Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Hướng dẫn lập trình cơ bản với Android - Phần 17: Bài tập thực hành

Tài liệu cung cấp cho người học các kiến thức: Bài tập thực hành, chỉnh sửa code, khởi chạy project, giao diện di động,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

B4: Code code code... So tired... Tutorial is really take time. Chỉnh Example.java:
Mã:
package at.exam;
import
import
import
import
import
import
import
import

android.app.Activity;
android.os.Bundle;
android.view.Menu;
android.view.MenuItem;
android.view.View;
android.view.View.OnClickListener;
android.widget.Button;
android.widget.TextView;

public class Example extends Activity {
Button button1, button2, button3;
Button button4, button5, button6;
Button button7, button8, button9;
Button button0, buttonStar, buttonClear;
TextView numberView;
/** Called when the activity is first created. */
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.main);
numberView = (TextView)
findViewById(R.id.number_display);
button1 = (Button) findViewById(R.id.button1);
button2 = (Button) findViewById(R.id.button2);
button3 = (Button) findViewById(R.id.button3);

button4 = (Button) findViewById(R.id.button4);
button5 = (Button) findViewById(R.id.button5);
button6 = (Button) findViewById(R.id.button6);
button7 = (Button) findViewById(R.id.button7);
button8 = (Button) findViewById(R.id.button8);
button9 = (Button) findViewById(R.id.button9);
button0 = (Button) findViewById(R.id.button0);
buttonStar = (Button)
findViewById(R.id.button_star);
buttonClear = (Button)
findViewById(R.id.button_clear);
button1.setOnClickListener(this.appendString("1"));
button2.setOnClickListener(this.appendString("2"));
button3.setOnClickListener(this.appendString("3"));
button4.setOnClickListener(this.appendString("4"));
button5.setOnClickListener(this.appendString("5"));
button6.setOnClickListener(this.appendString("6"));
button7.setOnClickListener(this.appendString("7"));
button8.setOnClickListener(this.appendString("8"));
button9.setOnClickListener(this.appendString("9"));
button0.setOnClickListener(this.appendString("0"));
buttonStar.setOnClickListener(this.appendString("*"));
buttonClear = (Button)
findViewById(R.id.button_clear);

buttonClear.setOnClickListener(new
OnClickListener() {
public void onClick(View v) {
numberView.setText("");
}
});
}
public OnClickListener appendString(final String
number) {
return new OnClickListener() {
public void onClick(View arg0) {
numberView.append(number);
}
};
}
public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
super.onCreateOptionsMenu(menu);
menu.add(0, Menu.FIRST, 0,"Exit"
).setIcon(android.R.drawable.ic_delete);
return true;
}
public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item)
{
switch (item.getItemId()) {
case Menu.FIRST: {
finish();
break;
}
}
return false;
}
}
Code quá đơn giản, mình còn ko thèm comment nữa. Lưu ý có 1 Option Menu để
đóng Activity và cũng là đóng luôn ứng dụng.
B5: Time to test... Khởi chạy project, rồi sử dụng Option Menu của mình (bấm nút

Menu của Emulator hoặc di động Android) để thoát khỏi chương trình. Ok, sau khi
chọn Exit ta có thể chắc chắn là ứng dụng đã được đóng hoàn toàn, activity ko còn
tồn tại trong stack của Emulator/di động nữa. Giờ nhấn nút Call của Emulator/di
động, Tadaaaaaaaaa

Tài liệu cùng danh mục Kỹ thuật lập trình

Active Directory Best Practices 24 seven Migrating, Designing, and Troubleshooting phần 2

Dưới đây là một số cách cụ thể mà bạn có thể chuẩn bị để thi lại kỳ thi: ✦ Đi qua điểm cắt phần trên kết quả kỳ thi của bạn, chú ý các khu vực mục tiêu, nơi mà điểm số của bạn có thể được cải thiện. ✦ Xem lại các mục tiêu cho kỳ thi, với trọng tâm đặc biệt về nhiệm vụ và các khu vực khách quan tương ứng với các phần thi


Sổ Tay Tạo Các Gói AIO-Softwares part 71

Tham khảo tài liệu 'sổ tay tạo các gói aio-softwares part 71', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


New Achievements in Evolutionary Computation

Evolutionary computation has been widely used in computer science for decades. Even though it started as far back as the 1960s with simulated evolution, the subject is still evolving. During this time, new metaheuristic optimization approaches, like evolutionary algorithms, genetic algorithms, swarm intelligence, etc., were being developed and new fields of usage in artificial intelligence, machine learning, combinatorial and numerical optimization, etc., were being explored. However, even with so much work done, novel research into new techniques and new areas of usage is far from over. This book presents some new theoretical as well as practical aspects of evolutionary computation....


A Complete Guide to Programming in C++ part 78

A Complete Guide to Programming in C++ part 78. This book provides both novice and experienced programmers with a comprehensive resource manual for the C++ programming language. Readers gain experience in all aspects of programming, from elementary language concepts to professional software development, with in depth coverage of all the language elements en route. These elements are carefully ordered to help the reader create useful programs every step of the way.


Bài giảng Nhập môn mạch số: Chương 1 - Hà Lê Hoài Trung

Môn học nhập môn mạch số nhằm giúp sinh viên hiểu được luận lý số (digital logic) ở mức cổng và mức chuyển mạch (switch level) của các thành phần logic tổ hợp (combinational logic) và logic tuần tự (sequential logic), thiết kế và thực thi các mạch logic tổ hợp và tuần tự, phân tích được các mạch logic số từ đơn giản đến phức tạp, biết sử dụng các công cụ (tools) hỗ trợ trong thiết kế logic số.


Programming C# 4.0 phần 7

Khi định nghĩa một class thừa kế từ DynamicObject, chúng ta vẫn thực hiện các thao tác như việc định nghĩa một class thông thường, có nghĩa là việc định nghĩa các properties, các phương thức là hoàn toàn hợp lệ.


Bài giảng Excel kế toán

Hiện nay, việc ứng dụng Tin học vào công tác quản lý nói chung và công tác KT nói riêng trở nên ngày càng phổ biến ở nước ta. Với sự hỗ trợ của máy tính, việc xử lý thông tin KT đã được thực hiện một cách nhánh chóng, kịp thời và đạt hiệu quả cao.Do đó, hầu hết các DN hiện nay đều đã có những định hướng và chiến lược ứng dụng máy tính vào công tác quản lý nói chung và công tác KT nói riêng để tăng cường hiệu quả quản lý và đều hành DN....


Lập Trình C# all Chap "NUMERICAL RECIPES IN C" part 173

Tham khảo tài liệu 'lập trình c# all chap "numerical recipes in c" part 173', công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Random Numbers part 7

psdes(&lword,&irword); itemp=jflone | (jflmsk & irword); ++(*idum); return (*(float *)&itemp)-1.0; } “Pseudo-DES” encode the words. Mask to a floating number between 1 and 2. Subtraction moves range to 0. to 1.


Building a monitoring system into your scripts

Tham khảo sách 'building a monitoring system into your scripts', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Ant The Definitive Guide phần 7
 • 31/10/2011
 • 88.544
 • 459
Android SDK (phần 10)
 • 16/11/2010
 • 43.715
 • 561
AutoIT Help part 73
 • 29/09/2010
 • 67.392
 • 330

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu