay thế của que h àn. Với việc mở rộng quy mô sản xuất sản phẩm theo hướng sản xuất sản phẩm mới n ày sẽ hạn chế đ ược sự cạnh tranh của các mặt h àng trên thị trường. Và điều này sẽ giúp sản phẩm của công ty cạnh tranh được với sản phẩm của Trung Quốc và các nước trên thế giới Ho ạt động xuất khẩu là hoạt động cần được coi trọng vì nó góp ph ần quan trọng đến sự tồn tại và phát triển của công ty trong tương lai. Trong chiến lược kinh doanh của mình công ty đã xác định mở rộng thị trường xuất khẩu, đ ưa kim ngạch xuất nhập khẩu chiếm tỷ trọng lớn trong tổng doanh thu của công ty trong những năm tới 2.2.Thực trạng hoạt động duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu *. Ho ạt động nghiên cứu thị trường nước ngo ài Để có thể thâm nhập vào bất cư thị trường n ào thì công ty cũng phải nghiên cứu thị trường đó để xác định và xây dựng các kế hoạch kinh doanh nâng cao khả năng th ích ứng của các sản phẩm của công ty với thị trường. Thị trường nước ngoài ch ịu ảnh hưởng của nhiều nhân tố khác nhau đa dạng và phong phú hơn thị trường nội địa rất nhiều nên công ty rất khó nắm bắt. nội dung của nghiên cứu thị trường thường được nghiên cứu theo các nhân tố ảnh hưởng sau: các nhân tố mang tính toàn cầu như là các nhân tố thuộc về hệ thống thương mại quốc tế, nhân tố thuộc về môi trường kinh tế, nhân tố thuộc về môi trường chính trị luật pháp, nhân tố thuộc về môi trường văn hoá, nhân tố thuộc về môi trường cạnh tranh, nhu cầu thị trường, hành vi hiện thực và tập tính tinh thần của khách hàng, cách th ức tổ chức thị trường n ước ngoài Đối với Công Ty Que Hàn Điện Việt - Đức công tác nghiên cứu thị trường nước ngoài còn nhiều hạn chế hiện nay công ty chưa có bộ phận chuyên sâu làm công tác nghiên cứu
 10. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com thị trư ờng quốc tế mà công việc về thị trường xuất khẩu chủ yếu giao cho phòng tiêu thụ đảm nhiệm *. Chiến lược và phương hướng thâm nhập thị trư ờng nước ngoài của Công Ty Que Hàn Điện Việt - Đức Mục tiêu của công ty là sản xuất và đáp ứng thoả mãn nhu cầu của khách h àng trong nước đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu sang các nước như Myanmar, Hàn Quốc, Lào, Trung Quốc..nhằm tìm kiếm tiềm năng mới. Sản phẩm của công ty là những sản phẩm công n ghiệp nặng do vậy mặt h àng tiêu chu ẩn hoá nên có th ể bán được trên nhiều thị trường khác nhau . đây là một thuận lợi cho công ty trong việc cung cấp sản phẩm cho các nước trong khu vực và trên toàn th ế giới *. Các biện pháp công ty đ ã và đ ang áp dụng để duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hoá Để duy trì và mở rộng thị trường công ty đã áp dụng các biện pháp sau Công ty đã áp dụng hệ thống kiểm tra chất lư ợng theo tiêu chuẩn quốc tế ISO 9001:2000, từ đó kiểm soát được các sản phẩm không phù hợp và đảm bảo luôn cung cấp cho khách hàng những sản phẩm với chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế Công ty không ngừng tìm kiếm các thị trường xuất khẩu mới nhằm duy trì và m ở rộng thị trường hiện tại. Công ty đang mở rộng thị trường bằng cách thúc đẩy việc chào hàng, mở rộng phạm vi các trang Web và các địa chỉ Email để giới thiệu sản phẩm và giao dịch với khách hàng Thông qua các hội trợ triển lãm công ty đã giới thiệu sản phẩm của công ty với bạn hàng trong và ngoài nước, tham gia các hội trợ triển lãm hàng Việt Nam chất lượng cao ở nước ngoài
 11. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Tại h ơn 130 đ ại lý của công ty trên toàn quốc và các đ ại lý nhận bán hàng của công ty trên thị trường Myanmar công ty thu thập các thông tin về khách hàng cũng như thông tin của các đối thủ cạnh tranh. Đồng thời thông qua các đại lý n ày công ty tiến h ành chào hàng. Các đại lý n ày có vai trò quan trọng trong việc giới thiệu sản phẩm của công ty tới khách hàng Để đáp ứng thị trường công ty đã thực hiện đa dạng hoá chủng loại mặt h àng que hàn và dây hàn *. Quy trình hoạt động xuất khẩu của Công Ty Que Hàn Điện Việt - Đức Ký hợp đồng Công ty chào hàng, khách hàng ở các thị trư ờng quốc tế như Myanmar, Lào, Hàn Quốc...nhận đư ợc và gửi trở lại đ ơn đ ặt h àng cho công ty theo thư từ điện tín. Quá trình trao đổi diễn ra với khách hàng thông qua thư điện tín cho đến khi hai b ên đạt đư ợc thoả thu ận vơi nhau về số lượng, chất lượng, giá cả, các điều kiện thanh toán, ...sau đó tiến hành ký kết hợp đồng Kiểm tra L/ C Nghiệp vụ này có vai trò quan trọng có liên quan đến việc bêm mua có chấp nhận thanh toán hay không. khi nhận L/ C từ ngân hàng thông báo người kiểm tra phải đối chiếu với hợp động nếu phù h ợp thì nghiệp vụ này đ ã xong, còn nếu không phù hợp thì có công văn gửi tới ngân h àng đã mở L/C đề nghị sửa đổi cho phù hợp Chuẩn bị hàng hoá Công Ty Que Hàn Điện Việt - Đức là công ty sản xuất kinh doanh do vậy việc chuẩn bị hàng là quá trình sản xuất phân loại, đóng gói theo thoả thuận ghi trong hợp đồng Kiểm tra chất lượng hàng hoá xuất khẩu
 12. Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com Trong suốt quá trình sản xuất từ khâu chuẩn bị nguyên vật liệu đầu vào cho đến khi hoàn thành thành ph ẩm đưa vào kho đều có bộ phận kiểm tra chất lư ợng hàng hoá. Còn khi giao hàng thì bên khách hàng họ thuê có quan kiểm định để kiểm tra chất lượng h àng hoá, thông thường thì các khách hàng của công ty kiểm tra trước khi giao hàng. Nếu chất lượng hàng hoá đảm bảo đúng yêu cầu th ì họ sẽ nhận hàng n ếu không công ty sẽ phải khắc phục bằng cách sửa chữa hoặc thay thế hàng hoá khác Làm thủ tục hải quan khai báo h ải quan: công ty cử đại diện đến khai chi tiết về hàng hoá lên tờ khai để cơ quan kiểm tra thủ tục giấy tờ xuất h àng hoá: Sau khi khai báo h ải quan nhân viên hải quan sẽ kiểm tra hàng hoá thực hiện các quyết định của hải quan: sau khi kiểm tra cơ quan hải quan sẽ có quyết định kết quả kiểm tra + Giao hàng lên tàu Tu ỳ theo từng hợp đồng m à công ty có thể giao hàng theo điều kiện FOB hay CIF. Sau khi giao hàng cần có biên lai thuyền phó và sau đó th ì đổi sang vận đơn hoàn hảo + Thanh toán Sau khi giao hàng công ty gửi bộ chứng từ đến ngân hàng mở L/ C thông qua ngân hàng báo cáo yêu cầu thanh toán tiền hang ( hầu hết công ty thanh toán qua L/ C chỉ có một số trường hợp công ty thanh toán qua chuyển tiền) + Giải quyết khiếu nại Trong thực tế công ty chưa gặp trư ờng hợp khiếu lại nào về chất lượng sản phẩm h àng hoá vì công ty đã thực hiện nghiêm túc hệ thống quản lý chất lượng ISO9002 đồng thời khi lập hợp đồng công ty cũng thoả thuận một cách rõ ràng các điều khoản trong hợp đồng, chỉ có một số họ cho là bao bì không đáp ứng theo mẫu

Tài liệu cùng danh mục Tài chính - Ngân hàng

Luận văn Hoàn thiện công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả ở Công ty hỗ trợ các hợp tác xã và xí nghiệp nhỏ

Hiện nay, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước ta là tổ chức vận hành nền kinh tế theo cơ chế thị trường, tận dụng tối đa các nguồn lực trong nước, nước ngoài đảm bảo nhu cầu sản xuất, tiêu dùng, tích luỹ trong nước đẩy mạnh xuất khẩu, tăng thu nhập quốc dân nâng cao đời sống của nhân dân phát triển kinh tế xã hội.


Tiểu luận: Tổng quan về thi trường tiền tệ - Thị trường Eurodolalar ( Thị trường tiền gửi, cho vay )

. Thị trường tài chính quốc tế ra đời và phát triển ở khắp mọi nơi và nó có vai trò như những trung gian tài chính giữa nhà cung cấp và người sử dụng vốn. từ đó hình thành các trung tâm tài chính quốc tế lớn, nơi chuyển giao, vay mượn các nguồn vốn của các doanh nghiệp lớn


Luận văn tốt nghiệp: Lợi ích của quỹ BHXH tại Việt Nam phần 1

Tham khảo tài liệu 'luận văn tốt nghiệp: lợi ích của quỹ bhxh tại việt nam phần 1', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Luận văn tốt nghiệp "Giải pháp nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tài Chi nhánh NHNo & PTNN Nam Hà Nội"

Ngân hàng thương mại là hệ thần kinh, trái tim của nền kinh tế, là dấu hiệu báo hiệu trạng thái sức khoẻ của nền kinh tế. Các ngân hàng mạnh, nền kinh tế mạnh. Ngược lại, các ngân hàng yếu, nền kinh tế sẽ yếu kém. Thậm chí nếu ngân hàng đổ vỡ nền kinh tế sẽ lâm vào khủng hoảng và sụp đổ. Với tư cách là tổ chức trung gian tài chính nhận tiền gửi và tiến hành các hoạt động cho vay và đầu tư. NHTM đã thâm nhập vào mọi lĩnh vực kinh tế -...


Đề tài: Xác định đối tượng kiểm toán và hình thành phương pháp kiểm toán

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: xác định đối tượng kiểm toán và hình thành phương pháp kiểm toán', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Luận văn: Các giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh ngoại hối tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

Kinh doanh ngoại hối tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam nêu lên động cơ về lý luận hoạt động kinh doanh ngoại hối, thực trạng hoạt động kinh doanh ngoại hối tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam . Giải pháp phát triển hoạt động kinh doanh ngoại hối tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam.


Đề tài: " Vốn thành tiền và các khoản phải thu"

Việt Nam trở thành thành viên chính thức của tổ chức thương mại thế giới WTO đã mở ra m ột th ời kỳ mới cho phát triển kinh tế- xã h ội và h ội nhập kinh tế quốc tế Việt Nam. Điều đó được khẳng định là niềm vui, song cũng không kém phần lo lắng trước những thử thách và cơ hội đan xen nhau khi gia nhập sân chơi thị trường chung của thế giới...


Luận văn: Tăng cường quản lý chi Ngân sách Nhà nước với yêu cầu xã hội hoá các hoạt động y tế trên địa bàn quận Hoàn Kiếm

Trong thế giới tự nhiên, xã hội loài người là một hình thức tổ chức cao nhất, trong đó con người luôn đóng vai trò là nhân tố trung tâm của mọi hoạt động diễn ra trong xã hội và mọi hoạt động đó cũng không nằm ngoài mục đích nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho con người.


BÁO CÁO TỐT NGHIỆP:" HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG Á CHÂU CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 2002 "

Theo luật các tổ chức tín dụng (có hiệu lực thi hành từ 01/10/1998) thì ngân hàng thương mại được hiểu như sau: Ngân hàng Thương mại là một tổ chức tín dụng được phép thực hiện toàn bộ hoạt động của ngân hàng. Hoạt động ngân hàng là hoạt động với nội dung thường xuyên là nhận tiền gửi và sử dụng tiền này để cấp tín dụng, và cung ứng các dịch vụ thanh toán.


Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn đối với Doanh nghiệp ngoài quốc doanh - 6

Thực hiện tốt công tác điều hoà vốn từ NHTW về chi nhánh nếu số lượng lớn khách hàng có nhu cầu vốn trong những dịp đặc biệt hoặc nếu thừa vốn thì điều chuyển vốn lên NHTW do đó nguồn vốn tương đối lớn. *Khó khăn: - Hiện nay trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có rất nhiều Ngân hàng thương mại quốc doanh và Ngân hàng thương mại cổ phần. Vừa qua NHTMQD Nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long mới được khai trương chi nhánh điều này chứng tỏ rằng thành phố Đà Nẵng luôn là...


Tài liệu mới download

Quyết định số: 623/ĐVN/KTNĐ
 • 04/03/2016
 • 88.677
 • 904

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Hệ thống tài chính Mỹ
 • 03/10/2013
 • 60.514
 • 993

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu