Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Hướng dẫn lập trình cơ bản với Android - Phần 20: Tạo cơ sở dữ liệu trên Android

Tài liệu cung cấp cho người học các kiến thức: Tạo cơ sở dữ liệu trên Android, các bước thực hiện với CSD, thêm giá trị vào CSDL,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Các bước thực hiện với CSDL:
1. Tạo 1 CSDL ( thông thường chỉ cần làm 1 lần )
2. Mở CSDL đó
3. Thêm giá trị vào trong table
4. Truy vấn.
5. Đóng CSDL
1. Tạo cơ sở dữ liệu.
Đầu tiên các bạn add 1 class DBAdapter để xử lý tất cả các thao tác liên quan đến
CSDL.
Mã:
public static final String KEY_ID = "_id";
public static final String KEY_NAME = "name";
private DatabaseHelper mDbHelper;
private SQLiteDatabase mDB;
private static final String DATABASE_CREATE =
"create table users (_id integer primary key
autoincrement, "
+ "name text not null);";
private static final String DATABASE_NAME =
"Database_Demo";
private static final String DATABASE_TABLE =
"users";
private static final int DATABASE_VERSION = 2;
private final Context mContext;
Tạo 1 lớp bên trong DBAdapter được extend từ lớp SQLiteOpenHelper, override 2
phương thức onCreate() và onUpgrade() để quản lý việc tạo CSDL và version của
CSDL đó.

Mã:
private static class DatabaseHelper extends
SQLiteOpenHelper{
public DatabaseHelper(Context context,
String name,
CursorFactory factory, int
version) {
super(context, name, factory, version);
// TODO Auto-generated constructor stub
}
@Override
public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
// TODO Auto-generated method stub
db.execSQL(DATABASE_CREATE);
}
@Override
public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int
oldVersion, int newVersion) {
// TODO Auto-generated method stub
Log.i(TAG, "Upgrading DB");
db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS
users");
onCreate(db);
}
}
2. Mở CSDL :
Mã:
public DBAdapter open()
{
mDbHelper = new DatabaseHelper(mContext,
DATABASE_NAME, null, DATABASE_VERSION);
mDB = mDbHelper.getWritableDatabase();
return this;
}
3. Thêm giá trị vào CSDL

Mã:
public long createUser(String name){
ContentValues inititalValues = new
ContentValues();
inititalValues.put(KEY_NAME, name);
return mDB.insert(DATABASE_TABLE, null,
inititalValues);
}
4. Truy vấn
Bạn có thể get toàn bộ data hoặc có thể get data theo ID ( tiện cho việc chỉnh sửa
hay cập nhật thông tin của từng bản ghi).
Mã:
public Cursor getAllUsers(){
return mDB.query(DATABASE_TABLE, new
String[] {KEY_ID, KEY_NAME}, null, null, null, null,
null);
}
Còn rất nhiều các thao tác như sửa, xóa, update.... bản ghi, các bạn có thể tự phát
triển.
Tất cả các chức năng đó đều được cung cấp bởi lớp SQLiteDatabase, các bạn chỉ
cần cụ thể hóa bằng các câu truy vấn là được.
5. Đóng CSDL
Mã:
public void close(){
mDbHelper.close();
}
6. Sử dụng CSDL
Để test CSDL mà bạn vừa tạo, các bạn có thể thêm 1 vài dòng code để thêm 1 user
và hiển thị CSDL lên màn hình thông qua lớp Activity ban đầu:
Ở đây mình create 1 user thông qua câu lệnh mDB.createUser("Username"); sau
đó
Mã:
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);

setContentView(R.layout.main);
mDB = new DBAdapter(this);
mDB.open();
mDB.createUser("Do Minh Thong");
getData();
}
private void getData(){
mCursor = mDB.getAllUsers();
startManagingCursor(mCursor);
String[] from = new String[]{DBAdapter.KEY_NAME};
int[] to = new int[] {R.id.text1};
SimpleCursorAdapter users = new
SimpleCursorAdapter(this, R.layout.users_row, mCursor,
from, to);
setListAdapter(users);
}
Kết quả :

Sourcecode đầy đủ : http://www.mediafire.com/?yzw2d1ijymo
Bài này là bài cơ sở để mình viết tiếp Phần 7 : ContentProvider , các bạn chú ý
theo dõi nhé

Tài liệu cùng danh mục Kỹ thuật lập trình

GIỚI THIỆU VỀ AUTOIT-Lập Trình Trên AutoIT part 13

Tham khảo tài liệu 'giới thiệu về autoit-lập trình trên autoit part 13', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Điều khiển máy tính qua giọng nói

Một tiện ích khá thú vị mang tên Speech Recognition tích hợp sẵn trong hai HĐH kể trên giúp người dùng làm được việc này mà không cần tới sự trợ giúp của bất cứ một phần mềm trung gian nào.


Hacker Professional Ebook part 341

Ebook giới thiệu các công cụ và đồ nghề cần thiết cho việc Hack-Security. Ebook gồm có 1177 bài viết trong 28 chủ đề chính Phần 34: 10 part gồm Hacking Exposed 4th, Internet Hack.


Modeling of Data part 4

*chi2=0.0; Calculate χ2 . *q=1.0; if (mwt == 0) { for (i=1;i


iPhone Cool Projects phần 7

Chúng tôi không xử lý bất kỳ cử chỉ cho ba hoặc nhiều ngón tay, vì vậy chúng tôi lọc ra khỏi đầu. Không có lý do gì bạn không thể thêm xử lý của riêng bạn ở đây, ít nhất, không có lý do kỹ thuật. Cho dù đó là nên hay không phải từ góc độ người dùng kinh nghiệm là một câu hỏi khác. Vì vậy, đây là cách chúng tôi xử lý một cử chỉ hai ngón tay:


Www Xddl Info Introducing Dot Net_9

Tham khảo tài liệu 'www xddl info introducing dot net_9', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Teach Yourself the C# Language in 21 Days phần 1

Các phân vùng đầu tiên chứa chỉ là một khái niệm, và tương ứng với một sơ đồ gói với tất cả ba lớp trong cùng một gói, trên cơ sở của cuộc gọi chia sẻ của họ để phân vùng thứ hai tạo ra một đề nghị của tổ chức gói và bên trong một gói, kể từ khi họ gọi cả hai


Hacker Professional Ebook part 379

Tham khảo tài liệu 'hacker professional ebook part 379', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Lecture Machine learning (2014-2015) - Lecture 8: Neural networks

This lecture introduces you to the fascinating subject of classification and regression with artificial neural networks. In particular, it introduces multi-layer perceptrons (MLPs); teaches you how to combine probability with neural networks so that the nets can be applied to regression, binary classification and multivariate classification; discusses the modular approach to backpropagation and neural network construction in Torch, which was introduced in the previous lecture.


Designing Enterprise Applicationswith the J2EETM Platform, Second Edition phần 7

Mã Ví dụ 5,5 cho thấy một hạt đậu thông điệp điều khiển cập nhật đơn đặt hàng dựa trên các thông tin hóa đơn nhận được trong một thông điệp JMS. Đậu thông điệp điều khiển lắng nghe JMS tin nhắn có chứa các dữ liệu hóa đơn. public class InvoiceMDB thực hiện


Tài liệu mới download

Mẫu Bản nhắc nhở nhân viên
 • 19/05/2015
 • 59.207
 • 1.017

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

CHƯƠNG 6 HÀM (FUNCTION)
 • 13/08/2011
 • 76.339
 • 300
ASP.NET 4 Unleased - p 118
 • 30/11/2010
 • 99.620
 • 828
programming windows phần 10
 • 26/10/2011
 • 79.543
 • 392
Cinema 4D Beginner's Guide
 • 09/01/2013
 • 54.026
 • 839
Introduction to Java: 6 Containers
 • 28/07/2010
 • 74.257
 • 120
Java Development with Ant phần 1
 • 31/10/2011
 • 95.397
 • 568

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu