Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Hướng dẫn lập trình cơ bản với Android - Phần 7: Tìm hiểu Android Manifest

Tài liệu cung cấp cho người học các kiến thức: Tìm hiểu Android Manifest, chỉnh sửa code, làm việc với View, giao diện chương trình,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Trong bài 1 mình đã giới thiệu sơ lược về các thành phần cơ bản của Android cũng
như việc sử dụng XML để lập trình ứng dụng Android. Trong bài này mình sẽ giới
thiệu thêm về Android Manifest và đi sâu hơn về vấn đề làm việc với View.
Android Manifest
Trong khung Package Explorer, ở phía dưới thư mục res, bạn sẽ thấy 1 file có tên
là AndroidManifest.xml. Mỗi ứng dụng đều cần có AndroidManifest.xml để mô tả
những thông tin quan trọng của nó cho hệ thống Android biết. Let's look closer:
Mã:

Cụ thể những công việc mà AndroidManifest.xml thực hiện:
- Đặt tên cho Java package của ứng dụng.
- Mô tả các thành phần (component) của ứng dụng: activity, service, broadcast
receiver hoặc content provider.
- Thông báo những permission mà ứng dụng cần có để truy nhập các protected API
và tương tác với các ứng dụng khác.
- Thông báo những permission mà các ứng dụng khác cần có để tương tác với ứng
dụng hiện thời.
- Thông báo level thấp nhất của Android API mà ứng dụng cần để chạy. (Android
1.0 là level 1, 1.1 là level 2, 1.5 level 3, 1.6 level 4 và 2.0 là level 5).
...
Hãy xem thử file AndroidManifest.xml của chương trình TooDo mình đang xây
dựng:
Mã:


Main Activity của chương trình Too Do này là activity TooDo. Ngoài ra mình còn
có 1 Activity khác có tên là WorkEnter để cho phép nhập vào thời gian và nội
dung công việc. 1 Broadcast Receiver có tên là AlarmReceiver để nhận alarm gửi
tới trong intent.
Khi alarm được nhận sẽ có âm thanh và rung (vibration). Tất cả công việc sẽ được
viết trong code, nhưng bắt buộc bạn phải khai báo các thành phần có trong ứng
dụng vào AndroidManifest nếu muốn chương trình hoạt động.
Tương tự, set permission để truy nhập camera, internet, đọc contact... cũng đều
phải khai báo trong AM. Từ khóa screenOrientation cho phép thiết lập giao diện
khi vào ứng dụng theo chiều dọc (portrait - mặc định) hay ngang (landscape),
theme cho phép sử dụng style có sẵn của android là full-screen (ko có thanh status
bar nữa).
Intent filter là bộ lọc dùng để giới hạn các intent được sử dụng trong activity hay
receiver...
Mã:Bộ lọc trên chỉ cho phép intent mở internet với đường dẫn định nghĩa sẵn
(http://www.google.com/m/products/scan)
Ok, hi vọng mọi người đã nắm được chức năng cơ bản cũng như cách sử dụng
Android Manifest

Working with View
Trong bài 1 mình đã giới thiệu qua cách sử dụng Edit Text và Text View. Thực
chất các View còn lại cũng có cách sử dụng tương tự, bạn sẽ kết hợp nhiều View
khác nhau để cho ra giao diện mình mong muốn. Ở đây mình sẽ đề cập nhiều tới
List View (theo ý kiến mình là View khó sử dụng nhất).
Yêu cầu: Xây dựng một chương trình cho phép nhập nội dung công việc và thời
gian rồi list ra
B1: Vẫn bắt đầu bằng cách khởi tạo một Project mới: File -> New -> Android
Project.
Project name: Example 2
Build Target: Chọn Android 1.5
Application name: Example 2
Package name: at.exam
Create Activity: Example
=> Kích nút Finish.
Giao diện ta thiết kế ở đây có 1 Linear Layout làm thành phần chính, các thành
phần con của nó gồm 1 Edit Text (dùng để nhập nội dung công việc), 1 Linear
Layout (lại gồm các thành phần con để nhập giờ và phút thực hiện công việc), 1
Button (để thêm nội dung công việc vào List View) và 1 List View dùng để list các
công việc bạn đã nhập.
Từ khóa lines được dùng để cố định số dòng và nên sử dụng với Edit Text thay vì
dùng mỗi wrap_content vì nếu sd wrap_content thì Edit Text sẽ tự giãn ra nếu
dòng nhập vào vượt giới hạn đường bao (làm hỏng giao diện bạn thiết kế).
Từ khóa gravity thông báo các thành phần con sẽ được sắp xếp ntn ở thành phần

cha. Ở đây mình dùng "center" nghĩa là thành phần con nằm ở trung tâm. Hãy thử
thêm vào 1 Edit Text:
Mã:
android:gravity="center"

Tài liệu cùng danh mục Kỹ thuật lập trình

Android 2.3.4 User’s Guide phần 10

Các ứng dụng khác mà bạn đã sử dụng không dừng lại, tiếp tục chạy HỌ: chơi nhạc, mở trang web, và như vậy. Bạn có thể nhanh chóng chuyển đổi Trong số các ứng dụng của bạn để làm việc với MỘT SỐ tại


The Android Developer’s Cookbook: Building Applications with the Android SDK Preface

Netbooks have always been a natural platform to adopt Android, but the inertia behind Android has fed the growth further into televisions and even automobiles. Many of the world’s largest corporations—from banks to fast food chains to airlines—ensure a presence in Android and offer compatible services.Android developers have many opportunities, and relevant apps reach more people than ever before, increasing the satisfaction of creating a relevant app.


AutoIT Help part 10

Tham khảo tài liệu 'autoit help part 10', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Lecture Object Oriented Programing - Chapter 3: Introduction to classes and objects

Chapter 3 introduction to Classes and Objects. In this chapter you will learn: What classes, objects, methods and instance variables are; how to declare a class and use it to create an object; how to declare methods in a class to implement the class’s behaviors; how to declare instance variables in a class to implement the class’s attributes; how to call an object’s method to make that method perform its task;...


Cấu trúc dữ liệu và giải thuật (phần 18)

Bạn có bao giờ làm quen với bài toàn tìm một đường đi mà đường đó sẽ nối tới tất cả các đỉnh, và nó có độ dài nhỏ nhất. Trong phần này các bạn sẽ được làm quen với các thuật toán đóó


C++ Primer Plus (P48)

Tham khảo tài liệu 'c++ primer plus (p48)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


All In One Softs - Xây dựng và Sử dụng part 13

Tham khảo tài liệu 'all in one softs - xây dựng và sử dụng part 13', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MultiBooks - Tổng hợp IT - PC part 199

Tham khảo tài liệu 'multibooks - tổng hợp it - pc part 199', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Phân loại virus máy tính Virus Boot

Ngày nay hầu như không còn thấy virus Boot nào lây trên các máy tính của chúng ta. Lý do đơn giản là vì virus Boot có tốc độ lây lan rất chậm và không còn phù hợp với thời đại của Internet.


Manual programming Experience Handbook part 27

Tham khảo tài liệu 'manual programming experience handbook part 27', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Giáo trình về ngôn ngữ SQL
 • 13/10/2010
 • 29.052
 • 524
ASP.NET 4 Unleased - p 87
 • 30/11/2010
 • 46.501
 • 592
Kỹ thuật truy xuất file .ini
 • 05/02/2012
 • 27.819
 • 205

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu