Tìm kiếm tài liệu miễn phí

Hợp đồng giảng dạy (hợp đồng thỉnh giảng)_BM-QTMG-02.00

Tham khảo đơn - biểu mẫu 'hợp đồng giảng dạy (hợp đồng thỉnh giảng)_bm-qtmg-02.00', biểu mẫu - văn bản, biểu mẫu phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quảĐánh giá tài liệu

4.2 Bạn chưa đánh giá, hãy đánh giá cho tài liệu này


Hợp đồng giảng dạy (hợp đồng thỉnh giảng)_BM-QTMG-02.00 Hợp đồng giảng dạy (hợp đồng thỉnh giảng)_BM-QTMG-02.00 Biểu mẫu, văn bản, biểu mẫu hành chính, biểu mẫu dành cho học sinh, sinh viên, cán bộ viên chức, biểu mẫu báo cáo, thống kê
4.2 5 2715
 • 5 - Rất hữu ích 517

 • 4 - Tốt 2.198

 • 3 - Trung bình 0

 • 2 - Tạm chấp nhận 0

 • 1 - Không hữu ích 0

Mô tả

 1. UBND TỈNH TIỀN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: /HĐ-ĐHTG Mỹ Tho, ngày tháng năm 20 HỢP ĐỒNG THỈNH GIẢNG Căn cứ Quyết định số 132/2005/QĐ-TTg ngày 06/6/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Tiền Giang; Căn cứ Quy chế chi tiêu nội bộ Trường Đại học Tiền Giang được ban hành theo Quyết định số ……../QĐ-ĐHTG ngày ………. của Trường Đại học Tiền Giang ; Căn cứ vào kế hoạch giảng dạy của khoa .. ngày ….tháng .. năm 20…..; Theo sự bàn bạc thỏa thuận của hai bên, Hôm nay, ngày …….tháng ……. năm 20..…., chúng tôi gồm có: BÊN A: TRƯỜNG ĐẠI HỌC TIỀN GIANG Địa chỉ: số 119 Ấp Bắc, Phường 5, Mỹ Tho, Tiền Giang Điện thoại: 073 6250200 Tài khoản số: 945 02 00 00021 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Tiền Giang Do Ông (Bà): Hiệu trưởng làm đại diện BÊN B: Ông (Bà): …………………………… Học hàm, học vị: ………………. Địa chỉ: …………………………………………………………. Điện thoại: …………………………………………………… Đơn vị công tác: …………………………………………………………. Cùng thỏa thuận thống nhất ký hợp đồng giảng dạy và cam kết thực hiện đúng theo những điều khoản sau: Điều 1: Bên B đảm nhận việc giảng dạy các học phần của học kỳ:….. năm học 20…-20… thời gian giảng dạy từ ngày…….. đến ngày…….như sau: Sĩ Số Số tiết Stt Tên học phần Lớp số ĐV Ghi chú lớp HT TS LT TH 01 02 Điều 2: Trách nhiệm của hai bên : BÊN A: - Đảm bảo cơ sở vật chất để GV thực hiện tốt giờ giảng. - Tổ chức quản lý giảng dạy, học tập theo đúng Quy chế Đào tạo của Bộ GD&ĐT. - Thanh toán tiền giảng dạy cho Bên B theo hợp đồng. - Chuyển thuế thu nhập khấu trừ của bên B cho cơ quan thuế theo quy định hiện hành và giao lại biên lai cho bên B để đối chiếu hoàn thuế vào cuối năm. BÊN B: BM-QTMG-03/00 Trang 1/2
 2. - Thực hiện đúng các nội dung giảng dạy được quy định trong đề cương chi tiết học phần (đính kèm ). - Thực hiện đánh giá kết quả học tập của HS-SV trong quá trình giảng dạy theo Quy chế đào tạo …………… do Bộ GD&ĐT ban hành theo Quyết định số……………ngày ….. tháng ……. năm 20….. Cụ thể: + Có cột kiểm tra thường xuyên ít nhất…….cốt/SV + Hoàn tất bảng điểm kiểm tra thường xuyên chậm nhất 2 tuần sau khi kết thúc tuần thực giảng. - Ra đề thi kết thúc học phần theo nội dung giảng dạy, gồm 2 đề và 2 đáp án với hình thức thi ………. và thời lượng ……… phút (Theo quy định trong đề cương chi tiết học phần) - Chấm thi theo đúng tiến độ, hoàn thành sau 10 ngày kể từ ngày thi (kể cả ngày nghỉ). - Nộp thuế thu nhập khấu trừ theo quy định hiện hành cho bên A để chuyển cho cơ quan thuế Điều 3: Giá trị hợp đồng và phương thức thanh toán: 1. Tổng giá trị hợp đồng: …………đồng ( ….triệu…. ngàn…. đồng chẵn), được tạm tính như sau: a/- Tiền Giảng dạy: …..tiết x …….đ/tiết x = ………đ b/- Tiền đề thi: (tính cho một bộ đề gồm 2 đề và 2 đáp án): …….đ Đề tự luận ……../bộ đề; đề trắc nghiệm ……./bộ đề (gồm ít nhất 40 câu, nếu đề trắc nghiệm kết hợp với tự luận thì phần trắc nghiệm phải có 30 câu). c/- Tiền chấm thi: . Lần 1 (100%): ……bài x ….. đ/bài = ……….đ . Lần 2 ( = …. % lần 1) : …….bài x …… đ/bài =………đ Sẽ thanh toán theo số lượng bài chấm thực tế với đơn giá thống nhất như sau: Bài tự luận: …..đ/bài Bài trắc nghiệm: …..đ/bài d/- Nộp thuế thu nhập khấu trừ: theo quy định hiện hành Khi kết thúc quá trình giảng dạy, Bên A sẽ thanh toán cho Bên B theo số tiết, số bài thực tế sau khi trừ thuế thu nhập khấu trừ 2. Phương thức thanh toán: Bên A thanh toán cho bên B bằng tiền mặt trực tiếp cho người giảng dạy bao gồm: - Chi phí giảng dạy, đề thi, chấm thi được thanh toán sau khi Trường Đại học Tiền Giang nhận kết quả điểm chấm bài thi. Điều 4: Cam kết chung - Hai bên cam kết thực hiện nghiêm chỉnh các điều khoản ghi trong hợp đồng, không bên nào đơn phương thay đổi, hay hủy bỏ. Trong quá trình thực hiện nếu có gặp khó khăn vướng mắc, hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc, giải quyết trên tinh thần hiểu biết và hợp tác thân thiện vì lợi ích chung. - Hợp đồng này được lập thành 05 bản có giá trị ngang nhau, Bên B giữ 01 bản, Bên A giữ 04 bản (Khoa, Phòng KHTV (2 bản), P. HC-TH). ĐẠI DIỆN BÊN B ĐẠI DIỆN BÊN A BM-QTMG-03/00 Trang 2/2

Tài liệu cùng danh mục Biểu mẫu

Tiếp nhận Công bố sản phẩm được sản xuất theo VietGAP

Tiếp nhận Công bố sản phẩm được sản xuất theo VietGAP Lĩnh vực thống kê: Nông nghiệp Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Dương Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Dương Cơ quan phối hợp (nếu có): Không Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 07 ngày làm việc kể từ khi nhận được...


Tờ khai yêu cầu ghi nhận tổ chức dịch vụ đai diện sở hữu công nghiệp

Tờ khai yêu cầu ghi nhận tổ chức dịch vụ đai diện sở hữu công nghiệp. Sở hữu công nghiệp chính là một trong hai bộ phận trụ cột của Sở hữu trí tuệ (bộ phận đang được quan tâm khác hiện nay là “quyền tác giả” hay còn gọi là “bản quyền”). Các đối tượng bảo hộ của pháp luật về SHCN gồm có sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp, thiết kế bố trí mạch tích hợp, nhãn hiệu hàng hóa, tên thương mại, chỉ dẫn địa lý, tên gọi xuất xứ hàng hóa, bí...


Biểu mẫu " Phiếu báo yêu cầu bổ sung hồ sơ"

Biểu mẫu " Phiếu báo yêu cầu bổ sung hồ sơ"


Quy định quản lý tài sản

Các biểu mẫu văn bản hành chính nhân sự - Biểu mẫu quản lý tài sản - Quy định quản lý tài sản


Biểu mẫu"Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần"

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần


Phiếu xuất kho

Tài liệu tham khảo Phiếu xuất kho - Mẫu số C6-12/NS theo thông tư số 08/2013 - BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính


MẪU TRÌNH BÀY VĂN BẢN

MẪU TRÌNH BÀY VĂN BẢN (Kèm theo Thông tư số 25/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tư pháp) Mẫu 1- Nghị định của Chính phủ (quy định trực tiếp)


MẪU QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC PHÂN BỔ KINH PHÍ HỖ TRỢ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM …

MẪU QUYẾT ĐỊNH BAN HÀNH DANH MỤC PHÂN BỔ KINH PHÍ HỖ TRỢ XÂY DỰNG VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT NĂM … (Ban hành kèm theo Thông tư số 22 /2011/TT-BCT ngày 31 tháng 5 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công Thương)


MẪU BẢNG KÊ LÂM SẢN

Mẫu số 01: Bảng kê lâm sản, ban hành kèm theo Thông tư số..01/2012/TT-BNN ngày 4/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn


Biểu mẫu "Tự đánh giá bản thân của nhân viên"

Sử dụng mẫu này cho nhân viên trước khi xem xét, đánh giá biểu hiện của nhân viên hoặc bất cứ khi nào để đánh giá sự hiểu biết của nhân viên về công việc của họ, về tổ chức, cấu trúc công ty và vai trò của nhân viên trong đó.


Tài liệu mới download

Mẫu Bản nhắc nhở nhân viên
 • 19/05/2015
 • 59.207
 • 1.017

Từ khóa được quan tâm

Có thể bạn quan tâm

133 mẩu hợp đồng
 • 25/12/2010
 • 96.152
 • 876
Mẫu điều lệ công ty TNHH
 • 11/10/2009
 • 86.507
 • 450

Bộ sưu tập

Danh mục tài liệu