Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Hướng dẫn lập trình cơ bản với Android - Phần 13: Giới thiệu Intent

Tài liệu cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm về Intent, các thuộc tính của Intent, phân loại Intent, một số action thường sử dụng trong Intent,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.Đánh giá tài liệu

0 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


 • 5 - Rất hữu ích 0

 • 4 - Tốt 0

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

Trong bài này mình sẽ đi sâu nói rõ về Intent, phần cơ bản và đóng vai trò rất
quan trọng trong lập trình ứng dụng Android.
Khái niệm về Intent:

Theo định nghĩa của Google, Intent là một miêu tả về một hoạt động cần được
thực hiện. Còn nói một cách đơn giản và dễ hiểu hơn, Intent là một cơ cấu cho
phép truyền thông điệp giữa các thành phần của 1 ứng dụng và giữa các ứng dụng
với nhau.
Các thuộc tính của Intent:
- action: là hành động được thực hiện, vd : ACTION_VIEW, ACTION_MAIN
- data: là dữ liệu sẽ được xử lý trong action, thường được diễn tả là một Uri
(Uniform Resource Identifier, tham khảo
http://en.wikipedia.org/wiki/Uniform...rce_Identifier để hiểu rõ thêm chi tiết).
VD:
ACTION_VIEW content://contacts/people/1 - Hiển thị thông tin về người với mã
danh 1
ACTION_DIAL content://contacts/people/1 - Hiển thị màn hình gọi đến người với
mã danh 1
ACTION_DIAL tel:123 - Hiển thị màn hình gọi với số gọi là 123
Ngoài ra còn có 1 số thuộc tính mà ta có thể bổ sung vào Intent:
- category: bổ sung thêm thông tin cho action của Intent. VD:
CATEGORY_LAUNCHER thông báo sẽ thêm vào Launcher như là một ứng dụng

top-level
- type: chỉ rõ kiểu của data
- component: chỉ rõ thành phần sẽ nhận và xử lý intent. Khi thuộc tính này được
xác định thì các thuộc tính khác sẽ trở thành thuộc tính phụ.
- extras: mang theo đối tượng Bundle chứa các giá trị bổ sung.
VD:
ACTION_MAIN và CATEGORY_HOME: trở về màn hình Home của Android (khi
bấm nút Home của di động)
Phân loại Intent:
Intent được chia làm 2 loại:
- Explicit Intents: intent đã được xác định thuộc tính component, nghĩa là đã chỉ
rõ thành phần sẽ nhận và xử lý intent. Thông thường intent dạng này sẽ không bổ
sung thêm các thuộc tính khác như action, data. Explicit Intent thương được sử
dụng để khởi chạy các activity trong cùng 1 ứng dụng.
- Implicit Intents: Intent không chỉ rõ component xử lý, thay vào đó nó bổ sung
thông tin trong các thuộc tính. Khi intent được gửi đi, hệ thống sẽ dựa vào những
thông tin này để quyết định component nào thích hợp nhất để xử lý nó.
VD:
ACTION_DIAL tel:123 thông thường sẽ được hệ thống giao cho activity Phone
Dialer mặc định của Android xử lý.
Một số action thường sử dụng trong Intent:
ACTION_ANSWER - mở Activity để xử lý cuộc gọi tới, thường là Phone Dialer của
Android
ACTION_CALL - mở 1 Phone Dialer (mặc định là PD của Android) và ngay lập tức
thực hiện cuộc gọi dựa vào thông tin trong data URI
ACTION_DELETE - mở Activity cho phép xóa dữ liệu mà địa chỉ của nó chứa trong
data URI
ACTION_DIAL - mở 1 Phone Dialer (mặc định là PD của Android) và điền thông tin
lấy từ địa chỉ chứa trong data URI

ACTION_EDIT - mở 1 Activity cho phép chỉnh sửa dữ liệu mà địa chỉ lấy từ data
URI
ACTION_SEND - mở 1 Activity cho phép gửi dữ liệu lấy từ data URI, kiểu của dữ
liệu xác định trong thuộc tính type
ACTION_SENDTO - mở 1 Activity cho phép gửi thông điệp tới địa chỉ lấy từ data
URI
ACTION_VIEW - action thông dụng nhất, khởi chạy activity thích hợp để hiển thị
dữ liệu trong data URI
ACTION_MAIN - sử dụng để khởi chạy 1 Activity

OK, lý thuyết như thế là đã tạm ổn. Giờ chúng ta sẽ chuyển qua phần thực hành để
hiểu rõ cách sử dụng Intent. Như đã nêu ở trên, Intent chia làm 2 loại: explicit
intent và implicit intent. Mỗi loại Intent sẽ có cách cài đặt và sử dụng khác nhau.
Using Explicit Intents
Yêu cầu: Xây dựng chương trình gồm 2 Activity. Activity1 là Activity chạy ban
đầu lúc khởi động ứng dụng, cho phép nhập vào 1 giá trị, cho phép khởi chạy
Activity2 và gửi giá trị này tới Activity2. Activity2 sẽ nhận và hiển thị giá trị, rồi
lại gửi giá trị này tới 1 BroadcastReceiver. Cơ chế gửi và khởi chạy Activity sử
dụng thông qua Intent.
B1: Khởi tạo project: File -> New -> Android Project
Project name: Explicit Intent Example
Build Target: Chọn Android 1.5
Application name: Explicit Intent Example
Package name: at.exam
Create Activity: Activity1
=> Kích nút Finish.
B2: Tạo giao diện cho Activity1 -> res\layout\main.xml chuyển tên thành
activity1_layout.xml
Mã:


Layout cho Activity1 bao gồm 1 LinearLayout chứa 1 TextView, 1 EditText để
nhập giá trị (đã giới hạn kiểu nhập là number), và 1 RelativeLayout có 1 Button để
khởi chạy Activity2. Mình sử dụng RelaytiveLayout để có thể xếp Button này
xuống phía cuối của giao diện.

Tài liệu cùng danh mục Kỹ thuật lập trình

Lecture Software engineering (9/e): Chapter 13 - Sommerville

Chapter 13 – Dependability engineering. The objective of this chapter is to discuss processes and techniques for developing highly dependable systems. When you have read this chapter you will: understand how system dependability can be achieved by using redundant and diverse components; know how dependable software processes contribute to the development of dependable software; understand how different architectural styles may be used to implement software redundancy and diversity;...


DDoS CamPers 19

Thông thường trình duyệt sẽ gửi một yêu cầu tới một trang web vào một thời điểm. Khi bạn kích hoạt pipelining(đường ống dẫn) nó sẽ gửi nhiều yêu cầu vào cùng một thời điểm, do đó thực sự tăng tốc độ nạp trang web. 2. Thay đổi các khỏan mục trên như sau: Đặt giá trị của "network.http.pipelining" là "true" Đặt giá trị của "network.http.proxy.pipelining" là "true"


The javascript anthology 101 essential tips tricks hacks - phần 7

Điều tương tự có thể xảy ra cho một người sử dụng nhìn thấy nếu một cửa sổ mở ra ở kích thước đầy đủ: bạn và tôi có thể quen thuộc với việc sử dụng các thanh tác vụ để giám sát cửa sổ đang mở, nhưng không phải tất cả người dùng máy tính họ có thể thậm chí không nhận ra rằng một cửa sổ mới hiện lên


DATA STRUCTURES AND ALGORITHMS USING C#

C# programmers: no more translating data structures from C++ or Java to use in your programs! Mike McMillan provides a tutorial on how to use data structures and algorithms plus the first comprehensive reference for C# implementation of data structures and algorithms found in the .NET Framework library, as well as those developed by the programmer.


Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng: Chương 9 - Nguyễn Ngọc Duy

Bài giảng Phân tích thiết kế hướng đối tượng - Chương 9 cung cấp các kiến thức cơ bản về thiết kế cơ sở dữ liệu. Các nội dung chính trong chương này gồm có: Biểu đồ dữ liệu mức khái niệm (Conceptual Diagram), biểu đồ dữ liệu mức khái niệm (Conceptual Diagram). Mời tham khảo.


Sharing Variables

Copying int Variables and Classes All primitive types such as int are called value types. When you declare an int variable, the compiler generates code that allocates a block of memory big enough to hold an integer.


Tài liệu pro Engineer2001i - chương 4

Tham khảo tài liệu 'tài liệu pro engineer2001i - chương 4', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Binding Complex Data to Web Forms Controls

[ Team LiB ] Recipe 7.2 Binding Complex Data to Web Forms Controls Problem You want to bind multiple columns in multiple records to an ASP.NET control. Solution Set the control's advanced properties (see Table 7-1) before calling DataBind( ).


Instant Messaging in Java phần 6

Đây là một nguy cơ cần thiết, bạn phải cho phép khách hàng trực tiếp kết nối đến máy chủ Jabber. Một trong các dịch vụ có giá trị nhất mà các máy chủ Jabber cung cấp cho khách hàng là nó cho phép hai khách hàng để trao đổi tin nhắn trong khi cả hai vẫn còn một cách an toàn phía sau tường lửa của riêng mình.


CATIA-Chương 8 : Phân tích kết cấu (generative structural analysis )

Tham khảo tài liệu 'catia-chương 8 : phân tích kết cấu (generative structural analysis )', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả


Tài liệu mới download

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

ASP.NET 4 Unleased - p 37
 • 30/11/2010
 • 44.174
 • 927
AutoIT Help part 19
 • 29/09/2010
 • 69.909
 • 241
programming LEGO MINDSTORMS phần 3
 • 28/10/2011
 • 94.860
 • 364
ASP.NET 4 Unleased - p 115
 • 30/11/2010
 • 52.451
 • 665
IT-Programing Help part 25
 • 08/11/2010
 • 46.618
 • 119

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu