Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Hướng dẫn lập trình cơ bản với Android - Phần 23: Bài tập thực hành

Tài liệu cung cấp cho người học các kiến thức: Bài tập thực hành, sử dụng dữ liệu Content Provider từ 1 ứng dụng bất kỳ, chỉnh sửa code,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

9. Test thử thành quả :
Mỗi content Provider gắn với 1 Uri cụ thể, như trên thì ContentProvider Book có
Uri là:
Mã:
com.vietandroid.provider.Books/books
Để test thử , vẫn trong Project Demo ContentProviderDemo , các bạn có thể thêm
2 Button Add Book và View All Books vào . Giao diện như sau:

Chúng ta sẽ thêm 1 Book vào CSDL thông qua URI này:
Mã:
public void addBook(String title)
{
ContentValues values = new ContentValues();
values.put(BookProvider.TITLE, title);
Uri uriInsert =
getContentResolver().insert(BookProvider.CONTENT_URI,
values);
if(uriInsert != null)
{
Toast.makeText(this, "Book's added",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
Log.d(getClass().getSimpleName(),uriInsert.toStrin
g());
}
Kết quả :

Truy vấn toàn bộ dữ liệu Books có trong CSDL
Mã:
public void getAllBooks()
{
Uri uriGetListTitles =
Uri.parse("content://com.vietandroid.provider.Books/boo
ks");
Cursor c = managedQuery(uriGetListTitles, null,
null, null, "title desc");
if(c.moveToFirst()){
do{
String bookRecord = "ID = " +
c.getString(c.getColumnIndex(BookProvider._ID)) + "
Title = " +
c.getString(c.getColumnIndex(BookProvider.TITLE));

Toast.makeText(this, bookRecord ,
Toast.LENGTH_LONG).show();
}while(c.moveToNext());
}
}
Kết quả :
[IMGhttp://i123.photobucket.com/albums/o286/firewall7845/VietAndroid/21.png[/IMG]
3. Sử dụng dữ liệu Content Provider từ 1 ứng dụng bất kỳ
Ở Bài 6 mình đã đề cập về cơ sở dữ liệu SQLite Database, dạng dữ liệu này không
public cho các ứng dụng khác sử dụng, dữ liệu của ứng dụng nào thì ứng dụng đó
sử dụng.
1 lợi thế của dữ liệu dưới dạng Content Provider là public, tất cả các ứng dụng đều
có thể truy cập và sử dụng.
Phần này các bạn sử dụng ProjectDemo là ContentProviderDemo2 trong
sourcecode đi kèm ban đầu.
Demo này chỉ đơn giản là đọc lại toàn bộ dữ liệu trong CSDL Books được tạo
trong phần 2.
Như mình đã nói ở trên, chỉ cần lấy được Uri của ContentProvider cần lấy và các
tên của các trường dữ liệu thì chúng ta có thể truy vấn được hết.
Trong hàm onCreate() các bạn thêm vào:
Mã:
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.main);
Uri uriGetListTitles =
Uri.parse("content://com.vietandroid.provider.Books/boo
ks");
Cursor c = managedQuery(uriGetListTitles, null,
null, null, "title desc");
if(c != null)
{
if(c.moveToFirst()){
do{

String bookRecord = "ID = " +
c.getString(c.getColumnIndex("_id")) + " Title = " +
c.getString(c.getColumnIndex("title"));
Toast.makeText(this, bookRecord ,
Toast.LENGTH_LONG).show();
}while(c.moveToNext());
}
}
else {
Toast.makeText(this, "Database is emtpy",
Toast.LENGTH_SHORT).show();
}
}
2 trường dữ liệu ở đây được định nghĩa ở trên là "_id" và "title". Phần truy vấn vẫn
như vậy.
Kết quả :

Tài liệu cùng danh mục Kỹ thuật lập trình

HTML & CSS: The Complete Reference- P9

Tham khảo tài liệu 'html & css: the complete reference- p9', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


The C++ Programming Language Third Edition phần 4

cho rằng để trỏ đến một phần tử của một mảng của các đối tượng của loại T p 1 điểm để các phần tử tiếp theo của T p +1 mà mảng, và p 1 điểm để các phần tử trước đó. Điều này ngụ ý rằng tương đương với sự mâu thuẫn bằng cách sử dụng một con trỏ:


ASP.NET 4 Unleased - p 127

CẢNH BÁO Hãy chắc chắn rằng bạn thay đổi giá trị của thuộc tính decryptionKey trước khi sử dụng file cấu hình web trong Ví dụ 27,19. Bạn có thể tạo ra một decryptionKey mới với trang GenerateKeys.aspx mô tả trong phần "Sử dụng hình thức xác thực qua các ứng dụng", trước đó trong chương này.


Principles of Network and System Administration 2nd phần 1

Trong những năm 1980 và 1990, hầu hết các mạng bao gồm một hệ thống các thiết bị định tuyến, tham gia vào một mạng diện rộng (WAN). Mỗi Local Area Network (hoặc cộng đồng địa phương, chẳng hạn như một doanh nghiệp hoặc đại học) sẽ có bộ định tuyến cổng riêng của mình, kết nối nó với phần còn lại của thế giới.


Bài giảng Kỹ thuật lập trình: Chuỗi ký tự và tập tin - ThS. Đặng Bình Phương

Bài giảng "Kỹ thuật lập trình: Chuỗi ký tự và tập tin" cung cấp cho người học các kiến thức: Các dạng chuỗi ký tự, các dạng ký tự và chuỗi mở rộng, các dạng tập tin theo góc độ người lập trình, các thao tác trên tập tin, kỹ thuật lập trình trên tập tin,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.


All In One Softs - Xây dựng và Sử dụng part 59

Tham khảo tài liệu 'all in one softs - xây dựng và sử dụng part 59', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Professional Information Technology-Programming Book part 160

Tham khảo tài liệu 'professional information technology-programming book part 160', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Bài giảng Kỹ thuật lập trình C: Chương 5 - ThS. Trần Quang Hải Bằng

Sau khi học xong chương 5 Xây dựng hàm nằm trong bài giảng kỹ thuật lập trình C nhằm trình bày về các nội dung chính: khái niệm hàm, ví dụ hàm, hàm trong C, các khái niệm về hàm, biến toàn cục, biến cục bộ, biến cục bộ động và tĩnh.


Programming HandBook part 113

Tham khảo tài liệu 'programming handbook part 113', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Cách định dạng mã nguồn mở PHP (Personal Home Page) phần 7

Phát biểu SQL dạng SELECT là một trong những phát biểu yêu cầu MySQL truy lục dữ liệu trên cơ sở dữ liệu chỉ định. SELECT dùng để đọc thông tin từ cơ sở dữ liệu theo những trường quy định, hay những biểu thức cho trường đó.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

iOS App Programming Guide phần 5
 • 29/10/2011
 • 19.828
 • 253
Mẹo Lập Trình p 6
 • 29/07/2010
 • 22.204
 • 357
Sử dụng thư viện Vector
 • 23/07/2011
 • 80.507
 • 385

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu