Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Hướng dẫn lập trình cơ bản với Android - Phần 15: Bài tập thực hành

Tài liệu cung cấp cho người học các kiến thức: Bài tập thực hành, chỉnh sửa code, tạo BroadCast Receiver,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

B6: Tạo BroadCast Receiver để nhận Intent mà Activity2 gửi tới -> Tạo 1 file
Receiver.java trong at.exam -> Nội dung:
Mã:
package at.exam;
import
import
import
import

android.content.BroadcastReceiver;
android.content.Context;
android.content.Intent;
android.widget.Toast;

public class Receiver extends BroadcastReceiver{
@Override
public void onReceive(Context context, Intent
intent) {
long value = intent.getLongExtra("new
value", -10) + 10;
Toast toast = Toast.makeText(context,
"Broadcast Receiver catch an Intent"
+ " \n" + "The value is stored in
the Intent is "
+ String.valueOf(value),
Toast.LENGTH_LONG);
toast.show();
}
}
Code không hề khó hiểu, và mình cũng đã add comment. Chỉ cần lưu ý ở đây là
Toast là lớp để hiển thị một thông báo đơn giản trong 1 khoảng thời gian cố định,
và ko thể thay đổi thời gian này T_T (why???) chỉ có thể chọn giữa
LENGTH_SHORT với LENGTH_LONG
B7: Bổ sung thêm thông tin về component mới vào AndroidManifest.xml:

Mã:Tài liệu cùng danh mục Kỹ thuật lập trình

Signaling System No.7 Protocol Architecture And Sevices part 41

Evolution of the Network This section provides a synopsis of the various IN phases. As noted in the introduction, a number of stages have introduced additional capabilities


Tổng quan về các ngôn ngữ lập trình

Trong lập trình, có một câu đơn giản nhưng bao giờ cũng có giá trị là: nên chọn công cụ cho phù hợp với công việc cần làm.Ví dụ như khi viết các chương trình truy cập đến các cấp thấp của máy tính, bạn nên dùng ASSEMBLER, ở các chương trình đơn giản, nếu lập trình cấu trúc hay hướng đối tượng thì chỉ thêm mất thời gian. Tuy vậy cũng có những chương trình yêu cầu bạn ơhari lập trình hướng đối tượng ví dụ như tạo hệ cửa sở giao tiếp đồ họa......


Oracle Essentials, Fourth Edition

Oracle is an enormous system, with myriad technologies, options, and releases - including the latest, Oracle Database 11g. This book distills an enormous amount of information about Oracle into a compact, easy-to-read volume filled with focused text, illustrations, and helpful hints. It includes chapters on Oracle products, options, data structures, and overall architecture for Oracle Database 11g, as well as earlier releases (Oracle Database 10g, Oracle9i, and Oracle8i).


ASP.NET 4.0 in Practice phần 5

Hình 9.5 Mặc dù Tiêu đề và văn bản là cả hai dây, chúng ta cần EditorFor để sản xuất các mẫu khác nhau vì mỗi người có một ý nghĩa kinh doanh khác nhau. Khi nó đi qua các tài sản được đánh dấu như những người ở B và C, các ASP.NET MVC xem công cụ tìm kiếm trong


Đồ hoạ, đa phương tiện ( Mutilmedia) và In ấn Đồ họa phần cuối

(Bỏ qua phần mã designer.) private void PrintQueueTest_Load(object sender, System.EventArgs e) { cmdRefresh_Click(null, null); } private void cmdRefresh_Click(object sender, System.EventArgs e)


Hướng dẫn thực hành tuần 5

Các thành phần tĩnh (static members) của một lớp đối tượng bao gồm các thuộc tính tĩnh (static attributes) và các phương thức tĩnh (static methods). Thành phần tĩnh được khai báo bắt đầu bằng từ khóa “static”.


Lecture Software engineering (7th edition) - Chapter 26: Software cost estimation

In this chapter, the learning objectives are: To introduce the fundamentals of software costing and pricing, to describe three metrics for software productivity assessment, to explain why different techniques should be used for software estimation, to describe the principles of the COCOMO 2 algorithmic cost estimation model.


Bài giảng Nhập môn công nghệ phần mềm: Chương 2 - TS. Nguyễn Văn Hiệp

Bài giảng "Nhập môn công nghệ phần mềm - Chương 2: Tổ chức cấu trúc phần mềm hướng đối tượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Sự phát triển trong cấu trúc tổ chức phần mềm, cấu trúc của 1 ứng dụng hướng đối tượng; đối tượng, thuộc tính, tác vụ, abstract type, alass, tính bao đóng,... Mời các bạn cùng tham khảo.


A Guide to MATLAB Object-Oriented Programming phần 4

Nó rất dễ dàng để giải quyết những thiếu sót này bằng cách thêm mã nhiều hơn và kiểm tra nhiều trường hợp. Đến cuối của chương này, chúng tôi sẽ có kiến thức làm việc tốt của subsref và subsasgn, nhưng chúng tôi sẽ chưa đi đến thực hiện cuối cùng của họ.


User Interface Design for Programmers 2011 phần 7

Ẩn dụ nổi tiếng nhất là "phép ẩn dụ máy tính để bàn" được sử dụng trong Windows và Macintosh (xem Hình 4-1). các máy tính Nhiều công ty phần mềm có các phòng thí nghiệm kiểm tra khả năng sử dụng. Đây là lý thuyết đằng sau một phòng thí nghiệm khả năng sử dụng.


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

PROFESSIONAL ASP.NET MVC 4
 • 09/01/2013
 • 46.851
 • 718
Professional Softs Links part 54
 • 15/12/2010
 • 13.177
 • 966

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu