Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Hướng dẫn lập trình cơ bản với Android - Phần 20: Tạo cơ sở dữ liệu trên Android

Tài liệu cung cấp cho người học các kiến thức: Tạo cơ sở dữ liệu trên Android, các bước thực hiện với CSD, thêm giá trị vào CSDL,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Các bước thực hiện với CSDL:
1. Tạo 1 CSDL ( thông thường chỉ cần làm 1 lần )
2. Mở CSDL đó
3. Thêm giá trị vào trong table
4. Truy vấn.
5. Đóng CSDL
1. Tạo cơ sở dữ liệu.
Đầu tiên các bạn add 1 class DBAdapter để xử lý tất cả các thao tác liên quan đến
CSDL.
Mã:
public static final String KEY_ID = "_id";
public static final String KEY_NAME = "name";
private DatabaseHelper mDbHelper;
private SQLiteDatabase mDB;
private static final String DATABASE_CREATE =
"create table users (_id integer primary key
autoincrement, "
+ "name text not null);";
private static final String DATABASE_NAME =
"Database_Demo";
private static final String DATABASE_TABLE =
"users";
private static final int DATABASE_VERSION = 2;
private final Context mContext;
Tạo 1 lớp bên trong DBAdapter được extend từ lớp SQLiteOpenHelper, override 2
phương thức onCreate() và onUpgrade() để quản lý việc tạo CSDL và version của
CSDL đó.

Mã:
private static class DatabaseHelper extends
SQLiteOpenHelper{
public DatabaseHelper(Context context,
String name,
CursorFactory factory, int
version) {
super(context, name, factory, version);
// TODO Auto-generated constructor stub
}
@Override
public void onCreate(SQLiteDatabase db) {
// TODO Auto-generated method stub
db.execSQL(DATABASE_CREATE);
}
@Override
public void onUpgrade(SQLiteDatabase db, int
oldVersion, int newVersion) {
// TODO Auto-generated method stub
Log.i(TAG, "Upgrading DB");
db.execSQL("DROP TABLE IF EXISTS
users");
onCreate(db);
}
}
2. Mở CSDL :
Mã:
public DBAdapter open()
{
mDbHelper = new DatabaseHelper(mContext,
DATABASE_NAME, null, DATABASE_VERSION);
mDB = mDbHelper.getWritableDatabase();
return this;
}
3. Thêm giá trị vào CSDL

Mã:
public long createUser(String name){
ContentValues inititalValues = new
ContentValues();
inititalValues.put(KEY_NAME, name);
return mDB.insert(DATABASE_TABLE, null,
inititalValues);
}
4. Truy vấn
Bạn có thể get toàn bộ data hoặc có thể get data theo ID ( tiện cho việc chỉnh sửa
hay cập nhật thông tin của từng bản ghi).
Mã:
public Cursor getAllUsers(){
return mDB.query(DATABASE_TABLE, new
String[] {KEY_ID, KEY_NAME}, null, null, null, null,
null);
}
Còn rất nhiều các thao tác như sửa, xóa, update.... bản ghi, các bạn có thể tự phát
triển.
Tất cả các chức năng đó đều được cung cấp bởi lớp SQLiteDatabase, các bạn chỉ
cần cụ thể hóa bằng các câu truy vấn là được.
5. Đóng CSDL
Mã:
public void close(){
mDbHelper.close();
}
6. Sử dụng CSDL
Để test CSDL mà bạn vừa tạo, các bạn có thể thêm 1 vài dòng code để thêm 1 user
và hiển thị CSDL lên màn hình thông qua lớp Activity ban đầu:
Ở đây mình create 1 user thông qua câu lệnh mDB.createUser("Username"); sau
đó
Mã:
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);

setContentView(R.layout.main);
mDB = new DBAdapter(this);
mDB.open();
mDB.createUser("Do Minh Thong");
getData();
}
private void getData(){
mCursor = mDB.getAllUsers();
startManagingCursor(mCursor);
String[] from = new String[]{DBAdapter.KEY_NAME};
int[] to = new int[] {R.id.text1};
SimpleCursorAdapter users = new
SimpleCursorAdapter(this, R.layout.users_row, mCursor,
from, to);
setListAdapter(users);
}
Kết quả :

Sourcecode đầy đủ : http://www.mediafire.com/?yzw2d1ijymo
Bài này là bài cơ sở để mình viết tiếp Phần 7 : ContentProvider , các bạn chú ý
theo dõi nhé

Tài liệu cùng danh mục Kỹ thuật lập trình

Cách tạo trang web cái nhân

Ra bảng Welcome to Google Page Creator Email nhập : utbinhdesign – Password nhập : oooooo Chọn Remember me On this Computer Nhấp Sign In. Bạn phải có 1 Hộp thư Gmail để bạn nhập Email và Password vào Trang nầy . Nếu chưa có bạn tìm đọc cách hướng dẫn tạo Hộp Thư Gmail...


ADVANCES IN WAVELET THEORY AND THEIR APPLICATIONS IN ENGINEERING, PHYSICS AND TECHNOLOGY

Wavelets are functions fulfilling certain mathematical requirements and used in representing data or other functions. The basic idea behind wavelets is to analyze according to scale. Wavelets received considerable attention in the last years because they are very appropriate for application in practical problems in areas of Engineering, Physics and Technology.


Chương 06 THIẾT KẾ LAYOUT

Tài liệu tham khảo dành cho Giáo viên, sinh viên, kỹ thuật viên chuyên môn lập trình - Giáo trình lập trình với Java, giáo trình lập trình windows C# giúp các bạn củng cố kỹ năng lập trình máy tính tốt hơn


NetBeans the Definitive User Guide phần 1

Chương 3. Các khái niệm và Paradigms giữ một danh sách của tất cả các nơi bạn nói với nó rằng germane tài liệu Javadoc để dự án của bạn có thể được tìm thấy trong khi tạo ra các tài liệu Javadoc mới. Xem Javadoc (thể hiện trong Hình 3-8) duy trì danh sách tìm kiếm này


Defining Members

Xác định thành viên Không phải tất cả các thành viên lớp được tạo ra bằng nhau. Sử dụng các từ khoá đặc biệt, các thành viên có thể được cấu hình trong nhiều cách khác nhau, cho phép bạn chỉ định cách thành viên được truy cập và phạm vi ảnh hưởng của nó.


Publishing PHP eclipse - part 21

Trong khi các plug-in thư mục vào Eclipse-Workbench.com có thể không được toàn diện như các trang web trước đó, nó là một bộ sưu tập lớn. Hơn nữa, Eclipse-Workbench.com chủ một thư viện các câu hỏi thường gặp và các sản phẩm liên quan đến Eclipse và các plug-in kiến trúc.


Giáo trình Turbo Pascal 7.0 - Lý thuyết, bài tập và lời giải part 8

Tham khảo tài liệu 'giáo trình turbo pascal 7.0 - lý thuyết, bài tập và lời giải part 8', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


MultiBooks - Tổng hợp IT - PC part 195

Tham khảo tài liệu 'multibooks - tổng hợp it - pc part 195', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


HandBooks Professional Java-C-Scrip-SQL part 76

Tham khảo tài liệu 'handbooks professional java-c-scrip-sql part 76', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Professional Microsoft Smartphone Programming phần 1

Thứ hai, khi bạn truy cập vào menu Tools, mục rst fi trong trình đơn nên được tùy chọn để tạo ra các lớp Mẫu Wrapper Interop. Mục trình đơn này phải được đặt trên các tùy chọn tiêu chuẩn để Đính kèm Quy trình. Thứ ba, và có lẽ quan trọng nhất, khi bạn truy cập vào menu File và chọn hộp thoại New Project,


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

CCS C for PIC16F877A
 • 24/04/2012
 • 69.506
 • 631
Plug in PHP 100 POWER SOLUTIONS- P71
 • 09/12/2010
 • 99.971
 • 504
TextMate How-To
 • 09/01/2013
 • 83.005
 • 678
Trả về giá trị Thread
 • 31/03/2011
 • 10.966
 • 688
Học Actionscript 3.0 - p 7
 • 30/11/2010
 • 29.911
 • 970

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu