Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Hướng dẫn lập trình cơ bản với Android - Phần 14: Bài tập thực hành

Tài liệu cung cấp cho người học các kiến thức: Bài tập thực hành, chỉnh sửa code, khởi tạo Intent, tạo giao diện cho Activity2,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

B3: Tạo giao diện cho Activity2 -> Chuột phải vào folder res\layout -> New ->
Android XML File ->Gõ tên là activity2_layout.xml
Mã:

Layout của Activity2 tương tự như Activity1, nhưng Button bây giờ là để gọi
BroadCast Receiver. Ngoài ra mình dùng EditText để hiển thị value nhận được (do
nó có cái đường bao ngoài đẹp hơn TextView ^_^) nên không cho phép nhập giá
trị vào EditText này
Mã:
android:enabled="false"

B4:Sửa lại nội dung của Activity1.java như sau:
Mã:
package at.exam;
import
import
import
import
import
import
import

android.app.Activity;
android.content.Intent;
android.os.Bundle;
android.view.View;
android.view.View.OnClickListener;
android.widget.Button;
android.widget.EditText;

public class Activity1 extends Activity {
/** Called when the activity is first created. */
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity1_layout);

final EditText editValue = (EditText)
findViewById(R.id.value_edit);
final Button sendButton = (Button)
findViewById(R.id.send_button);
sendButton.setOnClickListener(new
OnClickListener() {
public void onClick(View v) {
String valueString =
editValue.getText().toString();
long value;
if (valueString != null) {
value =
Long.parseLong(valueString);
}
else {
value = 0;
}
//Tạo 1 đối tượng Bundle để gửi
đi cùng Intent
Bundle sendBundle = new Bundle();
sendBundle.putLong("value",
value);
//Tạo Intent để khởi chạy
Activity2 và gắn sendBundble vào Intent
Intent i = new
Intent(Activity1.this, Activity2.class);
i.putExtras(sendBundle);
startActivity(i);
//Giải phóng Activity1 khỏi
Activity Stack vì ta sẽ ko quay lại nó nữa
finish();
}
});
}
}

B5: Tạo mới 1 Class Activity2.java trong package at.exam -> chỉnh sửa nội dung:
Mã:
package at.exam;
import
import
import
import
import
import
import

android.app.Activity;
android.content.Intent;
android.os.Bundle;
android.view.View;
android.view.View.OnClickListener;
android.widget.Button;
android.widget.EditText;

public class Activity2 extends Activity {
/** Called when the activity is first created. */
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity2_layout);
final EditText receiveValueEdit = (EditText)
findViewById(R.id.value_receive);
final Button callReceiverButton = (Button)
findViewById(R.id.call_button);
//Lấy về Bundle được gửi kèm Intent rồi lấy ra
giá trị
Bundle receiveBundle =
this.getIntent().getExtras();
final long receiveValue =
receiveBundle.getLong("value");
receiveValueEdit.setText(String.valueOf(receiveValue));
callReceiverButton.setOnClickListener(new
OnClickListener() {
public void onClick(View v) {
//Khởi tạo 1 Intent để gửi tới
BroadCast Receiver

//Gắn giá trị vào Intent, lần này
ko cần Bundle nữa
Intent i = new
Intent(Activity2.this, Receiver.class);
i.putExtra("new value",
receiveValue - 10);
sendBroadcast(i);
}
});
}
}

Tài liệu cùng danh mục Kỹ thuật lập trình

Chương Bốn - Viết Code

Tham khảo tài liệu 'chương bốn - viết code', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Apress introducing ASP.Net 4.0 with visual studio 2010_9

Tham khảo tài liệu 'apress introducing asp.net 4.0 with visual studio 2010_9', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Essential Skills for the Agile Developer

If you are like me, you will just skim this foreword for the series and move on, figuring there is nothing of substance here. You will miss something of value if you do. I want you to consider with me a tale that most people know but don’t often think about. That tale illustrates what is ailing this industry. And it sets the context for why we wrote the Net Objectives Product Development Series and this particular book. I have been doing software development since 1970. To me, it is just as fresh today as it was four decades ago. It is a never-ending source of fascination to me...


Đề xuất mở rộng hai lớp thời gian và ngữ nghĩa vào mô hình UDM

Bài viết Đề xuất mở rộng hai lớp thời gian và ngữ nghĩa vào mô hình UDM trình bày một số kết quả truy vấn lịch sử biến đổi không gian, giải thuật tìm tổ tiên con cháu. Kết quả thực nghiệm cho thấy các truy vấn không theo không gian và ngữ nghĩa.


Bài giảng Lập trình trên Windows với Microsoft.NET: Bài 4 - ThS. Trần Bá Nhiệm

Bài giảng Lập trình trên Windows với Microsoft.NET - Bài 4 trang bị cho người học những hiểu biết về: Overloading Methods, kiểu Structs, kiểu Enumerator, properties,...và một số nội dung khác. Mời các bạn cùng tham khảo.


Cracker Handbook 1.0 part 397

Tham khảo tài liệu 'cracker handbook 1.0 part 397', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Session 12 - Mảng

Sử dụng mảng một chiều Sử dụng mảng hai chiều. Các bước trong bài học này được trình bày chi tiết, rõ ràng và cẩn thận. Điều này giúp ta hiểu rõ về công cụ lập trình. Thực hiện theo các bước sau thật cẩn thận.


Lecture An introduction to object-oriented programming with Java: Chapter 10 - C. Thomas Wu

Chapter 10 introduce to Arrays and collections. After you have read and studied this chapter, you should be able to: Manipulate a collection of data values, using an array; declare and use an array of primitive data types in writing a program; declare and use an array of objects in writing a program; define a method that accepts an array as its parameter and a method that returns an array; describe how a two-dimensional array is implemented as an array of arrays; manipulate a collection of objects, using lists and maps.


Cấu trúc phần đầu

Định nghĩa một cấu trúc Tạo cấu trúc · · · Cấu trúc là một kiểu giá trị Gọi bộ khởi dựng mặc định Tạo cấu trúc không gọi new


thuật toán mã hóa và ứng dụng phần 11

WORD Sbox[ ] = { 0x09d0c479, 0x7dff9be3, 0x85d0582e, 0x0f1f25e5, 0xae5f6bf4, 0xf14902e2, 0x83631f83, 0x4f846450, 0x28f4e826, 0x526687c5, 0x80f6e831, 0xb68556ae, 0xae136749, 0x78a784dc, 0x46cae1d6, 0xc190c6e3, 0xa4ccae59, 0xeafc8ca8, 0x6167d9a8, 0xababa014, 0x8f376cd5, 0x854b3e95, 0xfae527e5, 0x3c4f1d71, 0x5ded0ab8, 0x243cb3e4, 0xfc5d6166, 0x8e531e74, 0x95e8eb8d, 0x1090acef, 0xe5393514, 0x7bcf3729, 0x3afd7d3e, 0xcf3b870f, 0x59a744c1, 0x040a7a10, 0xc33e92b5, 0x386b2c4a, 0x41811896, 0x68fea01b, 0xd7c9cd7a, 0xf003fb3c, 0xa64fc9c6, S-box của thuật toán MARS 0x84aa6c39, 0xc96da1d4, 0x1ca16a62, 0xc695c1fb, 0xff23de8a, 0x8bf53eb6, 0x76afe784, 0x210a5f18, 0xd340a664, 0x32a11d1d, 0x56fb9b53, 0x294a7721, 0x93365104, 0x04046793, 0x5a223942, 0x6eb88816...


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

Lecture 4: Interface Design
 • 05/05/2013
 • 92.937
 • 966
Exposé: Death to Window Clutter
 • 26/07/2010
 • 89.957
 • 480
ADO.NET
 • 18/06/2011
 • 88.137
 • 282

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu