Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Hướng dẫn lập trình cơ bản với Android - Phần 23: Bài tập thực hành

Tài liệu cung cấp cho người học các kiến thức: Bài tập thực hành, sử dụng dữ liệu Content Provider từ 1 ứng dụng bất kỳ, chỉnh sửa code,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

9. Test thử thành quả :
Mỗi content Provider gắn với 1 Uri cụ thể, như trên thì ContentProvider Book có
Uri là:
Mã:
com.vietandroid.provider.Books/books
Để test thử , vẫn trong Project Demo ContentProviderDemo , các bạn có thể thêm
2 Button Add Book và View All Books vào . Giao diện như sau:

Chúng ta sẽ thêm 1 Book vào CSDL thông qua URI này:
Mã:
public void addBook(String title)
{
ContentValues values = new ContentValues();
values.put(BookProvider.TITLE, title);
Uri uriInsert =
getContentResolver().insert(BookProvider.CONTENT_URI,
values);
if(uriInsert != null)
{
Toast.makeText(this, "Book's added",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
Log.d(getClass().getSimpleName(),uriInsert.toStrin
g());
}
Kết quả :

Truy vấn toàn bộ dữ liệu Books có trong CSDL
Mã:
public void getAllBooks()
{
Uri uriGetListTitles =
Uri.parse("content://com.vietandroid.provider.Books/boo
ks");
Cursor c = managedQuery(uriGetListTitles, null,
null, null, "title desc");
if(c.moveToFirst()){
do{
String bookRecord = "ID = " +
c.getString(c.getColumnIndex(BookProvider._ID)) + "
Title = " +
c.getString(c.getColumnIndex(BookProvider.TITLE));

Toast.makeText(this, bookRecord ,
Toast.LENGTH_LONG).show();
}while(c.moveToNext());
}
}
Kết quả :
[IMGhttp://i123.photobucket.com/albums/o286/firewall7845/VietAndroid/21.png[/IMG]
3. Sử dụng dữ liệu Content Provider từ 1 ứng dụng bất kỳ
Ở Bài 6 mình đã đề cập về cơ sở dữ liệu SQLite Database, dạng dữ liệu này không
public cho các ứng dụng khác sử dụng, dữ liệu của ứng dụng nào thì ứng dụng đó
sử dụng.
1 lợi thế của dữ liệu dưới dạng Content Provider là public, tất cả các ứng dụng đều
có thể truy cập và sử dụng.
Phần này các bạn sử dụng ProjectDemo là ContentProviderDemo2 trong
sourcecode đi kèm ban đầu.
Demo này chỉ đơn giản là đọc lại toàn bộ dữ liệu trong CSDL Books được tạo
trong phần 2.
Như mình đã nói ở trên, chỉ cần lấy được Uri của ContentProvider cần lấy và các
tên của các trường dữ liệu thì chúng ta có thể truy vấn được hết.
Trong hàm onCreate() các bạn thêm vào:
Mã:
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.main);
Uri uriGetListTitles =
Uri.parse("content://com.vietandroid.provider.Books/boo
ks");
Cursor c = managedQuery(uriGetListTitles, null,
null, null, "title desc");
if(c != null)
{
if(c.moveToFirst()){
do{

String bookRecord = "ID = " +
c.getString(c.getColumnIndex("_id")) + " Title = " +
c.getString(c.getColumnIndex("title"));
Toast.makeText(this, bookRecord ,
Toast.LENGTH_LONG).show();
}while(c.moveToNext());
}
}
else {
Toast.makeText(this, "Database is emtpy",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
}
2 trường dữ liệu ở đây được định nghĩa ở trên là "_id" và "title". Phần truy vấn vẫn
như vậy.
Kết quả :

Tài liệu cùng danh mục Kỹ thuật lập trình

LẬP TRÌNH GIAO DIỆN VỚI SWING

Swing là thư viện lập trình mở rộng của java. Nó mở rộng các đối tượng giao diện đồ họa cơ bản của java. Swing còn được gọi là thư viện JEC (Java Foundations Class). Khi muốn sử dụng các đối tượng đồ họa của thư viện này, ta phải khai báo chỉ thị: Import javax.swing.


Lập trình Java cơ bản : OOP trong Java part 2

Lập trình hướng đối tượng-OOP • Lớp và đối tượng • Dữ liệu và các thao tác trên dữ liệu được kết hợp trong cùng một đối tượng (object) • Lớp (class) định nghĩa các tính chất của một tập hợp các đối tượng cùng kiểu • Đối tượng là các thể hiện (instances) của lớp


Manual programming Experience Handbook part 107

Tham khảo tài liệu 'manual programming experience handbook part 107', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tìm hiểu về cơ chế hoạt động của Fstab trong Linux

Nếu bạn là người thường xuyên sử dụng hệ điều hành Linux thì chắc hẳn sẽ có lúc cần phải thay đổi tùy chọn hoặc thiết lập của file hệ thống. Trong bài viết dưới đây, chúng tôi sẽ giới thiệu với các bạn về fstab – có thể giúp chúng ta đơn giản hóa quá trình thực hiện trên. Vậy Fstab là gì? Hiểu nôm na rằng đây là bảng các file system của hệ thống trong hệ điều hành. Trước kia, đây là cách chủ yếu để hệ thống kết hợp các file theo cách tự động, nhưng...


Bài giảng Object-Oriented programming: Chương 4 - Văn Thị Thiên Trang

Chương 4 – Tính kế thừa. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Kế thừa – Inheritance, phạm vi kế thừa, đối tượng Super, định nghĩa lại phương thức, quan hệ qiữa các lớp, toán tử instanceof, vấn đề ép kiểu trong Java. Mời các bạn cùng tham khảo.


O'Reilly Network For Information About's Book part 252

Tham khảo tài liệu 'o'reilly network for information about's book part 252', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Web Publishing with PHP and FileMaker 9- P16

Web Publishing with PHP and FileMaker 9- P16:On the other hand, it would drive me nuts if you bought this book only to discover that it didn’t address your needs. In the spirit of customer satisfaction, please read the following introduction to get a sense of where I’m coming from, and whether you might get some good use out of this book.


IT-Programing Help part 71

Tham khảo tài liệu 'it-programing help part 71', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Beginning VB 2008 Databases From Novice to Professional phần 7

Tương tự như vậy, các nhà cung cấp dịch vụ truy cập dữ liệu Oracle Oracle trực tiếp. Lưu ý Tất cả các nhà cung cấp lớn DBMS hỗ trợ các nhà cung cấp dữ liệu ADO.NET của của họ. Chúng tôi sẽ dính vào SQL Server này cuốn sách, nhưng các loại tương tự của VB NET code. viết của nhà cung cấp.


Lập trình C - Chương 3. Lệnh

Tham khảo tài liệu 'lập trình c - chương 3. lệnh', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

GIÁO TRÌNH LẬP TRINH C_BÀI 17
 • 15/09/2011
 • 93.817
 • 313
Hacker Professional Ebook part 195
 • 27/10/2010
 • 52.519
 • 842
AutoIT Help part 130
 • 29/09/2010
 • 26.280
 • 613
Www Xddl Info Introducing Dot Net_10
 • 17/01/2012
 • 13.227
 • 988
PROFESSIONAL ASP.NET MVC 4
 • 09/01/2013
 • 46.851
 • 718
C++ For Dummies 5th Edition phần 5
 • 19/10/2011
 • 56.985
 • 679

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu