Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Hướng dẫn lập trình cơ bản với Android - Phần 5: Bài tập thực hành

Tài liệu cung cấp cho người học các kiến thức: Bài tập thực hành, giao diện chương trình, cây thư mục, chỉnh sửa code,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

B3: Bên khung Package Explore bên trái đi tới thư mục res, bạn sẽ thấy có 3 thư
mục con:

- drawable: thư mục chứa các hình ảnh để làm icon hoặc tài nguyên cho giao
diện...
- layout: chứa các file xml để thiết kế giao diện.

- values: chứa các giá trị sử dụng trong ứng dụng được bạn định nghĩa, như các
dòng ký tự (string), các màu (color), các themes...
B4:Vào thư mục layout, chọn file main.xml và gõ đoạn code sau vào thay cho toàn
bộ nội dung có sẵn (Eclipse hỗ trợ kéo thả cho xml nhưng theo mình không nên sử
dụng):
Mã:

Trong đoạn XML này chúng ta khai báo một Linear Layout với 2 thành phần con
của nó là 1 Edit Text (dùng để gõ xâu ký tự) với 1 Text View (hiển thị xâu ký tự).
Linear Layout được khai báo với từ khóa orientation nhằm chỉ ra chiều sắp xếp của
2 thành phần con là chiều dọc. Còn với layout_width, layout_height các bạn có thể
cho giá trị bằng "fill_parent" hoặc "wrap_content" để thông báo thành phần này sẽ
có chiều rộng (dài) phủ đầy thành phần cha hoặc chỉ vừa bao đủ nội dung.
Trong Edit Text và Text View các bạn có thể thấy có từ khóa id, từ khóa này cho
phép khai báo id của các thành phần để lấy về trong code (sẽ đề cập sau).
Ngoài ra từ khóa hint trong Edit Text cho phép hiện ra phần nội dung mờ khi Edit

Text vẫn chưa có ký tự nào. "@string/edit_hint" thông báo lấy trong file
strings.xml xâu có tên là edit_hint.
Còn textColor của Text View thì thông báo đoạn ký tự sẽ được hiển thị với màu
lấy trong file colors.xml, textSize chỉ ra cỡ chữ bằng 28 pixel và typeface chỉ ra
kiểu chữ là monospace
B5:Vẫn trong thư mục res, vào values và chọn file strings.xml. Bố sung thêm dòng
định nghĩa cho edit_hint như sau:
Mã:


Hello World, Example!
Example 1
Enter the work
here

B6:Trong thư mục values, tạo file colors.xml (chuột phải vào thư mục, chọn New > Android XML File, và lưu ý chữ s, không phải là color.xml). Gõ nội dung cho
file như sau:
Mã:


#ff3300

OK, vậy là bạn đã tạo một màu mới cho dòng chữ sẽ được hiển thị trong Text
View (ff3300 là mã hexa của màu đỏ). Thực chất bạn hoàn toàn có thể gõ thẳng
Mã:
android:textColor="#ff3300"
trong file main.xml mà không cần tạo mới file colors.xml, nhưng mục đích của
XML trong Android chính là để hỗ trợ nâng cấp chỉnh sửa dễ dàng. Nếu sau này
bạn muốn sửa màu của dòng text thì chỉ cần vào colors.xml thay đổi thay vì mò
mẫm trong main.xml (có thể rất dài nếu giao diện phức tạp).
Các thành phần trên mới chỉ là các phần cơ bản của XML. Ngoài ra các bạn có thể

khai báo thêm về Animation, Style và Theme (phức tạp hơn nhiều nên mình không
giới thiệu trong phần cơ bản này).

B7: Vậy là chúng ta đã hoàn thiện phần giao diện với XML, giờ đến viết code để
xử lý các sự kiện cho các thành phần:
=> vào thư mục src (source code của project) => at.exam => Example.java, gõ nội
dung code sau vào:
Mã:
package at.exam;
import
import
import
import
import
import
import

android.app.Activity;
android.os.Bundle;
android.view.KeyEvent;
android.view.View;
android.view.View.OnKeyListener;
android.widget.EditText;
android.widget.TextView;

public class Example extends Activity {
/** Called when the activity is first created. */
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
//Thiết lập giao diện lấy từ file main.xml
setContentView(R.layout.main);
//Lấy về các thành phần trong main.xml thông
qua id
final EditText edit = (EditText)
findViewById(R.id.edit_text);
final TextView text = (TextView)
findViewById(R.id.text_view);
//Thiết lập xử lý cho sự kiện nhấn nút giữa của
điện thoại
edit.setOnKeyListener(new OnKeyListener() {
@Override

public boolean onKey(View v, int keyCode,
KeyEvent event) {
if (event.getAction() ==
KeyEvent.ACTION_DOWN
&& keyCode ==
KeyEvent.KEYCODE_DPAD_CENTER) {
text.setText(edit.getText().toString());
edit.setText("");
return true;
}
else {
return false;
}
}
});
}
}

Tài liệu cùng danh mục Kỹ thuật lập trình

Professional Softs Links part 50

Tham khảo tài liệu 'professional softs links part 50', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Java Design Patterns A Tutorial phần 5

Tuy nhiên, từ quan điểm của nhà xây dựng, tất cả họ đều xuất hiện để được giống. Sử dụng các mô hình cầu có những hậu quả sau đây: 1. Các mô hình cầu là nhằm mục đích để giữ cho giao diện chương trình khách hàng của bạn liên tục trong khi cho phép bạn thay đổi các loại thực tế của lớp học mà bạn hiển thị hoặc sử dụng.


Grails Persistence with GORM and GSQL

Unique to the popular Grails web framework is its architecture. While other frameworks are built from the ground up, Grails leverages existing and proven technologies that already have advanced functionality built in. One of the key technologies in this architecture is Hibernate, on top of which Grails builds its GORM (Grails Object Relational Mapping) model layer. This provides Grails a persistence solution.


Cấu trúc Máy tính và Lập trình Assembly - Chương 6

Hiểu ngôn ngữ máy và ngôn ngữ Assembly. Trình hợp dịch Assembler. Lý do nghiên cứu Assembly. Hiểu các thành phần cơ bản của Assembly nh Nắm được cấu trúc của 1 CT Assembly. Biết viết 1 chương trình Assembly. Biết cách dịch, liên kết và thực thi 1 chương trình ch Assembly.


Giáo trình phân tích khả năng ứng dụng các phương pháp lập trình ajax trên autocad p8

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích khả năng ứng dụng các phương pháp lập trình ajax trên autocad p8', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Sams Teach Yourself Java 6 in 21 Days 5th phần 6

Đầu ra của chương trình này phụ thuộc vào hai đối số quy định khi nó được chạy. Nếu bạn sử dụng 4 và 13, sản lượng sau đây được hiển thị: Ứng dụng này bao gồm hai lớp: Các WorldEnergy nguồn dữ liệu được kết hợp với một trình điều khiển Microsoft Access, theo hình 18,2.


Professional Eclipse 3 for Java Developers

tep-by-step guide that introduces novices to using all major features of Eclipse 3 Eclipse is an open source extensible integrated development environment (IDE) that helps Java programmers build best-of-breed integrated tools covering the whole software lifecycle-from conceptual modeling to deployment Eclipse is fast becoming the development platform of choice for the Java community


Bài 2. Tổng quan MVC

Xây dựng nhiều servlet Trong servlet: xử lý nghiệp vụ (business logic), hiển thị.Sử dụng JSP cho việc hiển thị Servlet forward các yêu cầu tới JSP Tách business logic và presentation.Đưa business logic ra khỏi servlet và đặt trong Model –các lớp Java có thể sử dụng lại Model: sự kết hợp của business data và các phương thức theo tác trên dữ liệu


Thinking in Java 4th Edition phần 2

giúp tôi vượt qua kỳ thi Sun Certified Java Programmer, nó cũng là cuốn sách đầu tiên tôi chuyển đến bất cứ khi nào tôi có một câu hỏi Java. Jim Pleger, Loudoun County (Virginia) Chính phủ tốt hơn so với bất kỳ cuốn sách Java khác tôi đã nhìn thấy. Làm cho điều đó "bởi một thứ tự cường độ" ... rất đầy đủ


Nhập môn DB2 Express – C part 1

Tài liệu “Nhập môn DB2 Express – C” được biên soạn dành cho bất cứ ai đang làm việc hoặc muốn làm việc với cơ sở dữ liệu, quản trị hệ cơ sở dữ liệu, người phát triển ứng dụng, nhà tư vấn , kiến trúc phần mềm, giám đốc sản phẩm, giáo viên sinh viên


Tài liệu mới download

Mẫu Bản nhắc nhở nhân viên
 • 19/05/2015
 • 59.207
 • 1.017

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

C# và kiến trúc .NET part 2
 • 15/08/2010
 • 76.860
 • 101
Making Code Exception-Safe
 • 11/08/2010
 • 62.272
 • 317
Làm quen VB-6-Bai 01
 • 15/05/2009
 • 66.046
 • 893

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu