Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Hướng dẫn lập trình cơ bản với Android - Phần 14: Bài tập thực hành

Tài liệu cung cấp cho người học các kiến thức: Bài tập thực hành, chỉnh sửa code, khởi tạo Intent, tạo giao diện cho Activity2,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

B3: Tạo giao diện cho Activity2 -> Chuột phải vào folder res\layout -> New ->
Android XML File ->Gõ tên là activity2_layout.xml
Mã:

Layout của Activity2 tương tự như Activity1, nhưng Button bây giờ là để gọi
BroadCast Receiver. Ngoài ra mình dùng EditText để hiển thị value nhận được (do
nó có cái đường bao ngoài đẹp hơn TextView ^_^) nên không cho phép nhập giá
trị vào EditText này
Mã:
android:enabled="false"

B4:Sửa lại nội dung của Activity1.java như sau:
Mã:
package at.exam;
import
import
import
import
import
import
import

android.app.Activity;
android.content.Intent;
android.os.Bundle;
android.view.View;
android.view.View.OnClickListener;
android.widget.Button;
android.widget.EditText;

public class Activity1 extends Activity {
/** Called when the activity is first created. */
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity1_layout);

final EditText editValue = (EditText)
findViewById(R.id.value_edit);
final Button sendButton = (Button)
findViewById(R.id.send_button);
sendButton.setOnClickListener(new
OnClickListener() {
public void onClick(View v) {
String valueString =
editValue.getText().toString();
long value;
if (valueString != null) {
value =
Long.parseLong(valueString);
}
else {
value = 0;
}
//Tạo 1 đối tượng Bundle để gửi
đi cùng Intent
Bundle sendBundle = new Bundle();
sendBundle.putLong("value",
value);
//Tạo Intent để khởi chạy
Activity2 và gắn sendBundble vào Intent
Intent i = new
Intent(Activity1.this, Activity2.class);
i.putExtras(sendBundle);
startActivity(i);
//Giải phóng Activity1 khỏi
Activity Stack vì ta sẽ ko quay lại nó nữa
finish();
}
});
}
}

B5: Tạo mới 1 Class Activity2.java trong package at.exam -> chỉnh sửa nội dung:
Mã:
package at.exam;
import
import
import
import
import
import
import

android.app.Activity;
android.content.Intent;
android.os.Bundle;
android.view.View;
android.view.View.OnClickListener;
android.widget.Button;
android.widget.EditText;

public class Activity2 extends Activity {
/** Called when the activity is first created. */
@Override
public void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
super.onCreate(savedInstanceState);
setContentView(R.layout.activity2_layout);
final EditText receiveValueEdit = (EditText)
findViewById(R.id.value_receive);
final Button callReceiverButton = (Button)
findViewById(R.id.call_button);
//Lấy về Bundle được gửi kèm Intent rồi lấy ra
giá trị
Bundle receiveBundle =
this.getIntent().getExtras();
final long receiveValue =
receiveBundle.getLong("value");
receiveValueEdit.setText(String.valueOf(receiveValue));
callReceiverButton.setOnClickListener(new
OnClickListener() {
public void onClick(View v) {
//Khởi tạo 1 Intent để gửi tới
BroadCast Receiver

//Gắn giá trị vào Intent, lần này
ko cần Bundle nữa
Intent i = new
Intent(Activity2.this, Receiver.class);
i.putExtra("new value",
receiveValue - 10);
sendBroadcast(i);
}
});
}
}

Tài liệu cùng danh mục Kỹ thuật lập trình

vkladimirov a a wi fu phần 3

OSPF sử dụng một gói tin được gọi là một thông điệp giao thức Xin chào, mà là một thông điệp truyền thông mà các bộ định tuyến xác định vị trí nhau. Một router được lựa chọn làm Designated Router (DR), và tất cả các router trao đổi định tuyến khác thông tin với DR.


Professional Java JDK 6 Edition 2007 phần 2

Lưu ý rằng trong ví dụ tương tác clipboard không được sử dụng - đó là, không có gì đã được cắt hoặc sao chép, vì vậy lệnh dán vẫn còn tàn tật. Dòng mới được thêm vào giống như các đối tượng của loại 'hình ảnh, bằng cách nhấn vào nút công cụ có liên quan, sau đó nhấp trong khu vực sandbox đường mới được đặt.


Secure PHP Development- P111

Secure PHP Development- P111: Welcome to Secure PHP Development: Building 50 Practical Applications. PHP has come a long way since its first incarnation as a Perl script. Now PHP is a powerful Web scripting language with object-oriented programming support. Slowly but steadily it has entered the non-Web scripting arena often reserved for Perl and other shell scripting languages. Arguably, PHP is one of the most popular Web platforms.


iOS App Programming Guide phần 1

mảng để chứa màu đỏ, xanh lá cây, xanh da trời, và giá trị alpha, tất cả các đại diện như các giá trị CGFloat. Số lượng các yếu tố trong mảng là liên kết chặt chẽ với hai tham số tiếp theo.Về cơ bản, bạn phải bao gồm đủ các giá trị trong mảng này để xác định số địa điểm trong tham số thứ tư.


Anonymous Methods and Delegates

Chưa xác định phương pháp và đại biểu Tất cả các ví dụ về cách thêm một phương pháp để một đại biểu mà bạn đã thấy cho đến nay sử dụng tên của phương pháp. Ví dụ, trở về kịch bản nhà máy tự động hiển thị trước đó


MÔ TẢ KỸ THUẬT MÃ NGUỒN MỞ NUKEVIET v3.x

Tro ng NukeViet, template (hay theme) dùng để chỉ các giao diện của we bsite. NukeViet tích hợp sẵn hai theme: default và mo dern cho khu vực người dùng và 2 theme: admin_default và admin_full cho khu vực quản trị. Hai theme admin_def ault và default là hai theme hệ thố ng, nếu c ác giao diện khác khô ng hỗ trợ bất kì thành phần gì thì những thành phần đó được lấy mặc định từ hai theme này, vì vậy tuyệt đối khô ng được đổi tên hay c hỉnh sửa hai theme này....


C++ Essentials Sharam Hekmat

The objective of this book is to teach the skills necessary to program in Objective-C using a style that is easy to follow, rich in examples and accessible to those who have never used Objective-C before. Topics covered include the fundamentals of Objective-C such as variables, looping and flow control. Also included are details of object oriented programming, working with files and memory and the Objective-C Foundation framework.


Chương 10 " Cây nhiều nhánh"

Như chúng ta đã thấy, cây nhị phân là một dạng cấu trúc dữ liệu đơn giản và ... Cấu trúc dữ liệu và giải thuật , con Mỗi node có 2 liên kết first_child và next_sibling Dùng cây nhị phân.


Tài liệu Lập trình hệ thống Chương 5 Chương 5 GIAO TIẾP CỐNG SONG SONG 1. Cấu

Cấu trúc cổng song song: Cổng song song gồm có 4 đường điều khiển, 5 đường trạng thái và 8 đường dữ liệu bao gồm 5 chế độ hoạt động: Chế độ tương thích (compatibility). Chế độ nibble. Chế độ byte. Chế độ EPP (Enhanced Parallel Port). Chế độ ECP (Extended Capabilities Port). 3 chế độ đầu tiên sử dụng port song song chuẩn (SPP – Standard Parallel Port) trong khi đó chế độ 4, 5 cần thêm phần cứng để cho phép hoạt động ở tốc độ cao hơn. Sơ đồ chân của máy in như sau: Chân 1 2...


Build Your Own ASP.NET 3.5 Web Site Using C# & VB, 3rd Edition

Build Your Own ASP.NET 3.5 Web Site Using C# & VB, 3rd Edition is packed full of practical examples, straightforward explanations, and ready-to-use code samples in both C# and VB. The third edition of this comprehensive step-by-step guide will help get your database-driven ASP.NET web site up and running in no time.


Tài liệu mới download

Mẫu Bản nhắc nhở nhân viên
 • 19/05/2015
 • 59.207
 • 1.017

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

IT-Programing Help part 60
 • 08/11/2010
 • 68.170
 • 478

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu